Politie slaat erop los bij demonstratie in Amsterdam Noord!

Do 23 Juni 2022 15:13 | Astrid Essed | 132 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
POLITIE TREEDT OP BIJ DEMONSTRATIE IN NOORD/HET PAROOL,
DE BERICHTGEVING EN EEN DEMONSTRATIE VOOR ANARCHIE
BRIEF AAN DE REDACTIE VAN HET PAROOL
ZIE OOK
ZIE VOOR BEELDEN POLITIEGEWELD
AAN
DE REDACTIE VAN HET PAROOL
Onderwerp:
Uw berichtgeving dd 18 juni over een ''demonstratie voor anarchie''
Titel:
Politie treedt op bij demonstratie in Noord
Geachte Redactie
Van nieuwsmedia en kranten mag verwacht EN geeist worden, dat ze
bepaalde belangrijke journalistieke principes hooghouden en  verwerken
bij hun berichtgeving, zoals objectiviteit, evenwichtige berichtgeving,
een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de feiten en het principe
van hoor en wederhoor.
Wat mij met name aan uw berichtgeving over genoemde ''demonstratie tegen
de anarchie'' gestoord heeft is terug te vinden onder A en B
A
het ontbreken van hoor en wederhoor, aangezien
u wel de lezing van de politie vermeldt, maar niet die van de demonstranten
B
Onduidelijkheid in uw berichtgeving
A
HOOR EN WEDERHOOR
Ik schreef het al:
U vermeldt wel de lezing van de politie, maar niet die van de demonstranten:
Ik citeer uit uw berichtgeving:
''De politie heeft zaterdagmiddag kort ingegrepen bij een anarchistische demonstratie in Amsterdam-Noord. Een deel van de circa 150 demonstranten pleegde volgens een politiewoordvoerder vernielingen, plakte stickers op auto’s, gooide met blikjes en spoot graffiti op muren.''
EN
''Toen agenten de demonstranten op hun gedrag en dat spandoek aanspraken, keerde een deel van de betogers zich tegen de politie, aldus de woordvoerder van de politie. Op de kruising van de Schoorlstraat en de Werengouw greep de politie in.'' [1]
Om te beginnen gaat het hier om twee dingen:
Het al dan niet aanrichten van de demonstranten van vernielingen
En het gooien van bierblikjes richting politie
Want voor zover de door de demonstranten geroepen
leuzen betreft:
DAT is hun demonstratievrijheid en hun recht op
vrijheid van meningsuiting.
Want het inhoudelijke deel van een demonstratie is
niet ter beoordeling aan de burgemeester en aan de politie
al helemaal niet!
Lees er maar op na artikel 9 van de Grondwet [2]
Maar dat wist u natuurlijk al.
Terug naar de Case:
U vermeldt in uw berichtgeving dus echter alleen
de politielezing.
Of die lezing waar is of niet, doet er hier niet toe.
U dient beide lezingen te vermelden, die van
de politie EN die van de demonstranten.
Niet alleen werpt dat vaak een ander Licht
op de zaak, het is niet meer dan eerlijk, beide
partijen te horen.
Dat staat voor eerlijke en objectieve berichtgeving
Hierbij sluit ik in het verslag van iemand, die
erbij geweest is en een heel andere lezing van de gang
van zaken geeft [3]
Nu is het mogelijk, dat u deze lezing van een der demonstranten niet kende, of uberhaupt het eigen
Verhaal van de demonstranten.
Maar dan dient u te vermelden, niet op de hoogte
te zijn van de lezing van de demonstranten en dus hun lezing niet erbij te kunnen betrekken.
Door dit alles niet te doen, wekt u de indruk, dat u
niet alleen geloof hecht aan het Verhaal van de politie,
maar ook, dat u impliciet het politiegeweld, dat u
in uw berichtgeving hebt erkend [dat is dan weer
een pluspunt in uw berichtgeving, eerlijk is eerlijk]
[4], verdedigt.
En dat vind ik geen goede zaak. 
B
ONDUIDELIJKHEID IN UW BERICHTGEVING
Maar er is meer:
Want in uw berichtgeving bent u ook vaag: 
Eerst schrijft u het volgende:
[Ik citeer]:
''De politie heeft zaterdagmiddag kort ingegrepen bij een anarchistische demonstratie in Amsterdam-Noord. Een deel van de circa 150 demonstranten pleegde volgens een politiewoordvoerder vernielingen, plakte stickers op auto’s, gooide met blikjes en spoot graffiti op muren.
De demonstratie, die was aangekondigd als ‘demonstratie voor anarchie’, ging van de Nieuwendammerdijk naar de Buikslotermeerdijk. De demonstranten schreeuwden antikapitalistische leuzen en hadden spandoeken met anarchistische teksten bij zich. Op één daarvan stonden de letters ACAB, een afkorting voor All Cops Are Bastards.'' [5]
En direct daarna:
''Toen agenten de demonstranten op hun gedrag en dat spandoek aanspraken, keerde een deel van de betogers zich tegen de politie, aldus de woordvoerder van de politie.'' [6]
Wat hieraan vaag is, maak ik duidelijk:
OP WELK GEDRAG heeft de politie de demonstranten
nu precies aangesproken?
Op de vermeende [want het is slechts de politielezing]
vernielingen en het gooien met blikjes bier, op
het spandoek [ All Cops Are Bastards] EN/OF
DE ANTI-KAPITALISTISCHE LEUZEN?
Uit uw berichtgeving wordt dat niet duidelijk en
juist in dit geval is dat van groot belang, omdat de politie,
zoals ik al heb uitgelegd [7] en u ook hoort te weten, niet
gaat over de inhoud van de geroepen leuzen of meegevoerde
spandoeken.
Dat is dus een Manco in uw berichtgeving en moet u voortaan beter doen.
EPILOOG
Ik kan niet genoeg onderstrepen, hoe belangrijk goede,
eerlijke en objectieve berichtgeving is en vooral
het principe van Hoor en Wederhoor.
Ook is het van het grootste belang, politiegeweld niet
onder het tapijt te schuiven, maar niet alleen te benoemen,
maar dat ook te doen zonder het impliciet de bagatelliseren
Want in de meeste gevallen is de politie de machtigste
partij met alle instrumentaria en wapens, die haar te beschikking staan.
Het is dus zaak, dat u zeker bij politie inzet niet de indruk
wekt, de politie het voordeel van de Twijfel te geven. 
Het is de taak van de Pers, om in haar berichtgeving alle
betrokken partijen aan het woord te laten en zo terughoudend en objectief mogelijk te zijn in haar woordkeus en alle feiten en lezingen mee te nemen.
Denk daar een volgende keer aan, svp
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed