Europa

Europa is de naam van het continent dat ten westen van Azië en ten noorden van Afrika ligt. Het wordt eveneens begrensd door de Arctische en Atlantische Oceaan. Het telde in 2000 ca. 728 miljoen inwoners. Daarmee is het in termen van bevolking het derde grootste continent na Azië en Afrika. In termen van oppervlakte is Europa het op één na kleinste continent van de wereld. Totaal bestrijkt het een gebied van 10.400.000 km².
dinsdag 28 juni 2016 09:25 | knight | 491 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Het lang beloofde Britse referendum over een eventuele Brexit uit deze EBGM ( Europese Bureaucratische Geldverslindende Mallemolen ) bestuurd door een handvol technocraten en uitgerangeerde huichelaars en leugenaars afkomstig uit de nationale politiek ( even buiten beschouwing gelaten of de toetreding tot de Europese Unie al dan niet op vrijwillige basis, dus met of zonder steun vanuit een meerderheid van de bevolkingen van de afzonderlijke lidstaten tot stand is gekomen ) werd realiteit! Daarmee ook de onzekerheid over het aantal Britse burgers dat ontevreden is met het Europese beleid
zondag 19 juni 2016 11:05 | knight | 436 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
De opkomst van “Nationalistisch Rechts” en dubieuze NGO bewegingen! Laat u vooral niet op het verkeerde been zetten als het gaat om organisaties die claimen zich in te willen zetten voor de globale samenleving. In veel gevallen handelt het om ordinaire zakkenvullers waarbij de directeuren zichzelf tonnen aan salaris laten uitbetalen en een groot deel van het vaak door vrijwilligers ingezamelde geld gaat bovendien op aan bureaucratische organisatie structuur. Salaris directeuren 2014 https://goededoelennederland.nl/sector/sectoronderzoek/beloning-directeuren-goede-doelen
vrijdag 17 juni 2016 08:18 | knight | 282 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
De Europese Unie: ‘k Ga het hier NIET hebben over de opbouw van de Europese Unie EVENMIN over het “democratische” gehalte van de Europese Unie, die heb ik reeds besproken in eerdere artikelen! https://worldthechanges.wordpress.com/2012/06/09/politiek-economie-en-bewustwording-002-de-ondergang-van-de-europese-unie/ Waar dan wel over? Met het oog op een mogelijke BREXIT van Groot-Brittanni wil ik het hebben over de voor- en nadelen van verdere integratie in een systeem dat steeds onoverzichtelijker en daarmee oncontroleerbaarder dreigt te worden, hetgeen een vo
vrijdag 20 mei 2016 09:59 | knight | 391 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Als er iets is… Waaruit de minachting van politici jegens het volk duidelijk naar voren komt… Dan zijn het wel referendums. Op 01-06-2005 werd het 1e referendum ooit in Nederland gehouden. Een referendum over “De Europese Grondwet” http://www.parlement.com/id/vh8ml7j9udxm/referendum_europese_grondwet ( Even voorbijgaand aan het feit… Dat de bevolkingen van de desbetreffende “lidstaten” NOOIT is gevraagd middels een bindend referendum of zij berhaupt tot de Europese Unie wilden toetreden. Laat staan NOOIT is gevraagd midd
woensdag 4 maart 2015 09:19 | knight | 1272 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
De Europese Unie die de Europese Commissie voor ogen heeft… Heeft weinig kenmerken van een democratie. Eerder van een federale controle staat die door een misdaadsyndicaat wordt aangestuurd! De controlestaat vinden we terug in de documentaire van VPRO’s TEGENLICHT getiteld: “Het veiligheidscomplex!”… Hierin komt duidelijk naar voren hoe lobbyisten uit de wapen- en beveiligingsindustrie inspelen op de door Amerika afgekondigde “War on Terror”. Waarbij systematisch de individuele mensenrechten en privacy van de Europese staatsburgers worden gesc
zaterdag 14 juni 2014 09:53 | knight | 1712 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Het was weer zover… DE EUROPESE VERKIEZINGEN En de lage opkomst!   Zoals de titel doet vermoeden ben ik NIET wezen stemmen. Verbazingwekkend genoeg zou ( als je de media mag geloven ) 37% van de Nederlanders wel aan die Europese poppenkast hebben meegedaan! Niettemin een lage opkomst, waaraan we kunnen zien hoezeer de burger gecharmeerd is met de vorming van dit bureaucratische geldverslindende monster en haar openlijke minachting jegens critici! Van die 37% Nederlanders die wel zouden hebben gestemd… Weten velen niet eens waar de kandidaten op de “kieslijst&
maandag 3 februari 2014 13:29 | deonderzoeker | 1282 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Een discussie die straks van grote invloed zal zijn op de Europese verkiezingen gaat over de vraag of Nederland beschouwd moet worden als een provincie van Duitsland en Duitsland van Europa. Of dat er, zoals Baudet en zijn medestanders zeggen, sprake is van nationale gemeenschappen, die elk behoefte hebben aan een grote mate van autonomie.   Het antwoord lijkt me te zijn dat we hier met een valse tegenstelling te maken hebben.  De meeste publieke zaken zijn in Nederland op nationale schaal georganiseerd, d.w.z. autonoom. Maar de verbindingen met het buitenland zijn heel f
zaterdag 13 oktober 2012 16:21 | earthwatcher | 1599 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Nigel Farage over het winnen van de Nobelprijs voor de vrede door de EU?
zaterdag 9 juni 2012 15:05 | knight | 4033 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen
Hoe democratisch is de Europese Unie? De EU opereert via een systeem van onafhankelijke supranationale instituten, zijnde instellingen die een hogere autoriteit genieten dan de nationale instellingen, waardoor deze bepaalde bevoegdheden op het gebied van besluitvorming en samenwerking kunnen overnemen en daarbij lidstaten kunnen dwingen een bepaalde beslissing door te voeren. Enkele van deze instituten zijn de Europese Commissie, die uit 27 leden bestaat, waarbij elke lidstaat 1 lid aanlevert, doch waarbij onduidelijkheid bestaat over hoe de keus van de voorzitter (de Portugees José
zaterdag 2 juni 2012 18:16 | knight | 2632 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen
Deel 001 De ESM Er is de laatste tijd veel commotie ontstaan rondom de ESM. Vandaar dit artikel, ik hoop eenieder hiermee zo volledig mogelijk te informeren! Ben ik iets vergeten, nodig ik u uit mij hierop te wijzen of mijn artikel aan te vullen met uw relevante artikelen of links. Voordat we aan de ESM beginnen, zal ik u vertrouwd maken met de voorgangers van de ESM (EFSM en EFSF), daarna ga ik over op de ESM zelf, en laat ik u zien aan welke zijde de politieke partijen zich hebben geschaard, verder zal ook een tijdslijn niet ontbreken. INTRO – De tijdelijke financiële noodf