Bouterse/''Er is iets goed fout met ons''/Het enige ''foute'' is een moordenaar als president

Wo 9 Maart 2016 07:11 | Astrid Essed | 2592 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

BOUTERSE OP 25 FEBRUARI 2016: ''ER IS IETS GOED FOUT MET ONS''/HET ENIGE ''FOUTE'' IS EEN MOORDENAAR ALS PRESIDENT
ZIE OOK
 
 
Het schaamteloze lef van ex militaire coupist, legerleider, dictator en
huidige president D. Bouterse is bijna lachwekkend te noemen, ware het
niet zo ernstig.
Verantwoordelijk voor buitengerechtelijke executies, oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de menselijkheid [1] en nu paraderend als president
van de Republiek Suriname heeft hij op 25 februari 2016, de dag van de herdenking
van de militaire coup van 1980 [2], ook wel de ''Dag van de Revolutie'' [3] 
genoemd, een toespraak gehouden, die van hypocrisie en gewetenloosheid
aan elkaar hangt.
 
TOESPRAAK BOUTERSE
 
Als je de toespraak, die Bouterse gehouden heeft op de ''Dag van de Revolutie''
[lees: militaire coup in 1980] hoort, zou je bijna gaan denken, dat hier een Staatsman spreekt met een hoog moreel besef [als die al bestaan, wat ik
betwijfel, maar dat daargelaten], die de beste intenties heeft.
Ware het niet, dat het misdadige track record van Bouterse al te goed
bekend is [4]
 
De toespraak geciteerd:
 
''''Als president van het land maak ik mij ernstige zorgen''
“Er is iets goed fout met ons,”
En ik wil op deze historische bijeenkomst mijn hart hierover luchten''
''“Er is iets historisch fout met ons. Er gebeurt op het ogenblik iets met ons en wij zouden serieus, heel serieus over moeten nadenken. Want mi denki taki a momenti doro fu par anu draai a boto disi. 
Wanneer ik vandaag aan de dag in de kranten lees dat niet alleen maar minderjarige kinderen, maar kleuters worden misbruikt, dan is er iets serieus mis met ons op geestelijk niveau. 
Wanneer wij in de kranten lezen dat graven worden opengemaakt en mensen zich vergrijpen aan lijken, dan is er iets serieus met dit land aan de hand. Wanneer meer als voldoende bekend is, dat wetsdienaren bewust uitrukken om mensen te liquideren, dan is er iets serieus aan de hand,” 
''“Wanneer onverlaten vandaag aan de dag niet schromen de een na de ander, de DNA-voorzitter naar de rechter te brengen. De president naar de rechter te brengen, de Assembleeleden naar de rechter te brengen. Kortom, we siki in a kondre disi. 
Maar niet omdat mi ne piki unu… Wi habi fu tak’ nanga den geestelijke leiders. 
Wi habi fu tak’ ook tu nanga den beleidsmakers. 
Omdati un no denki taki a tee san we gi, a tee san we langa. Unu no mo denki dati a tee na einde.
 Ik wens u hiermee een slapeloze nacht toe.” [5]

Even deze zin uit het Surinaams vertaald [de rest van het Surinaams niet zo belangrijk voor de inhoud]
''We siki in a kondre disi''
''We zijn ziek in dit land''

Goed, dat is dus, behalve dat bizarre einde, ''ik wens u hiermee
een slapeloze nacht toe'' [same to you, Mr President], de toespraak
van Bouterse de bewaarder van de moraal in Suriname.
Laat me niet lachen.
 
 
ENKELE ASPECTEN UIT BOUTERSE'S TOESPRAAK
 
HYPOCRISIE/TU QUOQUE OFTEWEL ''DE POT VERWIJT
DE KETEL''
WIE IS HIER DE PEDOFIEL
 
Tu quoque [Latijn voor ''jij ook'']  komt er op neer, dat persoon A persoon B
beschuldigt van iets, waar hij [A] zich zelf ook aan schuldig maakt.
Vergelijkbaar met ''de pot verwijt de ketel'' [6]
Persoon A is dus hypocriet.
 
 
Wat zegt dat over die toespraak van Bouterse?
Zie mijn eerste citaat uit zijn moraal toespraak
 
''Wanneer ik vandaag aan de dag in de kranten lees dat niet alleen maar minderjarige kinderen, maar kleuters worden misbruikt, dan is er iets serieus mis met ons op geestelijk niveau. '' [7]
Op zich juist, ware het niet, dat aan het ''geestelijk niveau''
van moraalridder D Bouterse ook wel het een en ander schort:
Want hij  fulmineert over misbruik van tieners en
zelfs kleuters, terwijl hij zelf boter op zijn hoofd heeft.
Een youtube fimpje laat namelijk zien, hoe Mr ''moraal'' president danst
met een jong meisje, eigenlijk nog een kind, dat jong genoeg is om
zijn kleindochter te zijn. [8]
Ik schat haar niet ouder dan 14 of 15, misschien zelfs jonger.
Wie is hier nu de pedofiel.
Bouterse is ZELF DAT KRANTEBERICHT, waarover hij in zijn redevoering
fuilmineert!
Wat een hypocriet!
 
 
 
 
ENKELE ASPECTEN UIT BOUTERSE'S TOESPRAAK
BOUTERE'S INTIMIDATIE EN ZIJN SCHAAMTELOZE PLEIDOOI
VOOR STRAFFELOOSHEID

Veel, veel ernstiger is, dat Bouterse zijn misdaden niet alleen bagatelliseert,
zoals hij in het verleden gedaan heeft [9], maar middels zijn bekende
tactiek van bedreiging en intimidatie, zijn straffeloosheidsproject voortzet.

Lees uit zijn toespraak:

''Wanneer onverlaten vandaag aan de dag niet schromen de een na de ander, de DNA-voorzitter naar de rechter te brengen. De president naar de rechter te brengen, de Assembleeleden naar de rechter te brengen.'' [10]
Let op zijn taalgebruik:
Niet de wrong do-ers [hier de president], maar degenen, die gerechtigheid
zoeken, zijn de ''onverlaten''
En daaraan voegt hij toe
''Kortom, we siki in a kondre disi.'' [Vertaald: ''Wij zijn ziek
in dit land''] [11]
Dus de pleiters voor gerechtigheid zijn ''onverlaten'' en ''ziek'', in
de morele zin.

Dit is niet alleen verregaande gotspe en de wereld op zijn kop,
maar ook nog, vanuit zijn positie als president EN gezien zijn
''curriculum vitae'' als ex militair coupist en dictator, bedreigend en
intimiderend. 
 
Aanleiding tot zijn tirade
over ''onverlaten'' is het besluit, dat Bouterse, na allerlei
chicanes als de aanname van de Amnestiewet [die hem van vervolging
zou vrijwaren] [12], toch nog vervolgd kan worden [13]
 
Dat pleidooi voor straffeloosheid is niet nieuw:
Bouterse heeft dat geprobeerd door president te worden, gokkend
op zijn ''immuniteit'' [14], via de Grote  Bekeringsshow onder regie
van de hypocriete geestelijke Steve Meye [15] via de gewraakte Amnestiewet,
die het eerder tegen Bouterse c.s. gestarte Decembermoordenproces lamlegde [16] en via zijn
handlanger Sandew Hira, die overtime gewerkt heeft en er nog aan werkt,
om door zijn zogenaamde project ''De Getuigenis van President Bouterse'',
Bouterse te vrijwaren van strafvervolging. [17]
 
Leuk geprobeerd, maar al die pogingen zijn toch maar mooi uitgelopen
op het uiteindelijke besluit tot opnieuw vervolging. [18]
Of dat ooit daadwerkelijk gebeurt is punt twee, maar een grote
overwinning voor de rechtsstaat is het zeker. [19]
 
Maar laten we nu de misdaden van ex militair coupist, legerleider en
dictator Bouterse eens nader onder de loupe nemen..
Weet u nog
Die misdaden, waarvoor ''onverlaten'' Bouterse, ''mr President'',
willen laten vervolgen.
Hetgeen mr President als ''ziek'' beschouwt. [20]
 
 
MISDADEN VAN BOUTERSE OP EEN RIJTJE/
LEES EN HUIVER
 
 
DECEMBERMOORDEN EN WAT ERAAN VOORAFGING:
 
 
 
 
Een terugblik op de mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, waaraan Bouterse zich in zijn hoedanigheid als lid vande Nationale Militaire Raad [21], bevelhebber van het Surinaamse leger [22]
en voormalig dictator schuldig gemaakt heeft.
 
 
 
 
 
MILITAIRE COUP
 
 
Na het plegen van de militaire coup op 25 februari 1980 door zestienmilitairen, waaronder Bouterse De Groep van Zestien [23] werd deNationale Militaire Raad geinstalleerd [24], waar Bouterse een belangrijk lid van was.
Op 15 maart 1980 werd een burgerregering gevormd, waarvan medisch specialist Henk Chin A Sen premier werd.
Kort daarna echter werd een Wet aangenomen, die de macht van het parlement beperkte ten gunste van de regering, waarmee dedemocratische rechten steeds meer werden ingeperkt [25]
 
Er zouden trouwens pas weer vrije verkiezingen komen in 1987, metals resultaat de eerste democratisch gekozen regering sinds de

 

militaire coup in 1980.

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE

VOOR DE DECEMBERMOORDEN:

Voor de decembermoorden hebben Bouterse en de politiek-militair

verantwoordelijken zich ook schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten

schendingen

Bouterse:

Onder zijn verantwoordelijkheid als lid van de Nationale Militaire Raad en

vanaf juli 1980 bevelhebber van het leger vallen, arrestaties op vage gronden

en de slechte detentieomstandigheden/mishandelingen van arrestanten onder

detentieomstandigheden onder voormalige politici

de zogenaamde oude politiek en ”dissidente” militairen [26]
 
 
MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE:STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKERDECEMBERMOORDENONOPGEHELDERDE DOOD HORBMASSASLACHTING MOIWANABETROKKENHEID BIJ DRUGSHANDEL
 
De mensenrechtenschendingen betreffen NIET alleen de decembermoorden
 
Ook andere misdaden hebben plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van Bouterse

 

A

Standrechtelijke executie van Sergeant Majoor Hawker

In maart 1982 vond een mislukte coup plaats onder leiding van Hawker en Rambocus

Enkele dagen later werd de gewonde Hawker op zijn brancard, voor het oog

van de wereld, standrechtelijk geexecuteerd [27]

Volgens de Geneefse Conventies, het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en de Internationale Mensenrechtenverdragen is een standrechtelijke executie een oorlogsmisdaad

B

Standrechtelijke executie 15 critici van het militair regime

De decembermoorden

In de nacht van 8/9 december werden 15 critici van het militaire regime in Fort

Zeelandia standrechtelijk geexecuteerd, na ernstige folteringen [28]

Het officiele verhaaltje, dat zij ”op de vlucht waren neergeschoten”, werd al gauw ontkracht.

C

Onopgehelderde dood Horb

Op 30 januari 1982 werd de na de decembermoorden in ongenade gevallen tweede

man van Bouterse, Majoor Horb, gearresteerd op verdenking van het ondermijnen van de Staatsveiligheid

Enkele dagen later wordt hij dood in zijn cel aangetroffen

Hij zou zich aan het koord van zijn sportbroek hebben opgehangen

Er ontstaan vrijwel direct twijfels over de doodsoorzaak, die nooit is

opgehelderd [29]

D

Moiwana/Massaslachting

In het gewapende conflict tussen Bouterse en de leider van het zgn Jungle

Commando, Brunswijk van 1986 tot 1992, zijn aan beide zijden [30] een groot aantal mensenrechtenschendingen

en oorlogsmisdaden gepleegd

De beruchtste is de door het Nationaal Leger onder leiding van Bouterse aangerichte massaslachting

onder de bewoners van Moiwana, een dorp in het binnenland van Suriname,

van wie tientallen werden gedood [31]

Het Inter Amerikaans Hof voor de Mensenrechten veroordeelde Suriname

in 2005 voor de massamoord [32]

E

Drugshandel

En als klap op de vuurpeil is hij door Nederland bij verstek veroordeeld tot

11 jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel [33]

Wikileaks onthulde bovendien, dat Bouterse nog tot 2006 actief zou zijn

geweest in de drugshandel [34]

 
Met dank aan Bouterse is drugsverslaving en de daaraan gerelateerde criminaliteit nu een groot probleem in Suriname
Nog los van alle slachtoffers, die zijn aandeel in de drugshandel ook buiten Suriname heeft gemaakt.

 
 
 
EPILOOG
 
 
Buitengerechtelijke executies, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, het is nogal wat.
Van het grootste belang dan ook, dat de vervolging tegen Bouterse
 die nu door het Hof bevolen is [35], doorgaat.
En natuurlijk ook tegen zijn handlangers in het Kwaad.
 
Bouterse, ex dictator, legerleider en hoofd verantwoordelijke voor
de Decembermoorden en de massaslachting in Moiwana, is dus
de man, die doodgemoedereerd beweert, dat degenen, die zijn
vervolging willen inzetten ''onverlaten'' zijn en dat een dergelijk
klimaat in een land [waarbij dus gerechtigheid geschiedt]] ''ziek'' 
is [36]
Die beweert, geschokt te zijn door misbruik tegen minderjarigen en
zelf pedofiel is.
Want dat is iedere volwassene, die op een dergelijke walgelijke
manier als in het Youtube filmpje [37] aan een minderjarig
meisje zit.
 
Deze man een ''boegbeeld voor moraal?''
Alleen als de Chileense dictator Pinochet [38] humanitair
en edelmoedig was........
 
 
Kortom:
 
De ''revolutie'' toespraak van Bouterse is een schande.
Zijn zijn als president een blamage voor Suriname.
En nog her ergst, dat door hem geinstigeerde misdaden nog
steeds niet bestraft zijn.
 
Er is inderdaad iets goed fout in Suriname.
En dat is, dat  een moordenaar president is.
 
 
RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ!
 
 
Astrid Essed
 
 
NOTEN
 
 
 
 
[1]
 
 
HERDENKING DECEMBERMOORDEN OP WATERLOOPLEIN/2014/
VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/SLECHTS IN GERECHTIGHEID
BERUSTEN
ASTRID ESSED
12 DECEMBER 2014
 
 
 
30 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/
SLECHTS IN GERECHTIGHEID BERUSTEN
ASTRID ESSED
13 DECEMBER 2012
 
 
 
 
 
 
DECEMBERMOORDEN, MISDRIJVEN TEGEN DE MENSELIJKHEID
THEO PARA
20 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
DECEMBERMOORDEN/MISDRIJVEN TEGEN DE MENSELIJKHEID
 
 
 
” Mr.dr. John Dugard is een internationaal gerenommeerd hoogleraar Internationaal Recht. Hij was een vooraanstaand criticus van de Apartheid, een architect van de nieuwe democratische grondwet van Zuid Afrika en wordt als een ‘vader van de mensenrechten in Zuid Afrika’ beschouwd.

In 2000 schreef hij, op verzoek van het Gerechtshof Amsterdam als Amicus Curiae (speciaal deskundige) een gedocumenteerd rapport over de vraag of de folteringen en moorden van 8 december 1982 kwalificeerden als misdrijven tegen de menselijkheid. Zijn antwoord, in de terughoudende stijl van de adviseur geschreven, liet er geen misverstand over bestaan:
‘De folteringen en moorden in Paramaribo in 1982 lijken te vallen binnen de definitie van misdrijven tegen de menselijkheid. Ze werden gepleegd door militaire autoriteiten in Suriname (staatsactoren) tegen een groep burgers die tot doelwit werden, niet vanwege hun individuele eigenschappen maar vanwege hun status als leiders van de Surinaamse intellectuele elite. Bovendien, zij werden gepleegd op een systematische manier als onderdeel van een georganiseerd plan, met gebruikmaking van publieke middelen, gericht op vernietiging van potentiële opponenten van de militaire autoriteiten’. Dugard wees er bovendien op dat ernstige schendingen van de mensenrechten door het militaire regime zich ook voor en na december 1982 hadden voltrokken.”

 
 
DECEMBERMOORDEN, MISDRIJVEN TEGEN DE MENSELIJKHEID
THEO PARA
20 OCTOBER 2015
 
 
 
 
”’Decembermoorden’ uit 1982 in Suriname kunnen naar internationaal volkenrecht worden gezien als een misdaad tegen de menselijkheid. Dat concludeert de Zuid-Afrikaanse hoogleraar volkenrecht prof. C. Dugard in een rapport dat hij heeft opgesteld voor het gerechtshof in Amsterdam.”
 
 
NRC
MOORDEN IN ’82 MISDAAD TEGEN DE
MENSELIJKHEID
12 JULI 2000
 
 
 
ZIE BESLISSING GERECHTSHOF AMSTERDAM
 
 
”5.1 Het hof verenigt zich met de opmerkingen en conclusies van de deskundige, hierop neerkomende dat de onderhavige feiten kunnen worden beschouwd als misdrijven tegen de menselijkheid/folteringen naar internationaal gewoonterecht, omdat zij zijn begaan op een systematische manier volgens een tevoren beraamd plan door de militaire autoriteiten, aan wie Verdachte leiding gaf, en gericht waren tegen een groep burgers, met het doel bekentenissen te verkrijgen of om leden van de burgerbevolking te intimideren of te dwingen.”
……
……
”11 Beslissing

Het hof:

beveelt de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam [voornamen] Verdachte, geboren op[geboortedatum en -plaats], Suriname, te vervolgen wegens de feiten waarop de beklagen betrekking hebben, gepleegd op of omstreeks 8/9 december 1982 in Paramaribo, Suriname;

gelast de officier van justitie bij de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam

een vordering te doen strekkende tot instelling van een gerechtelijk vooronderzoek met betrekking tot genoemde feiten;

– stelt de tekst van deze beschikking algemeen verkrijgbaar.

Deze beschikking is gegeven door de vijfde meervoudige burgerlijke kamer van het gerechtshof te Amsterdam, waarin zitting hadden mrs. H.L.C. Hermans, J.H.M. Willems en M.W.E. Koopmann, bijgestaan door mr. M.R. Jöbsis als griffier, en uitgesproken in raadkamer op 20 november 2000.”

ECLI:NL:GHAMS:2000:AA8395

 
 
 
 
 
[2]
 
 
WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUP
 
 
 
 
WIKIPEDIA
1980 SURINAMESE COUP D'ETAT
 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/1980_Surinamese_coup_d%27%C3%A9tat
 
 
 
 
[3]
 
 
''donderdag 25 februari 2016
Op 25 februari 1980 vindt een staatsgreep plaats in Suriname. Desi Bouterse en Roy Horb grijpen samen met 14 collega-sergeanten - de Groep van 16 - de macht.''
.......
.........
.......
FEESTDAGEN SURINAME
 
 
 
 
 
 
[4]
 
 
 
 
HERDENKING DECEMBERMOORDEN OP WATERLOOPLEIN/2014/
VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/SLECHTS IN GERECHTIGHEID
BERUSTEN
ASTRID ESSED
12 DECEMBER 2014
 
 
 
30 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/
SLECHTS IN GERECHTIGHEID BERUSTEN
ASTRID ESSED
13 DECEMBER 2012
 
 
 
 
 
[5]
 
 
 
WERKGROEP CARAIBISCHE LETTEREN
BOUTERSE: ''IK WENS U EEN SLAPELOZE NACHT TOE''
 
 
 
 
 
 
[6]
 
 
WIKIPEDIA
THE POT CALLING THE KETTLE BLACK
 
 
 


 
[7]
 
 
WERKGROEP CARAIBISCHE LETTEREN
BOUTERSE: ''IK WENS U EEN SLAPELOZE NACHT TOE''
 
 
 
 
 
[8]
 
 
 

BOUTERSE DANST MET EEN JONGEDAME
[9]
 
 
VOLKSKRANT
BOUTERSE SNAPT OPHEF OVER DECEMBERMOORDEN NIET
6 MEI 2012
 
 
 
 
 
ELSEVIER
BOUTERSE: WAAROM ZOVEEL OPHEF OVER DECEMBERMOORDEN?
6 MEI 2012
 
 [10]


WERKGROEP CARAIBISCHE LETTEREN
BOUTERSE: ''IK WENS U EEN SLAPELOZE NACHT TOE''
 
 
 
 
 
 
[11]
 
 
 
WERKGROEP CARAIBISCHE LETTEREN
BOUTERSE: ''IK WENS U EEN SLAPELOZE NACHT TOE''
 
 


 
 
[12]STARNIEUWS
AMNESTIEWET GETEKEND EN AFGEKONDIGD
6 APRIL 2012

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/10188

NOS
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN
5 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/359161-suriname-neemt-amnestiewet-aan.html

PAROOL
AMNESTIEWET SURINAME BEKRACHTIGD
6 APRIL 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3237263/2012/04/06/Amnestiewet-Suriname-bekrachtigd.dhtml

 
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
AMNESTIEWET IS VRIJBRIEF VOOR STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
AMNESTIEWET SURINAME BESPOTTING MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED
MEI 2012
 
 

 
 
[13]
 
 
 
DE WARE TIJD ONLINE
BREAKING NEWS: ”OM MOET BOUTERSE VERDER
VERVOLGEN”
30 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
NOS
HOF GEEFT BEVEL TOT VERVOLGING BOUTERSE
2 DECEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
[14]
 
 
BOUTERSE/IMMUNITEIT ALS PRESIDENT
 
 
NRC
BOUTERSE KAN WEL GAAN EN STAAN WAAR HIJ WIL
1 JUNI 2010
 
 
 
 
VOLKSKRANT
BOUTERSE GOKT OP POLITIEKE IMMUNITEIT
8 JULI 2003
 
 
 
 
''De maandag tot president van Suriname gekozen Desi Delano Bouterse (64) kan in zijn nieuwe rol niet worden opgepakt wegens zijn veroordeling voor drugsdelicten. Maar hoewel hij als president internationaal immuniteit geniet, kan Bouterse niet zo maar naar Nederland reizen. Daarvoor is een visum vereist en dat zal hem niet worden verstrekt, aldus het ministerie van buitenlandse zaken.''

DAGBLAD VAN HET NOORDEN
BOUTERSE IS NIET WELKOM
19 JULI 2010[15]


EO INTERVIEW MET STEVE MEYE, GEESTELIJK ADVISEUR
BOUTERSE/MEYE BAGATELLISEERT TERREUR BOUTERSE
ASTRID ESSED
14 FEBRUARI 2014
 
 
 
 
 
VOLKSKRANT
GOD HEEFT EEN PLAN MET DESI BOUTERSE
4 APRIL 2000
 


[16]

STARNIEUWS
AMNESTIEWET GETEKEND EN AFGEKONDIGD
6 APRIL 2012

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/10188

NOS
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN
5 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/359161-suriname-neemt-amnestiewet-aan.html

PAROOL
AMNESTIEWET SURINAME BEKRACHTIGD
6 APRIL 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3237263/2012/04/06/Amnestiewet-Suriname-bekrachtigd.dhtml

 
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
AMNESTIEWET IS VRIJBRIEF VOOR STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
AMNESTIEWET SURINAME BESPOTTING MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED
MEI 2012
 
 
 
 
 
WIKIPEDIA
PROCES DECEMBERMOORDEN
 
 
 
 
BRON
 
 
WIKIPEDIA
DECEMBERMOORDEN
 
 
 

 
NRC
PROCES DECEMBERMOORDEN NIET HERVAT
14 OCTOBER 2014
 
 
 
 
PROCES DECEMBERMOORDEN NIET HERVAT
14 OCTOBER 2014
 
 
 
[17]
 
 
GETUIGENISPROJECT VAN SANDEW HIRA/GETUIGENIS
VAN PRESIDENT BOUTERSE
 
 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 3 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 15 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA OP 7 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA  17 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST UITGESPROKEN DOOR SANDEW HIRA OP ZIJN PERS
CONFERENTIE VAN 27 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST UITGESPROKEN DOOR SANDEW HIRA OP ZIJN PERS
CONFERENTIE VAN 8 DECEMBER  2015
 
 
 
 
 
COLUMN: DE WAARHEID MAAKT ONS VRIJ
SANDEW HIRA
20 JULI 2015
 
 
 
OPEN BRIEF SANDEW HIRA AAN BOUTERSE/PLEIDOOI
VOOR STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
28 JULI 2015
 
 
 
 
 
8 DECEMBER PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA/BLOED, VUUR
EN STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
16 DECEMBER 2015
 
 
 
 
 
[18]
 
 
 
 
DE WARE TIJD ONLINE
BREAKING NEWS: ”OM MOET BOUTERSE VERDER
VERVOLGEN”
30 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
[19]
 
NOS
HOF GEEFT BEVEL TOT VERVOLGING BOUTERSE
2 DECEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
[20]
 
 
“Wanneer onverlaten vandaag aan de dag niet schromen de een na de ander, de DNA-voorzitter naar de rechter te brengen. De president naar de rechter te brengen, de Assembleeleden naar de rechter te brengen. Kortom, we siki in a kondre disi. ''


WERKGROEP CARAIBISCHE LETTEREN
BOUTERSE: ''IK WENS U EEN SLAPELOZE NACHT TOE''
 
 
 
 
[21]
 
 
 
WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD
 
 
 
 
 
 
 
[22]
 
 
 
 
Bouterse is bevelhebber van het leger geweest
vanaf juli 1980 tot december 1992
 
”Op 21 november 1992 biedt Bouterse uiteindelijk zijn ontslag als legerleider aan. Hij vertrekt uit de kazerne en ruilt het camouflagepak in voor de stropdas.”
 
 
PARBODE
BOUTERSE PRESIDENT, HET IS ONZE EIGEN SCHULD
30 NOVEMBER 2011
 
 
 
 
 
 
[23]
 
 
 
 
WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUP
 
 
 
 
 
 
 
 
[24]
 
 
 
WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD
 
 
 
 
 
 
 
 
[25]
 
 
 
 
”In mei 1980 nam het parlement een wet aan die macht van de regering versterkte ten koste van die van het parlement”
 
 
 
 
 
WIKIPEDIA
CHIN A SEN
 
 
 
 
 
 
 
[26]
 
 
 
 
Ik refereer hier o.a. aan mishandelingen en slechte detentieomstandigheden van adviseurs en
oud politici in 1980/1981 en de slechte detentieomstandigheden van de in augustus 1980
gearresteerde militairen Sital, Mijnals en Joeman, met wie Bouterse cs een politiek-ideologisch conflict hadden
 
Arrestatie oud politici
 
 
 
WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUP
 
 
 
 
 
 
Mishandeling:
 
GESCHIEDENIS VAN DE NPS
EEN BESCHRIJVING IN VOGELVLUCHT
 
 
 
 
 
 
 
Arrestatie Sital, Mijnals en Joeman
 
 
WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD
 
 
 
 
 
 
[27]
 
 
 
STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKERWIKIPEDIA
WILFRED HAWKER
 
 
 
 
 
 
 
WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER
 
 
 
 
 
 
 
VPRO
HALLO HALLO IS DIT FORT ZEELANDIA?
 
 
 
 
 
 
 
[28]
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA
 
 
 
 
 
 
 
RAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTEN
”DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982: DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDER
 
Rapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 – De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander
 
 
 
 
WIKIPEDIA
DE DECEMBERMOORDEN
 
 
 
 
 
 
 
DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010
 
 
 
 
 
 
 
[29]
 
 
 
OUD RECHERCHEUR TWIJFELT AAN DOODSOORZAAK HORB/GEHEUGEN ”GEWIST”
11 JULI 2011
 
 
 
 
 
 
DE WEST
THEO PARA
5 MAART 2012
 
HORB IS VERMOORD
 
 
 
 
 
 
[30]
 
 
WIKIPEDIA
BINNENLANDSE OORLOG
 
 
 
 
 
 
[31]
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA
 
 
 
 
 
 
 
 
DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010
 
 
 
 
 
 
 
”Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.”
 
 
WIKIPEDIA
MOIWANA
 
 
 
 
 
 
 
[32]
 
 
 
”Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.
 
 
”WIKIPEDIA
MOIWANA
 
 
 
 
 
 
 
 
[33]
 
 
 
”Juni 1997 laat Nederland via Interpol een internationaal arrestatiebevel uitgaan tegen Bouterse. Dit in verband met vermeende betrokkenheid van Bouterse bij de handel in cocaïne. Volgens de Nederlandse justitie was Bouterse betrokken bij de drugslijn Colombia-Paramaribo-Schiphol. Zelf heeft Bouterse altijd alle betrokkenheid bij drugshandel ontkend. April 1999 vindt het proces tegen Bouterse plaats. Juli datzelfde jaar wordt hij bij verstek veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf en een boete van 4,6 miljoen gulden. De Haagse rechtbank noemt Bouterse ‘de onbetwiste leider’ van een criminele organisatie”
 
 
 
Niet welkom
“We kunnen niet van tafel vegen dat Bouterse in Nederland tot elf jaar is veroordeeld wegens drugshandel”, aldus minister Verhagen van Buitenlandse Zaken in een reactie. “Hij is niet welkom in Nederland anders dan om zijn gevangenisstraf uit te zitten.”
 
 
NOS
BOUTERSE NIEUWE PRESIDENT SURINAME
19 JULI 2010
 
 
 
 
 
 
[34]
 
 
VOLKSKRANT
WIKILEAKS ONTHULLING BRENGT BOUTERSE IN GROTE VERLEGENHEID
12 SEPTEMBER 2011
 
 
 
 
 
 
 
NRC
DESI BOUTERSE BLEEF TOT 2006 ACTIEF IN DRUGSCRIMINALITEIT
22 JANUARI 2011
 
 
 
 
 
[35]
 
 
 
 
NOS
HOF GEEFT BEVEL TOT VERVOLGING BOUTERSE
2 DECEMBER 2015
 
 
 
 
 
[36]
 
 
WERKGROEP CARAIBISCHE LETTEREN
BOUTERSE: ''IK WENS U EEN SLAPELOZE NACHT TOE''
 
 
 
 
 
[37]
 
 
 
 

BOUTERSE DANST MET EEN JONGEDAME
[38]
 
 
 
 
''The Rettig Report concluded 2,279 persons who disappeared during the military government were killed for political reasons or as a result of political violence. According to the later Valech Report approximately 31,947 were tortured and 1,312 exiled. The exiles were chased all over the world by the intelligence agencies. In Latin America, this was made in the frame of Operation Condor, a cooperation plan between the various intelligence agencies of South American countries, assisted by a United States CIA communication base in Panama''

WIKIPEDIA
AUGUSTO PINOCHET
SUPPRESSION OF OPPOSITION
BRON
WIKIPEDIA
AUGUSTO PINOCHET 
''In de eerste drie jaar van zijn regering van het gespannen en verscheurde Chili liet hij zeker 130.000 tegenstanders arresteren, van wie een deel als politieke gevangenen tijdelijke straffen kreeg en enkele tienduizenden gevangenen werden gemarteld[bron?]. Rond de drieduizend (extreem)linkse tegenstanders werden gedood of verdwenen; tienduizenden verlieten het land.''

WIKIPEDIA
AUGUSTO PINOCHET
REGERING
BRON
WIKIPEDIA
AUGUSTO PINOCHET
 
TOESPRAAK BOUTERSE OP 25 FEBRUARI 2016
 
 
 
WERKGROEP CARAIBISCHE LETTEREN
BOUTERSE: ''IK WENS U EEN SLAPELOZE NACHT TOE''
 
 
 
''Als president van het land maak ik mij ernstige zorgen''
 
“Er is iets goed fout met ons,”
En ik wil op deze historische bijeenkomst mijn hart hierover luchten''
''“Er is iets historisch fout met ons. Er gebeurt op het ogenblik iets met ons en wij zouden serieus, heel serieus over moeten nadenken. Want mi denki taki a momenti doro fu par anu draai a boto disi. 
Wanneer ik vandaag aan de dag in de kranten lees dat niet alleen maar minderjarige kinderen, maar kleuters worden misbruikt, dan is er iets serieus mis met ons op geestelijk niveau. 
Wanneer wij in de kranten lezen dat graven worden opengemaakt en mensen zich vergrijpen aan lijken, dan is er iets serieus met dit land aan de hand. Wanneer meer als voldoende bekend is, dat wetsdienaren bewust uitrukken om mensen te liquideren, dan is er iets serieus aan de hand,” 
''“Wanneer onverlaten vandaag aan de dag niet schromen de een na de ander, de DNA-voorzitter naar de rechter te brengen. De president naar de rechter te brengen, de Assembleeleden naar de rechter te brengen. Kortom, we siki in a kondre disi. 
Maar niet omdat mi ne piki unu… Wi habi fu tak’ nanga den geestelijke leiders. 
Wi habi fu tak’ ook tu nanga den beleidsmakers. 
Omdati un no denki taki a tee san we gi, a tee san we langa. Unu no mo denki dati a tee na einde.
 Ik wens u hiermee een slapeloze nacht toe.”

Meer van Astrid Essed