Activisme

Activisme wordt in het algemeen beschreven als deelname aan activiteiten om verandering te brengen op het sociale of politieke vlak of op het gebied van het milieu. In filosofisch opzicht geeft de term activisme met ingang van Johann Gottlieb Fichte aan dat het oneindig 'ik' door oorspronkelijke handelingen zichzelf doet bestaan: "In het begin was de daad." Tegenwoordig wordt het woord "activisme" vaak geassocieerd met de activiteiten en ideologie├źn van mensen aan de linkerkant van het politieke spectrum.
Do 23 Juni 2022 15:13 | Astrid Essed | 126 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

POLITIE TREEDT OP BIJ DEMONSTRATIE IN NOORD/HET PAROOL, DE BERICHTGEVING EN EEN DEMONSTRATIE VOOR ANARCHIE BRIEF AAN DE REDACTIE VAN HET PAROOL ZIE OOK https://www.astridessed.nl/politie-treedt-op-bij-demonstratie-in-amsterdam-noord-het-parool-de-berichtgeving-en-een-demonstratie-voor-anarchie/ ZIE VOOR BEELDEN POLITIEGEWELD https://www.at5.nl/artikelen/215667/politie-grijpt-in-bij-demonstratie-in-noord AAN DE REDACTIE VAN HET PAROOL Onderwerp: Uw berichtgeving dd 18 juni over een '&

...
Zo 8 Mei 2022 11:57 | Astrid Essed | 117 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

KAFKA/OVER RECHT TE ZETTEN ONRECHT UIT 2013 ZIE OOK https://www.astridessed.nl/kafka-over-recht-te-zetten-onrecht-uit-2013/ OF https://astridessed.weebly.com/blog/kafkaover-recht-te-zetten-onrecht-uit-2013 Dit naar aanleiding van de anno Domini 2022 te houden PInksterlanddagen ZIE https://www.indymedia.nl/node/51938 [ZIE VOOR VOLLEDIGE TEKST ONDER NOTENAPPARAAT] Lezers! Ik mag niet verwachten, dat u zich nog herinnert, dat ik een aantal jarengeleden een Onrecht aan de kaa

...
Wo 16 Februari 2022 17:14 | Astrid Essed | 267 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  DE WALRUS KAPITTELT NOS OVER DE BERICHTGEVING ROND WOONPROTEST LEIDEN ZIE OOK https://www.astridessed.nl/de-walrus-kapittelt-nos-over-berichtgeving-rond-woonprotest-leiden/ De walrus sprak: De tijd is daar Om over allerlei te praten” Een schoen, een schip, een kandelaar, Of koningen ook liegen En of de zee soms koken kan En een biggetje kan vliegen. Uit het Engels vertaald uit:  THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

Ma 14 Februari 2022 05:21 | Astrid Essed | 158 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

ASTRID ESSED ATTACK ON BUDIMEX, CONTRACTOR OF THE POLAND-BELARUS WALL IN THE WAR ON MIGRANTS [Zie voor achtergrondinformatie https://www.indymedia.nl/node/51471  ] SEE ALSO https://www.astridessed.nl/astrid-essed-attack-on-budimex-contractor-of-the-poland-belarus-wall-in-the-war-on-migrants/ TO BUDIMEX THE GREAT CONSTRUCTION GROUP, OPERATING IN POLAND BOARD OF DIRECTORS MANAGEMENT Subject: About your construction of a Wall between Poland and Belarus Demand: Stop earning blood money Stop your cooperat

...
Zo 9 Januari 2022 12:17 | Astrid Essed | 105 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

INZET VOOR VLUCHTELINGEN/WIETSE POTIJK, DE MENS IN ACTIE! ZIE https://www.astridessed.nl/inzet-voor-vluchtelingen-wietse-potijk-aan-premier-balkenende-de-mens-in-actie/ LEZERS! Recentelijk heb ik een stuk geschreven, waarin ik een Tribute heb gedaan aan een in mijn ogen Groot Man en ook Goede Vriend, vluchtelingenwerker Wietse Potijk uit het Friese dorp Gorredijk, die zich onvermoeibaar heeft ingezet voor de rechten van vluchtelingen. [1] Hij overleed in 2006 [2]. Dat is alweer een tijd geleden en ik heb hem na zijn dood direct een hom

...
Zo 9 Januari 2022 06:56 | Astrid Essed | 116 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  TRIBUTE AAN WIETSE POTIJK, VLUCHTELINGENWERKER  ZIE OOK https://www.astridessed.nl/tribute-aan-wietse-potijk-vluchtelingenwerker/ ''Gandalf: Saruman believes it is only great power that can hold evil in check, but that is not what I have found. I found it is the small everyday deeds of ordinary folk that keep the darkness at bay. Small acts of kindness and love.” YOUTUBE.COM THE HOBBITMITHRANDIR, WHY THE HALFLING? 0.18-0.45 https://www.youtube.com/watch?v=MU5_-lLjhQw LEZERS

Ma 2 Augustus 2021 08:14 | Astrid Essed | 139 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

VERZET TEGEN KOMST THIERRY BAUDET NAAR TILBURG/A FEW GOOD PEOPLE!/ADHESIEBETUIGING ZIE OOK https://www.astridessed.nl/verzet-tegen-komst-thierry-baudet-naar-tilburg-a-few-good-people-adhesiebetuiging/ Het lijkt wel-en het is meer dan ''lijken op'', dat het fascisme in Nederland steeds meer salonfahig wordt. Uitspraken als ''homeopathische verdunning van de Nederlandse samenleving''  en ''ik wil niet, dat Europa Afrikaniseert'' [1], noch zeer dubieuze contacten van Forum voor

...
Vr 28 Mei 2021 22:21 | Wouter ter Heide. | 112 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Ongekend onrecht. Het oordeel van de Haagse rechtbank dat Shell haar CO2-uitstoot in 2030 met 45% moet terugdringen ten opzichte van 2019, maakt in feite de weg vrij voor de politieke vertaling ervan. De totstandkoming d??rvan ligt alleen niet op het bordje van de rechtbank, maar op dat van het Binnenhof. Van de uitvoering van deze verheven taak moeten onze 150 Kamerleden zich op gepaste wijze kunnen kwijten, dankzij de formatie-fase waarin ons landsbestuur zich bevindt. De bezinningstijd die dat met zich meebrengt maakt onze Geachte Afgevaardigden hopelijk attent op de wortel van he

...
Wo 26 Mei 2021 12:37 | Wouter ter Heide. | 110 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Organisatiestructuur Overheid achterhaald. De oproep van Kamervoorzitter Vera Bergkamp over het aanpakken van de hoge werkdruk op het Binnenhof is niet los te zien van die over een nieuwe bestuurscultuur. Vraag is alleen welke oproep belangrijker is, dus als eerste opgelost dient te worden. Gelukkig kan daarover geen enkel misverstand bestaan, ervan uitgaande dat in de creatie van een nieuwe bestuurscultuur het antwoord op de ontwrichtende hoge werkdruk besloten zit. Vandaar dat ‘de’ vraag die boven het Binnenhof hangt die naar een Nieuwe Bestuurscultuur is. Gelukkig is die h

...
Vr 21 Mei 2021 12:38 | Wouter ter Heide. | 89 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Haagse bestuurscultuur. Volgens Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, is ons overheidsapparaat deels 19de-eeuws (AD, 21 mei). Begrijpelijkerwijs is het Binnenhof daardoor niet op zijn huidige (21ste eeuws-)taak berekend, waardoor onze geachte afgevaardigden en bloc achter de feiten aanlopen. De formatiebesprekingen zullen daar geen verandering in brengen. Een moedeloos makende realiteit die tekenend is voor onze inadequate Haagse bestuurscultuur, onder supervisie van …….. ..

...