Daphne Bunskoek grapt over slavernij en Zwarte Piet/Racistisch en smakeloos/Brief aan Daphne Bunskoe

Wo 4 December 2013 06:39 | Astrid Essed | 3813 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 DAPHNE BUNSKOEK GRAPT OVER SLAVERNIJ EN ZWARTE PIET/RACISME EN VERGOEILIJKING MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID/BRIEF AAN DAPHNE BUNSKOEK

 
ZIE OOK
 
 
 
VOORAF
 
Geachte redactie en lezers van Yayabla,
 
Enkele weken geleden heeft presentratrice van het RTL programma ''Volgende week'' zich
op zeer smakeloze wijze uitgelaten over de be[mis]handeling van Afrikaanse slaven op een
slavenschip uit de indrukwekkende film van Spielberg ''Amistad''
Na enkele oubollige, maar verder onschuldige opmerkingen over de vermissing van de staf van 
Sinterklaas uit het Sinterklaasjournaal, ging ze over op de gevolgen voor de ''Zwarte Pieten''
ivm het verdwijnen van de Sinterklaasstaf.
Zij vergeleek [en dat was allesbehalve onschuldig]  Zwarte Pieten met Afrikaanse slaven.

Maar het werd nog erger:
 
Tijdens het vertonen van de beelden uit Amistad, waarbij Afrikaanse slaven op het gelijknamige
slavenschip zweepslagen ontvingen [een lot, dat volgens uw naborduren op de vermissing van
die Sint staf kennelijk de Pieten ook boven het hoofd zou hangen] kwamen u en [eerlijkheid gebiedt
te zeggen] ook de ''prominente'' [voor mij is iemand die zo reageert niet prominent] cabaretiers
niet meer bij van het lachen.[1]
 
Ik vond en vind dat schandalig en naar aanleiding daarvan heb ik mevrouw Bunskoek onderstaande
brief geschreven.
 
Ze heeft inmiddels haar excuses aangeboden [2], maar ik vind ze halfslachtig, omdat zij
weliswaar het filmpje over de Sinterklaas en Zwarte Piet heeft geexcuseerd [goede stap], maar niet haar smakeloze
gelach om slaven, die werden mishandeld.
 
Daarom wil ik u alsnog deelgenoot maken van mijn aan brief aan Daphne Bunskoek.
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
[1]
 
JOOP.NL
PIJNLIJK: DAPHNE BUNSKOEK GRAPT OVER SLAVERNIJ EN ZWARTE PIET
ASTRID ESSED
 
 
SURINAME HERALD
NEDERLANDSE PRESENTRATRICE GRAPT OVER SLAVERNIJ
18 NOVEMBER 2013
 
 
 
 
[2]
 
JOOP.NL
DAPHNE BUNSKOEK BIEDT EXCUSES AAN
18 NOVEMBER 2013
 
 
 
BRIEF AAN DAPHNE BUNSKOEK
PRESENTRATRICE VAN RTL PROGRAMMA VOLGENDE WEEK
 
AAN
MEVROUW D BUNSKOEK
PRESENTRATRICE VAN HET RTL PROGRAMMA ''VOLGENDE WEEK''
 
Onderwerp:
Uw hilariteit bij het zien van  het leed, Afrikaanse slaven aangedaan
bij de transatlantische slavernij.
 
Geachte mevrouw Bunskoek,
 
Bij de presentatie van het nieuwe RTL programma ''Volgende week''
met een kennelijke bedoeling, ''humoristisch'' en ''satirisch'' te zijn [1]
bent u al direct naar een absoluut dieptepunt gedaald door uw
onsmakelijke en ronduit weerzinwekkende ''humoristische'' reactie
op een van de zwartste bladzijden in de geschiedenis van Nederland
en andere Westerse landen, de slavernij en de transatlantische slavenhandel.
 
Na enkele oubollige, maar verder onschuldige opmerkingen over de vermissing van de staf van 
Sinterklaas uit het Sinterklaasjournaal, ging u over op de gevolgen voor de ''Zwarte Pieten''
ivm het verdwijnen van de Sinterklaasstaf. [2]
Dat u daarbij aan Zwarte Pieten refereerde toont wel aan, dat bij u kennelijk het racistische
karakter van de Zwarte Piet figuur niet is overgekomen [3]
Dit kwam nog duidelijker tot uiting, toen u doorging met uw ''humoristische act'' door een vergelijking
te maken tussen Zwarte Pieten en Afrikaanse slaven, door de gevolgen voor de vermissing
van de staf van de Sint op een lijn te stellen met de be[mis] handeling van slaven tijdens de overtocht
op een slavenschip [4], in dit geval uit de indrukwekkende film van Spielberg, Amistad [5]
 
Kortom, u vergeleek Zwarte Pieten met Afrikaanse slaven, waarmee u het gelijk hebt bevestigd van 
de tegenstanders van Zwarte Piet.
 
Maar het werd nog erger en dat leg ik u met name ten laste:
 
Tijdens het vertonen van de beelden uit Amistad, waarbij Afrikaanse slaven op het gelijknamige
slavenschip zweepslagen ontvingen [een lot, dat volgens uw naborduren op de vermissing van
die Sint staf kennelijk de Pieten ook boven het hoofd zou hangen] kwamen u en [eerlijkheid gebiedt
te zeggen] ook de ''prominente'' [voor mij is iemand die zo reageert niet prominent] cabaretiers
niet meer bij van het lachen.
 
Op zijn zachtst gezegd verbijsterend, dat de ontvoering  en aan de verkoop als ''dingen'' [6] voorafgaande
mishandeling van slaven op een slavenschip tijdens de transatlantische slavenhandel [7] zoveel hilariteit bij u en de genoemde
cabaretiers heeft teweeggebracht.
 
Dat er mensen bestaan, die moeten lachen om  de mishandelingen van een
misdadig fenomeen als de slavernij, die  misdaad tegen de menselijkheid [8], is voor mij onbegrijpelijk en ronduit weerzinwekkend.
 
Ik hoef het misdadige van de slavernij voor u niet op te noemen, maar doe het toch, 
omdat het blijkbaar nodig is, ondanks het feit, dat u een overigens slavernij bagatelliserend programma
hebt gepresenteerd, wat u al evenmin tot eer strekt [9]
 
Misdaden slavernij dus in het kort opgesomd:
Ontvoering, mishandeling, moord, verkrachting, scheiding van families, foltering, verminking, verkoop als ''een ding'',
identiteitsroof in de ergste vorm, het zijn allemaal ingredienten, die de slavernij en slavenhandel bepalen [10]
 
Samengevat:
 
U vindt dus de ernstige mishandeling, hier door zweepslagen van slaven op een slavenschip,
een grap om niet meer van bij te komen [11]
 
Vraag aan u:
 
Hoe zou u het vinden, wanneer u in een land met een religieus-conservatieve regering als
Saoedi Arabie zweepslagen kreeg toegediend vanwege ''onzedelijk gedrag'' [stel u droeg
daar een minirok of decollete] en een voltallig TV panel kwam niet meer bij van het lachen bij
het zien van die beelden?
 
Ik raad het al:
Dat zou u bepaald niet grappig vinden.
 
Uiteraard niet.
 
Maar toch bestaat u het, met uw ''prominente'' cabaretiers en dwaas meelachend publiek,
niet meer bij te komen van het lachen, als zwarte Afrikaanse slaven zweepslagen krijgen
op een slavenschip, na te zijn ontdaan van iedere menselijke waarde.
Met vooruitzicht als slaven te worden verkocht en als ''ding'' bloot te staan aan totale
willekeur.
 
U moest u schamen.
 
In het jaar, waar 150 jaar afschaffing van de slavernij is herdacht en de Nederlandse regering
''diepe spijt'' heeft betuigd [12] gedragen u en de andere lachers zich, alsof het hier nog de 17e Eeus was
toen slavernij en slavenhandel gangbare zaken waren.
 
Terecht hebt u een aantal verontwaardigde reacties ontvangen [13], waaraan deze wordt toegevoegd
 
Hopelijk trekt u hieruit lering. 
 
Maar dat is niet voldoende
 
Vanwege uw schoffering van de nazaten van de slaven en de mensenrechten dient
u publiekelijk excuses aan te bieden voor uw smakeloze reactie op het leed,
de slaven aangedaan in deze misdaad tegen de menselijkheid.
U en de ''prominente'' cabaretiers eveneens
 
Gebrek aan respect voor mensenrechten
Gebrek aan beschaving
Gebrek aan respect voor de nazaten van de slaven
 
Dat hebt u ten toongespreid
 
Alleen door publiekelijke excuses door u, de prominente cabaretiers, maar ook
RTL toont u, dat u iets goed wilt maken van uw smakeloze optreden in uw nieuwe
programma.
 
Ik reken op uw excuses.
 
Bedankt voor het lezen van deze brief
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
 
[1]
 
ZAPNET.NL
DAPHNE BUNSKOEK IN HUMORISTISCHE VOLGENDE WEEK
 
 
 
[2]
 
 
JOOP.NL
PIJNLIJK: DAPHNE BUNSKOEK GRAPT OVER SLAVERNIJ EN ZWARTE PIET
ASTRID ESSED
 
 
SURINAME HERALD
NEDERLANDSE PRESENTRATRICE GRAPT OVER SLAVERNIJ
18 NOVEMBER 2013
 
 
[3]
 
AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS RACISTISCH FENOMEEN
ASTRID ESSED
 
 
INTOCHT SINTERKLAAS AMSTERDAM/PROTEST TEGEN ZWARTE PIET/
ZWARTE PIET IS RACISME
ASTRID ESSED
 
 
 
[4]
 
 
JOOP.NL
PIJNLIJK: DAPHNE BUNSKOEK GRAPT OVER SLAVERNIJ EN ZWARTE PIET
ASTRID ESSED
 
 
 
[5]
 
WIKIPEDIA
LA AMISTAD
 
 
 
[6]
 
Wettelijk gezien was een slaaf geen mens, maar een ''ding''
 
''Slavernij is een maatschappelijk verschijnsel waarin personen eigendom zijn van een ander persoon. Slaven vallen dus onder het eigendomsrecht.''

WIKIPEDIA
GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ
 
 
 
[7]
 
WIKIPEDIA
TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL
 
 
 
 
[8]
 
''De trans-Atlantische slavenhandel was de handel in slaven uit Afrika naar Amerika. Het is de grootste gedwongenmigratie uit de geschiedenis en daarmee door de Verenigde Naties verklaard tot misdaad tegen de menselijkheid. Het was de middenpassage van de driehoekshandel en speelde zich af tussen 1525 en 1867, waarbij het hoogtepunt lag in de achttiende eeuw en de eerste helft van de negentiende eeuw.''

WIKIPEDIA
TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL
 
 
 
 
[9]
 
 
SLAVERNIJ ONLINE
COMMENTAAR OP DE SLAVERNIN AFLEVERING 1
SANDEW HIRA
 
 
SLAVERNIJ ONLINE
COMMENTAAR OP DE SLAVERNIN AFLEVERING 2
SANDEW HIRA
 
 
SLAVERNIJ ONLINE
COMMENTAAR OP DE SLAVERNIN AFLEVERING 3
SANDEW HIRA
 
 
SLAVERNIJ ONLINE
COMMENTAAR OP DE SLAVERNIN AFLEVERING 4
SANDEW HIRA
 
 
SLAVERNIJ ONLINE
COMMENTAAR OP DE SLAVERNIN AFLEVERING 5
SANDEW HIRA
 
 
 
 
 
[10]
 
NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN NEDERLAND ANNO 2013
ASTRID ESSED
 
 
[11]
 
 
JOOP.NL
PIJNLIJK: DAPHNE BUNSKOEK GRAPT OVER SLAVERNIJ EN ZWARTE PIET
ASTRID ESSED
 
 
SURINAME HERALD
NEDERLANDSE PRESENTRATRICE GRAPT OVER SLAVERNIJ
18 NOVEMBER 2013
 
 
 

Meer van Astrid Essed