Communistische terreur

Wo 30 Januari 2008 16:12 | Geenflauwekul | 3336 keer bekeken | 1 reactie | 3 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Onder de hamer en sikkel vlag van het communisme zijn wereldwijd bijna 100 miljoen doden gevallen. De hamer en sikkel staan voor georganiseerde hongersnoden en staatsterreur van Lenin en Stalin, van Mao tot Pol Pot. Inmiddels is de muur gevallen. De Sovjet-Unie is niet meer, orthodox - marxistische landen als Albanië, waar zelfs de godsdienst officieel werd afgeschaft zijn ineengestort. En zo verging het vele communistische regimes.

 

Opvallend is dat het gedrag van communistische leiders veel gelijkenis vertoonde met dat van hun kapitalistische tegenstrevers. Sommige hielden er een uitgebreide hofhouding op na terwijI het volk crepeerde van de honger. De honden van de Roemeense president kregen bij wijze van spreken iedere dag kogelbiefstuk! Bizar was dat de MPLA kopstukken in Angola een onderneming hadden opgericht die concessies verleende aan de 'Shell' ondernemingen in de wereld voor oliewinning en die op deze manier miljarden verdiende.Dat kapitalistische geld werd geheel gebruikt voor 'exhibitionistische zelfverrijking'.

Mao luisterde en danste op jazzmuziek, die in de rest van China was verboden. Overigens deelde hij na afloop het bed met een van zijn danspartners. En in Cuba was het lange tijd gebruikelijk om modelarbeiders te fêteren op een bordeelbezoek. Het is maar even een weet.

De idealen van het communisme waren met name ingegeven door de ongelijkheid in de maatschappij van rijk en arm. Maar in die zogenaamde communistische landen was het, naar nu steeds meer bekend word, geen haar beter. Hoewel ik niet geloof in het einde van de tijd, geloof ik wel in het einde van het communisme, een discontinuïteit in de geschiedenis. Na Stalin, Mao en Pol Pot heb ik er schoon genoeg van. Noord Korea crepeert nog steeds en Cuba verteert Che als een katholieke heilige. De enige conclusie die ik trek, is dat communisme niet deugt, net als sommige partijen hier in Nederland. Daarbij denk ik aan de PVDA en Groen Links.

Jan Jansen
 

Reacties

  Valse Tegenstellingen

  Wo 30 Januari 2008 20:19 | Vincent Brunott |  Er bestaan wereldkaarten van Jezuïeten van ongeveer 150 jaar oud waarop het gebied dat later de Sowjet-Unie werd, gemarkeerd staat als gebied voor 'socialistische experimenten'... Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, voorspelde dat de Sowjet-Unie, in het ergste geval, 70 jaar zou blijven bestaan. Volgens hem was het de bedoeling van de 'drahtziehers' (zij die achter de schermen van het wereldgebeuren aan de touwtjes trekken en o.a. de Sowjet-Unie ontwierpen), het communisme een dermate gruwelijke vorm te geven dat daarna de deur voor een uiterst wolfachtig kapitalisme als vanzelf wijdopen zou komen te staan...


  Ook deelde Rudolf Steiner in ongeveer 1920 mee, dat de 'drahtziehers' van plan waren om WO2 te organiseren en dat het de bedoeling was om daarbij Europa in 2 of 3 delen uiteen te laten vallen. Dit om de mensheid in tegenstellingen gevangen te houden en te voorkomen dat ze zich in rust zou gaan bezighouden met haar geestelijke ontwikkeling. De achterliggende bedoeling van de 'drahtziehers' was om zodoende het Anglo-Amerikaanse streven naar wereldmacht veilig te stellen. Als de mensheid 'volwassen' wordt verliezen de machthebbers hun grip op het wereldgebeuren en daarom doen zij er alles aan om ons 'klein' te houden.

  Voor de kerken zijn wij daarom 'kindertjes' of 'schaapjes' die een 'herder' nodig hebben en via de media worden we als stompzinnige zuigelingen voorzien van reclame-boodschappen, domme spelletjes, kinderprogramma's vol uiterst kinderachtige stemmetjes, dom sportgejoel, gefragmenteerd nieuws voor sukkels, quizjes, achterlijke spelprogramma's, lege idolen, enz. Alles is goed genoeg om te voorkomen dat we gaan nadenken.


  Op die jezuïtische wereldkaarten, die blijk geven van een door de jezuïeten destijds gewenste toekomst, staan ook een 'Islamistan' en een 'Hindoestan' gemarkeerd en als ik nu naar de islamitische wereld kijk zie ik dat die in hoog tempo ontdaan wordt van christenen.

  Zelf wil ik me niet in dit soort tegenstellingen gevangen laten nemen en als ik naar onze landelijke politici en politieke partijen kijk, vind ik ze allemaal ongeveer even 'dom' en even 'intelligent'. VVD en CDA huppelen vrolijk en dwaas achter Noord-Amerika aan en op de PVDA en Groen Links, die dat in mindere mate doen, zijn weer andere aanmerkingen mogelijk. Het een en ander houdt elkaar in een 'gammel evenwicht' en dat is, mijns inziens, zolang er geen alternatief is voor ons huidige bestel, maar goed ook. TON en PVV bestaan uit bekrompen populisten en van hen verwacht ik nog het minst iets goeds.


  Ons partijpolitieke stelsel verdeelt ons in kampen en zadelt ons via de media op met campagnes die, net als al het andere dat ons via de media geboden wordt, zijn afgestemd op 'zuigelingen'. Zolang een alternatief voor ons partijpolitieke stelsel ontbreekt stem ik toch liever op SP, Groen Links of PVDA dan op CDA, VVD, D66, PVV of TON. Ik noem ze niet allemaal maar ik stem liever op partijen die nog iets van een hart hebben voor de onderkant van de samenleving en het milieu dan op partijen die dat hart nooit hebben gehad of onderweg verloren hebben.


  Niet stemmen is trouwens ook een optie. Toen Pim Fortuyn opkwam, een populistische intrigant met kleurrijke kantjes en eveneens een nijdige, seksueel geperverteerde nicht die in zijn 'droomkabinet' graag witteboorden- en draaideurcrimineel Joep Nieuwenhuizen wilde opnemen als minister van financiëen, vond ik het nodig om tegenwicht te bieden en ben ik weer gaan stemmen. Ik koos toen voor de SP. 


  Om de SP, Groen Links en de PVDA nu af te schilderen als representanten of echo's van Pol Pot, Mao, Noord-Korea, Albanië e.d. getuigt niet van realiteitszin. Den Uyl zei destijds als premier dat hij de USSR bedreigender vondt dan de VS en Jan Marijnissen heeft het er maar moeilijk mee dat hij door de media constant in een kwaad 'communistisch' daglicht wordt gesteld want zijn vroegere 'Mao-romantiek' had niets te maken met wat er destijds werkelijk in China gebeurde. Wat zich daar afspeelde was nou eenmaal iets wat hier maar moeilijk bekend werd. Hedendaagse roofdier-kapitalisten zijn blij met vergelijkingen die onze linkse politici koppelen aan de gruwelen van het nu bijna uitgestorven ouderwetse communisme omdat zij die politici nog steeds als een (weliswaar geringe) belemmering beschouwen!...