Bijrol EU op wereldtoneel biedt perspectief.

Ma 8 Februari 2010 14:52 | Wouter ter Heide. | 3784 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

Van bij- naar voortrekkersrol.
 
In de krachtmeting tussen Amerika en China, zowel op het economische als op het politieke vlak, speelt Europa een bijrol. Gelukkig maar, omdat Brussel daardoor haar energie niet hoeft te verspillen aan machtspelletjes waar wij, als mensheid, niets mee opschieten. Het mondiaal of algemeen belang overstijgt nu eenmaal economische en politieke belangen. Voor de maatschappelijke vertaling daarvan zal Brussel er slechts oog voor moeten krijgen dat onze tijd van mondialisering om een dito aanpak van de problemen vraagt.
Maar daarvoor zullen de Verenigde Naties omgebouwd moeten worden van een ondoelmatige organisatie van regeringen, die het nationaal belang laten prevaleren boven het mondiaal of algemeen belang (getuige o.a. de klimaattop in Kopenhagen), tot een mondiaal beleidscentrum met bovennationale bevoegdheden. Artikel 109 van het VN-Handvest biedt daar de mogelijkheid toe.
Kortom, de bijrol die Europa vervult op het wereldtoneel zou omgezet kunnen worden in een voortrekkersrol, wat betreft het doorbreken van de machteloosheid waar de Verenigde Naties (en daarmee al wat leeft op onze planeet) dagelijks onder te lijden hebben. Als EU-lid zou Nederland voor die doorbraak het voortouw kunnen nemen. Uiteraard is daar wel eerst een regering voor nodig die als eenheid in verscheidenheid functioneert en zich door de VS noch door China de les laat lezen.
Bron: de Stentor 6 februari