Activisme

Activisme wordt in het algemeen beschreven als deelname aan activiteiten om verandering te brengen op het sociale of politieke vlak of op het gebied van het milieu. In filosofisch opzicht geeft de term activisme met ingang van Johann Gottlieb Fichte aan dat het oneindig 'ik' door oorspronkelijke handelingen zichzelf doet bestaan: "In het begin was de daad." Tegenwoordig wordt het woord "activisme" vaak geassocieerd met de activiteiten en ideologie√ęn van mensen aan de linkerkant van het politieke spectrum.
maandag 13 maart 2017 11:27 | knight | 84 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
CITAAT “Geen woorden maar daden!” In dit artikel o.a. de vervreemding van burger versus politiek, Žen aantal voorbeelden hoe de Nederlandse "democratie"wordt ondermijnd door met name de "strategische" kiezers gebruikmakend van kies- en peilwijzers, psychologische oorlogsvoering binnen de politiek, hoe "splinterpartijen" de samenleving ontwrichten, het hypocriete CDA dat het volk staand het wilhemus wil laten zingen, een eerbetoon aan een ( zo wordt gesteld ) koningshuis met een crimineel verleden! Dat er iets goed mis is met de Nederlandse politi
woensdag 22 juni 2016 10:08 | knight | 394 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Pegida werd in 2014 in Dresden opgericht door Lutz Bachmann. De penningmeester van deze “non profit” organisatie is Kathrin Oertel. Het betreft een Nationalistisch georiŽnteerde beweging die claimt zich in te zetten tegen de islamisering van Europa en is voor het behoudt van de eigen cultuur en identiteit. De organisatie heeft zich inmiddels vertakt over 27 landen elk met hun eigen individuele leiders. 11-10-2015 update 06-02-2016 http://www.nu.nl/dvn/4143009/pegida-korte-uitleg-van-protestbeweging.html 05-04-2016 http://www.breitbart.com/london/2016/04/05/exclus
woensdag 23 maart 2016 12:20 | Wouter ter Heide. | 522 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
 Als reactie op de aanslagen in Brussel stelt Premier Rutte terecht dat wij niet moeten wijken voor dit soort geweld. Maar om 'het' geweld – voortkomend uit religieuze/ideologische (IS) of economische (VS/olie) motieven – uit te bannen, is meer nodig dan mooie woorden. Wat dat meer betreft wordt het tijd ons te focussen op de scheiding tussen kerk en staat, waar het beleid in het Verlichte Westen de afspiegeling van is. Met als resultaat een beleid dat enerzijds het goede (gij zult niet doden/respect voor de mensenrechten) beoogt, maar anderzijds dat goede niet waar weet te ma
maandag 14 maart 2016 14:35 | Wouter ter Heide. | 341 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
 Op de opiniepagina van Trouw van 12 maart, vraagt Nelleke Noordervliet zich af wat voor Europa we eigenlijk willen. Als één van de mogelijkheden verwijst ze naar een Baron van Münchhausen-Europa, dat zich aan de haren uit het moeras trekt en de samenwerking opnieuw uitvindt. Volgens mij de enig bruikbare politieke troefkaart. Voor het uitspelen daarvan is het alleen nodig dat Brussel zich realiseert dat de naoorlogs tijd van europeanisering, waarvan de EU het product is, langzaam maar zeker is overgegaan in de huidige tijd van mondialisering, die verwijst naar een mond
woensdag 17 februari 2016 12:14 | Wouter ter Heide. | 520 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
 Volgens burgemeester Jozias van Aartsen is het idee van een Wereldparlement van Burgemeesters een 'tintelend idee', omdat de stad beter in staat is te werken aan mondiale problemen, dan de staat. Beter? Kom nou! Ergerlijke grootspraak van de Haagse burgervader, waardoor het hem ontgaat dat de problemen van onze tijd niet van nationale, partijpolitieke en financieel-economische aard zijn, maar van existentiële. Zij betreffen het voortbestaan van al het leven op onze aardkloot. Voor de vruchtbare aanpak daarvan kopen wij niets voor een Wereldparlement van Burgemeesters, maar zullen
woensdag 20 januari 2016 14:19 | Wouter ter Heide. | 421 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
 Niet het recht op satire kenmerkt een goed cartoon, maar het leveren van een bijdrage aan de alom beoogde 'betere wereld'. Dát universele doel overstijgt verre het doel dat achter de cartoons van Charlie Hebdo schuilgaat, het belachelijk maken van een godsdienst, met alle consequenties van dien voor het belang dat de cartoonisten in brede kring wordt toegedicht en het aanzien dat het satirische tijdschrift in diezelfde kring geniet.
vrijdag 25 december 2015 08:32 | Astrid Essed | 643 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
 KERSTBERICHT 2015/VLUCHTELINGEN, EEN VERHAAL VAN EEUWEN       ZIE OOK       http://www.astridessed.nl/kerstbericht-2015vluchtelingen-een-verhaal-van-eeuwen/     Op de vlucht, een man, zijn vrouw en hun ongeboren kind. Je hebt maar net kunnen wegkomen, na gehoord EN gemerkt te hebben, dat  je wordt vervolgd, met de dood bedreigd misschien. Welzeker. Gevlucht uit een oorlogsgebied. Uit een gebied, waar recht op leven als een grote grap gezien wordt. Onaanzienlijk, arm. Niet geteld
woensdag 25 november 2015 15:18 | Wouter ter Heide. | 451 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
 De angst die de aanslagen in Parijs hebben veroorzaakt houdt België momenteel in zijn greep. Alleszins begrijpelijk, maar het probleem is alleen dat die angst niet weg te nemen is met oorlogsverklaringen of het opschroeven van veiligheidsniveaus, omdat terreur niet alleen ons persoonlijk bedreigt, maar bovenal een bedreiging is voor onze totale leefomgeving. Onze comfort zone die anno 2015 onze hele aardbol omsluit, maar niet als zodanig functioneert, getuige de constante terreurdreiging. Het schoolvoorbeeld van de niet te winnen strijd om de macht.   Maar het niet kunnen(!)
dinsdag 17 november 2015 00:40 | Antonteuben | 529 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Steeds meer en meer mensen kiezen nu voor zichzelf, hun kinderen, familie en vrienden, een goede gezondheid, open en eerlijke nieuwsvoorziening en de mogelijkheden die de natuur en het universum ons biedt. Velen hebben al ontdekt dat het begint met de simpelste natuurkunde, positief zijn en blijven, meer je gevoel volgen, respect te hebben voor ieders mening en realiteit, je eigen kennis en ervaringen te delen en zo je empathische vermogen verder te ontwikkelen, je eigen nieuws te zoeken en niet meer te oordelen voordat je het zelf hebt onderzocht en hebt ontdekt dat liefde en compas
woensdag 30 september 2015 15:09 | Wouter ter Heide. | 541 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
 De machteloosheid van de VN om de wereldproblemen adequaat aan te pakken, is niet het gevolg van onwil van de 193 VN-leden, maar van het dictatoriale vetorecht waar de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad over beschikken. Vandaar dat in de opheffing van de Veiligheidsraad, met de gelijktijdige overheveling naar de Algemene Vergadering van zijn primaire verantwoordelijkheid – 'de handhaving van de internationale vrede en veiligheid' – , de oplossing van de impasse gezocht moet worden. De oplossing die via een algemene VN-conferentie ter herziening van het Handvest, waa