Za 9 Juni 2012 15:05 | knight | 6008 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Hoe democratisch is de Europese Unie? De EU opereert via een systeem van onafhankelijke supranationale instituten, zijnde instellingen die een hogere autoriteit genieten dan de nationale instellingen, waardoor deze bepaalde bevoegdheden op het gebied van besluitvorming en samenwerking kunnen overnemen en daarbij lidstaten kunnen dwingen een bepaalde beslissing door te voeren. Enkele van deze instituten zijn de Europese Commissie, die uit 27 leden bestaat, waarbij elke lidstaat 1 lid aanlevert, doch waarbij onduidelijkheid bestaat over hoe de keus van de voorzitter (de Portugees José

...
Za 2 Juni 2012 18:16 | knight | 4500 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Deel 001 De ESM Er is de laatste tijd veel commotie ontstaan rondom de ESM. Vandaar dit artikel, ik hoop eenieder hiermee zo volledig mogelijk te informeren! Ben ik iets vergeten, nodig ik u uit mij hierop te wijzen of mijn artikel aan te vullen met uw relevante artikelen of links. Voordat we aan de ESM beginnen, zal ik u vertrouwd maken met de voorgangers van de ESM (EFSM en EFSF), daarna ga ik over op de ESM zelf, en laat ik u zien aan welke zijde de politieke partijen zich hebben geschaard, verder zal ook een tijdslijn niet ontbreken. INTRO – De tijdelijke financiële noodf

...
Ma 8 Februari 2010 14:52 | Wouter ter Heide. | 3769 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  Van bij- naar voortrekkersrol.   In de krachtmeting tussen Amerika en China, zowel op het economische als op het politieke vlak, speelt Europa een bijrol. Gelukkig maar, omdat Brussel daardoor haar energie niet hoeft te verspillen aan machtspelletjes waar wij, als mensheid, niets mee opschieten. Het mondiaal of algemeen belang overstijgt nu eenmaal economische en politieke belangen. Voor de maatschappelijke vertaling daarvan zal Brussel er slechts oog voor moeten krijgen dat onze tijd van mondialisering om een dito aanpak van de problemen vraagt. Maar daarvoor zullen de Verenig

Do 21 Mei 2009 22:13 | Frank | 3989 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

De opkomst voor de Europse verkiezingen in juni zal in Nederland 47 procent zijn. Dat voorspelt Eurobarometer, de opiniepeiler van de Europese Commissie. De verwachte opkomst zou daarmee hoger zijn dan bij de vorige verkiezingen in 2004, toen slechts 39 procent van de stemgerechtigden stemde. De peilingen voorspellen een gemiddelde opkomst in de gehele Europese Unie van 44 procent. Met een gemiddelde opkomst van 44 procent kan je niet meer spreken over een goed functionerende democratie. Dit houd in dat 44 procent van de mensen in Europa de beleid makers gaan kiezen voor de

Zo 17 Mei 2009 19:16 | knight | 5303 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

De stempassen betreffende de Europese Parlementsverkiezingen op 04-06-2009 van het ondemocratische Europa komen inmiddels in de brievenbus binnen druppelen, en het eerste wat me opviel, was dat er verder NIETS bijzat. Geen folder over de betrokken politieke partijen, of hun politieke agenda’s. Zo van: “Hier heb je de stempas waarmee je kunt stemmen en zoek het verder maar uit.” Ergens achterop de kaart ( helemaal zielig onderin ) een link naar de website “U heeft het voor het zeggen”. Men gaat er meteen maar vanuit dat IEDEREEN een internetverbinding heeft.

Vr 13 Juni 2008 17:06 | Frank | 4711 keer bekeken | 0 reacties | 4 x aanbevolen

In verreweg de meeste Ierse kiesdistricten is donderdag tegen de aanvaarding van het Verdrag van Lissabon gestemd. Dat meldde de Ierse omroep RTE op basis van de tot dusverre bekende resultaten. Drie miljoen Ieren beslissen over een verdrag voor 486 miljoen Europeanen, omdat de rest van de inwoners van Europa niet mogen stemmen. De EU-leiders hadden na de nee-stem van Frankrijk en Nederland in 2005 liever geen referenda meer gehouden, maar in Ierland is dat grondwettelijk verplicht. Een Iers nee zou een nieuwe tegenslag betekenen om het verdrag door onze strot te drukken. Het verdrag kan p

...
Wo 11 Juni 2008 13:55 | Frank | 4342 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De Ieren stemmen morgen over het Verdrag van Lissabon. De rest van de EU houdt haar hart vast. Verdrag van Lissabon? Dat ging toch over de Europese Grondwet? Ja, maar die mag in ieder geval in Nederland niet meer zo heten. Wij noemen het sinds het mislukte referendum in 2005 een Wijzigingsverdrag of Hervormingsverdrag. Het is bedoeld om de fors uitgebreide Europese Unie te stroomlijnen. Zo moeten er een permanente voorzitter en een ‘minister van Buitenlandse Zaken’ komen, krijgt het Europees Parlement meer macht en wordt het dagelijks bestuur van de Unie – de Europese Comm

...
Vr 22 Februari 2008 12:48 | Frank | 3832 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De Europese Commissie heeft ter bescherming van de privacy van Europese burgers richtlijnen opgesteld die het gebruik van RFID-chips in producten en dieren aan banden legt. Zo moet een RFID-chip gedeactiveerd worden op de plek waar een consument het product koopt. Viviane Reding, de eurocommissaris van Informatie en Media hoopt dat de rechtlijnen door alle 27 lidstaten toegepast gaan worden. Deze zomer zal de Europese Commissie zich buigen over Redings richtlijnen. Lees verder

...
Za 6 Oktober 2007 15:34 | Frank | 4167 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Volgens het Deense EU-parlementslid Jens-Peter Bonde bevat het nieuwe EU-verdrag wel degelijk grondwettelijke elementen. Hoe is het mogelijk dat zoveel politici en de Raad van State het Europese hervormingsgedrag beschrijven als een 'nieuw verdrag zonder grondwettelijk karakter'? "De grondwettelijke elementen zijn helemaal niet geschrapt", aldus de Deen. In plaats daarvan zijn ze 'verborgen en vermomd', zoals recentelijk verklaard door Valéry Giscard d'Estaing, de geestelijke vader van de EU-Grondwet. "99% van de woorden zijn identiek, ze worden alleen anders gepresen

...
Vr 5 Oktober 2007 17:34 | Frank | 4148 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Het kabinet is er geen voorstander van om de bevolking via 'preferenda' vroegtijdig inspraak te geven in het Europese beleid. Het heeft vrijdag in een reactie op een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) geschreven dat dergelijke bijeenkomsten de onderhandelingen tussen de EU-lidstaten zouden bemoeilijken. Volgens de WRR is het EU-beleid te veel een zaak van specialisten en staat het te ver van de bevolking af. Referenda zouden de burgers meer bij het beleid kunnen betrekken, maar dat instrument is volgens de WRR te bot. Het gaat bij referenda immers all

...