AAGU blokkeert Ministerie van Veiligheid en Justitie/Gezinsgevangenis voorportaal van de hel

Vr 11 Maart 2016 15:32 | Astrid Essed | 2186 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 AAGU BLOKKEERT HOOFDINGANG MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE/ADHESIEBETUIGING/GEZINSGEVANGENIS VOORPORTAAL VAN DE HEL 
ZIE OOK


“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.
 
 
UITSPRAAK EINSTEIN
 
 
 
 
Onder deze inleiding mijn adhesiebetuiging aan AAGU:
 
AAGU [Anarchistische Deportatiegroep Utrecht] heeft op donderdag 10 maart de hoofdingang van het Ministerie
van Veiligheid en Justitie geblokkeerd als protest tegen dit voorjaar gepland staande ingebruikname van gezinsgevangenis Kamp Zeist. [1]
Feitelijk is deze al sinds october 2014 in gebruik, als tijdelijke
gezinsgevangenis [2], maar nu is dan bijna het definitieve
gezinsgevangeniscomplex klaar, dat is gebouwd door de schijnheilige
zich voor ''christelijk'' uitgevende bouwfirma De Vries en Verburg. [3]

Een groot aantal protesten, brieven en andere acties hebben al plaatsgehad
tegen deze Schurkenfirma [4], zonder enig resultaat.
Maar de strijd gaat door.

Tegen de Overheid, die vluchtelingen hun elementaire mensenrechten,
recht op vrijwaring van vervolging en oorlog en recht op vrijwaring
van armoede, ontzegt en hen laat deporteren, met behulp van de
perfide luchtvaartmaatschappij KLM [5], naar oorden van vervolging en
verschrikking.

Tegen medeplichtige bouwfirma's als De Vries en Verburg, die dik
verdienen aan het faciliteren van deportaties en mensenrechtenschendingen.


DE STRIJD GAAT DOOR!

''We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”
 
 
 
 
MALCOLM X
 
 
 Astrid EssedADHESIEBETUIGING AAN AAGU
AAGU BLOKKEERT HOOFDINGANG MINISTERIE VAN JUSTITE
 
 
https://www.indymedia.nl/node/32401
 
 
 
 
 
 

Adhesiebetuiging/Gezinsgevangenis voorportaal van de hel

ADHESIEBETUIGING/GEZINSGEVANGENIS VOORPORTAAL VAN DE HEL
“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.
UITSPRAAK EINSTEIN
Beste Medestrijders,
Hierbij van harte mijn adhesiebetuiging met jullie dappere blokkadeactie
bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, als protest tegen de bouw van
de gezinsgevangenis op Kamp Zeist.
Daar is al veel om te doen geweest en veel tegen geprotesteerd.
Zie Blokkadeacties, bezettingen en lawaaidemonstraties:
Die bouw van de gezinsgevangenis is onderdeel van een landelijk
asielbeleid, dat al jaren en iedere dag meer, de elementaire rechten
van vluchtelingen vertrapt.
Het recht, te vluchten voor oorlog en vervolging.
Het recht om te vluchten voor armoede en een
onwaardig leven.
En dan vooral niet te vergeten de uitgeprocedeerde vluchtelingen,
van wie een deel al sinds 2012 door Amsterdam zwerft, niet
uitzetbaar zijn [vanwege oorlog/dictatuur] en toch niet het
recht krijgen, een gewoon bestaan op te bouwen, in
waardigheid.
DEPORTATIES IN GEZELLIGE SFEER:
GEZINSHUISJES FROM HELL
De gezinsgevangenis waar het hier om gaat, is een opgeleukte manier
van de Overheid om gezinnen te deporteren naar oorlog/vervolging/
armoede.
Een voorportaal naar de hel dus.
Gezinnen met kinderen komen dan niet meer in een duidelijk zichtbare gevangenis
zoals een detentiecentrum, maar zitten hun uitzetting af te wachten in
aardige huisjes, met in de buurt wat spelfaciliteiten.
Maar er is wel een Muur om de gezellige gezinswoningen heen, compleet
met schrikdraad.
Een gevangenis blijft het dus.
Trouwens, het is niet zo, dat alle gezinnen in zo'n opgeleukt
voorportaal verblijven.
Alleen onder bepaalde voorwaarden:
Zie wat Dienst Justitiele Inrichtingen hierover meldt
''Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen: er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.''
DE VRIES EN VERBURG/BOUWER VAN GEZINSGEVANGENIS/
HANDLANGER IN HET KWAAD
De bouwfirma, die dit Duivelswerk uitvoert en er dik aan verdient heet De
Vries en Verburg, die zich nota bene presenteert met een ''christelijk gezicht''
Verre van christelijk is het natuurlijk, vluchtelingen op te sluiten,
in afwachting van hun deportatie naar oorlog/vervolging/armoede
[Overheidsbeleid]
En te verdienen aan de bouw van gezinsgevangenissen,
waarin zij, voorafgaande aan hun deportaties, worden
opgesloten
Maar brieven, acties, niets heeft [tot nu toe] geholpen,
De Vries en Verburg over te halen, hun praktijken op te geven
Dus doorgaan met de strijd.
J'ACCUSE
Daarom is het belangrijk, heel belangrijk, dat jullie
vandaag opnieuw hebben geprotesteerd zowel
tegen het misdadige Overheidsbeleid als tegen de
boosdoeners van De Vries en Verburg
DE STRIJD GAAT DOOR, TOT ALLE VLUCHTELINGEN
VRIJ ZIJN EN HIER, OP BASIS VAN GELIJKWAARDIGHEID
EEN BESTAAN KUNNEN OPBOUWEN.
Astrid Essed
 

NOTEN[1]
AAGU BLOKKEERT HOOFDINGANG VEILIGHEID EN JUSTITIE
10 MAART 2016
 
 
 
 
 
 
[2]
 
 
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
[3]
 
 
”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.
 
 
BURGLAND CHARITAS
VISIE EN MISSIE
 
 
 
 
 
 
[4]
 
 
EEN GREEP UIT DE ACTIES/PROTESTEN TEGEN
DE VRIES EN VERBURG
 
 
LAWAAIDEMO BIJ GEZINGSGEVANGENISBOUWER DE VRIES
EN VERBURG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOKKADE KAMP ZEIST LEGDE BOUW GEZINGSGEVANGENIS EEN
DAG STIL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
IN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONLINE ACTIE TEGEN BOUWER VAN VLUCHTELINGENGEZINSGEVANGENIS
DE VRIES EN VERBURG
 
 
 
 
 
 
 
BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURG
 
 
NIEUWJAAR 2016/BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG/OPROEP
TOT STOP BOUW GEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST
ASTRID ESSED
4 JANUARI 2016
 
  
 
INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEF
AAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTEN
GEZINSLOCATIES
ASTRID ESSED
10 DECEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUW
VAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEIST
ASTRID ESSED
17 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/
PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG
28 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5]
 
 
 
KLM/MEDEPLICHTIG AAN DEPORTATIES VLUCHTELINGEN
 
 
 
 
 
STATEMENT AAGU
LINK EN TEKST
 
AAGU BLOKKEERT HOOFDINGANG VAN MINISTERIE VAN
VEILIGHEID EN JUSTITIE
 
 
 
 
TEKST
 
 
Vanaf 6 uur vanochtend blokkeren activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) de hoofdingang van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag (Turfmarkt 147). De actie is een protest tegen de voor dit voorjaar gepland staande ingebruikname van een nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen in Soesterberg. Enkele activisten hebben zich aan het hek van het ministerie vastgeketend, anderen staan met spandoeken en delen flyers uit.
 
De actie is onderdeel van een campagne van AAGU tegen de bouw van de zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening' (GGV), een gevangenis voor vluchtelingengezinnen en minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Deze wordt op het moment afgebouwd op het terrein van detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg. Daar is al een tijdelijke GGV in gebruik, waar het eerste jaar 128 kinderen opgesloten hebben gezeten. Van hen zijn 72 gedeporteerd.
De overheid presenteert de GGV als 'kindvriendelijk', maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking. Het opsluiten van kinderen, onder welke omstandigheden dan ook, veroorzaakt sowieso grote schade bij hen, zo hebben diverse onderzoeken aangetoond.
Een woordvoerder van AAGU zegt: “De actie van vandaag richt zich specifiek op de nieuwe gezinsgevangenis. Die mag niet in gebruik genomen worden, en daarnaast moet ook het 'gewone' detentiecentrum Kamp Zeist gesloten worden. We staan hier echter ook om het migratiebeleid in het geheel aan te klagen. Van de pogingen, met steeds meer militaire middelen, om vluchtelingen buiten Europa te houden, met talloze doden tot gevolg, tot het naar ellende deporteren van mensen die afgewezen worden. Of het nu gaat om het opsluiten van gezinnen of om de steeds grotere bijdrage van Nederland aan Frontex: het beleid en het systeem dat dat bepaalt en uitvoert moet volledig op de schop.
Eind januari sprak Defence for Children, dat eerder een voortrekkersrol vervulde in de campagne 'Geen Kind In De Cel', zich in een expertmeeting in het Europees Parlement uit tegen de nieuwe gezinsgevangenis. De organisatie wees er bovendien op dat de nieuwe gevangenis juist meer opsluiting van kinderen met zich meebrengt, terwijl de regering eerder bakzeil had moeten halen met het gevangen zetten van kinderen in detentie- en uitzetcentra. “Een punt van grote zorg is bovendien dat gezinnen met kinderen die kunnen worden uitgezet sinds de opening van de GGV structureel in bewaring worden gesteld, ook als zij zich nooit eerder aan het toezicht hebben onttrokken. Dit leidt tot grote angst en onrust op de open gezinslocaties waar deze kinderen verblijven en 's morgens door de Vreemdelingenpolitie worden opgehaald”, aldus Defence for Children.
Voor AAGU staat voorop dat mensen die huis en haard achterlaten, op de vlucht voor oorlog, geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, op een warme ontvangst moeten kunnen rekenen. Ieder mens moet het recht hebben op vrijheid van beweging en geen mens is illegaal.
De activisten van AAGU zullen zich blijven verzetten tegen grenzen en staten en inzetten voor een einde aan het kapitalisme dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld die mensen tot vluchten dwingt.
 
IN ENGLISH
 
 
AAGU blocks main entrance of ministry of Safety and JusticeAAGU blocks main entrance of ministry of Safety and Justice
- action agains family prison for refugees at Kamp Zeist
As of … hrs. this morning activists of the Anarchist Anti-deportation Group Utrecht are blocking the main entrance of the ministry of Safety and Justice in Den Haag (Turfmarkt 147). The action is a protest against the planned commissionig of a new prison for refugee families in Soesterberg. Some activists have chained themselves to the gate of the ministry, other are standing with banners and are handing out leaflets.
The action is part of a campaign by AAGU against the construction of the so called 'Closed Family Facility' (GGV), a prison for refugee families and unaccompanied minor refugees. The construction is currently being completed on the terrain of detention center Kamp Zeist near Soesterberg. At the moment, a temporary GGV is already in use, where the first year 128 children have been locked up. 72 of them have been deported.
The government presents the GGV as 'child friendly', but rather does not mention the fact that is indeed a prison, surrounded by fences inside the five meter high walls, that in turn will be surrounded by a penitentiairy fence with live wire and camera surveillance. The inprisonment of children, under whatever circumstances, causes great harm to them anyhow, as research has shown several times.
A spokesperson of AAGU says: “The action of today is specifically aimed at the new family prison. It may not be taken into use, and the 'regular' detention center Kamp Zeist needs to be shut down as well. But we are also standing here to denounce the migration policy as a whole. From the attempts, with more and more military means, to keep refugees out of Europe with many casualties as a result, up to deporting people that have been rejected into misery. Whether it is the inprisonment of families or the increasing contribution of the Netherlands to Frontex: the policy and the system that decides so and executes this needs to be changed completely.
At the end of January Defence for Children, that played a leading role in the campaign 'No Child In A Cell', has spoken out against the new family prison during an expert meeting in European Parliament. The organization also pointed out that the new prison lead to even more incarceration of children, although the government previously has had to back down on locking up children in detention- and deportation centers. “A matter of great concern is also the fact that families with children that can be deported are structurally being locked up since the opening of the GGV, even if they have never evaded supervision before. This lead to great anxiety and unrest in the open family locations where these children are staying and being picked up by the immigration police in the morning, according to Defence for Children.
For AAGU it is paramount that people who leave their homes, fleeing war, violence, hunger, poverty, exploitation and / or suppression should be able to count on a warm reception. Every person should have the right to freedom of movement and no one is illegal.
The activists will continue to resist borders and states and work towards an end to capitalism, which is the root cause of so much misery in this world that forces people to flee.

Meer van Astrid Essed