Gezondheid

Gezondheid is het gezond zijn, het gevoel dat alles in orde is, zowel in lichamelijk, in geestelijk, als in maatschappelijk opzicht. Of iemand zich gezond voelt, is een subjectief oordeel. Niet iedereen zal bepaalde lichamelijke of geestelijke condities als gezond of ongezond beschouwen. Toch zal iemand met een ernstig ziekte niet snel zeggen, dat hij gezond is. Iemand kan bijvoorbeeld een handicap hebben, en zich toch gezond voelen.
zaterdag 2 januari 2021 14:50 | knight | 34 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

VACCINEREN JA OF NEE: Als iemand zich WEL wil laten vaccineren… Is dat een PERSOONLIJKE KEUZE! Als iemand zich NIET wil laten vaccineren… Is dat eveneens een PERSOONLIJKE KEUZE! Het moge duidelijk zijn dat het NIET aan de gevaccineerde is om de ongevaccineerde op eender welke wijze te dwingen / emotioneel te chanteren dan wel te verplichten om zich ook te laten vaccineren! Als iemand de risico’s van het vaccineren wil nemen terwijl bekend is dat de vaccinfabrikanten negatieve effecten

zaterdag 19 december 2020 19:58 | knight | 94 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Pag 01 Mondmaskers Sinds 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen, aldus Mark Rutte ( VVD )! https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes We leven in een land waar “de vrijheid van het individu” hoog in het vaandel wordt gedragen. Desalniettemin komt met al die corona maatregelen waaronder de mondkapjesplicht… Die vrijheid juist in het gedrang!

woensdag 9 december 2020 10:12 | Wouter ter Heide. | 60 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Mijn verzet tegen vaccinatie heeft alles te maken met mijn opvatting over het leven, Daar is het coronavirus geen bedreiging voor, omdat virussen aan de basis ervan staan. Zonder het leger virussen, waaronder het coronavirus, hadden wij simpelweg niet bestaan, om met virusdeskundige Ron Voucher te spreken. (https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/virus-van-morgen.html).  Kortom, het mondiale coronaprobleem is primair geen medisch maar een alomvattend maatschappelijk probleem en dient overeenkomstig in alle openheid publiekelijk aangepakt te worden. Gelukki

donderdag 3 december 2020 15:58 | knight | 217 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Laat ik voorop stellen dat... Of iemand zich AL DAN NIET laat vaccineren... DAT UIT PERSOONLIJKE OVERTUIGING MOETEN ZIJN! Tenminste voor zover de ( R ) OVERHEID het NIET VERPLICHT stelt... Hetgeen INBREUK zou maken op de UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS... Ofwel het RECHT OP ZELFBESCHIKKING! 'k Vind echter wel dat WANNEER je een KEUZE maakt... Je ook de BESCHIKKING moet krijgen over VOLDOENDE en EERLIJKE informatie... EERLIJKE INFORMATIE over eventuele SCHADELIJKE BIUJWERKINGEN is momenteel NIET BESCHIKBAAR. De TESTPERSONEN moesten immers VERKLA

dinsdag 1 december 2020 09:36 | Wouter ter Heide. | 50 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Mijn antwoord op de vraag of de coronavaccinatie zinvol is, houdt nauw verband met mijn kijk op zowel het virus als het vaccin. Het virus beschouw ik niet als mondiale vijand en datzelfde geldt voor het vaccin, als mondiale verlosser. Desondanks zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet, uitgaande van de mogelijkheid het coronavirus te beteugelen, ofwel er vreedzaam mee samen te leven. En dat is zeer wel mogelijk, omdat het coronavirus ons niet alleen in een dodelijke greep omarmt, maar ons tegelijkertijd ook iets hoopgevends influistert. De boodschap die er simpelweg op neerkomt dat do

vrijdag 2 oktober 2020 12:55 | knight | 147 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Laat ik voorop stellen dat het coronabeleid van de ( r ) overheid erg schadelijk is. Niet alleen voor de economie, de werkgelegenheid en de hard oplopende staatsschuld... 28-08-2020 https://nos.nl/artikel/2345753-derde-steunpakket-coronacrisis-soberder-maar-gerichter.html Maar ook het onderwijs en de gezondheid staan op het spel! Veel mensen durfden al vanwege de angst om corona te krijgen... Niet meer naar de huisarts, specialist of het ziekenhuis. Waardoor er onnodig veel meer lichaamsdelen moesten worden geamputeerd! 23-08-2020 https://nos.nl/artikel/2345159-meer-beenamputaties-bra

zaterdag 8 augustus 2020 19:49 | knight | 100 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

U heeft er vast al eerder over gehoord… GEO-ENGINEERING – CHEMTRAILS en AEROSOLEN… Laat ik voorop stellen dat ik steeds minder moet hebben van al die kwakzalvers die zich wetenschappers durven te noemen. En zeker niet die “wetenschappers” die bedacht hebben dat je de opwarming van de aarde tegen kunt gaan door zware metalen en andere gifstoffen in de lucht te dumpen om zo de zonnestralen naar de aarde te blokkeren. En dan nog durven te claimen dat dit experiment volkomen ongevaarlijk voor de volksgezondheid zou zijn. Vliegtuigen laten

maandag 3 augustus 2020 17:37 | knight | 190 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

??N DING IS EEN FEIT! IEDEREEN… DIE WORDT GEBOREN GAAT TE ZIJNER TIJD DOOD. AAN DE DOOD VALT NIET TE ONTKOMEN! De ??n gaat echter eerder dood dan de ander… En dat kan veel oorzaken hebben. Ik ga ze echter niet allemaal op staan sommen. Want daar is namelijk geen beginnen aan. Door de eeuwen heen heeft de mens ook talloze ziektes weten te trotseren. Ziektes waarbij de farmaceutische industrie claimt… Dat haar “medicijnen” en “vaccins”… Een belangrijke rol zouden hebben gespeeld…

woensdag 8 juli 2020 18:56 | knight | 367 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

HET CORONABELEID... Zo werd door de politiek geclaimd… Zou erop gericht zijn geweest… Om DE MEEST KWETSBARE GROEP ( ouderen ) binnen de samenleving TE BESCHERMEN. ‘k Moet echter concluderen dat zij daar jammerlijk in tekort zijn geschoten. ’t Is nu 25-06-2020 en het AANTAL BESMETTINGEN in Nederland staat volgens de John Hopkins Universiteit inmiddels op 50.012 en het AANTAL SLACHTOFFERS op 6.116. https://coronavirus.jhu.edu/map.html OPMERKING: Frappant genoeg komt zowat DE HELFT DAARVAN voor rekening van de verpleeghuizen, alwaar zich een

donderdag 21 mei 2020 15:59 | Wouter ter Heide. | 205 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Tijdens een digitale bijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) waarschuwde viroloog Ab Osterhaus dat het coronavirus misschien(!) meerdere keren terugkeert. Wat dat betreft vraag ik mij af of het niet zinvol is ons af te vragen of ?chter de periodiek terugkerende pandemie?n niet een ‘positieve’ bedoeling schuilgaat. Kunnen we er misschien(!) iets van leren, qua ‘samenleving’? Volgens mij wel, door ons ervan bewust te worden dat Mens en Corona tot elkaar veroordeeld zijn. Wij kunnen simpelweg niet zonder elkaar, omdat virussen aan de