Uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam/Schending van elementaire rechten

Di 19 Augustus 2014 09:37 | Astrid Essed | 3609 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/

SCHENDING ELEMENTAIRE RECHTEN
 
ZIE OOK
 
 
SCHANDE VOOR DE BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM
 
Als ik in de plaats van de Amsterdamse burgemeester van der Laan was, zou ik mij
diep schamen, want zijn houding tegenover vluchtelingen in
Amsterdam is meer dan schokkend.
Eerst op last van de burgemeester verdreven uit Tentenkamp Notweg
[we spreken van 2012] [1], daarna keer op keer verdreven uit door de
burgemeester verketterde ''politieke activisten [2] gekraakte locaties.
Teveel om op te noemen.
De Vluchtkerk, Vluchtkantoor, Vluchtflat, Vluchtpark [3] , Vluchtmarkt [4]
En dan is er nog  de Vluchtgarage in Zuid-Oost,
 waar een groep vluchtelingen zit, die niet terecht kon in de hieronder
te noemen Vluchthaven, omdat zij niet op de geregistreerde lijst
van Vluchtelingenwerk stonden.
Vooralsnog worden zij niet verdreven, maar de Stadsdeelraad Zuid-Oost 
weigert hen te voorzien van basale voorzieningen als electriciteit en
stromend water. [5]
Het College voor de Rechten van de Mens heeft de situatie daar als
''mensonwaardig'' gekwalificeerd en de Gemeente opgeroepen
om de ergste nood te verhelpen. [6]
Tot nu toe nog niet gebeurd,
 
Naast het Stadsdeel Zuid Oost, draagt de burgemeester hiervoor
verantwoordelijkheid.
 
VLUCHTHAVEN
 
De enige ''opvang'' die de burgemeester bood, was de voormalige
gevangenis aan de Havenstraat, de Vluchthaven, maar met als voorwaarde,
dat de vluchtelingen ''meewerken aan individuele oplossingen
van het probleem''
Dit zijn twee valkuilen
De eerste, dat zo het verzet als groep wordt gebroken.
Maar vooral, dat ze in vele gevallen moeten ''meewerken
aan terugkeer'', [7]
 
En dat is nu juist het punt, waar het om draait.
 
 
WAT IS ER NU EIGENLIJK AAN DE HAND
DE POSITIE VAN DE UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN
 
Want om wat voor groep gaat het eigenlijk.
Het gaat om een groep van grotendeels uitgeprocedeerde
vluchtelingen, die sinds 2012 in Amsterdam actie voert
om aandacht te vragen voor hun hachelijke situatie. 
Voor een deel mensen, die eerder uit Tentenkamp Ter Apel
waren verdreven [8] en van wie een deel [dus ook uitgeprocedeerde
vluchtelingen] naar Den Haag was afgezakt en daar opvang had gekregen
in de Sacramentskerk. Waar ze binnenkort trouwens ook uit moeten. [9]
 
Deze uitgeprocedeerden zijn afkomstig uit landen, waar de situatie hetzij
extreem onveilig is, hetzij oorlog is [Irak, Afghanistan, Somalie, Eritrea
etc] [10]
Ze kunnen dus niet terug, maar hebben hier ook geen recht
op elementaire basisvoorzieningen, zoals eten, drinken en een
dak boven je hoofd.
 
Amnesty International meldt ook, dat er naast deze groep van
uitgeprocedeerden, mensen zijn, die [ik citeer Amnesty]
''eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen'' [11]
 
Normale zaken, zou je zeggen, maar niet voor het inhumane Nederlandse
asielbeleid, die trouwens ook liggen verankerd in de
Internationale Verdragen, [12] maar waar Nederland altijd
vrolijk overheen is gewalst.
 
Ondanks het feit, dat Nederlandnu recentelijk [2013] is teruggefloten door het
Europees Comite voor Economische en Sociale Rechten [13],
worden deze elementaire voorzieningen nog steeds niet
gegeven, omdat Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven
[ook wel door critici ''Fred de Vluchtelingenjager genoemd], lak
heeft aan het ECSR. [14]
 
Deze mensen verkeren dus in een wanhopige situatie.
 
Terug kunnen ze niet [en dat zou ook niet moeten, iedereen heeft
recht op veiligheid en een normaal bestaan], maar hier worden ze
van alle voorzieningen afgesneden.
 
VERVOLG TREURSPEL VLUCHTHAVEN
 
Toen bleek, dat de uitgeprocedeerde
vluchtelingen, terecht, niet wilden en konden
voldoen aan de eis van ''inzet tot terugkeer'' [15] , sloeg de burgemeester,
die beweerde ''er te zijn voor de vluchtelingen'' [16] een minder
vriendelijke toon aan.
 
De vluchtelingen moesten de Vluchthaven ontruimen (17) en toen
dat niet gebeurde, omdat ze immers geen dak boven hun hoofd
hadden (18), spande de burgemeester een rechtszaak aan, waarbij
hij ook nog zo laag bij de grond was om de mogelijke kosten van 
de ontruiming op de vluchtelingen te willen verhalen. (19)
 
Oproepen en een brief van Amnesty om te zorgen voor een
verblijfplaats voor deze vluchtelingen, waarbij ook
werd gepleit voor de vluchtelingen in de Vluchtgarage (20), haalden 
niets uit. 
De burgemeester bleef halsstarrig.
 
Grappig he, dat van der Laan de vluchtelingen al die tijd
´´vrienden´´ bleef noemen. (21)
Ik ken van der Laans opvatting van ´´vriendschap´´, natuurlijk
niet, maar bij mijn weten geef je vrienden geen onderdak onder 
chantage en afpersing, bedreig je ze met een rechtszaak, als
ze niet doen wat je zegt en smijt je ze zonder een boterham
of cent de straat op.
 
Want dat is wat van der Laan deed.
 
 
 
ZWERFTOCHT GAAT DOOR/NAAR LINNAEUSHOF, DE ´´VLUCHTOPVANG´´
 
De vluchtelingen hebben de ontruiming niet afgewacht en
vertrokken uit de Vluchthaven, met de bedoeling in het Oosterpark
neer te strijken.
En geloof het of niet:
Ondanks de stromende regen en het feit, dat zij verder geen dak
boven hun hoofd hadden, dreigde de politie [in opdracht
van hogerhand natuurlijk] met ontruiming. [22]
Je [de burgemeester/zijn vervanger de loco burgemeester
de SP'er Ivens] moet maar durven.
 
Ze vertrokken weer in de stromende regen, tot de Muiderkertk
haar deuren opende. [23]
Wat een verschil met de ''vriendschap'' van de burgemeester!
 
Daarna vonden ze een tijdelijke verblijfplaats in het leegstaande
pand ''De Linnaeushof'', dat werd gekraakt. [24]
Het werd ''Vluchtopvang'' genoemd. [25]
Hoe ''tijdelijk'' zou al spoedig blijken.
 
VAN VLUCHTOPVANG NAAR VLUCHTSCHOOL
 
Maar de vreugde was kort en duurde van
9 juli tot 16 augustus.
 
De eigenaar van het pand stapte naar de rechter
en werd in het gelijk gesteld. [26]
AT5 citeert uit de rechtbankuitspraak
'''Het zijn schrijnende omstandigheden, maar dit betreft een maatschappelijk probleem, dat niet kan worden afgewenteld op de schouders van pandeigenaren die hun pand op enig moment  niet gebruiken.''' [27]

En dat is nu precies waar het om gaat.
Nog los van de eventuele harteloosheid van pandjeseigenaren
is het natuurlijk een probleem van de politiek in Den Haag in
de eerste plaats.
Maar ook van de Gemeentelijke Overheid.

Het sollen met kwetsbare uitgeprocedeerde vluchtelingen
is een schandaal en uit den boze.

VLUCHTSCHOOL, MAAR VOOR
HOE LANG?

Uiteraard waren de vluchtelingen radeloos [28], maar inmiddels
hebben ze onderdak gevonden in de gekraakte Vluchtschool. [29]
Aangezien de school eigendom is van de Gemeente, zou dit
dan de kans zijn voor burgemeester van der Laan, deze groep
een fatsoenlijk dak boven hun hoofd te bieden, met de elementaire
basisbehoeften, waarop ieder mens, ''legaal'' of
niet, een fundamenteel recht heeft.
 
Sowieso al een schande, dat Amnesty International hem
daarop moet wijzen. [30]
Grotere schande nog, dat hij dit [nog] niet ter harte heeft genomen.

SP/GEEN ONTRUIMING VLUCHTSCHOOL

In ieder geval is een lichtpuntje, dat Gemeente coalitiepartij
de SP een oproep heeft gedaan er samen met de linkse
oppositie [GroenLinks en PvdA] voor te ijveren, de Vluchtschool 
niet te ontruimen. [31]
De redenatie erachter lijkt een begin van fatsoenlijk beleid:
 
Laat de vluchtelingen zolang in de Vluchtschool, totdat er een
legale opvang voor hen is gekomen.

Hiermee lijkt de SP een beetje goedgemaakt, dat de opdracht
[door loco burgemeester Ivens] was gegeven, het Tentenkamp
in het Oosterpark [nadat ze uit de Vluchthaven hadden moeten
vertrekken] te laten ontruimen
.
Maar liever ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald, zou je
zeggen, maar er is een valkuil, vandaar mijn formulering ''lijkt''

Daniel Peters [fractievoorzitter van de SP], merkt namelijk op,
ik citeer hem  uit een Parool artikel [32]

'''Wij vinden dat de uitgeprocedeerde asielzoekers moeten meewerken aan de volgende stap op weg naar hun vertrek, maar willen de groep niet kwijtraken in de onzichtbaarheid van bijvoorbeeld Zuidoost, waar ze kwetsbaar zijn,' zegt fractievoorzitter Daniël Peters van de SP.''

Twee zaken bevallen mij hier niet aan
.
Hij laat zich denigrerend uit over Zuid-Oost waar ze ''kwetsbaar'' 
zouden zijn [alsof dat in andere buurten niet zo zou kunnen zijn].
 
Maar wat erger is, is dat hier toch weer wordt aangestuurd op mogelijke
terugkeer, wat ik proef in de zin ''de volgende stap op weg naar hun vertrek'

Die linkse oppositie lijkt dus te kiezen voor een tijdelijke
opvang en veiligheid, niet een situatie,
waarbij deze mensen definitief recht op veiligheid en een normaal
bestaan krijgen, wat in hun land van herkomst niet mogelijk is.

Het blijft dus onzeker.


 
VERANTWOORDELIJKHEID LANDELIJKE
POLITIEK EN BURGEMEESTER

De strijd voor de doodnormaalste zaken als een dak
boven je hoofd, eten en drinken en permanente  veiligheid door
de vluchtelingen en hun supporters is nog lang niet ten einde.
 
De Nederlandse Staat wil hen uitzetten.
Waarnaartoe?
Naar war stricken Irak, waar al sinds de VS bezetting een
strijd op leven en dood woedt en ISIS nu dood en verderf zaait? [33]
Naar Somalie, waar een burgeroorlog woedt en het onveiligheid
troef is? [34]
Naar Eritrea, dat een politiestaat is? [35]
Naar Afghanistan, waar oorlog en criminaliteit hoogtij viert? [36]

En ga zo maar door.

Uit die landen komen mensen, met wier mensenlevens sinds
jaar en dag wordt gesold. 

Dat is de verantwoordelijkheid van de landelijke politiek en
in het byzonder de Staatssecretaris van Justitie, Teeven.

Maar als een dergelijke groep opgejaagden naar je stad komt,
wat doe je dan als burgemeester?
Juist, NIET wat burgemeester van der Laan doet, hen opnieuw
verdrijven, chanteren en zonder basale voorzieningen door
de stad laten zwerven, zonder veiligheid en toekomst.

Die mensen bied je veiligheid, eten en drinken en opvang.
Niet voor even, maar permanent.

Dat is geen daad van heiligen.

Dat is een kwestie van normaal fatsoen.

En dat kan de burgemeester doen.
 
Ik ben benieuwd, hoe lang deze mensen nog moeten
rondzwerven, voordat zij uitzicht krijgen op een leven.

EPILOOG

Zoveel vragen de vluchtelingen niet.
Slechts de kans, hier in veiligheid een bestaan op te bouwen.
Iets waarop ieder mens recht heeft en waarover niet jaar in jaar
uit actie zou moeten worden gevoerd.
 
Ik eindig met de beste woorden, die op de vluchtelingen
van toepassing zijn, een Quote van Malcolm X.
Dat de bestuurders zich dit mogen aantrekken:
 
''‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary
Quote Malcolm X
 
GEEN MENS IS ILLEGAAL!
 
Astrid Essed
 
 
 
[1]
 
TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN
ONMENSELIJKHEID OVERHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[2]
 
 
BURGEMEESTER HEKELT POLITIEK ACTIVISME/
BURGEMEESTER ALS VERLENGSTUK INHUMAAN
ASIELBELEID/REACTIE OP AT5
ASTRID ESSED
 
 
 
[3]
 
 
ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN MOETEN VOOR 9 JULI
VERTREKKEN/RECHTBANK SCHENDT HUMANITAIRE
RECHTSREGELS/REACTIE OP AT5
ASTRID ESSED
 
 
 
[4]
 
ASIELZOEKERS MOETEN VLUCHTMARKT VERLATEN
3 JULI 2014
 
 
 
 
 
[5]
 
 
PAROOL
STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE
18 DECEMBER 2013
 
 
 
 
 
STROOM  BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/
BRIEF AAN LEDEN STADSDEELRAAD ZUID-OOST
ASTRID ESSED
 
 
 
[5]
 
 
AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES
23 NOVEMBER 2013
 
 
 
[6]
 
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
SITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG
18 JUNI 2014
 
 
 
[7]
 
 
AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES
23 NOVEMBER 2013
 
 
AT5
VAN DER LAAN: ''VLUCHTHAVEN MOET VERVOLG KRIJGEN''
15 APRIL 2014
 
 
 
''Hoe noem je een afspraak, die onder druk tot stand is gekomen
omdat een partij geen keuze had dan deze te accepteren? Afpersing?''
 
ONTRUIMING VLUCHTHAVEN/HAAK IN VOOR VERBLIJFSRECHT
JOKE KAVIAAR
3 JUNI 2014
 
 
 
 
[8]
 
NRC
TENTENKAMP TER APEL ONTRUIMD, 117 MENSEN
OPGEPAKT
23 MEI 2012
 
 
 
 
 
[9]
 
 
OMROEP WEST
VLUCHTELINGEN MOETEN WEG UIT HAAGSE SACRAMENTSKERK
17 JULI 2014
 
 
 
 
RECHT OP BESTAAN
ALARM VOOR VLUCHTELINGEN DEN HAAG
 
 
 
[10]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET 
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
[11]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
[12]
 
 
''The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.''

Article 11, INTERNATIONAL CONVENANT ON
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
[13]

PKN
VOORLOPIGE VOORZIENING VOOR
HUMANE BEHANDELING VOOR
ONGEDOCUMENTEERDEN TOEGEWEZEN
31 OCTOBER 2013


EUROPEES COMITE SCHIET OPNIEUW
GAT IN UITSLUITINGSREGELS

 
 
 
[14]
 
 
''Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven heeft aangegeven geen gehoor aan die voorlopige beslissing te geven. Het ministerie zegt in de krant dat uit de uitspraak van de Duitse rechter geen conclusies over het Nederlandse stelsel kunnen worden getrokken, omdat het maar over één uitspraak gaat van een lagere rechter. Ook heeft Nederland zich in de zaak niet kunnen verweren.''


DUITSE RECHTER VINDT NEDERLANDS ASIEL MENSONWAARDIG
10 MEI 2014


 
MET DE GROETEN VAN FRED DE VLUCHTELINGENJAGER
JOKE KAVIAAR
9 JANUARI 2014

 
 
 
(15)
 
 
 
VLUCHTELINGEN VLUCHTHAVEN BLIJVEN
31 MEI 2014
 


PERSBERICHT WE ARE HERE – HAVENSTRAAT AMSTERDAM 31-5-2014

De vluchtelingen van We Are Here , die vandaag de voormalige gevangenis in de Havenstraat moesten verlaten, hebben besloten niet te vertrekken.

Redenen hiervoor zijn dat terugkeer naar hun land van herkomst geen optie is. Al willen mensen terug, ze kunnen niet omdat hun land niet veilig is. Bovendien is een groot aantal vluchtelingen nog bezig een verblijfsvergunning te krijgen. Alle vluchtelingen zijn, na twee jaar van hot naar her te moeten, hetzij lichamelijk, hetzij psychisch, te ziek om op straat te overleven. Velen hebben hiervoor ook al jaren zonder papieren in Nederland getracht te overleven en in vluchtelingendetentie gezeten.
Burgemeester Van der Laan heeft zich zeer ingespannen de dakloze vluchtelingen te steunen, en daar zijn de vluchtelingen hem ook zeer dankbaar voor. Nu echter stelt hij dat te veel vluchtelingen niet meewerken aan hun terugkeer. Hetgeen nooit het doel van deze pilot is geweest.

1. In het Rapport van Vluchtelingen Werk Nederland staat zeer duidelijk dat het asielbeleid niet sluitend is en beter en zorgvuldiger moet worden. Veel van de uitgeprocedeerde vluchtelingen zijn slachtoffer van een onzorgvuldige asielprocedure waarbij de bewijzen van bv. hun identiteit of land van herkomst, te zwaar is. (VWN Rapportage over uitvoering individuele hulpaanbod aan Vluchtkerkbewoners,11 sept 2013).

2. Het gros van de vluchtelingen die onder de huidige regels niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning komt uit landen die onveilig zijn en waarheen mensen niet kunnen terugkeren of kunnen worden uitgezet. Dit wordt bevestigd door rapporten van Human Rights Watch en Amnesty International.

Een reden om te blijven is dat de ‘pilot’ die door de gemeente is gestart, nog niet is afgerond:

a. veel vluchtelingen zijn nog met hun advocaten aan het werk met hun asielprocedure;

b. de feitelijke activiteiten samen met Vluchtelingen Werk om aan verblijf of terugkeer te werken zijn pas na 4 maanden (van de zes) gestart en zijn dus pas twee maanden aan de gang;

c. een onafgemaakte en afgebroken pilot sorteert geen effect;

e. in de doelstellingen van de pilot, die door de gemeente zijn vastgesteld, staat dat de gemeente actie zal ondernemen als mensen buiten hun schuld niet terug kunnen. Dit is tot nu toe niet gebeurd.

Op straat te moeten overleven is inhumaan. Dit wordt bevestigd door de uitspraak van het Europees ECSR (European Committee Social Rights 25-10-2013).

Ook Amnesty International heeft gisteren in een verklaring gesteld dat Het Nederlandse asielbeleid er nooit toe mag leiden dat mensen zonder toegang tot basisvoorzieningen op straat komen te staan. Vooral voor kwetsbare mensen, die al medische of psychische problemen hebben, kan dit grote schade opleveren.

De vluchtelingen van We Are Here blijven in de Vluchthaven tot er een menselijke oplossing is gevonden voor hun probleem. Zij vragen Nederlanders en Amsterdammers, die in het verleden zo hartverwarmend hun solidariteit hebben betoond, opnieuw hun solidariteit en steun te betuigen.

 

AT5
ASIELZOEKERS BESLUITEN NIET TE VERTREKKEN
31 MEI 2014
 
 
 
(16)
 
 
AT5
FELLE BURGEMEESTER/IK BEN ER
VOOR DE VLUCHTELINGEN!
2 MAART 2014
 


(17)


AT5
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOETEN
VLUCHTHAVEN VERLATEN
28 MEI 2014
 

(18)

VLUCHTELINGEN VLUCHTHAVEN BLIJVEN
31 MEI 2014
 


AT5
ASIELZOEKERS BESLUITEN NIET TE VERTREKKEN
31 MEI 2014
 
 
´´Bovendien wil de gemeente de kosten van de ontruiming vorderen op de vluchtelingen.´´
 
 
(19)
 
GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING
VLUCHTHAVEN
6 JUNI 2014
 
 
 
(20)
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANG
MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN
13 JUNI 2014
 
 
 
 
(21)
 
 
´´'Als dat echt zo blijft, dan zou ik dat teleurstellend vinden, want we hebben natuurlijk gewoon afspraken', zegt Van der Laan. 'Ik heb gewoon afspraken met deze vrienden, en ik ga ervan uit dat zij ook hun afspraken nakomen, dat hebben wij ook gedaan.'

AT5
VAN DER LAAN TELEURGESTELD IN ASIELZOEKERS
VLUCHTHAVEN
1 JUNI 2014[22]


AT5
POLITIE ZAL VLUCHTELINGEN WEGSTUREN UIT
OOSTERPARK
9 JULI 2014
[23]


AT5
ASIELZOEKERS BREKEN TENTENKAMP OOSTERPARK OP
9 JULI 2014[24]


AT5
ASIELZOEKERS NU IN LINNAEUSHOF
10 JULI 2014NO BORDER
VLUCHTOPVANG GEOPEND: WIJ ZIJN HIER KRAAKT
LINNAEUSHOF 4[25]


NO BORDER
VLUCHTOPVANG GEOPEND: WIJ ZIJN HIER KRAAKT
LINNAEUSHOF 4[26]

AT5
ASIELZOEKERS MOETEN PAND
LINNAEUSHOF VERLATEN
13 AUGUSTUS 2014[27]


AT5
ASIELZOEKERS MOETEN PAND
LINNAEUSHOF VERLATEN
13 AUGUSTUS 2014
[28]

AT5
WANHOPIGE VLUCHTELINGEN ZOEKEN  NIEUW KRAAKPAND
15 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
[29]
 
 
HET PAROOL
VLUCHTELINGENGROEP VINDT ONDERDAK IN
SCHOOL IN ZUID
18 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
[30]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANG
MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN
13 JUNI 2014
 
 
 
[31]
 
AT5
SP WIL DE VLUCHTSCHOOL NIET ONTRUIMEN
17 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[32]
 
 
HET PAROOL
VLUCHTGROEP BLIJFT HOOFDPIJNDOSSIER
VOOR AMSTERDAM
18 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
[33]
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: ISIS ABDUCTING, KILLING, EXPELLING MINORITIES
19 JULY 2014
 
 
 
[34]
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
SOMALIA: BIG PROMISES, SCANT CHANGE
21 JANUARY 2014
 


HUMAN RIGHTS WATCH
SOMALIA: WOMEN SHOULDN'T LIVE
IN FEAR OF RAPE
13 FEBRUARY 2014

 
 
[35]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
 
A CATALOGUE OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS CONTINUE
IN ERITREA DESPITE COMMITMENTS MADE DURING
UN HUMAN RIGHTS REVIEW
25 JUNE 2014
 
 
 
 
 
[36]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TOO MANY MISSED OPPORTUNITIES: HUMAN RIGHTS
IN AFGHANISTAN UNDER KARZAI
4 APRIL 2014
 

Meer van Astrid Essed