ABP handhaaft Israelische beleggingen/Brief aan ABP

Wo 17 September 2014 06:27 | Astrid Essed | 3172 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 ABP HANDHAAFT ISRAELISCHE BELEGGINGEN/BRIEF

AAN ABP
 
ZIE OOK
 
 
 
 
AAN
 PENSIOENFONDS
ABP
 
Onderwerp:
Uw continuering van de investeringen in drie met de illegale Israelische
nederzettingen verweven Israelische banken.
Oproep
Onmiddellijke beeindiging van uw financiele verwevenheid
met deze drie banken.
Reden
Uw medeplichtigheid aan de Israelische bezettingseconomie 
en de hieruit voortkomende Israelische onderdrukking,
oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen.
 
Geacht Bestuur,
 
Schokkend en schandalig vind ik het, dat u blijft investeren
in drie Israelische banken, te weten Bank Hapoalim, Leumi Bank en Mizrahi Tefahot Bank, die financieel zijn verweven met de Israelische 
illegale nederzettingen. [1]
Dit ondanks alle oproepen, waaronder die van ondergetekende,
hiervan af te zien en van grootheden zoals oud Aartsbisschop Desmond
Tutu, Nobelprijswinnaar van de Vrede en voormalig strijder tegen de
Zuid Afrikaanse Apartheid. [2]
 
Zoals u aan de dagtekening van deze brief kunt zien, is dit
een verlate reactie op uw in uw bestuursvergadering dd
28 augustus genomen foute beslissing, omdat ik tegen beter
weten in toch nog hoopte, dat u op de ingeslagen weg zou
terugkeren.
Nu dit niet is gebeurd, deze dringende, hernieuwde oproep.
 
 
UW VERDEDIGING
 
In uw verdediging van de beslissing hebt u zich beroepen
op uw bestaande beleid voor verantwoord beleggen.
Letterlijk zegt u hierover
''ABP handhaaft het bestaande beleid voor verantwoord beleggen..'' 
[3], waarbij u verwijst naar de ''criteria''
Ik citeer u opnieuw
''Volgens de criteria van het huidige beleid zijn beleggingen
in Israelische banken niet in strijd met de nationale en
internationale wetgeving of gedragslijnen''. [4]
 
Je moet lef hebben, om een dergelijke aperte onwaarheid te beweren,
want u weet heel goed, waarom het hier gaat, namelijk de
investering in drie Israelische banken, die een financiele verwevenheid 
hebben met de Israelische nederzettingen, een belangrijk 
onderdeel van Israel's bezettingseconomie.
En deze nederzettingen, Geacht Bestuur, zijn in strijd met
het Internationaal Recht, en dus met de internationale wetgeving
of gedragslijnen.

DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL
RECHT
 
Het zou niet nodig moeten zijn, maar u toch maar weer eens uitgelegd,
zoals ik in mijn vorige oproep aan u ook al
gedaan heb. [5] 
 
De sinds eind zestiger jaren in de bezette Palestijnse gebieden gestichte
Israelische nederzettingen, zijn in strijd met het Internationaal Recht. [6]
Dit is nog eens duidelijk bevestigd door twee VN Veiligheidsraadsresoluties
[7], het Internationaal Gerechtshof, dat in een Advisory Opinion in 2004
de Israelische Muur als ''illegaal'' bestempelde [8] en herhaaldelijk,
door de EU. [9]
Daar kunt u dus niet omheen.
 
Daarnaast heeft dat Israelische nederzettingenbeleid geleid tot 
massale Palestijnse landonteigeningen, discrimineert de Israelische 
Overheid qua rechtssysteem tussen kolonisten en de bezette
Palestijnse bevolking en wordt deze ernstig beperkt in haar bewegings
vrijheid. [10]
 
Discriminatie, landdiefstal, schending vrijheid van beweging.
Allemaal zaken, die zwaar indruisen tegen de internationale regelgeving.
U mag dus kiezen uit de internationale rechtsregels, die u
overschrijdt met het samenwerken met banken, die verweven
zijn met de illegale nederzettingen.
 
NEDERZETTINGEN
BEZETTINGSECONOMIE
 
Daarnaast investeert u via deze banken regelrecht in Israel's
bezettingseconomie, want een duidelijker voorbeeld van de
desastreuze gevolgen van de Israelische bezetting, de nederzettingen,
is er welhaast niet.
 
BEZETTING
 
Maar er is meer
Naast uw directe investering in ''nederzettingenbanken'',
bent u,  door dergelijke investeringen,
direct en indirect verweven met de Israelische bezetting
 
Mag ik u erop wijzen [in uw geval is dat blijkbaar nodig]
dat deze Israelische bezetting reeds 47 jaar duurt, ondanks
VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967] en alle latere
oproepen aan Israel, zich uit bezet Palestijns gebied terug te
trekken. [11]
 
Dat deze bezetting, behalve illegaal [zoals iedere bezetting]
met zijn onderdrukking en oorlogsmisdaden onnoemelijk
leed heeft veroorzaakt aan de Palestijnse bevolking, zoals 
recentelijk weer met de Gaza militaire operatie
''Protective Edge'', wat geleid heeft tot 2137 Palestijnse
slachtoffers. [12]
 
En daaraan verdient u middels uw financiele bemoeienis
direct en indirect uw geld aan?
 
U moest zich schamen.
Ook oud Aartsbisschop Tutu heeft u daarop gewezen. [13]
 
Bah, driewerf Bah!
 
EPILOOG
 
Door te blijven investeren in Israelische banken, die
regelrecht verweven zijn met de illegale Israelische
nederzettingen, handelt u in strijd met het Internationaal
Recht en bent u mede verantwoordelijk voor alle
leed, dat de Palestijnse bevolking door het bestaan
van die nederzettingen wordt aangedaan.
 
Maar er is meer:
U bent daardoor ookdirect en indirect verantwoordelijk 
voor de instandhouding
van een economie, die de bezetting van de Palestijnse
gebieden en de daaraan verbonden onderdrukking en
oorlogsmisdaden bestendigt.
 
Dus u verdient uw geld aan onderdrukking en
oorlogsmisdaden.
 
Als ik u was, zou ik mij diep schamen.
 
Mijn dringende oproep aan u is dan ook
per direct alle financiele banden met deze drie Israelische
banken te verbreken, want zoals u zelf zegt in uw
brochure ''Verantwoord beleggen'' 
''Ook al staat rendement voorop, in het
beleggingsbeleid van ABP staat maatschappelijke
verantwoordelijkheid hoog in het vaandel'' [14]
 
In de eerste plaats is die maatschappelijke verantwoordelijkheid
het handhaven van de mensenrechten.
 
Handel daar dan ook naar en neem een voorbeeld aan
bedrijven als PGGM, Vitens, Royal Haskoning en
Unilever, die dat wel gedaan hebben. [15]
 
Anders zal u medeverantwoordelijk blijven voor de bittere
vruchten van de Israelische bezetting:
de nederzettingen, onderdrukking en oorlogsmisdaden.
 
Het is nog niet te laat.
Geef dit keer wel gehoor aan een appel op de
mensenrechten.
 
Dit is geen verzoek.
Dit is een eis.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
 
[1]
 
 
''Our research has found evidence of 
accompaniment agreements of six Israeli banks for 
the building of projects in settlements in occupied 
territory. The banks are: Bank Hapoalim, Mizrahi 
Tefahot Bank, Bank Leumi, Israel Discount 
Bank, Jerusalem Bank, and the Union Bank of 
Israel (Bank Igud).''
 
 
Bron:
 
WHO PROFITS
FINANCING THE ISRAELI OCCUPATION
''The direct involvement of Israeli banks in
Illegal Israeli Settlement Activity and Control 
over the Palestinian Banking Market''
OCTOBER 2010
 
 
 
 
VOLKSKRANT
ABP BLIJFT BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKEN
9 JANUARI 2014
 
''Pensioenfonds ABP blijft beleggen in drie van de vijf Israëlische banken waar pensioenuitvoerder PGGM zich onlangs uit terugtrok. Dit blijkt uit de jongste uitsluitingslijst beleggingen van het ambtenarenpensioenfonds. PGGM besloot niet meer te investeren in deze banken omdat ze de bouw van illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever financieren.''

 

 
 
ABP
REACTIE ABP OP SIGNALEN BELEGGINGEN ISRAELISCHE BANKEN
28 AUGUSTUS 2014
 
 
 
ABP HANDHAAFT ISRAELISCHE BELEGGINGEN
28 AUGUSTUS 2014
 
 
ABP LEGT BRIEF TUTU NAAST ZICH NEER
28 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[2]
 
 
LETTER OF ARCHBISHOP EMERITUS DESMOND TUTU
TO THE ABP
 
 
 
HET PAROOL
DESMOND TUTU: ''ABP MOET WEDG UIT ISRAEL''
27 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[3]
 
'ABP handhaaft het bestaande beleid voor verantwoord beleggen..'' 

ABP
REACTIE ABP OP SIGNALEN BELEGGINGEN ISRAELISCHE BANKEN
28 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
[4]
 
ABP
REACTIE ABP OP SIGNALEN BELEGGINGEN ISRAELISCHE BANKEN
28 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[5]
 
ABP BLIJFT BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKEN/
BRIEF AAN ABP
ASTRID ESSED
 


[6]

 
 
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
 
 
 
 
 
 
 
[7]
 
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
 
 
 
 
 
 
 
 
VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452
 
 
 
 
 
[8]
 
 
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
 
 
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
 
 
 
 
 
 
[9]
 
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
 
 
 
 
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
 
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
 
 
 
 
 
[10]
 
MASSALE LANDONTEIGENINGEN:
 
''The existence of settlements leads to violations of many of the human rights of Palestinians, including the rights to property, equality, an adequate standard of living and freedom of movement.''

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

 
 
DISCRIMINATIE
 
''Although the West Bank is not part of Israel's sovereign territory, the settlements and the settlers are generally subject to Israeli law. As a result, the settlers enjoy all the rights of citizens in a democratic state, just as Israeli citizens living within the Green Line do. Meanwhile, Palestinians continue to live under martial law and are thereby systematically deprived of their rights and denied the ability to have any real impact on policymaking with respect to the territory in which they live. ''

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTSSCHENDING VRIJHEID VAN BEWEGING

''The settlements have been allocated vast areas, far exceeding their built-up sections. These areas have been declared closed military zones by military orders and are off limits to Palestinians, except by special permit. In contrast, Israeli citizens, Jews from anywhere in the world and tourists may all freely enter these areas.''

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

 
 
 
[11]
 
 
 
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[12]
 
 
ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[13]
 
 
LETTER OF ARCHBISHOP EMERITUS DESMOND TUTU
TO THE ABP
 
 
 
 
[14]
 
''Ook al staat het rendement voorop, in het beleggingsbeleid van ABP staat maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel.''
 
 
ABP
VERANTWOORD BELEGGEN
 
 
 
[15]
 
PGGM
 
 
NOS
PGGM STOPT MET ISRAELISCHE BANKEN
8 JANUARI 2014
 
 
 
 
PPGM
 
 
TOELICHTING UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN
8 JANUARI 2014
 
 
 
 
 
 
STATEMENT PGGM UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN
 
 
 
 
 
 
 
PGGM
VRAGEN EN ANTWOORDEN ROND UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN
12 JANUARI 2014
 
 
 
 
VITENS
 
VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT
 
 
 
 
VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT/ADHESIEBETUIGING AAN WATERBEDRIJF VITENS
ASTRID ESSED
 
 
 
 
ROYAL HASKONING
 
ROYAL HASKONING STAPT UIT PROJECT OOST-JERUZALEM
6 SEPTEMBER 2013
 
 
 
UNILEVER
 
UNILEVER SLUIT FABRIEK IN  ISRAELISCHE ILLEGALE NEDERZETTING
4 FEBRUARI 2013
 
 

Meer van Astrid Essed