Reclame & Strafbare Feiten

Vr 4 Januari 2008 15:00 | knight | 4621 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Reclame en criminaliteit:

AMSTEL reclame

reclame 001 amstel aanzetten tot wildplassen strafbaar feit

Wie kent hem niet die reclame van Amstel.

https://www.youtube.com/watch?v=FEzUIErZfus&feature=related

Het begint lekker romantisch en zakt langzaam maar zeker weg naar asociaal.

Niet bepaald een biersoort om een sociale relatie mee te beginnen.

Maar dat is het ergste nog niet!

�én scene is op zijn zachtst gezegd niet bepaald netjes.

Die scene zet mogelijk aan tot wildplassen.

Was dat niet strafbaar?

Wildplassen is het plassen in het openbaar, op een plaats die daar niet voor is bedoeld, bijvoorbeeld tegen een boom, een lantaarnpaal, in een portiek enz. Dit geeft veel overlast, met name vanwege de stank.

Vaak wordt wildplassen via de Algemene Plaatselijke Verordening (kortweg APV) verboden en wordt het daarom door de politie beboet, aldus Wikipedia.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wildplassen

Op de site van het Openbaar Ministerie wordt zelfs een bedrag van 75 euro genoemd!

http://www.om.nl/boetebase/overig/wildplassen/

Hoe kan het dan dat dit soort reclames worden gedoogd?

Reclames die duidelijk aanzetten tot een strafbaar feit dat beboet kan worden.

Hoe kan het dat de Reclame Code Commissie dit toestaat?

reclame 004 stichting reclame code logo

Heeft zij zitten slapen?

Waarvoor hebben we eigenlijk zoâ??n Reclame Code Commissie als reclames toegestaan worden waarin strafbare feiten gepleegd worden en duidelijk een verkeerd beeld geven naar de samenleving?

http://www.reclamecode.nl/

Is zij niet verantwoordelijk voor het al dan niet toestaan van reclames?

http://www.reclamecode.nl/pagina.asp?paginaid=73

Ja, kan men een klachtenformulier invullenâ?¦

Reclame moet name(n)lijk aan bepaalde voorwaarden voldoenâ?¦

De zogenaamde reclame code.

Nederlandse Reclame Code

http://www.reclamecode.nl/pagina.asp?paginaID=28

In de Nederlandse Reclame Code is een veelheid van regels vastgelegd waar reclame aan moet voldoen. De regels zijn opgesteld in overleg met partijen die samen het adverterend bedrijfsleven vormen te weten, adverteerders, reclamebureaus en media.

De Code bestaat uit een Algemeen Gedeelte en een Bijzonder Gedeelte.
In het Algemene Gedeelte wordt onder meer bepaald dat reclame niet mag misleiden en niet in strijd met de waarheid mag zijn. Ook subjectieve normen zijn in dit gedeelte opgenomen. Zo mag reclame niet nodeloos kwetsen en niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen.

Het Bijzondere Gedeelte bevat bijzondere reclamecodes met de bijbehorende bepalingen ten aanzien van specifieke producten en diensten. Deze bepalingen gelden als aanvulling op het Algemene Gedeelte van de Nederlandse Reclame Code.

Bron: World The Changes