Politiek

Politiek is de onvolmaakte wijze waarop in een samenleving de belangenverschillen van individuen uitonderhandeld worden, op allerlei bestuurlijke niveaus, en voor gezamenlijk en/of individueel voordeel. Waar de scheidslijn loopt tussen het politieke en het ethische en sociale is een vraag waar veel verschil van mening over bestaat.
donderdag 27 oktober 2022 12:26 | knight | 19 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

D E   B O Z E   B O E R I N Jolanda Nooijen is boerin in het Brabantse Volkel. https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4169948/boze-boer-jolanda-geeft-haar-frustratie-vrij-baan-en-wordt-massaal-gedeeld Zij claimt een LIJST van de ( r ) overheid te hebben ontvangen... Met daarop de GEWASSEN die deze de winter nog GETEELD MOGEN worden.  " We zitten in de 3e week van OKTOBER... Nederland is nog vol in productie van voedingsgewassen. We eten nog allemaal HOLLANDSE PRODUCTEN... Iedereen ... Er is voldoende! En werkelijk ... Ik h

dinsdag 22 maart 2022 23:49 | Astrid Essed | 78 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  22 MARCH 1322-22 MARCH 2022/THE EXECUTION OF THOMAS OF LANCASTER, REBEL COUSIN OF KING EDWARD II/WARLORD/REFORMER/SAINT SEE ALSO https://www.astridessed.nl/22-march-1322-22-march-2022-execution-of-thomas-of-lancaster-rebel-cousin-of-king-edward-ii-warlordreformersaint/ READERS Today I want to travel with you to 14th century England again, for it's a special Day! Because it is exactly 700 years ago, that Thomas, Earl of Lancaster, Leicester and Derby, was executed for treason on the orders of his first cousin, king Edward II [the son

zondag 7 november 2021 05:46 | Astrid Essed | 89 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

ERICA MEILAND ONDER VUUR NA ANTI-ISLAMOPMERKINGEN/ PUBLICITEITSSTUNT?/SOME GOOD, SOME BAD [Voor wie de hele inleiding wil overslaan, spring over naar: HET HOOGTEPUNT: DE HOOFDDOEKEN EN DE ERICA MEILANDREL ERICA'S UITSPRAKEN] ZIE OOK https://www.astridessed.nl/erica-meiland-onder-vuur-na-anti-islamopmerkingen-publiciteitsstunt-some-good-some-bad/ Chapeau TV bekendheid Martien Meiland [1], Chapeau so called ''schrijver'' Jan Dijkgraaf [2] Als het jullie bedoeling was, er een publiciteitsstunt van te maken, z

maandag 11 oktober 2021 15:06 | Wouter ter Heide. | 57 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De vraag of de excuses van de rechterlijke macht in de toeslagenaffaire welgemeend zijn, doet niets af aan de (onderliggende) vraag of de excuses niet meer zijn dan een doekje voor het bloeden. Want excuses sec nemen de (onderliggende) onrechtgevoelens nu eenmaal niet weg. Wat dat betreft staat de toeslagenaffaire echter niet op zich. Integendeel! Want niet alleen in Nederland, maar wereldwijd vieren onrechtgevoelens hoogtij in het beleid. Gelukkig is het daarmee gepaard gaande doemdenken te doorbreken door ons ons bewust te worden van de geest van onze tijd. De tijdgeest die doortrokke

maandag 20 september 2021 11:07 | Wouter ter Heide. | 54 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

In onze tijd waarin het vertrouwen in de politiek met de dag meer verbleekt, biedt het opstappen van Sigrid Kaag als minister hoop. Hoop op een bestuurscultuur waarin geen partijpolitieke of financieel-economische kortetermijnbelangen, maar het overkoepelende morele besef richtinggevend wordt voor het beleid op elk terrein en niveau. Wat dat betreft is het te hopen dat het vertrek van Kaag een bevruchtende ide?le uitwerking zal hebben op het denken van de achterblijvende Haagse geesten, van welke richting dan ook. Voor het hard- of waarmaken van die mystieke hoop is de tijd meer dan rijp Nu

maandag 20 september 2021 04:53 | Astrid Essed | 64 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

VLUCHTELINGEN, VAN ARMOEDZAAIERS, WEGWERPARTIKELEN,BEHEERSBARE GETALLEN EN SLAVEN EU BLOED AAN JE HANDEN! ZIE OOK https://www.astridessed.nl/vluchtelingen-van-armoedzaaiers-wegwerpartikelen-beheersbare-getallen-en-slaven/ '' “The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.”   ALBERT EINSTEIN, OOIT VLUCHTELING VOOR HET DUITSE NAZI REGIME https://www.goodreads.com/quotes/8144295-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do ' Als mensen v

woensdag 18 augustus 2021 12:07 | Wouter ter Heide. | 51 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Dat Sigrid Kaag niet van zins is opnieuw met de ChristenUnie in zee te gaan, verwondert mij niet. Wat mij wel verwondert is dat zij daarmee aangeeft niet in de gaten te hebben dat ons globaliserend tijdperk niet vraagt om uitsluiting van een bepaalde partij, maar om insluiting van alle partijen. Insluiting met als doel om de verstrekkende en diepingrijpende mondiale problemen die iedereen raken (klimaat, geweld, tweedeling, energie, onrecht e.d.) gezamenlijk het hoofd te bieden, in het belang van het algemeen. Het hard maken van dat universele belang, is gelukkig geen ‘wishful thinkin

donderdag 24 juni 2021 18:57 | Wouter ter Heide. | 54 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De informatieperikelen doen mij onbewust denken aan een uitspraak van Toon Hermans: “Te leven is een gunst, te leven hoe is een kunst”. De kunst hoe te regeren (waar de formatie in wezen om draait) is nauw verbonden met het vermogen om vooruit te zien. En daarin nu wringt de schoen omdat dat essenti?le vermogen het dominerende partijpolitieke en financieel-economische denken overstijgt. Wat dat betreft heb ik geen enkele fiducie in de opdracht van Mari?tte Hamer aan Mark Rutte en Sigrid Kaag een aanzet voor nieuw regeerakkoord te schrijven. Iets nieuw, in de zin van een wenkend

dinsdag 11 mei 2021 12:22 | Wouter ter Heide. | 60 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

In het programma Nieuwsuur van afgelopen maandag heb ik met bewondering gekeken en geluisterd naar de wijze waarop premier Rutte om de hete brij heen draaide. Over de kern van het interview, de nieuw bestuurscultuur, ben ik tenminste niets wijzer geworden. Voor de zoveelste keer werd duidelijk dat onze premier op meesterlijke wijze weet te schermen met woorden, die geen houvast bieden. Onwillekeurig moest ik denken aan de woorden van Jan Schaefer: “In geouwehoer kun je niet wonen”    Hopelijk weet de Kamer aanstaande woensdag - met deze leuze in het achterhoofd - ee

maandag 10 mei 2021 12:42 | Wouter ter Heide. | 50 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Guerre civile In zijn column ‘Verrechtsing’, in Trouw van 8 mei, geeft Sylvain Ephimenco aan dat 58 procent van de Fransen vreest voor een ‘burgeroorlog’ (Trouw 8 mei). Gezien de verrechtsing is die vrees begrijpelijk. Desondanks getuigt hij niet van inzicht, met alle uitzichtloze consequentie van dien. Zonder inzicht immers geen uitzicht! D??rvoor zullen we oog moeten krijgen voor de geest van onze tijd, die 76 jaar na WO II links noch rechts te noemen is, want doordesemd met het alom onderschreven overstijgende mensenrechten- of vredesideaal. De politieke vertal