De Bilderberg groep

Ma 3 Maart 2008 21:20 | Geenflauwekul | 99061 keer bekeken | 0 reacties | 10 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Er schijnen nog mensen rond te lopen die denken dat de wereld bestuurd wordt door democratisch gekozen regeringen. Er zouden zelfs nog mensen rondlopen die denken dat ze door eens in de zoveel jaar hun stem uit te brengen invloed uitoefenen op de wereld om hen heen. Waarschijnlijk komt dit doordat de meeste mensen niet zoveel afweten van de manier waarop moderne vrijmetselaarsloges - waarin de elites van de wereld zich verenigd hebben - de wereld besturen. Ach, zul je misschien zeggen, vrijmetselaarsloges zijn er altijd al geweest, dat is dus niets nieuws onder de zon. In de middeleeuwen organiseerden mensen zich, vaak op hun specifieke vakgebied, in gilden, en probeerden zo de plaatselijke heersers te beïnvloeden. Dat is iets wat vandaag de dag nog steeds gebeurt. Het grote verschil is echter dat de invloed van plaatselijke elites zich vroeger beperkte tot een vrij overzichtelijk gebied. Maar stel je eens voor dat de 120 machtigste mensen op de wereld zich verenigen in een een organisatie en elkaar ieder jaar in het diepste geheim ontmoeten. Er bestaat een specifiek gezelschap dat zetelt aan de top van een piramide die is opgebouwd uit verschillende uitermate machtige bedrijfslobbygroepen, elitaire vrijmetselaarsloges en officièlere organisaties. Het draagt de naam Bilderberggroep.

De Bilderberggroep werd opgericht in 1954 te Oosterbeek in een hotel van de Bilderberg-hotelgroep. Het initiatief werd genomen door ene Joseph H.Retinger. Retinger, die overleed in 1960, was een machtig katholiek die goede contacten onderhield met het Vaticaan en andere elites in de wereld. Hij stond aan de wieg van de Europese Beweging die uiteindelijk leidde tot de oprichting van de Europese Raad, een voorloper van de Europese Unie. Hij stelde aan zijn goede vriend Prins Bernhard voor om een Internationale bijeenkomst te organiseren waarin de machtigen van de westerse wereld regelmatig met elkaar - off the record - van gedachten konden wisselen. Afgesproken werd dat er geen journalisten zouden worden toegelaten en dat de genodigden geen uitspraken mochten doen over wat er achter gesloten deuren zou worden gezegd. Sinds 1954 vindt er ieder jaar ergens in Europa of NoordAmerika een Bilderberg bijeenkomst plaats. Iedere keer vindt de bijkomst plaats in een afgelegen en geheime locatie en wordt ze afgeschermd door een enorme leger/politiemacht. Het Europese hoofdkwartier van de Bilderberggroep bevindt zich in Amsterdam aan de Amstel 216 (info 1996).

De voorzitter van de Bilderberggroep bepaalt wie er voor de jaarlijkse conferentie worden uitgenodigd. Hij laat zich adviseren door de zogenaamde Steering Committee en de leden van de Advisory Group welke beide bestaan uit leden van de Bilderberggroep. Afhankelijk van welke thema's er leven - waar sturing gewenst is - wordt de lijst van genodigden bepaald. De Bilderberggroep herbergt de belangrijkste concentratie van macht die achter de schermen van de wereldpolitiek aan de touwtjes trekt. De deelnemers aan de Bilderbergconferenties bezitten samen eenderde van 's werelds kapitaal. Ze zijn uitsluitend afkomstig uit Noord-Amerika en Europa. De top van het multinationale bedrijfsleven is goed vertegenwoordigd met Fiat, Shell, Unilever, Daimler Benz, Microsoft en tal van andere grote namen. Bovendien zijn ook de vertegenwoordigers van multinationale lobbyorganisaties zoals de International Chamber of Commerce, European Round Table of Industrials en het World Economic Forum graag geziene gasten bij Bilderberg-bijeenkomsten. Het bankwezen zorgt voor de tweede pijler van de Bilderberggroep met wederom alle grote namen vertegenwoordigd.

Tijdens iedere Bilderbergontmoeting zijn een groot aantal van de genodigden afkomstige uit de top van het internationale bankwezen. Verder zijn ieder jaar de machtigen uit diverse officiële aan regeringen verbonden organisaties aanwezig, zoals die van de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereld Handels Organisatie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (weet je wel, die van het MAI verdrag). Alsof dit nog niet elitair genoeg is, is Lord Peter Carrington, ex-secretaris generaal van de NAVO, de huidige president van de Bilderberggroep en kun je er ook David Rockefeller en geldspeculant George Soros tegenkomen. Verder vinden we in de Bilderberggroep nog een aanzienlijk aantal mediamagnaten waaronder de bekendste Ted Turner (CNN) is. Dit verklaart grotendeels ook waarom je nooit iets over de Bilderberggroep in de -belangrijkste- media hoort. Natuurlijk zijn er ook ieder jaar een aantal belangrijke oudere en aanstormende politici aanwezig. Om het illustere gezelschap compleet te maken vermelden we ook maar even dat de koninklijke huizen van Nederland, Spanje en Engeland in de Bilderberggroep zijn vertegenwoordigd.

Dat het niet gaat om een onschuldig samenzijn mag uit de samenstelling wel blijken. Je hoeft geen aanhanger van complottheorieën te zijn om te begrijpen dat wanneer deze club mensen het met elkaar eens is over waar het met de wereld naar toe moet, zij ook de macht hebben hun wensen of te dwingen. De macht die zij met z'n allen vertegenwoordigen doet de macht van de historische groten der aarde zoals Alexander de Grote, Caesar en - iets recenter - Adolf Hitler verbleken. Ze streven volledige liberalisering van de economie na, bestuurd door een - voorlopig nog informele - wereldregering. Wanneer een wereldomvattend verdrag als het Multilateral Agreement on Investment kans van slagen wil hebben, zal dit gedragen moeten worden door een groot aantal van de belangrijkste betrokkenen. Er is geen twijfel dat het MAI verdrag ter goedkeuring is voorgelegd aan de Bilderberggroep. Het zelfde geldt bijvoorbeeld voor de Economische en Monetaire Unie. Met (ex-)Europese cornmissarissen zoals Hans van den Broek, Etienne Davignon, Ritt Bjerregaard als deelnemers aan de Bilderbergconferenties hoeft niemand illusies te koesteren over eventuele democratische invloed op de introductie van de Europese eenheidsmunt.

De Bilderbergconferentie is de plaats waar de hoofdrolspelers van het politieke wereldtoneel bij elkaar komen. Een aanwijzing van hun invloed is dat onder andere Bill Clinton, Leonard Jospin en Tony Blair alle drie korte tijd vóór hun verkiezing op bezoek zijn geweest bij de Bilderberggroep, alsof ze hun goedkeuring nodig hadden om verkozen te kunnen worden. Dit bewijst op zichzelf misschien niets, maar de grote media-baronnen en andere machtigen van de westerse landen die tijdens de conferenties aanwezig zijn, hebben de macht iedere kandidaat te maken of te breken. Het lijkt bovendien wel heel toevallig dat ze uitgenodigd en later gekozen zijn met een zogenaamd links programma, maar uiteindelijk kampioenen bleken te zijn van het neo-liberalisme.