Activisme

Activisme wordt in het algemeen beschreven als deelname aan activiteiten om verandering te brengen op het sociale of politieke vlak of op het gebied van het milieu. In filosofisch opzicht geeft de term activisme met ingang van Johann Gottlieb Fichte aan dat het oneindig 'ik' door oorspronkelijke handelingen zichzelf doet bestaan: "In het begin was de daad." Tegenwoordig wordt het woord "activisme" vaak geassocieerd met de activiteiten en ideologie├źn van mensen aan de linkerkant van het politieke spectrum.
maandag 2 augustus 2021 08:14 | Astrid Essed | 50 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

VERZET TEGEN KOMST THIERRY BAUDET NAAR TILBURG/A FEW GOOD PEOPLE!/ADHESIEBETUIGING ZIE OOK https://www.astridessed.nl/verzet-tegen-komst-thierry-baudet-naar-tilburg-a-few-good-people-adhesiebetuiging/ Het lijkt wel-en het is meer dan ''lijken op'', dat het fascisme in Nederland steeds meer salonfahig wordt. Uitspraken als ''homeopathische verdunning van de Nederlandse samenleving''  en ''ik wil niet, dat Europa Afrikaniseert'' [1], noch zeer dubieuze contacten van Forum voor

vrijdag 28 mei 2021 22:21 | Wouter ter Heide. | 40 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Ongekend onrecht. Het oordeel van de Haagse rechtbank dat Shell haar CO2-uitstoot in 2030 met 45% moet terugdringen ten opzichte van 2019, maakt in feite de weg vrij voor de politieke vertaling ervan. De totstandkoming d??rvan ligt alleen niet op het bordje van de rechtbank, maar op dat van het Binnenhof. Van de uitvoering van deze verheven taak moeten onze 150 Kamerleden zich op gepaste wijze kunnen kwijten, dankzij de formatie-fase waarin ons landsbestuur zich bevindt. De bezinningstijd die dat met zich meebrengt maakt onze Geachte Afgevaardigden hopelijk attent op de wortel van he

woensdag 26 mei 2021 12:37 | Wouter ter Heide. | 35 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Organisatiestructuur Overheid achterhaald. De oproep van Kamervoorzitter Vera Bergkamp over het aanpakken van de hoge werkdruk op het Binnenhof is niet los te zien van die over een nieuwe bestuurscultuur. Vraag is alleen welke oproep belangrijker is, dus als eerste opgelost dient te worden. Gelukkig kan daarover geen enkel misverstand bestaan, ervan uitgaande dat in de creatie van een nieuwe bestuurscultuur het antwoord op de ontwrichtende hoge werkdruk besloten zit. Vandaar dat ‘de’ vraag die boven het Binnenhof hangt die naar een Nieuwe Bestuurscultuur is. Gelukkig is die h

vrijdag 21 mei 2021 12:38 | Wouter ter Heide. | 28 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Haagse bestuurscultuur. Volgens Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, is ons overheidsapparaat deels 19de-eeuws (AD, 21 mei). Begrijpelijkerwijs is het Binnenhof daardoor niet op zijn huidige (21ste eeuws-)taak berekend, waardoor onze geachte afgevaardigden en bloc achter de feiten aanlopen. De formatiebesprekingen zullen daar geen verandering in brengen. Een moedeloos makende realiteit die tekenend is voor onze inadequate Haagse bestuurscultuur, onder supervisie van …….. ..

donderdag 21 mei 2020 12:26 | knight | 238 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Ons eigen "Mark Rutte"  kabinet speelt Russisch Roulette met haar corona beleid. In de eerste plaats werd te lang gewacht met het sluiten van de grenzen voor personen uit besmette gebieden omdat dat de economie zou schaden. Inmiddels heeft het ( r ) overheidsbeleid meer economische schade aangericht dan nodig was. De kosten worden geraamd op 2,3 miljard euro per maand. Een 1/2 miljoen banen staan op het spel. 1 op de 5 mensen ontvangen inmiddels ??n of andere vorm van financi?le steun. De staatsschuld loopt steeds harder op. De rekening is voor de burge

zondag 8 maart 2020 12:52 | Astrid Essed | 172 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

FASCISTEN IN PROVINCIEBESTUUR? LAAT HET NIET TOE WEBSITE ANTIFA BRABANT https://antifabrabant.noblogs.org/post/2020/03/07/fascisten-in-provinciebestuur-laat-het-niet-toe/   ZIE OOK https://www.astridessed.nl/antifa-brabant-fascisten-in-provinciebestuur-laat-het-niet-toe/   Fascisten dreigen deel uit te gaan maken van het provinciebestuur in Noord-Brabant. Dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren. Als deze stap wordt gezet, dan staat na landelijke verkiezingen de weg nog wijder open voor deelname van fascisten aan de komende regerin

dinsdag 19 november 2019 22:00 | Spuugzat | 237 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

PERSBERICHT Wij zijn het zat, spuugzat! 20 -11- 2019:   Wij zijn het zat, spuugzat dat de Nederlandse overheid haar eigen burgers laat zitten. De MSM verkondigt bij monde van de overheid dat het goed gaat en alle inwoners erop vooruit gaan. Niets is minder waar! Ondanks de krantenberichten zijn er genoeg signalen dat het helemaal niet zo geweldig gaat. Steeds meer mensen komen niet meer rond en maken schulden. Voedselbanken hadden nog nooit zoveel klanten. De armoede in Nederland wordt steeds groter, grote groepen mensen vallen tussen de wal en het schip. Dat is d

vrijdag 13 september 2019 15:29 | Astrid Essed | 314 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

MUSEUM DOET TERM GOUDEN EEUW IN DE BAN/GOED ZO!/AFREKENING MET BAGATELLISERING SLAVERNIJ!//ADHESIEBETUIGING ZIE OOK https://www.astridessed.nl/museum-doet-term-gouden-eeuw-in-de-ban-goed-zo-afrekening-bagatellisering-slavernij-eerste-stap/   AAN DE CONSERVATOR VAN HET AMSTERDAM MUSEUM De heer T van der Molen,     Geachte heer van der Molen, Er zijn momenten, dat je trots op jezelf bent en vindt, dat je, al is het nog zo beschieden, je footprint hebt gezet in de hist

woensdag 7 augustus 2019 12:46 | Astrid Essed | 381 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  ACTIVISTEN DEMONSTREREN BIJ NAVO TEGEN FORT EUROPA/GOEDE ACTIE!/EU, MASSAMOORDENAAR! ZIE OOK https://www.astridessed.nl/activisten-demonstreren-bij-navo-tegen-fort-europa-goede-actie-eu-massamoordenaar/   VOORAF Beste lezers, Over de Middellandse Zee tragedie, waarbij in de loop der jaren duizenden en nog eens duizenden

dinsdag 23 juli 2019 05:52 | Astrid Essed | 366 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

SEA WATCH KAPITEINS EN DE EU/REDDEN VAN MIDDELLANDSE ZEE VLUCHTELINGEN IS GEEN MISDAAD, MAAR MENSENPLICHT ZIE OOK https://www.astridessed.nl/sea-watch-kapiteins-en-de-eu-redden-van-middellandse-zee-vluchtelingen-is-geen-misdaad-maar-mensenplicht/  ASTRID ESSED ATTACK, UW WREKER VAN HET ONRECHT, STRIKES AGAIN......  Teaser   De voortdurende tragedie van de Middellandse Zee vluchtelingen, met Sea Watch kapiteins en kapiteins van andere reddingsschepen als helden en de EU als grote Schurk in het Verhaal, laat mij en