Debat over Jihadstrijders afgelast op advies Gemeente/Van der Laan vertrapt vrijheid van meningsuiti

Do 27 November 2014 11:30 | Astrid Essed | 2836 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

DEBAT OVER JIHADSTRIJDERS AFGELAST OP ADVIES
GEMEENTE/BURGEMEESTER VAN DER LAAN CHANTEERT EN 
VERTRAPT VRIJHEID VAN MENINGSUITING
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
VOORAF
 
Weinigen zullen het hebben meegekregen, maar in october 2014
heeft burgemeester van der Laan een gat geslagen in een van de meest
fundamentele democratische waarden, het recht op een open en
vrij debat.
Dat is een gevaarlijk precedent.
 
Maar alvorens hierop in te gaan, een overzicht van enkele andere kwalijke zaken
in het beleid van de burgemeester, waarbij belangrijke mensenrechtenwaarden
onder druk kwamen te staan.
 
 
2010/PREVENTIEF FOUILLEREN/KRAKEN
VAN DER LAAN, DE ONDEMOCRATISCHE LAW AND ORDER MAN
 
 
Burgemeester van der Laan blijft je verbazen. Zo redelijk ogend, is hij
dat bepaald niet in zijn beleid.
Het begon al met zijn vastbijten in preventief fouilleren, wat hij in West doordrukte
ondanks bezwaren van het Stadsdeel, die hij vrolijk naast zich neerlegde. [1]
Zoiets noem ik ondemocratisch, nog afgezien van het feit, dat ik principiele
bezwaren heb tegen het fouilleren van mensen, die niet worden verdacht
van een strafbaar feit en doordat dat in bepaalde wijken plaatsvindt, leidt het tot stigmatisering en discriminatie. [2]
Ook is het een schending van de privacy. [3]
Een dergelijke keiharde opstelling [van der Laan negeerde protesten systematisch [4]
leidde tot een populistisch stoerheidsimago, waarmee hij zich ongetwijfeld
bij het achterlijkere deel van met name autochtonen populair maakte.[5]
 
Zijn cowboy opstelling toonde zich ook in een keiharde aanpak van
krakers, waarbij hij vrolijk overging tot het ontruimen van kraakpanden,
nog voordat het kraakverbod officieel van kracht ging, op 1 october 2010.
, wat ook juridisch aan alle kanten rammelt (geen straf zonder wet) [6]
 
2012/2014
VAN DER LAAN'S BELEID TEGENOVER UITGEPROCEDEERDE
VLUCHTELINGEN/HONING, VERMENGD MET GIF
 
 
Ook zijn houding tegenover uitgeprocedeerde vluchtelingen, die
niet terug kunnen naar hun eigen land vanwege de oorlogssituatie,
maar in Nederland ook geen recht hebben op basisvoorzieningen (7),
is ronduit schandalig te noemen.
Het is honing, gemengd met gif, een zoetgevooisde
opstelling, maar een daadwerkelijk keihard beleid. (8)
 
Want sinds deze groep door Amsterdam zwerft, nu al 2 jaar
[vanaf 2012] is het enige antwoord wat ze van de burgemeester
gekregen hebben, ontruimingen [9] en een opvang in de Havenstraat
met als voorwaarde ''werken aan hun terugkeer'' [10], wat nu
juist niet mogelijk is.
Toen ze daaraan [uiteraard] niet konden voldoen, spande van der Laan
een rechtszaak tegen hen aan, met als bevel, de Havenstraat te ontruimen,
en als dreigement, dat alle ontruimings kosten op de vluchtelingen
zouden worden verhaald. [11]
 
Dat was juli anno Domini 2014
Sindsdien zwerven ze weer door Amsterdam en van der Laan weigert
iedere opvang, ondanks diverse oproepen  van Amnesty International. [12]
Misdadig, in een woord, om menselijke wezens zo hun recht
op basisbehoeften te ontzeggen.
 
Nu overweegt van der Laan weliswaar nachtopvang voor de vluchtelingen [13], maar
dat is geen optie, want dat betekent daklozenopvang.
Overdag weer op straat  en alleen maar een slaapplaats, die
dan ook nog moet worden gedeeld met vaak verwarde mensen.
Dat dat slecht is voor reeds getraumatiseerde vluchtelingen, hoeft
geen betoog. [14]
 
 
Hoe schandalig ook, de voorliefde voor preventief fouilleren,
waarop hij nu schijnt terug te komen, de harde houding inzake
ontruimingen van kraakpanden en nog erger, de schending
van de mensenrechten van vluchtelingen, dat alles kan nog worden
verklaard door schandalig, maar verklaarbaar beleid voor wiens
morele kompas [zoals bij zoveel politici] zoek is. [15]
 
In de eerste twee gevallen vanuit een law and order wens [16],
in het laatste geval morele lafheid om vluchtelingenjager Teeven
niet voor het hoofd te stoten. [17]
 
Maar wat van der Laan in october 2014 heeft gedaan, treft 
de meest fundamentele principes van de democratische rechtsstaat.
Het recht op vrij debatteren.
Het recht op vrijheid van meningsuiting.
 
 
 
OCTOBER 2014
DEBAT OVER JIHADSTRIJDERS AFGELAST
OP ADVIES GEMEENTE/COUP EN CHANTAGE
 
 
LET OP LEZERS, DIT IS BELANGRIJK
Want het raakt het recht op vrije meningsuiting in
het hart:
 
Er zou in jongerencentrum Argan een debat plaatsvinden
over Syriegangers [ook wel aangeduid met de populistische
benaming ''Jihadstrijders''  tussen Yassin Elforkani,
jongerenimam uit Slotervaart en Okay Pala, voorman van 
de fundamentalistische islamitische beweging Hizb ut Tahrir.
De komst van Okay Pala stond van der Laan niet aan,
waarop hij zware druk op Argan uitoefende om het debat
niet te laten doorgaan. [18]
Argan zwichtte, het debat is niet doorgegaan. [19]
 
Reden, die werd opgegeven was het ''extremistische'' en ''haatzaaiende''
karakter van Hizb ut Tahrir, die geen afstand zou nemen van
de strijdorganisatie IS [ISIS].
Dat ''extremistische'' geluid wilde de Gemeente als subsidiegever
van Argan niet faciliteren. [20]
Dat schreef van der Laan in een brief aan de Gemeenteraad, getiteld
''Geen podium voor extremisme'' [21]
 
Een dergelijke coup van burgemeester van der Laan is onverteerbaar,
omdat hij direct ingrijpt in het recht op het vrije debat, een must
in een democratische samenleving.
Het subsidieargument is bovendien ook nog eens laag en min,
omdat daarmee in feite een organisaties worden gechanteerd
En met effect ook, want Argan heeft het debat afgelast. [22]
 
Geen enkel excuus is er voor het ingrijpen van Gemeente en
Overheidswege in een vrije discussie.
 
Terecht merkte dan ookdebat- tegenspeler Yassin Elforkani
op
'''Dit heb ik in Nederland niet eerder meegemaakt. Een debat dat wordt verboden. Ik ben in shock.'' [23]
 
Ik ook.
 
METEN MET TWEE MATEN
 
Burgemeester van der Laan handelt hiermee niet alleen
volgens goede in een dictatoriale samenleving thuishorende
beginselen, hij meet ook nog eens met twee maten.
 
Want in  de periode van de herdenking van cineast Theo van Gogh 
gaf van der Laan plotseling de statement af, dat Amsterdam
na de dood van van Gogh ''vrediger is geworden'' [24]
Dat betwijfel ik, maar pas echt erg wordt het, als
hij beweert, dat ''de vrijheid van meningsuiting en onze
humanistische waarden beter worden verdedigd, dan voor
die tijd. [25]
 
 
 
Heel vreemd, dat van der Laan zo de mond vol heeft over
de ''vrijheid van meningsuiting'' [26] en die zelf grof schendt
door een debat te verbieden. [27]
 
De selectieve interpretatie spettert er af.
Wanneer het om een Islamofoob en antisemiet als
Theo van Gogh gaat [28] is er wel ''vrijheid van meningsuiting'',
maar als er een debat is met een Islamitische organisatie,
die van der Laan niet lust, komt er een heel ander geluid.[30]
 
Discriminerend en meten met twee maten.
Terecht merkt Okay Pala op  [ik citeer Het Parool] [30]
''De pijlen zijn op de moslims gericht. Als je standpunten buiten het kader vallen van wat in het Westen dominant is, mag je blijkbaar geen debat voeren.' [31]

Het gelijk van Pala wordt bewezen door van der Laan zelf, die
Islamofoob T. van Gogh in verband brengt met ''vrijheid van
meningsuiting'' [32] en een maatschappelijk debat met een Islamitische
organisatie, die hij niet lust, verbiedt [33] en bovendien in
Nederland niet verboden is. [34]

En wat dat ''extremisme'' van Hizb ut Tahrir betreft:
 
Hizb ut Tahrir vertolkt alleen maar een bepaalde religieuze
richting binnen de Islam, maar hun website lezende
 [35], heb ik geen haatzaaierij kunnen ontdekken.
 
 


EPILOOG

Okay Pala stelt, dat Hizb ut Tahrir wel degelijk afstand van IS [ISIS]
heeft genomen [36], maar dat doet niet ter zake.
Zoals ik al eerder in een artikel stelde [37]  hebben moslims en
anderen het recht, aanhangers van IS [ISIS] te zijn en dat ook
uit te dragen.
Dat heet ''vrijheid van meningsuiting''.

Bovendien zou er sprake zijn van een debat [38], waarbij
de standpunten van Hizb ut Tahrir naar voren zouden
worden gebracht en het publiek zelf een oordeel kon
vormen.
 

Dat van der Laan meende te moeten ingrijpen en een debat
verbieden, is niet alleen denigrerend en bevoogdend,
maar schept ook een precedent.
Want waar stopt dit.
Gaat de burgemeester nu links en rechts debatten
verbieden, als een organisatie of mening hem
niet aanstaat? [39]

Dit zijn praktijken, die je verwacht in dictatoriaal
of autoritair geregeerde landen, niet in een land, dat
beweert de vrijheid van meningsuiting hoog in
het vaandel te dragen.

Of geldt dat net iets minder voor Islamitische organisaties,
die niet binnen het kader van de Staat passen?
Die indruk krijg ik wel.

Tijd om waakzaam te zijn.
 

Astrid Essed

NOTEN
 
 
 
 
[1]
 
NRC
RAAD STEMT IN MET PREVENTIEF FOUILLEREN 
AMSTERDAM-WEST
21 OCTOBER 2010
 
 
 
[2]
 
 
PREVENTIEF FOUILLEREN BUITENPROPORTIONNEEL/
LEIDT TOT CRIMINALISERING EN DISCRIMINATIE
ASTRID ESSED
 
 
 
[3]
 
 
PREVENTIEF FOUILLEREN BUITENPROPORTIONNEEL/
LEIDT TOT CRIMINALISERING EN DISCRIMINATIE
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[4]
 
 
NIEUW AMSTERDAMS PEIL
VAN DER LAAN STUIT OP WEERSTAND TEGEN
PREVENTIEF FOUILLEREN
29 OCTOBER 2010
 
 
 
[5]
 
NIEUWS UIT AMSTERDAM
BURGEMEESTER BANG VOOR SOFT IMAGO
5 OCTOBER 2010
 
 
 
[6]
 
 
AD
PVDA STEUNT VAN DER LAAN NIET IN AANPAK KRAKERS
29 SEPTEMBER 2010
 
 
 
NEDERLANDSE GRONDWET
ARTIKEL 16, GEEN STRAF ZONDER WET
 
 
 
 
[7]
 
 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/
SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTEN
ASTRID ESSED
 
 
 
[8]
 
 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/
SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTEN
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[9]
 
 
TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT
TEGEN ONMENSELIJKHEID OVERHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[10]
 
 
NRC
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN
MOETEN WEG
4 JULI 2014
 
 
 
 
[11]
 
 
AT5
GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING
VLUCHTHAVEN
6 JUNI 2014
 


[12]


UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/
DE VERDRIJVING/CONTINUING STORY
ASTRID ESSEDAMNESTY
GEMEENTE: ZORG VOOR OPVANG MENSEN VLUCHTGARAGE
EN VLUCHTHAVEN
13 JUNI 2014
AMNESTY
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014AMNESTY
GESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE
26 AUGUSTUS 2014
[13]


AT5
GEMEENTE EN TEEVEN NIET EENS OVER OPVANG
ASIELZOEKERS
1 SEPTEMBER 2014

 
 
[14]


AT5
GROEP ASIELZOEKERS ZIET PLANNEN VOOR
NACHTOPVANG NIET ZITTEN
2 NOVEMBER 2014

 
 
 
[15]
 
 
AT5
VAN DER LAAN WIL OP TERMIJN AF VAN PREVENTIEF FOUILLEREN
13 JANUARI 2014
 [16]

NIEUWS UIT AMSTERDAM
BURGEMEESTER BANG VOOR SOFT IMAGO
5 OCTOBER 2010
 
 
 
 
[17]
 
 
MET DE GROETEN VAN FRED DE VLUCHTELINGENJAGER
TEEVEN
JOKE KAVIAAR
11 FEBRUARI 2014
 


SMERIG STEEKSPEL TUSSEN TEEVEN, GEMEENTEN
EN RECHTERS OVER VLUCHTELINGENOPVANG
30 MEI 2014[18]


AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS ''JIHADSTAD''/
OVER TERREURHYSTERIE EN HETZEVORMING
ASTRID ESSEDHET PAROOL
GEMEENTE HOUDT DEBAT EXTREMISTISCHE VOORMAN
TEGEN
9 OCTOBER 2014
[19]


AT5
DEBAT OVER JIHADSTRIJDERS AFGELAST OP ADVIES
GEMEENTE
9 OCTOBER 2014
[20]

[21]
 
 
BRIEF BURGEMEESTER VAN DER LAAN AAN
GEMEENTERAAD
''GEEN PODIUM VOOR EXTREMISME''
9 OCTOBER 2014
 


[22]

AT5
DEBAT OVER JIHADSTRIJDERS AFGELAST OP ADVIES
GEMEENTE
9 OCTOBER 2014

 
 
 
[23]
 
HET PAROOL
GEMEENTE HOUDT DEBAT EXTREMISTISCHE VOORMAN
TEGEN
9 OCTOBER 2014

 
 
 
[24]
 
 
NOS
VAN DER LAAN: VAN GOGH MAG TEVREDEN ZIJN
2 NOVEMBER 2014
 
 


[25]


NOS
VAN DER LAAN: VAN GOGH MAG TEVREDEN ZIJN
2 NOVEMBER 2014
 
 [26]


NOS
VAN DER LAAN: VAN GOGH MAG TEVREDEN ZIJN
2 NOVEMBER 2014
 
 [27]


 
 
 
[28]
 
 
NEDERLAND HERDENKT CINEAST THEO VAN GOGH/
HEILIGVERKLARING VAN EEN ISLAMOFOOB EN
ANTISEMIET
ASTRID ESSED
 


[29]


[31]


HET PAROOL
GEMEENTE HOUDT DEBAT EXTREMISTISCHE VOORMAN
TEGEN
9 OCTOBER 2014

 
 
[32]
 
 
NOS
VAN DER LAAN: VAN GOGH MAG TEVREDEN ZIJN
2 NOVEMBER 2014
 
 
 
 
[33]
 
 
 
 
 
[34]
 
 
 
 
[35]
 
 
EXPLICIET
 
 
[36]


HET PAROOL
GEMEENTE HOUDT DEBAT EXTREMISTISCHE VOORMAN
TEGEN
9 OCTOBER 2014

 
 
[37]
 
 
''NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS''/GEVAARLIJK
VIJANDDENKEN/GEDACHTEN POLITIE EN METEN MET TWEE
MATEN
ASTRID ESSED
 
 
[38]


HET PAROOL
GEMEENTE HOUDT DEBAT EXTREMISTISCHE VOORMAN
TEGEN
9 OCTOBER 2014

 
 
 
[39]
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
''VERBIEDEN'' DEBAT BIJ ARGAN MET OKAY PALA
ROEPT VRAGEN OP
EWOUD BUTTER
15 OCTOBER 2014
 
 

Meer van Astrid Essed