''Palestijn ontdekt de auto als wapen''/Brief aan NOS Journaal over tendentieuze berichtgeving

Vr 21 November 2014 01:41 | Astrid Essed | 3641 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 PALESTIJN ONTDEKT DE AUTO ALS WAPEN/BRIEF AAN

NOS JOURNAAL
 
ZIE OOK
 
 
 
 
 
AAN DE REDACTIE VAN HET NOS JOURNAAL
UW BERICHTGEVING DD 15 NOVEMBER OVER
HET ISRAELISCH-PALESTIJNSE CONFLICT
''DE AUTO ALS WAPEN''
 
Geachte Redactie
 
 
 
Ik heb geschokt kennisgenomen van uw Journaaluitzending dd
15 november [1], waarin  u blijk gaf
van een byzonder tendentieuze berichtgeving over 
het Israelisch-Palestijnse conflict.
 
U kondigde het bericht aan met termen als''de auto als wapen'' en ''terreur in Jeruzalem'', waarna u er later op terugkomt.
Dit naar aanleiding van twee incidenten, waarbij Palestijnse
bestuurders waren ingereden op Israeliers en er ,
slachtoffers zijn gevallen. [2]
 
UW WEERGAVE/SAMENGEVAT
Wanneer u met het topic start, bedient u zich
van de volgende terminologieeen:
 
U hebt het over ''een nieuw fenomeen'', namelijk
een auto als wapen.
U vermeldt Oost en West Jeruzalem en het gedeelte, waar Joodse en
Palestijnse bestuurders elkaar ontmoeten in het verkeer.
''Meestal gaat dat goed'' zegt u ''en merk je nauwelijks, dat
er een conflict is''
Na de aanvals incidenten genoemd te hebben, interviewt u
twee ''Israeliers'' en vraagt u, of ze bang zijn, wat ze natuurlijk
bevestigend beantwoorden.
En dan vermeldt u nog, dat '''de achterdocht'' en ''de spanningen''
door deze incidenten zijn toegenomen. [4]
 
TENDENTIEUS EN MISLEIDEND
 
Geachte heer/mevrouw, deze berichtgeving is van A tot Z misleidend,
incompleet en tendentieus.
U doet, alsof uit het niets ''Palestijns geweld'' ontstaat, refereert met 
geen woord aan de status van West en Oost Jeruzalem, noemt
het ''fenomeen'' nederzettingen niet, laat staan dat u refereert aan
het dagelijkse en structurele geweld van deze kolonisten
[bewoners van die nederzettingen] tegenover de bezette Palestijnse 
burgerbevolking.
En het ergste nog:
U noemt met geen woord de bron van alle ellende:
De Israelische bezetting.
 
OOST JERUZALEM BEZET GEBIED
 
Zoals u weet is er sprake van een 47 jarige Israelische  bezetting
van de Palestijjnse gebieden, de Westbank, Gaza [5] en Oost
Jeruzalem.
En om Oost Jeruzalem draait het hier.
Niet alleen vermeldt u niet, dat Oost-Jeruzalem bezet gebied
is en dus jarenlang is onderdrukt en geterroriseerd, nog een belangrijker
fenomeen noemt u niet en dat zijn de zowel in de Westbank en
Oost-Jeruzalem aanwezige Israelisch-Joodse nederzettingen.
 
NEDERZETTINGEN
 
U zou het moeten weten, maar ik wijs u er dan maar weer eens op.
De nederzettingen in de Westbank en Oost-Jeruzalem zijn
in strijd met het Internationaal Recht. [6]
Dit is nogeens bevestigd door twee VN Veiligheidsraadsresoluties [7], de
Advisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag
over de [eveneens illegale] Israelische Muur [8] en de EU. [9]
Internationaalrechtelijk zijn deze nederzettingen dus verboden,
maar er is meer.
Die nederzettingen konden alleen maar ontstaan door massale
Palestijnse landonteigeningen, in gewoon Nederlands:
landdiefstal.
Palestijnen zijn  beroofd van hun land en worden bovendien
nog op allerlei wijzen in hun bewegingsvrijheid beperkt. [10]
 
Wat betreft Oost-Jeruzalem, waarover u berichtte
''dat je nauwelijks zou denken, dat er een conflict is'':
Israel is sinds jaar en dag en nu nog steeds, bezig met
het opvullen van Oost Jeruzalem met nederzettingen, wat
inhoudt, inpakken en wegwezen voor de Palestijnen. [11]
Maar dat komt in uw berichtgeving nergens terug.
 
En dan out of the  blue a ''sudden'' Palestinian attack.
Neen, meneer/mevrouw, dergelijke Palestijnse aanvallen
[die ik niet goedkeur, omdat het hier om Israelische
burgers en niet om het legitieme doelwit, bezettingsmilitairen
gaat] moeten gezien worden tegen de achtergrond van 47 jaar bezetting,
terreur, landdiefstal en ongestraft geweld van de kolonisten.
 
 
GEWELD KOLONISTEN
 
Niet alleen, dat de Palestijnen van hun land zijn gejaagd en beroofd,
ze krijgen ook nog eens te maken met structureel geweld van
de kolonisten.
De Israelische mensenrechtenorganisatie Btselem.org documenteert
dat nauwkeurig. [12]
 
Wat zij er ook bij vermelden is, dat de kolonisten zelden 
worden vervolgd of bestraft voor dit geweld, waardoor het
natuurlijk onverminderd doorgaat. [13]
 
En dan uw interview met twee Israeli's met de suggestieve vraag,
of ze ''bang'' zijn na de autoaanval.
Natuurlijk zijn ze dat.
 
Maar hoeveel Palestijnen, die zijn aangevallen door Israelisch-Joodse
kolonisten, hebt u hetzelfde gevraagd?
Ik vermoed weinig tot geen een, aangezien u het geweld van de kolonisten
systematisch doodzwijgt.
 
 
Bij een volgende berichtgeving zou ik eens aandacht schenken aan
deze achtergronden, die ik heb belicht
 
 
EPILOOG
 
Wat u te doen staat, wanneer u tenminste kwaliteitsjournalistiek
wilt bedrijven ivm Israelisch Palestijnse conflict, is het volgende:
 
U dient bij iedere berichtgeving over Oost Jeruzalem, maar ook
bij nederzettingenbouw in de Westbank, te vermelden
 
Dat die nederzettingen in strijd zijn met het Internationaal Recht.
Dat ze neerkomen op landroof van de Palestijnen.
Dat kolonisten vaak uiterst gewelddadig zijn tegen
de Palestijnse bevolking en regelmatig hun olijfoogsten
vernielen.
Dat kolonisten vaak gewapend rondlopen en Palestijnen intimideren.
Dat kolonisten vaak samen met het leger Palestijnen aanvallen
en intimideren.
Dat kolonisten nauwelijks worden bestraft/vervolgd voor
hun misdaden.
 
Dat Israel al 47 jaar de Palestijnse gebieden bezet.
Dat de Blokkade van Gaza illegaal is en uithongering
van de Gazaanse bevolking.
 
Dat het Israelisch-Palestijnse conflict geen strijd is tussen 
gelijke partijen, maar een tussen bezetter en onderdrukte, waarbij
de onderdrukte het recht van verzet heeft tegen het Israelische
leger. [14]
 
Alles kan niet tegelijk, maar ik verwacht wel van u, dat u
voortaan de illegaliteit van de nederzettingen en de Israelische
bezetting vermeldt als voornaamste oorzaak van de huidige
conflicten.
En noem nu eens eindelijk ook het geweld van de kolonisten.
 
Daarvoor verwijs ik naar
 
 
 
www.hrw,org
 
Zie ook deze belangrijke bron
 
 
Zo, nu kunt u niet zeggen, dat u niet op de hoogte bent.
 
Van harte beterschap met uw berichtgeving toegewenst.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 
 
[1]
 
NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
 
 
 
[2]
 
NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
 
 
 
[3]
 
 
 
[4]
 
 
 
 
 
 
 
[5]
 
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron:
 
 
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
 
 
 
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION
 
 
 
[6]
 
 
ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
 
THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
 
 
 
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[7]
 
 
 
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[9]
 
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
 
 
 
 
 
 
 
 
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
 
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
 
 
 
 
 
 
 
[10]
 
 
 
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[11]
 
 
''Gedurende de vredesonderhandelingen in 2013 zette Israël zijn nederzettingenexpansie en beleid van vernielingen in Oost-Jeruzalem en de C-zone voort. In Oost-Jeruzalem drijft de Israëlische regering de nederzettingenbouw op. Begin februari 2014 keurde het stadsbestuur van Jeruzalem de bouw van meer dan 500 woningen in Har Homa, Neve Yaakov en Pisgat Ze’ev goed.''

BROEDERLIJK DELEN
ACTUALITEITSNOTA OVER HET ISRAELISCH-
PALESTIJNSE CONFLICTNOS
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
5 JUNI 2014

 
 
 
[12]
 
SETTLER VIOLENCE
LACK OF ACCOUNTABILITY
BACKGROUND ON VIOLENCE BY SETTLERS
 


[13]

SETTLER VIOLENCE
LACK OF ACCOUNTABILITY

 
 
[14]
 
 
Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,
1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”
 
UN GA RESOLUTION 3246
 

Meer van Astrid Essed