Culturele Boycot Israel NU!/Brief aan TV zender Stingray Classica

Za 10 Augustus 2019 12:52 | Astrid Essed | 406 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
60 JARIG BESTAAN ISRAELISCH PHILHARMONISCH ORKEST/TV UITZENDING/CULTURELE BOYCOT ISRAEL!/NU!
ZIE OOK
AAN
HET BESTUUR VAN STINGRAY CLASSICA [Voormalig ''BRAVA'']
Onderwerp:
Uitzending 60 jarig bestaan van het Israelisch Philharmonisch Orkest
op woensdag 14 augustus 2019
Geacht Bestuur,
Vrijwel altijd word ik aangenaam verrast door de rijke schakering aan
klassieke programma's op uw TV zender, varierend van opera's, concerten, etc.
Deze keer niet.
 
Want wie schetst mijn -onaangename- verbazing, dat ik het volgende bericht in mijn TV gids [die een copie van deze brief ontvangt] aantrof:
WO 14-8
STINGRAY CLASSICA
21.31-23.26 ISRAEL PHILHARMONIC ORCHESTRA: 6OTH ANNIVERSARY
Op het eerste gezicht lijkt dat wederom een aankondiging van enkele
uren van genietingen van klassieke muziek, maar wie doordenkt, beseft, dat hier veel meer aan de hand is.
Want die ongetwijfeld mooie muziek, die ten gehore gebracht wordt, is afkomstig van een Orkest uit een land, dat sinds jaar en dag de mensenrechten schendi, bezet, onderdrukt en lak heeft aan het Internationaal Recht. [1]
Dat land heet Israel en is gesticht op de grondvesten van etnische zuiveringen,
landroof en schending van het zelfbeschikkingsrecht van de oorspronkelijke
Palestijnse bevolking.
Lees voor meer achtergronden [die u eigenlijk zou moeten kennen] meer onder noot 2.
BEZETTING, ONDERDRUKKING,NEDERZETTINGEN
Maar dat was 1948 [stichting van de Staat Israel, gepaard gaande met
etnische zuiveringen van meer dan 750.000 Palestijnen], wat de basis gelegd
heeft voor het huidige conflct.
Nu naar latere, maar niet minder huiveringwekkende Tijden:
Zoals u ongetwijfeld weet, bezet Israel sinds 1967 de Palestijnse gebieden,
de Westelijke Jordaanoever [Westbank], Oost-Jeruzalem en Gaza [3], met
daaraan gepaard gaande onderdrukking, mensenrechtenschendingen en
oorlogsmisdaden, die vooral hebben plaatsgehad [en nog plaatshebben] bij de
vele Israelische militaire invallen, vooral in Gaza. [4]
Een bezetting is sowieso illegaal, maar daarenboven is Israel nog eens kampioen schendingen van het Internationaal Recht [5], vooral in het negeren
van VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israel al in 1967 opriep 
[en Veiligheidsraadsresoluties zijn bindend], zich terug te trekken uit bezet gebied. [6]
Helaas is dat nog niet alles, want Israel maakt zich schuldig aan apartheidsmaatregelen zoals een ongelijk rechtssysteem in Israel -waar het 'gewone'' recht geldt- en in de bezette Palestijnse gebieden-waar voor gewone
Palestijnse burgers het Militair Recht geldt- [7]
NEDERZETTINGEN
Er is nog veel meer, zoals de illegale uithongeringsblokkade van Gaza [8]
en de tevens illegale Israelische Muur, die diep ingrijpt in het dagelijks
leven van de bezette Palestijnse bevolking en deels gebouwd is op bezet
Palestijns land [9]
Maar laten we naast deze diepe humanitaire ellende eens kijken naar de sinds eind zestiger jaren in  bezet Palestijns land gebouwde Israelische nederzettingen.
Die zijn niet alleen in strijd met het Internationaal Recht [10] en er wordt nog steeds bijgebouwd [11], daarnaast gedragen vele kolonisten [bewoners van
nederzettingen] zich uiterst agressief en gewelddadig tegen de bezette Palestijnse bevolking, zonder veel consequenties voor hen [die kolonisten dus]
NEEN, sterker nog:
Deze gewelddadige kolonisten worden vaak nog gesteund door het Israelische bezettingsleger ook! [12]
NOORD KOREA
Nu hoor ik u zeggen:
Wat een ellende allemaal, maar wat heeft een cultureler uitwisseling nu met politiek te maken?
Dan heb ik een tegenvraag voor u:
Zou u ook een TV uitzending wijden aan het zoveel jarig bestaan van het
State Symplhony Orchestra of the Democratic People's Republic of Korea, met andere woorden het Noord Koreaanse Staats Orkest [13], dat ongetwijfeld ook
een prachtige performance [ze hebben een Westers klassiek repertoire] [14]
neerzet?
Ik denk van niet en terecht.
Noord Korea is een van de grote mensenrechtenschenders in de wereld. [15]
Maar waarom in het geval van Israel, ook een grote kampioen humanitaire ellende, WEL een TV uitzending van uw kant?
EPILOOG:
Wat ik hierboven opsomde aan Israelisch onrecht is nog maar het topje van de ijsberg.
Meer hierover valt te lezen, onder andere op The Rights Forum. [16] en tal van andere informatiebronnen, waaronder natuurlijk het nieuws.
Maar waar het om gaat is, dat het not done is, een TV uitzending te wijden aan
een Orkest van een Staat, die niet alleen schuldig gemaakt heeft aan oorlogmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid [17], maar daarmee vrolijk doorgaat en kennelijk van geen ophouden weet.
Iedere support aan zo'n Staat, of dat nu politiek, economisch of cultureel is
[dat laatste plaatst zo'n Staat in een positief PR licht] is uit den boze en mag gewoon niet plaatsvinden.
Period!
Zolang Israel niet bereid is de mensenrechten te respecteren en zich niet terugtrekt uit Bezet Gebied, de illegale nederzettingen ontmantelt en het andere
onrecht herstelt, is het een NO GO AREA, zowel fysiek letterlijk en overdrachtelijk.
Dat betekent:
Geen economische en politieke, maar ook geen culturele samenwerking.
Ik eis dan ook van u, dat u de TV uitzending van het Israelisch Philharmonisch Orkest schrapt en ook anderszijds geen culturele samenwerking meer aangaat.
Als u tenminste respect hebt voor Mensenrechten, Eer en Fatsoen.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed