PCR-tests ONGESCHIKT om te meten of iemand besmet is dan wel besmettelijk is

Ma 1 Februari 2021 05:40 | knight | 187 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 DE PCR-TEST:

De ( r ) overheid baseert haar CORONA BELEID aan de hand van...

Grafieken afkomstig van o.a. de GGD, het RIVM en Stichting NICE...

Uitslagen van de PCR TESTS...

En “Adviezen” van het OMT ( OUTBREAK MANAGEMENT TEAM )...
Zijnde een onderdeel van het RIVM.

RIVM pagina met een OMT ledenlijst.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/omt

Tenminste...
Zolang die in het straatje passen van...
DE POLITIEKE AGENDA!

En het heeft er steeds meer de "schijn " van...
Doelende op de Economische Crisis die nu wordt gecreëerd...

En afgaande op de Vele Miljarden die daarmee zijn gemoeid...

Dat die Politieke Agenda zou kunnen bestaan uit een Financiële Reset.
Waarbij veel mensen hun vermogens zullen zien verdampen!
29-01-2014 https://www.trouw.nl/nieuws/het-financiele-systeem-is-toe-aan-een-reset~b937b389/

Het huidige systeem is namelijk allang failliet!

De ECB heeft zoveel schuldpapier opgekocht dat zij er eigenlijk allang aan bezweken had moeten zijn, ware het niet voor de garanties die elke lidstaat zijn afgedwongen om een ondergang van de ECB te voorkomen!

De meesten zullen het al wel in hun portemonnee gemerkt hebben...
Door het opkopen van schuldbewijzen en het kunnen blijven verstrekken van leningen en hypotheken moesten de drukpersen aan met geldwaardevermindering tot gevolg.
Enfin...
Deze pagina handelt IN HOOFDZAAK over de PCR-Test.

Voor MONDKAPJES moet u op de volgende pagina zijn.
https://kritischnieuws.blogspot.com/p/blog-page_20.html

Voor VACCINS moet u op de volgende pagina zijn.
https://kritischnieuws.blogspot.com/p/blog-page_57.html

Het zal waarschijnlijk niemand zijn ontgaan...
Dat de politiek en de media zich de laatste tijd vooral richten op...
Het aantal mensen dat positief is getest met de PCR-Test!

Bovenstaande grafiek bestrijkt de gehele corona periode van 27 FEB 2020 – 21 JAN 2021 en geeft het aantal personen weer dat door de PCR-Test zogenaamd "POSITIEF" getest zou zijn op het Corona Virus.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat de "TOP" tijdens de zogenaamde "1e Corona Golf" in hoofdzaak bestaat Ziekenhuisopnames.

Terwijl de TOPPEN tijdens de zogenaamde "2e Corona Golf" zijn ontstaan doordat de ( r ) overheid het aantal PCR-tests aan het opschalen is.

Logisch gezien is het dus zeer goed mogelijk dat wanneer er tijdens de "1e Corona Golf" voldoende testmateriaal aanwezig zou zijn geweest, er meer tests zouden zijn uitgevoerd, we daarbij een top mogen verwachten die gelijk is aan, dan wel hoger is dan die van de "2e Corona Golf".
OPMERKING: "1e en 2e Corona Golf" staan tussen haakjes, omdat dit fenomeen pas sinds de uitbraak van het Corona Virus werd geïntroduceerd.
Het bestaat NIET...
Het dus gewoon VERZONNEN...
Maar daar kom ik later in het artikel op terug.
WAT IK OVERIGENS NIET BEGRIJP...
Is de volgende grafiek die volgens de NOS afkomstig zou zijn van het RIVM.
De grafiek is overigens afkomstig van een artikel van de NOS.
HOE komt het RIVM erbij om te claimen dat uit hooguit 10.000 positieve PCR-TEST uitslagen zou blijken dat zo'n 150.000 mensen besmettelijk zouden zijn?!?
OPMERKING: Het betreft overigens een schatting voorvloeiende uit een rekenmodel afkomstig van Jacco Wallinga ( hoofd modellering infectieziekten ) en zijn team van programmeurs.
Daarbij wordt overigens het volgende gezegd...
CITAAT: "Een rekenmodel is altijd een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, zegt Wallinga.
En daarom dus altijd een beetje fout."
EEN BEETJE FOUT?
't Ziet er anders naar uit dat er flink wat variabele factoren ontbreken.
Even buitenbeschouwing gelaten of al die ontbrekende variabele factoren al dan niet bewust uit de berekeningen voor de totstandkoming van dit soort grafieken zijn weggelaten om de situatie erger te doen lijken dan die in werkelijkheid is, zodat steeds meer vrijheid beperkende maatregelen kunnen worden ingevoerd.
Even vooruitlopend op het verhaal...
We worden immers al besodemieterd met de PCR-Test en de vaststelling van het aantal Corona slachtoffers.
Hoe komt een zinnig mens er überhaupt bij om dat soort nietszeggende grafieken te publiceren?
DAT SLAAT WERKELIJK NERGENS OP!!!
WEES KRITISCH!!!
WAAR is die schatting eigenlijk op gebaseerd?
Welke variabelen heeft men daarbij als maatstaf gebruikt?
Etc. ...
Ons leven wordt steeds meer bepaald door rekenmodellen.
Zo gebruikt de ( r ) overheid rekenmodellen waarmee zij voorspelingen doet betreffende armoede, belastingen, werkloosheid etc. wanneer zij een bepaald beleid wil toepassen.
Rekenmodellen die echter GEEN rekening kunnen houden...
Met de situatie van elke individuele burger!
Vandaar dat het beleid voor de ene groep mensen gunstig uitpakt...
Terwijl het beleid voor een andere, vaak kleinere groep mensen, ongunstiger dan wel desastreus uitvalt!
Maar daar zitten ze in Den haag niet mee, dat zagen we wel aan de toeslagenaffaire!
Dat wetende...
Wordt het dan onderhand niet HOOG TIJD om het werken met dit soort onbetrouwbaar gebleken "voorspellende" rekenmodellen af te schaffen?
Het is immers nog niet te laat om van het huidige kapitalistische systeem met winnaars en verliezers om te schakelen naar een meer humaan systeem waarin iedereen gelijk wordt behandeld.
Terugkomende op het gebruik van rekenmodellen bij het voorspellen van virusuitbraken en verspreidingen...
Dat heeft namelijk geen enkele zin!
Want zowel de condities bij een virusuitbraak alsook de condities bij de verspreiding van e3n virus hangen af van talloze factoren, waaronder de lichamelijke conditie van de besmette personen, en de weersgesteldheid ( regenachtig dan wel zonnig ), etc.
ANGST IS EEN SLECHTE RAADGEVER!
Enfin...
Waarom ik in de 1e grafiek betreffende het aantal Positief Geteste personen “POSITIEF" tussen aanhalingstekens heb geplaatst...

Heeft te maken met het feit dat de PCR TESTS die gebruikt worden...

Volkomen Ongeschikt blijken te zijn om te meten of iemand op het moment dat de meting plaatsvind Besmet is, dan wel Besmettelijk is!

Café Weltschmerz met Merel Boogaard ( Moleculair Medisch Analiste ) met 15 jaar ervaring met PCR-TESTS, verklaart dat er een enorme DATAZWENDEL aan de gang is met die PCR-TESTS!

Een PCR-TEST dienst als Voorbewerking voor Vervolgonderzoek waar de uiteindelijke uitslag op gedaan wordt, EN DAT GEBEURD NIET.

EEN SCHANDALIGE GANG VAN ZAKEN!

De PCR-tests geven alleen aan of bij iemand RNA is gevonden, vertelt echter NIETS over de mate van BESMETTELIJKHEID,  en ook NIET of iemand het corona virus bij zich draagt.

https://www.youtube.com/watch?v=YrLivW2tLwk

In BLCKBX.TV met Flavio Pasquino geeft Marion Koopmans ( OMT ( Outbreak Management Team )) schoorvoetend toe dat PCR-Tests Alleen Aangeven of bij iemand RNA is aangetroffen, dus NIET of iemand BESMETTELIJK is.

En laat dat nou net de reden zijn waarom mensen zich überhaupt laten testen!!!

CITAAT: “Er circuleren wat verhalen waarin gezegd wordt… Wat… Wat uh… Nou ja…Verhalen waarin gezegd wordt die PCR-Test is NIET goed.

·        ( journalist ) Althans die toont niet persé aan dat je besmettelijk bent.

"Ja, precies. En dat klopt ook, uh… Want de PCR toont aan of jij het virus RNA hebt, dat is letterlijk wat de PCR doet.”

** 00:34h ( Wybren van Haga FvD ) De ministerpresident zegt dat de PCR tests voor 99% betrouwbaar zouden zijn, terwijl er sowieso al Talloze Foutmarges in zitten, waarvan hij er een aantal met naam benoemd.

** 01:10h Begrijpt de minister president het VERSCHIL tussen POSITIEVE PCR TEST, BESMETTING en BESMETTELIJK?

Mark Rutte: “Ja, absoluut!”

** 01:20h Kunnen we dan afspreken in het vervolg te spreken over POSITIEVE PCR-TESTEN?

Mark Rutte: “Dat begrijpt NIEMAND volgens mij thuis!”

OPMERKING: Ik weet niet wat u in dat antwoord ziet, maar de ARROGANTIE, BETWETERIGHED, HOOGHARTIGHEID en MINACHTING druipen er van af, alsof hij met een ACHTERLIJKE BEVOLKING te maken heeft.

In ieder geval ACHTERLIJK GENOEG om MARK RUTTE en consorten AAN DE MACHT te houden!

*** 01:28h ( Arts ) Men vergeet dat een POSITIEVE TEST zonder ziekte geen patiënt is...

Wanneer iemand besmet is en daar verder niets van merkt...

Je kunt dan WEL spreken van een besmetting...

Maar niet zonder meer aan een ziekte koppelen!

*** 01:50h ( Arts ) "Wees blij met de besmettingenhoe MEER besmettingenhoe MEER KANS OP groepsimmuniteit."

"WAAROM spreekt de ministerpresident eerst over GROEPSIMMUNITEIT om het later weer te ontkennen, hij maakt zichzelf zo volkomen belachelijk!!!"

OPMERKING: Dat is nou wat ik onder Gezond Verstand Gebruiken versta!

**** 02:22h ( Mark Rutte ) We moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om GROEPSIMMUNITEIT op te bouwen.

OPMERKING: Zeker wanneer je maatregelen neemt die verhinderen dat groepsimmuniteit kan worden opgebouwd!

**** 02:35h ( Mark Rutte ) Ik weet NIETS over een toespraak over GROEPSIMMUN ITET, die heb IK NIET GEHOORD?!?

OPMERKING: Kun je zien hoe achterlijk Mark Rutte is.

Hij weet niet eens meer wat hij zelf heeft gezegd...

Lijdt derhalve aan selectief geheugenverlies...

Dan wel is mogelijk dement aan het worden.

In het laatste geval wordt het wellicht tijd om hem in één van de door zijn kabinetten kapot bezuinigde verpleeghuizen op te laten nemen, kan hij meteen de wantoestanden binnen de verpleeghuizen aan den levende lijve ondervinden!
( Ik weet niet of ik er nog aan toe kom, maar ik kan u nu al wel garanderen dat u versteld zult staan van de horror scenario's die zich daar afspelen, waaronder het overmatig toedienen van anti-psychotische medicijnen en vaccins evenals de bevestiging dat patiënten gedurende geruime tijd in hun eigen ontlasting moeten blijven liggen.
Enfin
***** 02:54h ( Tunahan Kuzu DENK ) Wat gebeurd er met het DNA en LICHAAMSMATERIALEN van al die mensen als ze zich IN GOED VERTROUWEN laten testen op corona, wordt het DNA gedeeld met anderen of opgeslagen?
Het materiaal wordt namelijk tot 3 maanden bewaard en gedeeld met derden!!!

OPMERKING: Rond 04:15h heeft Kuzu het er over dat het kabinet wil dat...

DE BEVOLKING VANAF MAART MAANDELIJKS GETEST...

moet worden?!?

Hugo De Jonge: “MOTIE nummer 21 ga ik ontraden… Want ehhh… Ja, vooraf toestemming vragen… Uhhh  Dat is natuurlijk een…Een… Enorme bureaucratische toestand. Zeker als je straks toe wil naar 100.000en testen per dag. Dat moeten we gewoon NIET doen!”

CONCLUSIE: Laat je NIET testen!

De tests deugen niet…

En je wordt er ook niets wijzer van!

De REKENING van dit soort voorgehouden "GRATIS" tests...

Wordt de komende jaren gepresenteerd...

In de vorm van steeds HOGERE woekerbelastingen!!!

https://www.youtube.com/watch?v=Rhf0XgF3Qqw

In de volgende video geeft Hugo de Jonge toe dat de PCR-Tests NIET deugen!

CITAAT: “De PCR-testen
Uh…
Die…
 Die geven…
Zijn gevoeliger…
Zeer gevoelig zelfs…
Dus die kunnen langer dan de besmettelijke periode inderdaad aantonen dat iemand besmet is geweest
Dat is nog iets anders dan of die op dat moment van de afname of van de uitslag ook besmettelijk is.”
00:53h Hugo de Jonge geeft hier aan dat de corona antigen tests die mogelijk in de teststraten zullen worden gebruikt zelfs nog minder betrouwbaar zijn dan de PCR-tests?!?

00:57h Jaap Van Dissel ( RIVM OMT ) geeft hier aan dat:
"Een positieve PCR-test betekend dat je genetisch materiaal aantoont,
maar NIET per definitie dat je LEVEND VIRUS aantoont,
en dus ook NIET per definitie dat je LEVEND VIRUS aantoont...
Waar iemand ZIEK van werd!”
OPMERKING: Hugo de Jonge denkt zeker net als Mark Rutte dat IEDEREEN achterlijk is.

Eerst wordt toegeven dat de PCR-TESTS volkomen ongeschikt waren om besmettingen dan wel besmettelijkheid te meten, om dan ook nog ANTIGEN-TESTS te willen gebruiken, terwijl je er tegelijkertijd bij laat weten dat die NOG ONNAUWKEURIGER zijn grenst...
Dan ben je toch volkomen gestoord, of niet soms?
WAAR BEN JE DAN IN GODSNAAM MEE BEZIG?!?
De tests zijn ongeschikt om te bepalen of je op het moment van meten nog besmet dan wel besmettelijkheid bent...
Maar men blijft deze poppenkast aanhouden!
Je mag toch op z’n minst aannemen...
Dat iemand die z'n gezonde verstand gebruikt...
In ieder geval zou STOPPEN met het verspillen van belastinggeld.

MAAR NEE HOOR!
Men gaat gewoon door met het testen met ondeugdelijke tests...
En het bouwen van nog meer teststraten.
# # # 

De tests zijn o.a. ONBETROUWBAAR vanwege de gebruikte VERGROTINGSFACTOR uitgedrukt in Cycli.

De meeste laboratoria werken met cycli van rondom de 40...
Terwijl cycli rondom de 30 een veel kleinere FOUTMARGE geven, aldus Apoorva Mandavilli ( Onderzoeksverslaggever op medisch vakgebied ).

Cafe Weltschmerz in gesprek met Mario Ortiz Buijsse ( biochemicus met 20 jaar ervaring in de farmacie ).

Men meet IETS, maar weet NIET WAT men nou precies meet!

https://www.youtube.com/watch?v=ktFDN5cBFgw

https://samenterugnaarnormaal.nl

# # # 

Patrick Savalle verklaart op eenvoudige wijze hoe de PCR-test echt werkt.

WAT de PCR-Test WEL meet, en WAT de PCR-Test NIET meet.

De eindconclusie is dat PCR-tests VOLKOMEN ONGESCHIKT zijn...

Om er COVID-19 besmettingen mee te meten!

https://www.youtube.com/watch?v=h2M4VTybYGI

Behalve dat met de PCR-tests wordt geknoeid...

Wordt er ook met de cijfers over het aantal "corona slachtoffers" gerommeld.

Sven Hulleman ( Een oorlog reeds verloren ) in gesprek met Elke Françoise de Klerk ( huisarts ).

https://www.youtube.com/watch?v=VcaO7aDJj4Q

https://www.hetmeestgevaarlijkebijgeloof.nl/de-arts-als-uitvoerder-van-overheidsbeleid-in-gesprek-met-elke-f-de-klerk/

Elke begint over zorgtoestanden die zij in de verpleeghuizen is tegengekomen.

Wel zo toepasselijk, gezien de politiek claimt dat haar beleid erop gericht zou zijn om de zwakkeren binnen de maatschappij te beschermen.

OPMERKING: En dat is best wel frappant aangezien het ( r ) overheidsbeleid zich tot nu toe gericht was op bezuinigingen in de gezondheids- en ouderenzorg, vanwaar die plotselinge ommekeer?

Even buiten beschouwing gelaten dat het beleid in dat opzicht sowieso heeft gefaald, en dat is gemakkelijk te herleiden uit het aantal slachtoffers het Corona virus gemaakt zou hebben!

Enfin...

Elke wil bij deze als huisarts haar eigen beroepsgroep toespreken.

Huisarts zijnde een beroep dat de gezondheid van de mens moet bevorderen...

Zieke mensen indien mogelijk genezen...

En diegenen die ongeneeslijk ziek zijn begeleiden in hun stervensproces.

Zij was voorheen huisarts in België en werkzaam in de ouderenzorg.

Daar constateerde zij dat ouderen met corona alleen maar morfine toegediend kregen, en daar hield het dan ook mee op.

Zij geeft aan zich ook te verbazen over de plotselinge omslag in het ( r ) overheidsbeleid betreffende medische protocollen en wil dat er een onafhankelijk onderzoek plaatsvind naar de wijze waarop dit fenomeen op globale schaal wordt aangestuurd.

Ze laat verder weten dat we te maken hebben met een virus dat qua besmettelijkheid en dodelijkheid vergelijkbaar is met een griep, en daarvoor worden geen dit soort draconische maatregelen genomen.

# # # 

Daar waar mensen opstaan en zich tegen het ( r ) overheidsbeleid keren, worden ze genegeerdgeridiculiseerd dan wel vervolgd.

Zo zou een onderzoek zijn ingesteld naar uitspraken van Elke Françoise de Klerk tijdens een manifestatie in Eindhoven op het septemberplein, alwaar zij mensen zou hebben opgeroepen om zich NIET te laten testen en vaccineren.

Verder wordt geclaimd...

Dat Elke gezegd zou hebben...

Dat het vaccin al stiekem in de coronatest zou zitten.

In het AD wordt Elke dan ook omschreven als een 46-jarige activistische huisarts, die zich maandenlang kritisch uit zou laten tegen de coronamaatregelen.

 21-12-2020 https://www.ad.nl/binnenland/inspectie-onderzoekt-vreemde-uitspraken-arts-coronatest-is-verkapte-vaccinatie-br~a30492d4/

De fundamentele grondrechten van de mens worden geschonden...

Kinderen worden geboren in gevangenissen van moeders met mondkapjes op.

 De Robots en Slaven van de Elite klasse.

OPMERKING: Best wel grappig om te lezen, niemand kan ontkennen dat er een kern van waarheid in zit!

Ik zie bovendien niet zitten waarom het uiten van kritiek op de ( r ) overheid niet zou mogen, we worden immers geacht in een "democratisch" land te leven dat de "Vrijheid van Meningsuiting" hoog in het vaandel zou dragen.

Of is dat allemaal maar schijn?

# # #

Ik kan niet vaak genoeg benadrukken...

WEES VERDOMME KRITISCH!!!

GEBRUIK JE VERSTAND!

# # #

Enfin...

In het gesprek met Elke kwam rond 11:20h ook David Prins ( longarts ) ter sprake.

Die zou voor ophef hebben gezorgd op de "sociale media" met zijn video boodschap gericht aan Hugo de Jonge waarin hij zijn VERONTWAARDIGING uitspreekt over diens uitspraak dat Nederland pas naar het OUDE NORMAAL terugkeert zodra er een vaccin is, anders gezegd pas wanneer de bevolking is gevaccineerd!

12-05-2020 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/longarts-veroorzaakt-ophef-op-social-media.htm

Daar leverde hem niet alleen veel bijval op...

https://twitter.com/search?q=David%20Prins&src=typed_query

Maar ook beschuldigingen van complot denken en onzin uitkramen.

https://twitter.com/artinspector/status/1259489499299680256

in de 8 minuten durende video boodschap van David Prins:

Waarom steekt de ( r ) overheid haar energie niet in de bevordering van een gezondere levensstijl...

Betaalbare gezonde fruit, groenten en sappen...

Die allerlei vitamines en mineralen bevatten...

En waarom worden producten die te VET, te ZOET en te ZOUT zijn...

Niet uit de schappen van de supermarkten gehaald?

Allemaal van die zaken die het immuunsysteem van de burger versterken...

En waardoor virussen minder slachtoffers kunnen maken!

Waarom laat de ( r ) overheid zich voor het karretje van de farmacie spannen?

vervolgt met een reeks vragen over vaccins...

Hij geeft aan te schrikken van de uitspraken van Hugo de Jonge betreffende een eventueel terugkeren naar het OUDE NORMAAL.

OPMERKING: Gezien de berichtgeving over gemuteerde corona versies die vanuit het Verenigd Koninkrijk en Brazilië, in Nederland zouden zijn gesignaleerd...

Zal die TERUGKEER naar het OUDE NORMAAL er sowieso NOOIT van komen!

Verder nog een verhaal over de WHO en de Bill en Melinda Gates Foundation.

https://www.youtube.com/watch?v=zm2XKptxwvQ&t

Het bewijst in ieder geval mijn stelling...

Dat er geen enkel verschil bestaat...

Tussen een zelfbenoemde dictator...

En een op "democratische" wijze verkregen dictator.

Een DICTATOR zijnde iemand die ZIJN WIL aan de GEHELE BEVOLKING oplegt.

En wat heb je eigenlijk aan een GRONDWET als zo'n DICTATOR die naar believen kan aanpassen om er zo steeds meer grondrechten mee in te dammen?

# # # 

Naarmate de tijd vordert...

En de ( r ) overheden de bevolking steeds zwaardere maatregelen opleggen...

Groeit de weerstand tegen het beleid.

Niet alleen gewone burgers, maar ook artsen en medisch specialisten.

Verzetten zich tegen de corona maatregelen van de ( r ) overheid.

Wie op het internet surft...

Zal waarschijnlijk de verhalen niet zijn ontgaan van artsen die claimen de mond gesnoerd te worden!

Zo stuurde een groep artsen een brandbrief naar Den Haag over de coronamaatregelen: "Je wordt weggezet als complotdenker!"

CITAAT 1: "Een groep van 81 artsen is het niet eens met de coronamaatregelen van het kabinet en zegt dat ze meer schade aanrichten dan goed doen."

CITAAT 2: "De artsen zeggen dat er een klimaat is van ‘shamen, blamen en censureren van artsen die een tegengeluid op overheidsbeleid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu laten horen’."

TIP: 02-07-2020 https://www.medischondernemen.nl/medisch-ondernemen/artsen-sturen-brandbrief-over-coronamaatregelen

Café Weltschmerz Ramon Bril en Saskia van Oerle in gesprek met:

https://www.youtube.com/watch?v=c_tlsJBrIWc

Eveline Peeters ( Internist ), Hannah Visser ( Internist ), Jan Vosters ( Arts NP ), Dick Bijl ( oud-huisarts en epidemioloog ) en Pierre Capel ( Emeritus hoogleraar experimentele immunologie ).

Over de brandbrief.

( Een brandbrief is een brief waarin men bij de gezaghebbenden met klem om aandacht vraagt voor een urgente kwestie. )

De brandbrief zou door meer dan 1.850 artsen en medisch personeel zijn ondertekend.

CITAAT 1: "Voorkom liever dat mensen in het ziekenhuis terecht komen"

CITAAT 2: "Artsen Covid Collectief vindt dat er onnodig veel ANGST wordt gezaaid OVER CORONA en wil burgers 'beter informeren’.

98 Procent van de mensen met Covid-19 belandt NIET in het ziekenhuis, het sterftecijfer onder 70-minners is ongelooflijk laag."

CITAAT 3: "Voor het effect van een lockdown of mondkapjes is ook GEEN hard bewijs."

17-12-2020 https://www.ad.nl/binnenland/groep-artsen-voorkom-liever-dat-mensen-in-het-ziekenhuis-belanden~a7f7c4a2/

OPMERKING: Jammer dat zowat elk land de gehele bevolking in quarantaine heeft geplaatst i.p.v. alleen de kwetsbare groep ouderen, want dan had de rest van de bevolking allang op natuurlijke wijze groepsimmuniteit op kunnen bouwen en waren we allang van het virus af geweest.

Of zijn we al van het virus af...

En worden we van alles wijsgemaakt?

Zelfs de voorstanders van het corona beleid...

Kunnen niet anders dan toegeven dat het open houden van het luchtruim en de grenzen, buitenlandse mutaties ( Verenigd Koninkrijk en Brazilië ) naar Nederland hebben gebracht.

Als de huidige corona situatie nog lang duurt, zullen te zijner tijd ook Nederlandse mutaties ontstaan!

Even voorbijgaand aan de vraag of vaccins überhaupt werken en ongevaarlijk zijn, wat overigens onbekend is, want er is eenvoudig te weinig data om daar zulke conclusies aan te verbinden.

Brengt dat ons bij de vraag: "Werken de vaccins ook bij al die nieuwe mutaties?"

Of gaan we nog een jaar verspillen om nog meer vaccins te ontwikkelen?

En de lockdowns nog strenger handhaven?

De ( r ) overheid lijkt blind te zijn voor wat er inmiddels in de "samenleving" speelt...

Dan wel wat haar beleid, behalve dat het de economie ten gronde richt, ook psychologische zowel als lichamelijke schade aanricht.

Hoe lang nog voordat bij de burger de stoppen doordraaien?

Zit er een burgeroorlog aan te komen?

# # #

Enfin...

 Zo vraagt Evelien Peeters vraagt zich af WAAROM Den Haag patiënten met andere ziekten laat sterven, doelende op de afschaling van de reguliere zorg.

08-10-2020 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/08/waarom-laten-we-patienten-met-andere-ziekten-overlijden-a4015291

Terwijl een groep artsen een rechtszaak tegen de Staat willen beginnen in een poging om COVID-19 van de A-lijst van meldingsplichtige ziekten af te halen. 

16-10-2020 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/artsen-willen-via-rechtszaak-covid-19-van-a-lijst-krijgen-.htm

Medisch specialisten over de wereld verenigen zich ( zie Duitstalige video ).

Ïnternationale Ärtzte gegen die Corona Mafia...

Heiko Schöning ( Ärtzte für Aufklärung ).

https://www.youtube.com/watch?v=No1nRVV_jTI

KENNIS IS MACHT!

WEES KRITISCH...

OOK TEN AANZIEN VAN DIT ARTIKEL...

DOE A.U.B. ZELF ONDERZOEK...

https://kritischnieuws.blogspot.com/p/pag-03-pcr-tests.html