Astrid Essed kruist historische Degens met Ontdek Magazine

Wo 8 Februari 2023 12:04 | Astrid Essed | 60 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
ROZENOORLOGEN/ORIGINELE MAIL ASTRID ESSED
AAN ONTDEK MAGAZINE OVER EEN HISTORISCHE MISSER
ZIE OOK
VOORAF
In 2019 las ik in het nummer van Ontdek Magazine, ''De Geschiedenis
achter the Game of Thrones'', in hun gedeelte over de Rozenoorlogen [
blz 20-25], een opmerking over een van de hoofdrolspelers, Richard Neville,
de 16e Graaf van Warwick, ook wel ''de Kingmaker'' genoemd [1]
Ziehier de opmerking in ''Ontdek'', op blz 24, links bovenaan
''”VERRADER WILDE ZELF OP DE TROON

De Graaf van Warwick, bijgenaamd ”The Kingmaker” steunde Hendrik VI van het Huis van Lancaster met zijn rijkdom., welsprekendheid en leger.Hij liep over toen zijn neef van het huis York als Eduard IV werd gekroond.Uit machtswellust nam de Graaf van Warwick na een veldslag de koning gevangenen probeerde hij zelf op de Engelse troon te komen.”
Omdat ik deze opmerking, historisch gezien, grote onzin vond, heb ik
''Ontdek Magazine'' hierover aangeschreven [2] en hierop,
ik zou haast zeggen natuurlijk, geen reactie ontvangen, wat mijn
gelijk alleen maar heeft bevestigd
Ik wil graag de originele mail aan Ontdek met u delen
Zie dus direct onder de noten!
En veel leesplezier!
ASTRID ESSED
Omdat ik wat ik hierover geschreven heb, zal ik deze achtergrondinformatie ook in het Engels vertalen, omdat
het daar thuishoort, als deel van de Engelse historie!
Hou dus deze website verder in de gaten!
''
[1]
WIKIPEDIA
RICHARD NEVILLE, 16TH EARL OF WARWICK
[2]
ROZENOORLOGEN TUSSEN DE HUIZEN LANCASTER EN YORK/ONZININFORMATIE OVER HOOFDROLSPELER RICHARD NEVILLE, DE 16E GRAAF VAN WARWICK
ASTRID ESSED
7 SEPTEMBER 2021
MAIL ASTRID ESSED AAN MAGAZINE ONTDEK OVER DE
HISTORISCHE MISSER TAV RICHARD NEVILLE, DE 16E GRAAF VAN WARWICK, GENAAMD ''DE KINGMAKER''
[Door omstandigheden is de mail in 2021, twee jaar na de uitgave van
het nummer van Ontdek, opgestuurd]
ZIE TEKSTORIGINELE  MAIL

Meer van Astrid Essed