Tijd voor een progressief pact/SP verraad aan anti-racismestrijd/Tweede brief aan Emile Roemer

Ma 16 Januari 2017 00:01 | Astrid Essed | 1034 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
TIJD VOOR EEN PROGRESSIEF PACT/SP VERRAAD AAN ANTI-RACISME
STRIJD/TWEEDE BRIEF AAN EMILE ROEMER
ZIE OOK
Vooraf:
Deze brief is een reactie op het SP manifest
”Tijd voor een progressief pact''
verwoord in de toespraak van Emile Roemer aan
het recentelijk gehouden SP Congres
''We maken SP groot en Rutte klein''
Zie de verkorte tekst, die ik opgestuurd gekregen heb, onder
de brief
Daaronder het notenapparaat
En daaronder de brief, die ik Roemer heb toegestuurd naar
aanleiding van zijn eerder statement ''Klaar om te knokken''
VEEL LEESPLEZIER!
AAN
DE HEER ROEMER
FRACTIELEIDER TWEEDE KAMER SP
Onderwerp:
Uw mail ''Tijd voor een progressief pact''
Geachte heer Roemer,
Weet u het nog?
Op 3 januari, het begin van het Nieuwe Jaar 2017, heb ik
u een brief gestuurd in reactie op uw mail ''Klaar om te Knokken'' [1]
Geheel onderin [onder notenapparaat] een copie van die brief.
Onder noot 2 alvast de link.
In deze brief heb ik u erover de oren gewassen, dat u weliswaar
zich inzet voor de sociale strijd [prima en ook te verwachten van
uw partij], maar het lelijk laat afweten op het gebied van de anti
racismestrijd, toch zo broodnodig in deze tijd van aanstormend
fascisme. [3]
Taal noch teken van u vernomen, wat ik niet zo netjes
vond.
Erger is, dat u er geen lering uit getrokken hebt en mij
vrolijk opnieuw een mail stuurt ''Tijd voor een progressief
pact'' [zie hieronder], waar wederom geen enkele aandacht besteed
wordt aan het gevaar van het aanstormend fascisme.
De enige indicatie van enig anti racistisch besef, die ik bij u
ben tegengekomen [toch stiekem een beetje naar mij
geluisterd, meneer Roemer?] , is uw toespraak op het kennelijk recentelijk gehouden
SP Congres, waarbij u o.a. opmerkt:
''Stop de ongereguleerde arbeidsmigratie, pak eindelijk de uitbuiting eens aan en maak een vuist tegen discriminatie en het groeiende racisme.'' [4]
Deze opmerking over ''een vuist tegen discriminatie en het groeiende racisme''
is het enige, wat ik aan anti-racisme terugvind in deze toespraak en ook
geen actieaankondigingen, concrete stappen en zelfs maar het benoemen
van het grote gevaar van Wilders en co.
Daarbij haalt u dan direct uw anti racistische oprisping onderuit door uw
standpunt over de ''ongereguleerde arbeidsmigratie''
Ik citeer uw atandpunt
''De SP is zeer terughoudend als het gaat om arbeidsmigratie. Zolang er hier nog honderdduizenden mensen aan de kant staan, is het ongewenst om werknemers uit het buitenland te halen'' [5]
Dit is duidelijk een ''Eigen Volk Eerst standpunt''
Daarmee zet uw partij de ene arbeider tegen de andere op.
En u maakt het niet goed, door elders in uw standpunten
te vermelden, dat het u gaat ''het uitbetalen van gelijk loon voor gelijk
werk en fatsoenlijke huisvesting'' [6], want dat lijkt mij nogal
vanzelfsprekend. 
Die nare vorm van arbeidersnationalisme, die u vertoont, is niet nieuw
in uw partij, maar een akelige echo van uw
racistisch-populistische ''Kapitaal en Arbeid'' [7]
waarvan, volgens mij nooit echt afstand is genomen. 
So far for internationale solidariteit.................
U hebt dus NIKS, NADA, NAKKES gedaan om het hedendaagse racisme
en aanstormende Wilders fascisme [8] te bestrijden
Ik noemde al uw toespraak op het partijcongres [9] en de SP standpunten
over arbeidsmigratie [10]
Ik noem, evenals in mijn eerdere brief aan u [11],  uw standpunten [12],
Wij SP [13] en uw concept verkiezingsprogramma NU WIJ [14]
Het enige, dat ik terugvond, was een slappe beginselverklaring,
die je bij alle partijen kunt lezen:
Ik citeer uit uw concept verkiezingsprogramma, nr 7,
”NIET LANGS ELKAAR HEEN LEVEN, MAAR SAMEN LEVEN”
”GELIJKE RECHTEN VOOR ALLE NEDERLANDERS
´´Ons land is gebouwd op gedeelde waarden, van vrijheid en solidariteit. We spreken elkaar aan op wat we doen en niet op onze sociale klasse of etnische afkomst, seksuele voorkeur of religieuze achtergrond. In het integratiebeleid hoort niet de groep waartoe iemand zou behoren centraal te staan, maar de mogelijkheden die mensen hebben en de bijdrage die zij leveren aan de samenleving. Racisme en discriminatie – door wie dan ook – accepteren we niet.´´ [15]
Zo, ”accepteert” uw partij dat niet, meneer Roemer.
En wat heeft uw partij dan gedaan aan anti racismebestrijding?
Wat hebt u gedaan om het racisme van PVV, Wilders IN HET PARLEMENT
EN DAARBUITEN te bestrijden? [een aantal ”goede” SP leden/politici
van lager echelon, zoals op Gemeentegebied, niet te na gesproken]
NIKS, NADA, NAKKES
Nogmaals voor u herhaald:
Wilders is de Leider, die haatzaait als Islamofoob, racist en
vluchtelingenhater. [16]
Een haatideoloog, voor wie ik al in 2007 waarschuwde [17] en niet
alleen naar de ogen wordt gezien door een deel van de media, maar wiens
”gedachtegoed” door uitspraken, voorstellen en beleidsmaatregelen steeds
meer wordt overgenomen door de reguliere politiek. [18]
INGREDIENTEN HAATBOODSCHAP WILDERS:
Wilders is de man, die in Goebbels achtige, ophitsende
taal heeft uitgekraaid voor zijn hysterische fans ”minder,
minder” [19], waarvoor hij, terecht, is veroordeeld. [20]
Wilders is de man, die Moskeeen wil sluiten en Koran’s in
beslag wil nemen, desnoods met politie inzet. [21]
Die Moskeeen aanduidt als ”haatpaleizen” [22]
Die vluchtelingen ”testosteronbommen” genoemd heeft [23]
en het land doorreisde om de mensen op te zetten
tegen vluchtelingen. [24]
Waardoor hij medeverantwoordelijk werd voor anti-vluchtelingen
geweld. [25]
Die mannelijke vluchtelingen preventief wilde opsluiten
in AZC’s [26], zonder dat zij dus strafbare feiten begaan hadden.
Die een verkiezingsvod heeft gepresenteerd [27], nog extremer dan
de nazi NSDAP van Hitler in de 20 er jaren. [28]
Die drie Surinaamse verdachten van de dood van een taxichauffeur
”drie beesten van Surinaamse afkomst” noemde. [29]
Wilders, de man, die een adhesiebetuiging deed aan de neo nazi
beweging Pegida [30] en daarmee goede betrekkingen onderhoudt.
Die hartelijke betrekkingen onderhoudt met Marine Le Pen, leider
van het extreem-rechtse Front National. [31]
Er is nog veel meer, maar hier laat ik het bij.
EPILOOG
Meneer Roemer, net zoals in mijn eerdere brief [32], heb ik u
opnieuw gewezen op het fascistische gevaar, dat Wilders inhoudt. 
En ondanks mijn brief met opsomming van zijn standpunten/uitspraken, waarvan u trouwens zelf evengoed of nog beter op de hoogte bent,
gaat u door op de ingeslagen weg, alleen aandacht te schenken aan
de sociale strijd [hoe belangrijk ook] en doet u precies, waartegen u
in uw Congrestoespraak waarschuwt
''Wegkijken''
Hier dus
Wegkijken van de strijd tegen het racisme en aanstormende Wilders
fascisme.
U weet heel goed, wat de destructieve gevolgen zijn van het eventueel
aan de macht komen van een Wilders of zelfs van de PVV als grootste
of bijna grootste oppositiepartij.
Een gevaarlijke inperking van de rechten, zoals wij nu
kennen, wat vooral moslims en allochtonen in het algemeen treft.
Alsmede zij, die tegen het onrecht willen strijden, zoals linkse
activisten.
Een afschaffing van de godsdienstvrijheid.
Volgens planning van Wilders regelrechte religie vervolging. [29]
Onbegrijpelijk, dat u daarmee niets doet.
Onbegrijpelijk, dat u zich niet eens bekommert om de positie
van u als parlementariers en de andere parlementariers,
want Wilders zou u ook het liefst achter slot en grendel zien.
Nu al spreekt hij van een nepparlement.
U speelt gevaarlijk en misdadig spel, door hier zomaar aan
voorbij te gaan en bent, in mijn oordeel, medeplichtig aan
de mogelijke catastrophe, die na de verkiezingen van 15 maart
volgt.
Meneer Roemer en uw partij, bedankt voor dit verraad aan democratie en humaniteit.
EEN ROTTE TOMAAT VOOR U EN UW PARTIJ!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
On Saturday, January 14, 2017 3:33 PM, Emile Roemer <reacties@sp.nl> wrote:
 
Beste Astrid,

Hoe zorgen we dat progressieve partijen de handen ineen slaan en samen knokken voor sociale verandering? Hoe voorkomen we een derde kabinet Rutte? Dat kan door vóór de verkiezingen een progressief pact te sluiten om de VVD uit de regering te houden.

De VVD wil meer markt en minder overheid. Winstuitkeringen. Meer macht voor de banken en zorgverzekeraars. Zij zetten het individu voorop en laten mensen concurreren. Het is ‘ieder voor zich en God voor ons allen’ bij de liberalen. De SP gelooft in het collectief en in samenwerking. Wij willen hogere lonen,  arbeidsmigratie reguleren, betere zorg en onze sociale voorzieningen versterken. Met de VVD gaan we die cruciale doelen nooit halen.

Politiek gaat over eerlijkheid. Over betrouwbaarheid. Over de zekerheid dat een linkse stem geen rechtse regering in het zadel helpt. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien en daarvan zeg ik: dat nooit meer.

De SP is klaar om te regeren. We kunnen compromissen sluiten, dat laten we ook overal zien. We besturen in de helft van alle provincies, in twee van de vier grote steden en meer dan veertig andere gemeenten. Wij zijn voor niemand bang, maar we hechten wél aan onze geloofwaardigheid. Daarom zeggen wij: een stem op de SP is een stem voor een regering zonder VVD. Ik roep de andere progressieve leiders op hetzelfde te doen.
met strijdbare groet,
Emile Roemer
Fractievoorzitter SP Tweede Kamer 
ZIE VOOR NOTEN/[ONDERAAN NOTENAPPARAAT EERDERE
BRIEF AAN ROEMER]

Meer van Astrid Essed