De racistische en Islamofobe vuilnisbakstukken van Metro columnist Jan Dijkgraaf/Brief aan Metro

Wo 23 November 2016 05:38 | Astrid Essed | 1396 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
DE RACISTISCHE EN ISLAMOFOBE VUILNISBAKSTUKKEN VAN METRO COLUMNIST JAN DIJKGRAAF/BRIEF AAN METRO/STOP FACILITERING HAAT!
ZIE OOK
AAN REDACTIE VAN METRO
Onderwerp: de haatstukken van Metro columnist
Jan Dijkgraaf
Geachte Redactie
Het is een schande, dat ik u sowieso moet aanschrijven
over uw facilitering van racistische en Islamofobe haatstukken
door columnisten, die u hiervoor de ruimte geeft.
Uit uzelf had u namelijk al lang geleden het fatsoen moeten hebben,
dergelijke stukken NIET te faciliteren.
Na u reeds eerder te hebben aangeschreven, de Islamofobe haatstukken van
uw columniste Ebru Umar GEEN podium te bieden [1], iets waaraan u geen gehoor
gegeven hebt, schrijf ik u nu aan over een nog grotere gifkikker [maar gelukkig
minder bekend], Jan Dijkgraaf.
Dijkgraaf schrijft venijnige, racistische en Islamofobe stukken ''in 99 woorden''
99 Woorden van gif en belediging.
Ronduit rioolcolumnisme.
Een zo'n vod [anders kan ik niet noemen] ''Ware Gezicht'' [2] heb ik
in het verleden aan de kaak gesteld. [3]
Over een nog veel venijniger vod ''Dikke pot'' dd 23 october 2016[4], schrijf ik u
nu aan.
Omdat de maat vol is.
Omdat ik nu van u verwacht, nee EIS, dat u facilitering van deze
racistische, Islamofobe en sexistische bagger stopt.
HIER EN NU!
In dit schrijfsel, dat ik frontaal heb aangevallen [5] en waarover ik
een Ingezonden stuk aan uw krant gestuurd heb [6], beledigt Dijkgraaf
moslims, zwarten, lesbiennes [''pot'' is een denigrerende benaming voor
lesbiennes] en laat hij zich denigrerend uit over gehandicapten.
Alsof dat al niet erg genoeg is, maakt hij begrippen uit bewegingen,
die strijden voor gelijkheid, belachelijk:
Hij viseert white privilege, Islamofobie, homofobie en cultural
appropriation.
Voor het geval u de precieze betekenis niet kent, die termen worden
uitgelegd in mijn aanvalsstuk op ''Dikke pot'' [7]
Het is voor Dijkgraaf natuurlijk geen kunst, om dergelijke bewegingen/
begrippen, belachelijk te maken.
Als witte, heterosexuele, niet gehandicapte man heeft hij immers
geen last van al die vormen van discriminatie.
Hij merkt over zichzelf op
''Of mag ik voortaan als hardwerkende, keurig belasting betalende en nooit wegens één misdrijf veroordeelde doodgewone Hollandse jongen verschoond blijven van die schreeuwende en sissende beroepsslachtoffers die eisen dat ik in de spiegel kijk?'' [8]
Hierin ook direct het racisme ''hardwerkende, keurig belasting betalende en nooit wegens één misdrijf veroordeelde doodgewone Hollandse jongen ''
Niet omdat hij zichzelf een ''doodgewone Hollandse jongen'' noemt.
Maar omdat die uitspraak moet worden gezien in de context van zijn
racistische haatstukken.
Meer hoeft er niet over gezegd te worden.
Dergelijke vodstukken moet u gewoon niet publiceren!
Als redactie van een krant, die dagelijks door miljoenen mensen
wordt gelezen, hebt u daarin een verantwoordelijkheid.
KAPPEN DUS  MET HET PLAATSEN VAN STUKKEN VAN
JAN DIJKGRAAF, TENZIJ HIJ STOPT MET ZIJN RACISTISCHE EN
ISLAMOFOBE HETZE!
KAPPEN, NU!
Zo niet, dan bent u medeverantwoordelijk aan het bevorderen
van een haatklimaat van Islamofobie en racisme!
Wat nog erger is in deze toch al hand over hand toenemende, verwilderende
tijden! [9]
Geef dus gevolg aan mijn eis en laat zien, dat u een fatsoenlijke
krant bent.
Of weer wordt, na uw onwelriekende uitglijders, Ebru Umar
en Jan Dijkgraaf een podium te geven.
Hou daar per direct mee op!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN
[1]
DE HAATCOLUMNS VAN EBRU UMAR/METRO FACILITEERT ISLAMOFOBIE/
BRIEF AAN METRO
ASTRID ESSED
26 JANUARI 2016
[2]
METRO
WARE GEZICHT
JAN DIJKGRAAF
5 FEBRUARI 2015
[3]
WARE GEZICHT/GIFTIG, HAATZAAIEND EN ISLAMOFOOB
METRO SCHOTSCHRIFT
ASTRID ESSED
9 FEBRUARI 2015
[4]
DIKKE POT
JAN DIJKGRAAF
23 OCTOBER 2016
[5]
DIKKE POT/WEERZINWEKKEND HAATSTUK VAN METRO
COLUMNIST DIJKGRAAF/WILDERS RIOOL OPEN
ASTRID ESSED
15 NOVEMBER 2016
[6]
Astrid Essed
INGEZONDEN STUK
Wat een racistisch haatstuk is er weer geschreven door Metro columnist
Jan Dijkgraaf. Ik doel op het op 23 october geschreven stuk ''Dikke pot'',
dat feitelijk in de vuilnisbak thuishoort, niet in een krant.
In dat vod [anders kan ik het niet noemen] zegt Dijkgraaf, dat hij soms een
''dikke, zwarte, Islamitische pot in een rolstoel'' zou willen zijn. Daarmee
ageert hij tegen bewegingen, die stelling nemen tegen discriminatie van moslims,
vrouwen en minderheden [White privilege, Male privilege, cultural appropriation],
alsof degenen, die discrimineren ''zielig'' zijn en de slachtoffers van discriminatie
hen zouden ''onderdrukken'' [omgekeerde wereld dus]
Met deze stellingname verdedigt hij dus Islamofoben en racisten en vindt hij
onderdrukking van vrouwen en minderheden kennelijk okay..
Ook geeft hij een sneer naar lesbiennes [die hij denigrerend ''pot''
noemt] en laat hij zich beledigend uit tegen gehandicapten.
Dat hij een dergelijk achterlijk en denigrerend wereldbeeld heeft, is zijn
zaak.
Dat de Metro als krant, die door miljoenen gelezen wordt, Dijkgraaf,
die zich regelmatig Islamofobisch uitlaat, een podium geeft, is een schande.
De Metro zou hieruit consequenties moeten trekken en dergelijke haatstukken
niet meer plaatsen, anders is zij als krant medeverantwoordelijk
voor de propaganda/verspreiding van racisme, Islamofobie, homofobie
en sexisme.
Astrid Essed
Amsterdam 
[7]
DIKKE POT/WEERZINWEKKEND HAATSTUK VAN METRO
COLUMNIST DIJKGRAAF/WILDERS RIOOL OPEN
ASTRID ESSED
15 NOVEMBER 2016
[8]
DIKKE POT
JAN DIJKGRAAF
23 OCTOBER 2016
TEKST
DIKKE POT
JAN DIJKGRAAF
23 OCTOBER 2016
Soms zou ik weleens een dikke, zwarte, islamitische pot in een rolstoel willen zijn.
Dan heb je geen last van je fatshaming, je white privilege, je islamofobie, je homofobie, je male privilege en je cultural appropriation (als je bukt en die gehandicapte in haar eigen kleutertaaltje aanspreekt, omdat de enige andere die je kent staatssecretaris Jetta Kleinsma is).
Of mag ik voortaan als hardwerkende, keurig belasting betalende en nooit wegens één misdrijf veroordeelde doodgewone Hollandse jongen verschoond blijven van die schreeuwende en sissende beroepsslachtoffers die eisen dat ik in de spiegel kijk?
Zou me een lief ding waard zijn.
[9]
WILDERS,PVV,PEGIDA,POLITIEK/HET NEDERLANDSE
KROMME HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016
WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITEN
MOSKEEEN EN INBESLAGNEMEN KORANS/
FASCISME MARCHEERT
ASTRID ESSED
18 OCTOBER 2016

Meer van Astrid Essed