Stadsdeelvoorzitter Baadoud en de ''zorgen'' over asielopvang/Baadoud voedt xenofobie

Zo 20 September 2015 13:03 | Astrid Essed | 2575 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
BAADOUD EN DE ''ZORGEN'' VAN OMWONENDEN OVER ASIELOPVANG/BAADOUD VOEDT XENOFOBIE


ZIE OOK
Samenvatting
 
''Bij alle solidariteit tegenover de vluchtelingen, die oorlog/uitzichtloosheid
ontvluchten, is er een tendens ten kwade: oplaaiende xenofobie:
Niet alleen van racist en vluchtelingenhater Wilders, maar ook
onder een deel van de bevolking, die bang is voor de toevloed
van ''jonge mannen'', potentiele ''jihadisten'' en zogenaamde ''verkrachters''
Een gevaarlijke vijandigheid tegen vluchtelingen, die met alle middelen
bestreden moet worden. Helaas vervult Stadsdeelvoorzitter A. Baadoud,
daarin geen goede rol
Waakzaamheid geboden.''


Op de vluchtelingencrisis [1], die de laatste tijd dramatische vormen heeft
aangenomen, kom ik in vervolgstukken nog terug.
Mensen, die, op de vlucht voor oorlog/uitzichtloosheid/bittere armoede,
door de EU op alle mogelijke manieren worden geweerd, hier bescherming
te vinden en een veilig bestaan op te bouwen.
Of het nu is door het gemilitariseerde EU agentschap Frontex [2], de Hongaarse
regering, die een hek langs de grens met Servie wil bouwen [3], of het 
beleid in het algemeen.

Door de activiteiten van Frontex, die vluchtelingen, met behulp van dubieuze
regimes, weert aan de buitengrenzen van Europa, zijn ze wel gedwongen, met
gammele bootjes de oversteek op de Middellandse Zee te wagen, met desastreuze
gevolgen.
Tot nu toe zijn er al zeker 2300 vluchtelingen verdronken. [4]


SOLIDARITEIT
 
 
Er lijkt nu een kentering gekomen te zijn in de houding van de
publieke opinie tegenover vluchtelingen.
Was er eerst sprake van relatieve onverschilligheid tot vijandigheid,
de goeden [vluchtelingenhelpers vanuit religieuze en andere hoek
 en politieke activisten] niet te na gesproken, nu lijkt er een kentering gekomen:
In Nederland, Duitsland en andere Europese landen.
 
En de hartverwarmende initiatieven schieten als paddestoelen uit
de grond:
Enkele:
Duizenden mensen hebben zich gemeld als gastgezinnen, mensen
willen vluchtelingen in huis nemen, dekens worden gedoneerd voor onder
andere in Calais gestrande vluchtelingen, een Nederlands echtpaar op
het Griekse eiland Lesbos helpt vluchtelingen, draagdoeken en kleding
worden gedoneerd, een hotel in Nieuw West stelt een kamer voor vluchtelingen
ter beschikking, buurtbewoners komen eten brengen, er worden wakes voor vluchtelingen georganiseerd, woningbouwcorporaties
bieden hulp en ga zo maar door. [5]
 
Nogmaals, hartverwarmend, die solidariteit.
 
 
SCHADUWZIJDEN
 
Maar er zijn ook schaduwzijden.
Zo de opmerking van burgemeester van der Laan, dat hij ''geen huizen
in de aanbieding heeft'', [6] en dat er 830.000 inwoners in Amsterdam
zijn, ''voor wie wij heel goed moeten zorgen'', daarmee verdeel
en heers politiek zaaiend en suggererend, dat vluchtelingen hiernaartoe
komen voor de huizen en zij het tekort aan sociale woningen 
zouden hebben veroorzaakt. [7]
Nu is van der Laan bepaald geen vluchtelingenvriend, al presenteert
hij zich zo. [8]
Daar kunnen de We are here vluchtelingen, die al drie jaar door
Amsterdam zwerven en aandacht vragen voor hun strijd, van meepraten
Eerst ze op geen enkele wijze voorzieningen bieden en toen van der
Laan dat uiteindelijk wel deed door opvang te bieden in de Vluchthaven
[het voormalige Huis van Bewaring aan de Havenstraat], alleen op voorwaarde,
dat zij zouden meewerken aan terugkeer naar hun land van herkomst. [9]
Wat niet kan, omdat zij juist waren gevlucht voor oorlog/onveiligheid.
Iets wat van der Laan zeer goed weet.
Ook oproepen van Amnesty International, te zorgen voor elementaire
levensbehoeften en onderdak voor de vluchtelingen, haalden niets
uit. [10]


XENOFOBIE


Kwaadaardiger dan van der Laan's hypocrisie over de vluchtelingen is
de oproep van, hoe kan het ook anders, de extreem-rechtse PVV leider
G. Wilders [11] om de grenzen voor vluchtelingen te sluiten [12], waarbij
hij aan nazi propaganda leider Goebbels [13] herinnerende terminologie
als ''asieltsunami'' en testosteronbommen'' hanteerde. [14]
Ook riep hij op tot ''democratisch, geweldloos verzet''  tegen de komst
van nieuwe asielzoekerscentra [15], zo hysterische, xenofobische
 en extreem-rechtse sentimenten voedend.
Zoals we van Wilders gewend zijn. [16]
 
Dat verzet was al gekomen, voor de ''asieltsunami'' hatespeech van Wilders.
Namelijk in Enschede, tegen de komst van een asielzoekerscentrum, waarbij
de gebruikelijke hetzepraat over criminaliteit weer hoogtij vierde. [17]
Gelukkig heeft de SP hier een stevig tegengeluid laten horen. [18]
 
 
BAADOUD, STADSDEELVOORZITTER NIEUW WEST, SPEELT
KWALIJKE ROL
 
En dan zijn we nu beland bij Ahmed Baadoud, stadsdeelvoorzitter
Nieuw West, die ten aanzien van de vluchtelingen
een nare en kwalijke rol gespeeld heeft.
 
Aanleiding:
De opvang van 300 asielzoekers in Sportcentrum
Caland, een locatie waar ze overigens maar een week blijven [19].
Er was een informatiebijeenkomst in het Caland Lyceum, waarin 
burgers hun ''zorgen'' uitten, over 'het aantal mannelijke bootvluchtelingen''
die natuurlijk potentiele verkrachters zijn [cynische opmerking van
ondergetekende] en ''potentiele jihadisten'' [20]
Dit zullen, nadrukkelijk, vast niet die buurtbewoners zijn, die
de vluchtelingen zo gastvrij hebben onthaald. [21]
Voor hen, nogmaals, alle lof.
Maar xenofoben heb je natuurlijk overal, ook in Nieuw West.
 
Nu kan ik mij voorstellen, dat mensen in een afgelegen Drents dorp,
die nog nooit een kleurling of zelfs Amsterdammer van dichtbij gezien
hebben, wat onwennig staan tegenover asielzoekers ''uit den vreemde'',
maar we schrijven hier bewoners van metropool Amsterdam, die
toch wat gewend moeten zijn.
 
In plaats dat stadsdeelvoorzitter Baadoud deze ''zorgen'', in werkelijkheid 
op xenofobie gebaseerde vooroordelen, actief en duidelijk bestreed, ging hij
erin mee door het ''heel terecht'' te vinden, dat deze buurtbewoners zich
''zorgen'' maakten. [22]
Hij merkte daarover op, ik citeer AT5
''Het is terecht dat mensen zo'n houding aannemen en ik heb geprobeerd om hen te overtuigen dat ik er bovenop zit als het gaat om de openbare orde en veiligheid.' [23]
 
Verbijsterend, dat dat het enige is, dat hij kan zeggen over vluchtelingen,
die hij nota bene zelf gesproken heeft en van wie hij de ellende heeft
aangehoord [24], maar kennelijk toch door hem als een ''gevaar'' voor
de openbare orde en veiligheid worden gezien.
Onvoorstelbaar:
Gevlucht te zijn voor oorlog en andere ellende en dan nog in een land
waar je op bescherming hoopt, te worden geconfronteerd met vijandigheid.

En dat een bestuurder, die een voorbeeldfunctie moet vervullen, daarin
meegaat.

BAH!

Het is trouwens niet de eerste keer, dat Baadoud toont, geen vluchtelingenvriend
te zijn.
Toen de We are here vluchtelingen, die nu al 3 jaar door Amsterdam dolen,
strijdend voor hun elementair recht op bestaan, hun strijd begonnen in 
Tentenkamp Notweg, weigerde hij ook ten enenmale te voorzien in de meest
elementaire voorzieningen. [25]EPILOOG
 
 
Vluchten voor oorlog/vervolging/uitzichtloosheid.
Het is een verschrikkelijk drama, waarbij mensen
ook nog eens, gedreven door de onverbiddelijke uitsluitings
politiek van Fort Europa [26], ook wel ''asielbeleid'' genoemd, in
de meest verschrikkelijke omstandigheden de veiligheid
moeten zien bereiken.
Via gammele bootjes, waardoor duizenden verdrinken [27],
beschoten door de Macedonische politie [28] en in Hongarije
opgesloten in een kamp. [29]
Wanneer zij na al die ontberingen denken, bescherming te krijgen
in Nederland, treffen zij een keihard asielbeleid.
Gelukkig is er een kentering in de publieke opinie en nemen
duizenden hartverwarmende initiatieven om de vluchtelingen
te ondersteunen en helpen.
HARTVERWARMEND!
 
Maar de schaduw van de xenofobie blijft, niet alleen van
extreem-rechtse politieke leiders als Wilders en in zijn kielzog
lopende collega politici [30], maar ook van een xenofoob deel
van de bevolking, voor wie aan oorlog ontsnapte vluchtelingen
niet welkom zijn en hun ''zorgen'' uiten.
 
Dan is het de taak van bestuurders, zeker op lokaal niveau,
om daar krachtig tegenin te gaan.
Niet de xenofobie te voeden door dergelijke ''zorgen''
terecht te vinden.
 
Dat Baadoud en andere bestuurders, die er net zo over denken,
ervoor kiezen, mee te gaan in die xenofobie,
is zeer kwalijk.
 
 
WAAKZAAMHEID BLIJFT GEBODEN.
 
 
 
Astrid Essed
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTEN
 
 
 
 
[1]
 
 
 
WAAROM IS HET PROBLEEM MET DE VLUCHTELINGEN
ZO URGENT
26 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
MENSEN OP DE VLUCHT, MENSEN IN VERZET
PETER STORM
3 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
[2]
 
 
 
FRONTEX
MISSION AND TASKS
 
 
 
 
MONDIAAL NIEUWS
FRONTEX VERDEDIGT EUROPA’S BUITENGRENZEN
26 MAART 2008
 
 
 
 
 
”But that is not enough. All EU institutions, including Frontex, are bound to respect the Charter of Fundamental Rights, which includes the right to seek asylum. These obligations apply where Frontex has jurisdiction, within EU territorial waters. But it also applies when it has control or custody—when there is physical contact of any sort, even in international waters. The high seas are not the place to be making snap judgments about who needs protection or otherwise deserves to be admitted to EU territory and who does not.”
 
HUMAN RIGHTS WATCH
FRONTEX SHOULD RESPECT RIGHTS, EVEN
ON THE HIGH SEAS
6 JUNE 2013
 
 
 
 
 
 
”Het beleid bleek het afgelopen jaar redelijk succesvol. De enorme toestroom naar de Canarische eilanden werd een stuk minder, deels doordat Frontex de grenspolitie in Senegal en Mauritanië heeft opgeleid.”
 
 
NRC
KRITIEK TIMMERMANS OP NEDERLANDSE DIENSTEN
FRONTEX
12 JANUARI 2008
 
 
 
 
”Rotterdam, 13 maart. Nederland stelt een fregat en een helikopter beschikbaar aan Frontex, het Europese grensbewakingsagentschap dat de patrouilles op zee tegen illegale immigranten coördineert.”
 
NRC
NEDERLANDS FREGAT TEGEN MIGRANTEN
13 MAART 2008
 
 
 
 
[3]
 
 
 
 
NOS
HONGARIJE BOUWT 4 METER HOOG HEK TEGEN MIGRANTEN
17 JUNI 2015
 
 
 
 
[4]
 
 
 
 
 
WAAROM IS HET PROBLEEM MET DE VLUCHTELINGEN
ZO URGENT
26 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
 
[5]
 
 
 
DE TELEGRAAF
ZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?
4 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
DONEER JE DEKEN
 
 
 
 
 
DE TELEGRAAF
ZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?
4 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
AT5
MIJN KINDEREN ZIJN HET HUIS UIT, VLUCHTELINGEN MOGEN ZO
BIJ MIJ NAAR BINNEN
4 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
AT5
DONEER EEN DRAAGDOEK, KLEDING OF JE HUIS. AMSTERDAMMERS
HELPEN VLUCHTELINGEN
4 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
AT5
HOTEL NIEUW-WEST STELT KAMER BESCHIKBAAR VOOR VLUCHTELINGEN
14 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
AT5
BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM:
''GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN'''
16 SEPTEMBER 2015
 AT5
WONINGBOUWVERENIGINGEN ONDERZOEKEN OF ZIJ PLEK
HEBBEN VOOR VLUCHTELINGEN
17 SEPTEMBER 2015


 
 
 
AT5
ENKELE HONDERDEN BIJ WAKE VOOR VLUCHTELINGEN OP DE DAM
4 SEPTEMBER 2015
 
 TROUW
WAT KUNT U ZELF DOEN VOOR DE VLUCHTELINGEN?
3 SEPTEMBER 2015


 
 
 
[6]
 
 
 
 
 
AT5
VAN DER LAAN OVER VLUCHTELINGEN: ''WE HEBBEN GEEN
HUIZEN IN DE AANBIEDING''
15 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
[7]
 
 
REACTIE OP UITSPRAAK VAN DER LAAN ''WIJ HEBBEN GEEN
HUIZEN IN DE AANBIEDING''
 
 
 
 
AT5
VAN DER LAAN OVER VLUCHTELINGEN: ''WE HEBBEN GEEN
HUIZEN IN DE AANBIEDING''
15 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
Astrid Essed
 
 
15-09-2015 | 18:53 uur
VAN DER LAAN OVER VLUCHTELINGEN: ''WE HEBBEN GEEN HUIZENIN DE AANBIEDING''/VAN DER LAAN STIMULEERT XENOFOBIE
Wat een buitengewoon misselijke en tot xenofobie aanzettende opmerking van van der Laan ''we hebben geen huizen in de aanbieding'', alsof de vluchtelingen een stelletje profiteurs zijn, die de schuld zijn van het woningtekort.Daarbij streept hij ze af tegen die ''830.000 mensen, voor wie we ook goed moeten zorgen'' ''Verdeel en heers'' opmerking/Helaas zijn er heel wat beinvloedbare lieden, die daar nog steeds intrappen en niet inzien, dat dezelfde kapitalistische uitsluitingsmechanismen, die ''arme'' vluchtelingen [ja, rijken komen natuurlijk niet,of ze moeten worden vervolgden zijn dan, vanwege hun geld, van harte welkom] weren, ook de sociaal zwakkeren in Nederland wegbezuinigen en benadelen. Zie recentelijk protesten tegen de bezuinigingen in de zorg. De vluchtelingen zijn niet de schuld van het woningtekort, maar de decennialange sloop van de sociale huurwoningen en leegstand van panden, die best voor woonvoorziening kunnen worden gebruikt.Deze oproep tot gebruik van leegstaande panden heeft D'66 raadslid van Osselaer in 2014 gedaan bij de behandeling van het Actieplan Woningbouw 2014-2018.Is van der Laan vergeten, dat deze vluchtelingen [waarvan trouwens slechts 2,8 procent naar Europa komt, de rest wordt in de regio opgevangen], niet voor hun plezier of een woning komen, maar zijn gevlucht voor bloedige oorlogen/vervolging/armoede, waaraan vaak het Westen mede debet is? Dan past een humanitaire opstelling en respect. 
Vluchtelingen zijn geen ''last'', ''infiltranten'', ''profiteurs''of ''aasgieren op woningen'', maar mensen, die net als die door van der Laan genoemde 830.000 recht hebben op veiligheid, bescherming en een goed bestaan.
VLUCHTELINGEN WELKOM/VAN DER LAAN, GEEF HET VOORBEELD!
 
Astrid Essed
 
 
[8]
 
AT5
FELLE BURGEMEESTER: ''IK BEN ER VOOR DE
VLUCHTELINGEN!''
2 MAART 2014
 


[9]

''Voorwaarde voor het verblijf in de Vluchtbajes is wel dat de vluchtelingen meewerken aan individuele oplossingen voor het probleem. Dat betekent in veel gevallen meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst.''

AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES
23 NOVEMBER 2013
 
 
 
 
[10]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANG
MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN
13 JUNI 2014
 
 
 
 
''

Opnieuw oproep aan Van der Laan

Amnesty International roept Van der Laan opnieuw op om met spoed gepaste maatregelen te nemen om de bewoners van de Vluchtgarage bij te staan en te zorgen dat ze in hun basale levensbehoeften worden voorzien, al dan niet in samenwerking met de rijksoverheid.''

 
AMNESTY INTERNATIONAL
GESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN
VLUCHTGARAGE
26 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
 
[11]
 
 
NOVA TV
ANNE FRANK STICHTING
GEERT WILDERS IS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008
 
 
 
 
[12]
 
 
''PVV-leider Wilders mag als eerst het woord voeren na het diner. Hij spreeket naar eigen zeggen op een “dramatisch, beslissend moment in de geschiedenis”, daarmee refererend aan de vluchtelingencrisis. De grote aantallen vluchtelingen die naar Europa en Nederland komen zijn een “tikkende tijdbom” die ons bedreigt, zegt Wilders. En het kabinet staat in deze kwestie “aan de verkeerde kant van de geschiedenis”. “Het voortbestaan van ons mooie land wordt op het spel gezet.” Wilders zet de behandeling van asielzoekers af tegen de behandeling van ‘gewone’ Nederlanders, die volgens hem het slachtoffer zijn van bezuinigingen en koopkrachtverlies.''


''Pechtold is de eerste die Wilders interrumpeert en vraagt de PVV-leider of hij onderscheid maakt tussen bijvoorbeeld islamitische en christelijke asielzoekers uit Syrië. Wilders stelt dat Nederland op dit moment geen enkele asielzoeker mee kan opnemen. En vindt bovendien, zegt hij in reactie op Arie Slob (ChristenUnie), dat de meeste asielzoekers geen vluchtelingen zijn en dus hier niet thuishoren. Een harde confrontatie kwam met GroenLinks-leider Jesse Klaver, die Wilders verweet “xenofoob” te zijn.''
 
 
''GroenLinks-leider Klaver begint zijn inbreng door terug te komen op het betoog van Wilders, dat hem naar eigen zeggen “woedend” maakt. Klaver bezweert de taal en standpunten van de PVV altijd te zullen blijven bestrijden.''
 

NRC
KEIHARDE CONFRONTATIE WILDERS EN KAMER OM
''ASIELTSUNAMI''
16 SEPTEMBER 2015
 

 
[13]


WIKIPEDIA
JOSEPH GOEBBELS


[14]'Asieltsunami'

Eerder op de dag kruiste Rutte de degens met de PVV-leider. De premier nam afstand van de woorden van Wilders, die woensdag de vluchtelingenstroom bestempelde als een "islamitische asieltsunami" en de vluchtelingen "testosteronbommen" noemde die "onze meisjes bedreigen".

 

NU.NL

ZWARE BOTSING WILDERS EN PECHTOLD OM ''NEPPARLEMENT''

17 SEPTEMBER 2015

http://www.nu.nl/politiek/4127695/zware-botsing-wilders-en-pechtold-nepparlement.html


'' Tijdens de Algemene Beschouwingen liet Rutte zijn afkeuring blijken over de in zijn ogen 'verschrikkelijke termen' die Wilders telkens gebruikt over de stroom vluchtelingen, zoals asieltsunami en testosteronbommen.''

VOLKSKRANT

RUTTE EN WILDERS BOTSEN: ''ONS VOLK 

WORDT VERVANGEN''

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-en-wilders-botsen-ons-volk-wordt-vervangen~a4144095/VRIJ NEDERLAND
DE TESTOSTERONBOM BESTAAT NIET, WILDERS
CLARA VAN DE WIEL
16 SEPTEMBER 2015


[15]
 
''Bijna de helft van de gemeenten in Nederland dreigt straks onderdak te bieden aan een asielzoekerscentrum', aldus Wilders. Volgens hem loopt de veiligheid van Nederland daardoor gevaar. ''
......
.......
''Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. 'Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.' 

VOLKSKRANT
WILDERS' OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN 
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015


[16]
 
 
VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEID
ASTRID ESSED
17 MAART 2014
 
 
 
 
WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/
WINDEN DES ONHEILS WAAIEN OM DE EUROPESE ROTSEN/
BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTEN
ASTRID ESSED
13 NOVEMBER 2013
 
 
 
 
 
[17]
 
 
 
 
RTV OOST
BEWONERS VERZETTEN ZICH TEGEN KOMST AZC ENSCHEDE
7 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
[18]
 
 
 
 
 
SP ENSCHEDE
MISVATTINGEN DOMINEREN DEBAT OVER ASIELZOEKERSCENTRUM
10 SEPTEMBER 2015

[19]


AT5
GEMEENTE VANGT VLUCHTELINGEN OP IN SPORTCENTRUM
CALAND
16 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
[20]
 
 
 
AT5
BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGEN
MAKEN OVER ASIELOPVANG
18 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
[21]
 
 
 
AT5
BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM:
''GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN'''
16 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
[22]
 
 
''Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud kan die zorgen begrijpen. 'Mensen maken zich zorgen, waar komen deze mensen vandaan? Zitten er jihadisten tussen? Gaan ze de wijk in? Worden onze kinderen lastiggevallen? Het is terecht dat mensen zo'n houding aannemen en ik heb geprobeerd om hen te overtuigen dat ik er bovenop zit als het gaat om de openbare orde en veiligheid.'
 
 
 
AT5
BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGEN
MAKEN OVER ASIELOPVANG
18 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
[23]
 
 
 
AT5
BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGEN
MAKEN OVER ASIELOPVANG
18 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[24]
 
 
''
Baâdoud heeft ook met veel van de asielzoekers in sportcentrum Caland gesproken. 'Voor mij is het voordeel dat ik ook Arabisch spreek en daardoor hebben veel mensen hun verhaal kunnen doen. Het ene verhaal is verschrikkelijker dan het andere. Bijvoorbeeld het verhaal van een moeder die onderweg bevallen is, een vader die zijn zoon onderweg kwijt is, iemand die zich zorgen maakt over zijn alleenstaande moeder in Syrië.'
 
AT5
BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGEN
MAKEN OVER ASIELOPVANG
18 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[25]
 
 
 
 
 
AT5
BAADOUD/DRUK OPVOEREN BIJ OVERHEID
4 OCTOBER 2012
 
 
 
MIJN REACTIE OP AT5
 
Heleen Essed

95 reacties

04-10-2012 | 13:38 uur

Heleen Essed
BAADOUD/DRUK OPVOEREN OP OVERHEID/AFSCHUIVEN VAN 
VERANTWOORDELIJKHEID MENSENRECHTEN VLUCHTELINGEN
Het is ronduit verachtelijk, dat Stadsdeel voorzitter Baadoud hulp weigert aan 
de vluchtelingen in het tentenkamp in Osdorp. die gebrek hebben aan de meest elementaire voorzieningen zoals eten, sanitair en een dak boven hun hoofd
Daarbij heeft hij nog de guts, de vluchtelingen te criminaliseren door te refereren
aan het tegengaan van overlast en prioriteiten te leggen bij ''rust in de buurt''
Het gaat hier om mensen, die niet uitzetbaar zijn vanwege de oorlogssituatie
in hun land, maar die de Nederlandse Overheid, tegen internationale verplichtingen in,
weigert een verblijfsvergunning te verlenen
Zij vragen aandacht voor het leven op straat, dat sommigen al jaren leiden in het
''beschaafde'' Nederland
Het zich verschuilen achter ''Den Haag'' of Gemeentelijke Diensten als de GGD is laf
Baadoud maakt zelf de keuze om te helpen of niet, met eten of een chemisch toilet
Groot respect voor de buurtbewoners, die wel medemenselijkheid tonen!
http://www.ekudos.nl/artikel/365983/tentenkamp_vluchtelingen_osdorpbarbaarsheid__overheid
 
 
Astrid Essed
 
 
[26]
 
 
”But that is not enough. All EU institutions, including Frontex, are bound to respect the Charter of Fundamental Rights, which includes the right to seek asylum. These obligations apply where Frontex has jurisdiction, within EU territorial waters. But it also applies when it has control or custody—when there is physical contact of any sort, even in international waters. The high seas are not the place to be making snap judgments about who needs protection or otherwise deserves to be admitted to EU territory and who does not.”
 
HUMAN RIGHTS WATCH
FRONTEX SHOULD RESPECT RIGHTS, EVEN
ON THE HIGH SEAS
6 JUNE 2013
 
 
 
 
 
 
”Het beleid bleek het afgelopen jaar redelijk succesvol. De enorme toestroom naar de Canarische eilanden werd een stuk minder, deels doordat Frontex de grenspolitie in Senegal en Mauritanië heeft opgeleid.”
 
 
NRC
KRITIEK TIMMERMANS OP NEDERLANDSE DIENSTEN
FRONTEX
12 JANUARI 2008
 
 
 
 
 
”Rotterdam, 13 maart. Nederland stelt een fregat en een helikopter beschikbaar aan Frontex, het Europese grensbewakingsagentschap dat de patrouilles op zee tegen illegale immigranten coördineert.”
 
NRC
NEDERLANDS FREGAT TEGEN MIGRANTEN
13 MAART 2008
 
 
[27]
 
 
 
 
 
WAAROM IS HET PROBLEEM MET DE VLUCHTELINGEN
ZO URGENT
26 AUGUSTUS 2015
 
 
 
[28]
 
 
NRC
MACEDONIE ZET FLITSGRANATEN IN TEGEN MIGRANTEN
21 AUGUSTUS 2015
 
 [29]

FINANCIEEL DAGBLAD
VLUCHTELINGEN IN HONGARIJE WEIGEREN OPVANG
IN KAMP
3 SEPTEMBER 2015

[30]
 
 
 

''Maar, zei de premier, op een bepaald punt ben ik het met Wilders eens, over het 'asielshoppen'; dat hoewel asielzoekers door veilige landen reizen, ze toch naar welvarende landen als Duitsland en Nederland koersen om daar asiel aan te vragen. ''
 
 
 
 
 

VOLKSKRANT

RUTTE EN WILDERS BOTSEN: ''ONS VOLK 

WORDT VERVANGEN''

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-en-wilders-botsen-ons-volk-wordt-vervangen~a4144095/

Meer van Astrid Essed