Moslimhaat in de Balie/Brief aan Yoeri Albrecht, directeur van de Balie

Vr 3 Februari 2017 03:50 | Astrid Essed | 1062 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
MOSLIMHAAT IN DE BALIE/BRIEF AAN YOERI ALBRECHT,
DIRECTEUR VAN DE BALIE
VOORAF
''Wat er afgelopen maandag 23 januari in de Balie is gebeurd is ronduit verbijsterend.
Tijdens een Debat, dat luisterde naar de bizarre titel ''Waarom haten zij ons eigenlijk'',
werd openlijk opgeroepen tot discriminatie, inperking van de rechten van moslims,
en last, but not least, tot etnische zuiveringen. De Echo van de jaren dertig weerklinkt
steeds luider/Tijd voor een felle brief aan Yoeri Albrecht, directeur van de Balie.''
ZIE OOK
AAN DE HEER YOERI ALBRECHT
DIRECTEUR VAN DE BALIE AMSTERDAM
Onderwerp: Het in de Balie gehouden debat dd 23 januari 
jongstleden ''Waarom haten ze ons eigenlijk''
Geachte heer Albrecht,
WAAR BENT U EIGENLIJK MEE BEZIG?
WAAROM GEEFT U RUIMTE AAN 
EXTREEM-RECHTSE HATERS?
AAN LIEDEN, DIE OPROEPEN TOT
RELIGIEVERVOLGING?
TOT ETNISCHE ZUIVERINGEN?
Dat is de vraag, die mij bekruipt, nu ik via Youtube
oog en oorgetuige geweest ben van de bespreking
van misdaden tegen de menselijkheid. [1]
In Nederland, dat nog steeds formeel een democratische
rechtsstaat is.
In een intellectueel debatcentrum als de Balie.
Want wat ik tijdens dit debat gehoord heb, tart iedere
beschrijving.
Het oproepen tot geloofsvervolging, inperking van vrijheden
en etnische zuiveringen van moslims! [2]
Niet in 1933, aan het einde van de Weimarrepubliek en
het begin van de nazi tijd.
Maar Nederland, anno 2017!
En daar hebt u aan meegewerkt,
Want u wist, wie en wat u faciliteerde in de Balie!
Daarover zo meer.
Maar eerst dit
HET VERLOOP, EERSTE ANDERHALF UUR:
Het was een debat over de uitgekomen bundel
''Waarom haten ze ons eigenlijk''
Een lekker generaliserende titel, waarbij bleek, dat ''ze''
de moslims waren en ''wij'', de witte westerlingen.
Newsflash voor u:
Er wonen dus meer dan een miljard moslims op deze aarde he.
Waarvan 20 miljoen in Europa.
Van Noord-Afrika, Turkije, het Midden Oosten, de landen daaromheen,
naar Tsjetjsenie, Albanie, Oezbekistan, Kazachstan,sub Sahara Afrika,
Indonesie [grootste moslimland ter wereld], China [de Oeigoeren],
Myanmar [Burma], de Rohingya''s, noem ze maar op.
En natuurlijk haten die het Westen allemaal.
Gevaarlijke nonsens!
Debaters waren onder andere Meindert Fennema [3], Wim van Rooy [4],
Paul Cliteur [5] en Halim El Madkouri [6]
Het enge was niet alleen de vraag, maar vooral, dat die
echte/vermeende ''haat'' niet verder werd gedefinieerd.
Wat werd er precies gehaat, de Westerse samenleving, de Westerse
 Staten, het Westerse optreden in het
Midden-Oosten, de steun aan bezettingsstaat Israel, het
Westers politiek-militaire optreden in Irak, Afghanistan
 [wat een voedingabodem voor haat zou kunnen zijn]
Nee, het bleef vaag en werd een soort mythisch wij/zij denken, waarbij direct
de vinger werd gewezen naar ''De Islam''
Van Rooy beweerde openlijk, dat ''de Islam'', ''slecht'' was, al
wilde hij moslims nog wel het voordeel van de twijfel geven........ [7]
Hij ging zover, de Islam met het nazisme te vergelijken, beweerde
dat er geen ''gematigde'' Islam bestond en beweerde, dat de Islam als
religie niet kon worden vergeleken met de twee andere monotheistische
religies, het Christendom en Jodendom. [8]
Met totaal voorbijgaan aan de Boodschap van Liefde en Vrede, die net
zoals bij Christendom en Jodendom, ook bij de Islam aanwezig is. [9]
En zo denderde Van Rooy [de extreemste van het stel] maar door.
Bijvoorbeeld, dat alle narigheid van de Islam kwam, want dat de Boeddhisten
zo vreedzaam zouden zijn.
Interessant.
Heeft hij dan nooit van Burma gehoord, waar massaslachtingen en
etnische zuiveringen van de moslimminderheid de Rohingya's al jaren aan
de gang zijn? [10]
Met Boeddhistische monnikken als aanhitsers. [11]
Nooit gehoord van de massamoorden door de ''christen'Breivik. [12]
Of de terreur, die extreem-rechtse Joodse kolonisten aanrichten
in de bezette Palestijnse gebieden? [13]
Soms onderbroken door Cliteur, Fennema en El Madkouri [van wie niet
duidelijk werd of hij nog een moslim was], die het verhaal wat nuancerden,
maar het in essentie met van Rooy eens waren.
Maar na anderhalf uur anti Islamitische bagger, moest het ergste nog
komen.
LAATSTE HALF UUR, AN HOUR OF WOLVES, BLOOD
AND FIRE
Een dramatische aanhef.
Het WERD dramatisch, meneer Albrecht en dat weet u!
Criminelen kropen uit hun holen, misdaden werden beraamd.
Ja, ik verzin dit niet.
Het was allemaal LOUD AND CLEAR te horen.
De misdadigers maakten er geen geheim van!
Want nu, waarde heer Albrecht, zou er over ''oplossingen''
gesproken worden.
De Islam was immers slecht, zette als religie aan tot
misdaden, was het probleem.
En problemen moeten worden opgelost.
Die voorzet gaf Sam van Rooy [14] [ook een fraai heerschap]
, zoon van Wim van Rooy.
En ook Jan Jaap de Ruiter. [15]
En nu lieten de diverse extreem-rechtse figuren [want dat zijn ze,
zonder meer] ECHT hun gedaante zien.
Wim van Rooy [vader van Sam van Rooy] gooide alle remmen los.
Fijntjes merkte hij op, dat zijn ''oplossingen'' haaks stonden
met de Internationale Verdragen, die dan maar moesten worden
opgezegd. [16]
Er moest ''gediscrimineerd'' worden, naar moslims toe, zo
verklaarde dit heerschap. 
Op de vraag, wat hij vond van de Wilders voorstellen over de
sluiting van Moskeeen en het inbeslagnemen van de Korans, 
antwoordde hij, dat hij daar achter stond! [17]
Er werd gesproken over homofobie en het lastigvallen van
vrouwen, alsof dat een islamitische uitvinding was!
Zouden deze extreem-rechtse engerds weleens van
potenrammen en huiselijk geweld bij witte autochtonen
gehoord hebben?
ETNISCHE ZUIVERINGEN
Dieptepunt was het pleiten voor etnische zuiveringen [beginnen
bij ''beroepsmoslims en draaideurcriminelen] door de
extreem-rechste journalist Berrnadette de Wit. [18]
Volgens deze madame zouden er op een Westers land maar
2 tot 3 procent moslims moeten zijn.
De macht van het getal, noemde ze het.
En op enkele uitzonderingen na, kon de zaal zich prima
vinden in deze etnische zuiveringen!
Er werd zelfs lacherig over gedaan.
Ben het met historicus Han van der Horst eens, die
opmerkte:
''Wat was nu het ernstige van de zaak? Het ernstige van de zaak was dat er tijdens die hele bijeenkomst NIEMAND opstond die zei: “Dames en heren, beseft U wel waar U nu mee bezig bent? U zit in deze goed verwarmde zaal met zijn allen te bespreken wat U moet doen om straks de selectie mogelijk te maken van wie gedeporteerd gaat worden. Daarna moet U gaan bedenken met welke verkeersmiddelen deze deportatie zal geschieden. Op dat hellende vlak hebt U zich nu begeven.”'' [19]
En daarvoor draagt u een zware verantwoordelijkheid
meneer Albrecht.
Want u wist van te voren wat en wie u binnenhaalde,
met dit onzalige debat.
En welk gezelschap hierop af zou komen!
TENSLOTTE
U hebt dit allemaal laten gebeuren meneer Albrecht.
Het stigmatiseren en criminaliseren van moslims, van hun
geloof, oproepen tot religieuze vervolging, etnische zuiveringen.
MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID. [20]
Want hoe zit dat met door u en uw collegae zo geroemde
''vrijheid van meningsuiting'', de zogenaamde peiler
van het ''vrije Westen'' [behalve dan militaire interventie'
in andere landen, anti vluchtelingbeleid, racisme....]
Waarom geldt die niet voor salafisten, IS aanhangers, zolang
ze alleen hun mening uiten.
Beinvlioeden ze andere moslims?
Laat me niet lachen!
Alsof wij niet allemaal dagelijks blootstaan aan propaganda.
Van de Staat, politieke partijen, van TV actualiteiten
programma's en kranten.
Of geldt die vrijheid van meningsuiting slegs vir blankes?
U wist, wie u in huis haalde.
Wim van Booy, een obsessieve Islamhater en ex voorman Pegida
Vlaanderen. [21]
Sam van Booy, in het verleden verbonden aan de PVV,
waar hij uit werd geknikkerd, omdat hij vrouwen in Boerka's
had lastiggevallen en beledigd. [22]
U kon weten, dat op dit debat een extreem-rechtse griezel als
Bernadette de Wit zou afkomen.
Gelukkig is de verontwaardiging over dit aan fascisme grenzende
debat groot.
Protesten vanuit de Amsterdamse Gemeenteraad, protesten
van minister Asscher, pittige opiniestukken en deze brief! [23]
U hebt over dit naar fascisme riekende debat een verklaring
afgegeven, waarin u het vrije woord verdedigt [24], maar dat zal u
niet redden:
Vrijheid van meningsuiting betekent NIET het beramen van misdaden
zoals etnische zuiveringen, het discrimineren en inperken van rechten
van groepen.
Eigenlijk schandalig, dat u geen afstand van dit etnische zuiverings
debat hebt genomen.
OPROEP AAN U
Veroordeel dit debat, bied publiekelijk uw excuses
aan aan de moslimgemeenschap en zorg ervoor, dat zoiets
fascistisch zich in uw debatcentrum niet meer plaatsvindt.
Of wilt u een medeplichtige aan misdaden zijn?
De keuze is aan u.
Ik hoop, dat u de juiste maakt.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed