Dader Nice is 21 jarige Tunesier/Commentaar op NOS berichtgeving/Onschuldpresumptie

Vr 30 Oktober 2020 09:18 | Astrid Essed | 78 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
DADER NICE IS 21 JARIGE TUNESIER/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING/OVER ONSCHULDPRESUMPTIE
ZIE OOK
AAN
NOS TELETEKST REDACTIE
Onderwerp:
Uw berichtgeving dd 29 october ''Dader Nice is 21 jarige Tunesier''
Geachte Redactie,
Zoals u weet heb ik u in het recente verleden, alsook daarvoor, regelmatig gekapitteld over onjuiste, onvolledige en/of tendentieuze berichtgeving inzake het Midden-Oostenconflict [1], maar ook wel over andere onderwerpen waarin u, naar mijn mening, de fout inging. [2]
Ook heb ik u weleens een compliment gemaakt. [3]
Wel, Redactie, van dat laatste is nu-helaas- geen sprake.
Deze keer heb ik mijn pijlen gericht op uw teletekstberichtberichtgeving dd 29 
october: ''''Dader Nice is 21 jarige Tunesier''
Zie uw Teletekstberichtgeving geheel onderin, onder de noten
Waar ik over val, of liever gezegd, mij zorgen over maak, zijn de volgende zinsnedes:
Uw titel:'''Dader Nice is 21 jarige Tunesier''
Alsmede de eerste zin van de tekst:
'De terrorist, die gisteren in Nice drie kerkgangers doodde is een Tunesier van 21.''
Met dergelijke formuleringen maakt u een inbreuk op de elementaire rechtsprincipes, vastgelegd in de Nederlandse wetgeving, internationale rechtsregels en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Dat is een hele Mond vol, maar wel belangrijk:
TOELICHTING:
In uw titel hebt u het over een''dader''
In uw eerste zin over een ''terrorist'', ''die mensen doodde''
En dat, Geachte Redactie, is NIET goed.
Het is, zoals ik hierboven schreef, zelfs gevaarlijk.
Want met het betitelen van iemand, die is aangehouden wegens welk misdrijf dan ook, hier het plegen van een aanslag, als ''dader'' of ''terrorist'', bent u gevaarlijk bezig en doet u aan ''veroordeling vooraf''
Dat is slecht voor de toch al gespannen [Corona] tijd waarin wij leven, het zet mensen tegen elkaar op en maakt hen extra bang, maar het belangrijkste is, dat u een van de belangrijkste rechtsprincipes schendt, namelijk, dat iedereen onschuldig dient te worden gehouden, totdat zijn/haar schuld in de rechtbank wordt bewezen.
En voordat dat zo is, spreken we niet van ''terrorist'' [want dat moet bewezen worden] en niet van ''dader''
Dit ligt verankerd in de Franse wet, Het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens, het BUPO Verdrag en ook in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. [4]
Dit ''onschuldig tot schuld bewezen'' is niet zomaar juridische scherpslijperij:
Het waarborgt de rechten van ieder mens, ongeacht waarvan hij/zij verdacht wordt, voorkomt eigenrichting en erkent het recht van iedereen, hoe erg ook de misdaad waarvan hij/zij wordt verdacht [en deze misdaad IS ernstig], op een humane behandeling, overeenkomstig de menselijke waardigheid.
Natuurlijk is de schrik en afschuw over een misdaad als in Nice gepleegd, groot, bij iedereen.
Maar juist daarom moeten zij, die het nieuws verslaan en/of beschrijven, zoals redacties, het hoofd koel houden, zich niet laten meeslepen door onderbuikgevoelens, het nieuws objectief brengen, met inachtneming van de fundamentele rechten, die voor iedereen gelden.
En daarbij hoort:
Er alert op zijn, dat in nieuwsberichtgeving zaken als het onschuldprincipe [5]
duidelijk naar voren worden gebracht.
Uw redactie is niet de enige, die zich hieraan schuldig maakt.
In het verleden heb ik hierover ook andere kranten en media aangeschreven.
En vreemd genoeg, deed uw eigen Online redactie het WEL goed, door over
''verdachte te spreken/schrijven [6]
EPILOOG
Juist als het over zoiets griezeligs gaat als een mes of ander soort aanval
op onschuldigen, is het van belang om, tegen misschien begrijpelijke neigingen in, niet mee te gaan met de onderbuik en correct te blijven in de berichtgeving
Dus voortaan een dringend verzoek/eis, aan uw redactie om niet te spreken over ''dader'', maar ''verdachte'', noch over ''aanslag'' [moet ook nog bewezen worden]
Niet over ''terrorist'', maar ''verdachte'' of eventueel ''verdacht van terrorisme''
Dat zijn de correcte bewoordingen, die impact hebben op uw lezers, die dan minder hun onderbuikgevoelens zullen laten prevaleren.
Deze 21 jarige man moet nog terecht staan, vergeet dat niet.
U noch ik zijn de rechters, gedraag u dan ook niet zo.
U hebt een voorbeeldfunctie.
Vergeet dat niet.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN EN ORIGINELE NOS TELETEKSTBERICHT
OF

Meer van Astrid Essed