Wereldcrisis

Wereldcrisis is iets dat ik niet in mijn prisma woordenboek kon terugvinden.Dat is waarschijnlijk omdat dit een onderwerp is waar we allemaal van af weten, maar er niet over praten. Power to the people!
vrijdag 8 mei 2020 07:58 | Wouter ter Heide. | 92 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Met het stap voor stap terugschroeven van de coronamaatregelen zet het kabinet een stip aan de horizon (Algemeen Dagblad, 7 mei). Alle goede bedoelingen ten spijt, is voor het zetten van een bruikbare (beleids-)stip aan de horizon veel meer nodig dan het terugschroeven van de coronamaatregelen. Want die stip verwijst (tenminste voor mij) naar een samenleving achter de horizon. Een wereld waarin op ondubbelzinnige wijze recht wordt gedaan aan het algemeen belang, dat lands- en partijgrenzen verre overstijgt. Vraag mij alleen af of ons beleid zich ook in deze visie kan vinden. De mogelijkheid

donderdag 9 april 2020 14:25 | Wouter ter Heide. | 68 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De zienswijze van premier Rutte over het ‘Nieuwe Normaal’, spreekt mij niet aan. Sterker, volgens mij is hier sprake van ‘oude wijn in …..’, waar wij als samenleving niets mee opschieten. Integendeel! Rutte’s zienswijze is echter niet verwonderlijk omdat onze minister-president nu eenmaal wars is van ‘wenkende vergezichten’. Wat dat betreft is hij geen kind van onze tijd, die doordesemd is van mensenrechten op elk maatschappelijk terrein. De daarmee gepaard gaande tijdgeest verwijst niet naar de bekrompen ‘1.5-meter samenleving’ d

donderdag 19 maart 2020 11:07 | Wouter ter Heide. | 73 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Hoop doet leven. Het hoopgevende van de coronacrisis is dat de politiek opeens open staat voor het opzijzetten van meningsverschillen in het belang van het algemeen. In feite geeft het virus daarmee zelf de richting aan voor het adequaat bestrijden van de crisis. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.  Deze samenwerkingsrichting heeft niet alleen de oudste papieren (sinds mensenheugenis is het immers duidelijk dat eendracht macht maakt!), maar is ook volledig ‘bij de tijd’. Zo langzamerhand kan er immers geen twijfel meer over bestaan dat het adequaat behartigen

zaterdag 7 december 2019 22:09 | knight | 201 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Hoe heeft het toch zover kunnen komen... Dat spaartegoeden die vroeger rente opleverden aan de eigenaar, diezelfde eigenaar tegenwoordig geld kosten vanwege het negatieve rentebeleid van de ECB. Dit negatieve rentebeleid zou volgens de ECB nodig zijn om de economie aan te wakkeren. Wat het beleid werkelijkheid doet... Is schuld met het aangaan van nog meer schuld bestrijden. Oftewel het cre?ren van bubbels in het financi?le systeem doordat geld lenen steeds goedkoper wordt. En met het steeds verder uitdijen van die bubbels neemt ook de kans toe dat de bubbels vroeg of laa

maandag 4 november 2019 17:25 | Frank | 192 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

°º¤?,¸¸,?¤º°`°º¤?,¸,?¤°º¤?,¸¸,?¤º°`°º¤?,¸°º¤?,¸¸,?¤º°`°º¤?,¸,?¤°º¤?,¸¸,?¤º°`°º¤?,¸

maandag 3 december 2018 10:23 | knight | 608 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

’t Wordt tijd dat het IMF wordt opgedoekt… Christine Lagarde de topvrouw van het IMF  meent namelijk serieus dat banken in overweging moeten nemen om eigen cryptovaluta in te voeren, want dat zou sneller, veiliger en goedkoper zijn. 14-11-2018 https://bitcoinmagazine.nl/2018/11/imf-baas-centrale-banken-moeten-eigen-cryptocurrency-overwegen/ Sneller JA – veiliger NEE als we kijken naar hoe gemakkelijk cryptovaluta kunnen worden gehackt – goedkoper NEE als je bedenkt dat cryptovaluta transacties vanwege al dat complexe rekenwerk en opslag op meerdere comput

donderdag 5 september 2013 20:06 | Peter Stuivenberg | 2494 keer bekeken | 0 reacties | 2 x aanbevolen

Alles wijst erop dat het regime hierachter zit… Voor dat laatste is echter geen sluitend bewijs…  Kerry wijst naar  ‘het gezonde verstand’… Nederlandse inlichtingendiensten hebben geen hard bewijs dat het regime Assad gifgas heeft gebruikt….  Kamerleden mogen niet vertellen wat de diensten hebben gezegd… De informatie is gedeeltelijk geheim …  Het grote aantal slachtoffers zou het gevolg kunnen geweest zijn van een doseringsfout… Euhhh??? Ik heb de afgelopen dagen met verbijstering gezien hoe Nederland opinie

dinsdag 10 juli 2012 08:51 | StevenBrown | 2569 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

En daar waren zij weer in vol feestelijk ornaat: De Leeghoofden, parasieten en Nietsnutten Kate en Pippa present bij Murray voor slecht 17 ruggen een kaartje. Het  ‘VVD-Tennis-Volk’ vindt allemaal splendid en great, ‘dat zijn nog eens echte harde werkers’ (kuch).

donderdag 10 december 2009 19:58 | Vincent Brunott | 6434 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Op een site 'ter bevordering van sociale driegeleding' vond ik een artikel dat nu eens een andere kijk biedt op zaken als leerplicht en kinderarbeid dan de politiek correcte visie die we over die onderwerpen gewend zijn. Leerplicht zou volgens de schrijver moeten worden omgezet in het recht op onderwijs en kinderarbeid zou niet onder alle omstandigheden verboden moeten zijn. Op die site wordt ook uitgelegd wat 'sociale driegeleding' is. Lees en oordeel zelf. Hier volgt het artikel: Kinderarbeid en het recht op onderwijs 24.11.2001 - Sylv

maandag 7 september 2009 09:49 | Crimesite | 3777 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Dat we al vele keren het accent op de Wallen hebben gelegd en dan in het bijzonder op de afbraak er van zal geen onverwachts nieuws zijn. Wij willen als ''cultuurbehoeders'' een stapje verder gaan door zoveel mogelijk stemmen te verzamelen van mensen die, net als wij, vinden dat de Wallen authentiek moeten blijven en dat al die mooie plannen van het gemeentebestuur om er trendy zaken en wat dies meer zij neer te zetten gewoon absurd zijn. Wij willen gewoon dat de prostitutie op de Wallen blijft. Net als de andere toko's die daar al jarenlang, nee, zelfs eeuwenlang hun roots hebben ligg