Aspartaam het gelegaliseerde zoete gif

Do 20 December 2007 18:31 | knight | 5146 keer bekeken | 3 reacties | 0 x aanbevolen

Politiek & Gezondheid - Zoetstoffen aspartaam:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aspartaam

Aspartaam is een kunstmatige zoetstof die 160 tot 200 maal zoeter is dan suiker, en die ook wel bekend staat als E951.

zoetstoffen - sweet poison rumsfeld donald canderel

Geschiedenis (hoofdpunten):

De zoetstof werd in 1965 ontdekt door James Schlatter (werkzaam bij G.D. Searle & Co, in Skokie, Illinois, Verenigde Staten)...

De kosten om Aspartaam te produceren met eenzelfde zoetheidgehalte als suiker waren beduidend lager dan de productiekosten van suiker zelf!

De toelating van aspartaam in de Verenigde Staten door de FDA verliep niet geheel zonder problemen, aanvankelijk was er een vermoeden dat aspartaam de kans op ontstaan van hersentumoren bij laboratoriumratten vergrootte.

In 1974 werd de stof door de FDA in eerste instantie vrijgegeven, maar de FDA herriep die beslissing en verlangde in 1975 nog verdere tests.

Uiteindelijk werd op grond van de testen de stof in 1981 toegelaten voor het gebruik in droge voedingsmiddelen op voorwaarde dat op het etiket werd vermeld: bevat fenylalanine. Daarna volgde in 1983 de toelating voor koolzuurhoudende dranken; voor overige voedingsmiddelen in 1993 als bakproducten, niet alcoholische drankjes, snoepjes, siroop, suikerglazuur, thee & vruchtensappen.

Donald Rumsfeld, van 1977 tot 1985 CEO van G.D. Searle, heeft veel bijgedragen aan de toelating van aspartaam door de Amerikaanse FDA.

----- ----- -----

Is u niets opgevallen aan het bovenstaande stukje?

Donald Rumsfeld zat in de top van het bedrijf dat aspartaam fabriceerdeâ?¦

Je zou kunnen zeggen dat de invloed van een industrieel er voor heeft gezorgd dat het product aspartaam door de FDA werd goedgekeurd, wat op zich al merkwaardig is!

Daarbij zouden toch al alarmbelletjes moeten rinkelen over de onpartijdigheid (betrouwbaarheid) van die FDA organisatie, of zie ik dat verkeerd?!?

----- ----- -----

En verder?

In 1984 worden voor het eerst kritische kanttekeningen geplaatst bij het gebruik van aspartaam.

Het Amerikaanse burgerinitiatief Common Cause beweert dat de testen die voor de toelating werden gebruikt, vol fouten zitten.

In 1983 plaatst de Britse krant The Guardian bij toelating in Groot-Brittannië een hele serie artikelen tegen de zoetstof.

Zo zou aspartaam onder andere het hongergevoel bevorderen, de bloeddruk verhogen, de pijngevoeligheid van het lichaam beïnvloeden, en zou het slapeloosheid veroorzaken.

Aan het eind van de tachtiger jaren wordt beweerd dat het oogziekten en psychiatrische ziekten zou veroorzaken.

In 1990 wordt door The Guardian beweerd dat testen door de producent van NutraSweet waren vervalst.

Per 2007 wordt 18.000 ton aspartaam per jaar geproduceerd en groeit de productie van aspartaam 5% per jaar.

----- ----- -----

Wowâ?¦

Vervalste testen, dat is pas een beschuldiging, of niet?

We hebben in Europa al een kapitalistische consumptiemaatschappij, maar die loopt nog vele jaaaren achter op die van Amerika, waar MEGA-concerns eerder regelmaat zijn dan uitzondering!

De meesten onder u die zich al wat beter oriënteren zullen dan niet verbaasd opkijken als overheden en â??waakhondenâ? een oogje dichtknijpen als dit de economie zou kunnen bevorderen, voor ons is het dan zelfs zeer waarschijnlijk dat bedrijven gegevens manipuleren om producten beter over te doen komen dan ze zijnâ?¦

Een goed voorbeeld zijn de manipulaties in Wikipedia door bedrijven en overhedenâ?¦

zoetstoffen 001 aspartaam canderel

Afijnâ?¦

De FDA heeft een aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) van 50 mg/kg lichaamsgewicht bepaald. Dat komt overeen met 22 blikjes light (7 liter) frisdrank per dag voor een man van 80 kg en met 15 blikjes (5 liter) voor een vrouw van 55 kg. De Europese Unie heeft een ADI van 40 mg/kg lichaamsgewicht vastgelegd.

Let goed op, want nu komt het!

Aspartaam is een onstabiel product, het wordt afgebroken.

Na langere aanwezigheid in een light frisdrank is een gedeelte van de aspartaam afgebroken tot aspartylfenylalanine diketopiperazin (DKP) en ook fenylalanine wordt aangetoond.

DKP zou onder bepaalde omstandigheden in de darmen tot een nitrosoamine kunnen worden omgezet, hetgeen een kankerverwekkend product zou kunnen opleveren.

DKP heeft een ADI van 7,5 mg/kg.

Giftigheid door methanol
Zowel formaldehyde als mierenzuur, dat bij de metabolisering van methanol ontstaat, zijn giftig voor het lichaam.
Formaldehyde omdat het reageert met de aminozuren in eiwitten en mierenzuur omdat het de functie van mitochondriën in de cel verstoort.
De concentratie van methanol in het bloed als gevolg van het gebruik van aspartaam wordt niet verhoogd, wanneer aspartaam met gebruikelijke mate (4 mg/kg tot 10 mg/kg) wordt ingenomen. Slechts bij een dosis waarbij uitzonderlijk veel light-producten met aspartaam worden geconsumeerd (>50 mg/kg aspartaam) is een effect op de methanolconcentratie in bloed waarneembaar.
Juistâ?¦
Geen 50 mg/kg zoals de FDA (Amerikaanse Autoriteit voor Voedsel Veiligheid) steltâ?¦
Zelfs geen 40 mg/kg zoals EFSA (Europese Autoriteit voor Voedsel Veiligheid) steltâ?¦
Maar slechts 7,5 mg/kg kan al kankerverwekkend zijnâ?¦
Bij concentraties >50mg/kg wordt het effect waarneembaar, dat is wat anders dan veilig!
Het gehele gebeuren zit hem in de formulering van de stoffen en de werking, geef het product of de eigenschap een andere naam en het wordt alsnog goedgekeurd?!?
Onbegrijpelijk dat zoâ??n product met gebruik van een misleidende formulering als zijnde veilig op de markt gebracht!
----- ----- -----
Neuroendocriene concentratieveranderingen in de hersenen:
De bedenkingen richten zich hier op veranderde concentraties van dopamine, serotonine en noradrenaline (neurotransmitters) in de hersenen, die ertoe zouden kunnen leiden dat signalenoverdracht in de hersenen wordt gestoord. De afwezigheid van overige aminozuren wanneer aspartaam wordt ingenomen, kan leiden tot een lokale overconcentratie fenylalanine.

Epilepsie, hoofdpijn en hersentumoren:

Het ontstaan van tumoren, epilepsie en hoofdpijn zou kunnen ontstaan door de bij de afbraak ontstane methanol en het in het afbraakproces ontstane formaldehyde en mierenzuur, of door de giftigheid van aspartaam zelf.

Interessante websites over aspartaam:

http://www.vrijheids.net/?p=97

http://www.aspartaam.nl/info/producten.html

http://www.aspartaam.nl/info/medicijnen.html

http://www.namastepublishing.co.uk/Sweet%20Misery.htm

1999 - aspartaam & hersenkanker link 1996 +10% hersentumoren

http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,283290,00.html

----- ----- -----

Als je de waslijst (link 2) van aspartaam bevattende producten hierboven ziet, wordt je er bepaald niet vrolijk van, al helemaal niet als je beseft dat het zelfs in medicijnen wordt verwerkt website(zie link 3)!

zoetstoffen - canderel nutrasweet equal

Hier wilde ik het eigenlijk bij latenâ?¦

Gaan we verder met de bekende productnamen die aspartaam voerenâ?¦

Aspartaam wordt in de handel gebracht onder merknamen als CANDEREL, NUTRASWEET & EQUAL (VS)â?¦

----- ----- -----

CANDEREL:

http://www.canderel.nl/NL/producten/vragen-antwoorden.asp

Firma Merisant produceert en verkoopt Equal, Canderel en andere caloriearme zoetstoffen over de hele wereld.

Merisant is marktleider in deze categorie en heeft meer dan een derde van de markt van caloriearme tafelzoetstoffen in handen, met naar schatting 1,2 miljard $.

Aspartaam heeft dus een eigen website:

Ze gaan op deze website in op vragen over aspartaam, dus je mag wel verwachten dat hun product daarop gebaseerd is...

Zoals te verwachten worden alle negatieve eigenschappen van Aspartaam met klem ontkend!

Iets wat u hieronder of op de website zoals hierboven vermeld met eigen ogen kunt zienâ?¦

----- ----- -----

NUTRASWEET:

http://www.nutrasweet.com/professionals/index.asp

Ook hier weer artikels die de positieve aspecten van aspartaam benadrukken, ook hier mag men dus aannemen dat zich aspartaam in dit product bevind!

Interessante websites met aanvullende informatie:

http://www.drksmith.com/nutrasweet.html

EQUAL:

http://www.equal.com/health/facts.html

Ook hier komt aspartaam over als zijnde de remedieâ?¦

Was wel te verwachten, aangezien een fabrikant of distributen zijn eigen producten nooit afkraken, wat onherroepelijk een faillissement tot gevolg zou hebbenâ?¦

zoetstoffen - stevia (sweetleaf sugarleaf) Even ter informatie:

In 1991 is de natuurlijke zoetstof stevia 300x zo zoet als suiker (sterker nog dan die SYNTHETISCHE troep) verboden door diezelfde FDA...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stevia

Een niet onaardige bijkomstigheid zijn haar veelbelovende eigenschappen op medisch gebied (te gebruiken tegen obesitas en een hoge bloeddruk)!

Verder een verwaarloosbaar effect aangaande bloedsuiker en gaat zelfs insuline weerstandsvorming tegen!

Al met al een wonderbaarlijk natuurproduct, dat door de FDA als voedsel kwaliteitsbewaker wordt verboden!

Interessante websites met aanvullende informatie:

http://www.fonteine.com/stevia.html

http://www.stevia.net/

http://www.eustas.org/engl/index_engl.html

Ik weet dat enkelen onder u nu zullen beweren dat ook deze sites hun product Stevia mogelijk zullen promoten en de goede kanten bovenhalen!

Laat ik daar dan meteen een opmerking over plaatsenâ?¦

Deze organisaties zijn zogenaamde â??NON PROFITâ? organisaties die een NATUURproduct promotenâ?¦

Zij maken het product dus niet, het komt vrij voor in de natuur en bezit zelfs nog betere eigenschappen dan die vanuit â??BIOCHEMISCHE GEÏNDUSTRIALISEERDEâ? wijze verkregen Aspartaam en aanverwante stoffen als Alitaam, Neotaam, Glucose, Fructose, Sacharose, Sorbitol & Xylitol.

Een groot verschil dus!

----- ----- -----

De waarheid betreffende Aspartaam:

http://www.aspartaam.nl/

Al meer 10 jaar probeert de webmaster van deze website aan te tonen dat z.g. "Wetenschappelijk" onderzoek naar de problemen rond de zoetstof aspartaam niet wetenschappelijk genoemd mag worden.

Wetenschappers zijn in dienst van de betreffende bedrijven en produceren "Wetenschappelijke rapporten" naar de wensen en opdrachten van hun werkgevers.

In 2001 richtte het Food Standards Agency in Engeland het verzoek aan de de Europese wetenschappelijke Commissie voor de voeding (SCF) om alle nieuwe wetenschappelijke informatie over aspartaam opnieuw te bezien.

Op 4 december 2002 bleek dat er in de goedkeuring van aspartaam geen verandering zou komen. De commissie bepaalde dat er geen aantoonbaar bewijs was om aspartaam af te keuren als zoetstof.

5 mei 2006 - Het antwoord van de EFSA (de waakhond over de veiligheid van ons voedsel) op het onafhankelijk onderzoek naar de gevaren van aspartaam, is echter verre van geruststellend.

In onderzoeken ontdekten wetenschappers dat aspartaam de hoeveelheid serotonine in de hersenen vermindert.

"Dat hierdoor het aantal mensen, waaronder ook kinderen, met een depressie onrustbarend stijgt, neemt men op de koop toe."

Een onderzoek in het Italiaanse Bologna suggereert dat er toch een verhoogd risico op kanker aanwezig was, waarop de EFSA in 2005 inzage verzoekt in de primaire onderzoeksgegevens, om de resultaten te kunnen controleren.

De Ramazzini foundation publiceert in maart 2006 nogmaals een onderzoek over het verband van langtijdig gebruik van aspartaam en de ontwikkeling van kanker in de lever en het perifeer zenuwstelsel.

Dit is dezelfde groep onderzoekers wiens werk door de EU-onderzoeksgroep al eerder als onnauwkeurig en onbetrouwbaar werd verworpen.

----- ----- ----- ----- -----

http://slankenfit.homestead.com/Aspartaam.html

Moderne voedingsproducten zitten vol met diverse additieven, waarvan de meeste onschuldig zijn, maar enkele daarentegen vrij gevaarlijk.

Vooral nu 'light' in is, zie je het additief Aspartaam veel voorkomen.

Deze suikervervanger veroorzaakt verontrustende symptomen van geheugenverlies tot hersentumoren; het is één van de meest gevaarlijke stoffen die ooit aan voeding is toegevoegd. Het boek 'Voorschrift voor Voedingsgezondheid' door James en Phyllis Balch, neemt Aspartaam op in de lijst onder de categorie chemisch vergif.

Eindconclusie:

Laat ik voorop stellen dat er GEEN noodzaak is om KUNSTMATIGE zoetstoffen te fabriceren als er goedkopere NATUURLIJKE alternatieven voor handen zijnâ?¦

Verder zou ik kunnen constateren dat er veel ONWIL is bij die zogenaamde Voedselkwaliteit Controlerende Organisaties om in de natuur voorradige voedingssupplementen (in dit geval het â??Steviaâ? plantje) bij voorbaat al te bannen uit de voedselkring, terwijl een product als Aspartaam, ene product waar miljarden aan verdiend werd, maar waar nog veel twijfels over zijn over eventuele schadelijke eigenschappen wordt goedgekeurd...

Hieruit zou ik op kunnen maken dat deze "Gezondheids Waakhonden" niet zozeer met de gezondheid van de bevolking bezig zijn, als wel met de economische winst aspecten van dit product!

VRAGEN:

Hoe betrouwbaar was de Amerikaanse FDA, toen deze aspartaam als zijnde veilig toestond voor gebruik?

Waar liggen de prioriteiten bij een onderzoek naar negatieve effecten van nieuwe producten, zeker als andere organisaties met rapporten komen aanzetten waaruit blijkt dat die producten de gezondheid schade toe kunnen brengen?

Dit is nog maar één kunstmatige (op het oog onschuldig lijkende) zoetstof, hoe groot is de kans dat meer van deze gifstoffen zijn goedgekeurd in het belang van de kapitalistische economische redenen?

Interessant lijstje met toevoegingen:

http://www.geocities.com/ever_galaxy/zoetstoffen.jpg

Suiker en zoetstoffen â?? perfecte aanvulling:

http://www.need2know.eu/?p=379

Ook aardig mom te weten, Coca Cola stapt over op natuurlijke zoetstoffen van de door de FDA verboden plantâ?¦

Ja, raadt eensâ?¦

Stevia zoals hierboven omschreven, merkwaardig niet?

http://www.nieuws.nl/465158

Nog merkwaardiger het argument dat CocaCola gebruikt:

Met behulp van 'stevige wetenschappelijke dossiers' kan het bedrijf aantonen dat het gebruik van de stevia-plant een verrijking van de markt en een veilig en hoogstaand product is, zei Van Alphen op de radio.

Waarom werd dit natuurlijke product dan in eerste plaats verboden???

Het antwoord is simpelâ?¦ Geldâ?¦ Er werd in eerste indstantie voor miljarden dollars verdiend aan aspartaam...

De patenten op aspartaam zijn reeds in 2005 verlopen en de prijzen van aspartaam dalen gestaag verderâ?¦

http://objectief.be/E951-aspartaam.html

Geef het volk wat ze wil, een gezond natuurproduct en je kunt de prijs weer opschroeven omdat het plantje zowat overal is verbannen, behalve in de Aziatische strekenâ?¦

Bovendien is er als iedereen overstapt op dat plantje geen reden meer om nogmaals een onderzoek te doen naar aspartaam en haar schadelijke uitwerking op de mens, zodat eventuele schadeclaims uit kunnen blijvenâ?¦

Als dit artikel met al die aanvullende links u nog niet heeft kunnen overtuigen, dan weet ik het echt niet meer!

Zeg niet dat u niet gewaarschuwd bent!

Tot slot wens ik u een goede gezondheid toe!

Bron: World The Changes

Reacties

  Het compromis met het zoethoudertje

  Vr 21 December 2007 11:10 | Destrée |

  Het compromis met het zoethoudertje

  Het zou bekend moeten zijn, de 'Gevestigde Autoriteit' en diens collaborateurs zijn er gedurig op uit, ons zoet te houden. Onder die collaborateurs tellen de media, en onder die media de zogenaamd 'vrije encyclopedie' Wikipedia.
  Dus zo werkt dat ook in onze zoete mandarijnenmonarchie. Zodat het Oranjefascisme welig kan tieren.
  Een andere zoethouder is aspartaam. Dat zou "kankerverwekkend" zijn, en het "vermoordt kinderen". (Voetnoot: Zie: www.aspartaam.nl/artikelen/genocide.html)

  Op 20 december 2007 (18:31) meldt YaYaBla: "Aspartaam het gelegaliseerde zoete gif".
  Het blijkt een aanval te zijn van Wikipedia's "knight"; op het zoetmiddel aspartaam.
  Onder de diverse in zwang zijnde zoetmiddelen telden of tellen; Dextrine, E420 sorbitol, E951 aspartaam, E954 sacharine, E421 d-mannitol, E640 glycine, E950 acesulfaam K, E952 cyclamaten, E957 thaumatine.
  Zij zijn een uitkomst voor diabetici en als vermageringsmiddel,waartonder ook ephedra telt.
  Minder (ook zoet) eten en drinken, is natuurlijk schadelijk voor de talrijke multinationals, die op dat terrein miljarden verdienen.
  Is het daarom, dat Wikipedia's "knight" de consumptie van aspartaam wil schaden?
  Hij/zij publiceert via YaYaBla:
  "Geschiedenis (hoofdpunten):
  De zoetstof werd in 1965 ontdekt door James Schlatter (werkzaam bij G.D. Searle & Co, in Skokie, Illinois, Verenigde Staten)...
  De kosten om Aspartaam te produceren met eenzelfde zoetheidgehalte als suiker waren beduidend lager dan de productiekosten van suiker zelf!
  De toelating van aspartaam in de Verenigde Staten door de FDA verliep niet geheel zonder problemen, aanvankelijk was er een vermoeden dat aspartaam de kans op ontstaan van hersentumoren bij laboratoriumratten vergrootte.
  In 1974 werd de stof door de FDA in eerste instantie vrijgegeven, maar de FDA herriep die beslissing en verlangde in 1975 nog verdere tests.
  Uiteindelijk werd op grond van de testen de stof in 1981 toegelaten voor het gebruik in droge voedingsmiddelen op voorwaarde dat op het etiket werd vermeld: bevat fenylalanine.
  Daarna volgde in 1983 de toelating voor koolzuurhoudende dranken; voor overige voedingsmiddelen in 1993 als bakproducten, niet alcoholische drankjes, snoepjes, siroop, suikerglazuur, thee & vruchtensappen.
  Donald Rumsfeld, van 1977 tot 1985 CEO van G.D. Searle, heeft veel bijgedragen aan de toelating van aspartaam door de Amerikaanse FDA.
  ----- ----- -----
  Is u niets opgevallen aan het bovenstaande stukje?
  Donald Rumsfeld zat in de top van het bedrijf dat aspartaam fabriceerdeâ?¦
  Je zou kunnen zeggen dat de invloed van een industrieel er voor heeft gezorgd dat het product aspartaam door de FDA werd goedgekeurd, wat op zich al merkwaardig is!
  Daarbij zouden toch al alarmbelletjes moeten rinkelen over de onpartijdigheid (betrouwbaarheid) van die FDA organisatie, of zie ik dat verkeerd?!?
  ----- ----- -----
  En verder?
  In 1984 worden voor het eerst kritische kanttekeningen geplaatst bij het gebruik van aspartaam.
  Het Amerikaanse burgerinitiatief Common Cause beweert dat de testen die voor de toelating werden gebruikt, vol fouten zitten.
  In 1983 plaatst de Britse krant The Guardian bij toelating in Groot-Brittannië een hele serie artikelen tegen de zoetstof."
  Dit bericht is gepost door: knight - donderdag 20 december 2007, onder de titel 'Aspartaam het gelegaliseerde zoete gif - Politiek & Gezondheid - Zoetstoffen aspartaam:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Aspartaam
  Aspartaam is een kunstmatige zoetstof die 160 tot 200 maal zoeter is dan suiker, en die ook wel bekend staat als E951."
  Het bericht besluit met:
  "http://www.nieuws.nl/465158
  Nog merkwaardiger het argument dat CocaCola gebruikt:
  Met behulp van 'stevige wetenschappelijke dossiers' kan het bedrijf aantonen dat het gebruik van de stevia-plant een verrijking van de markt en een veilig en hoogstaand product is, zei Van Alphen op de radio.
  Waarom werd dit natuurlijke product dan in eerste plaats verboden???
  Het antwoord is simpelâ?¦ Geldâ?¦ Er werd in eerste instantie voor miljarden dollars verdiend aan aspartaam...
  De patenten op aspartaam zijn reeds in 2005 verlopen en de prijzen van aspartaam dalen gestaag verderâ?¦
  http://objectief.be/E951-aspartaam.html
  Geef het volk wat ze wil, een gezond natuurproduct en je kunt de prijs weer opschroeven omdat het plantje zowat overal is verbannen, behalve in de Aziatische strekenâ?¦
  Bovendien is er als iedereen overstapt op dat plantje geen reden meer om nogmaals een onderzoek te doen naar aspartaam en haar schadelijke uitwerking op de mens, zodat eventuele schadeclaims uit kunnen blijvenâ?¦
  Als dit artikel met al die aanvullende links u nog niet heeft kunnen overtuigen, dan weet ik het echt niet meer!
  Zeg niet dat u niet gewaarschuwd bent!
  Tot slot wens ik u een goede gezondheid toe!"
  Nu is het natuurlijk mooi en goed om criminele wantoestanden te ontmaskeren.
  Waarbij Rumsfeld weer eens door de mand valt.
  Maar waarbij het Huis van Oranje en diens Oranjefascisme weer eens â?? bedrieglijk misleidend - in de schaduw worden gelaten.
  Maar er zijn bossen mensen, die daar niet de minste last van hebben.
  En er zijn bossen mensen, die al van het begin af aan aspartaam gebruiken, en er niet de minste last van hebben.
  Zo zou men kunnen waarschuwen tegen de consumptie van meel en het gebruik van kunstmest.
  Omdat daarmee explosieven kunnen worden gemaakt.
  Is deze ook weer eens anonieme 'knight' een van de knechten van de multinationale misleidingsonderneming Wikipedia?
  Wàt kan het (financieel) belang van Wikipedia daarbij zijn?
  "Objectief" voegt toe:
  "Wat het doel is van zoetmiddelen is waarschijnlijk voor iedereen meteen duidelijk. Het zijn suikervervangers.
  De industrie vervangt suiker niet omdat het slecht is voor je gezondheid. Ze vervangt suiker omdat we slank willen blijven. De industrie komt dan ook met allerlei "light" produkten. Tot de Ford Fiësta Light toe. Het is alleen nog een verkoopsargument.
  Er zijn natuurlijke suikervangers, zoals stevia en thaumatine, maar daar heeft de industrie nauwelijks interesse voor, want de pogingen om natuurlijke additieven te patenteren lopen steeds weer falikant af. Dus gebruikt men liever aspartaam dat men op een dubieuze manier heeft doen goedkeuren, want daar heeft de fabrikant tot 2005 een patent op. Daarna is de jacht weer open..." (Voetnoot: "Laatste toevoeging : 20 november 2005" Zie: objectief.be/-Zoetmiddelen-.html)
  "Een rechter (federal judge) heeft de ban van het FDA betreffende ephedra veroordeeld. De rechtzaak tegen het FDA was aangespannen door een bedrijf uit Utah. Nutraceutical Corp claimde in zijn zaak tegen het FDA dat ephedra reeds honderden jaren veilig is gebruikt. Het FDA had een verbod uitgesproken in April 2004.
  De uitspraak van de rechter heeft tot gevolg dat het FDA de zaak opnieuw moet gaan bezien voor verdere regelgeving in overeenstemming met de uitspraak van de rechter. Dat zou kunnen betekenen dat ephedra onder bepaalde restricties terug op de markt zou kunnen komen. 15-04-2005" (Voetnoot: Zie: www.uitdaging.net/gezond/ephedra.html)

  Charles Destrée.


  Knoeien Met Voedsel

  Vr 21 December 2007 15:39 | Vincent Brunott |

   


  En wie is Charles Destrée? Een felle belangeloze voorvechter voor het gebruik van aspartaam? Voor mij valt hij na een paar regels van zijn bijdrage al door de mand als verre van belangeloos: Veel te veel vakjargon om een tevreden danwel oprecht bezorgde aspartaamgebruiker te zijn. En dan zijn onsmakelijke gehamer op de 'financiële en politieke belangen' van Wikipedia. Het lijkt wel of hij Wikipedia behandelt zoals hij gewend is 'hem beconcurrerende bedrijven' te behandelen...


  Voor zover de informatie op Wikipedia niet klopt komt dat trouwens meestal doordat betrokken belanghebbenden, zoals het koningshuis, politici en het bedrijfsleven, op oneigenlijke wijze de op hen betrekking hebbende informatie 'bewerkt' hebben. Nu dat een stuk moeilijker is geworden zijn er natuurlijk weer allerlei schimmige figuren die via de media Wikipedia in een kwaad daglicht proberen te stellen.


  Het industriëel gifmengen in de voedselketen om economische redenen door roofdierkapitalisten is net zo oud als het 'vrije-markt-evangelie' van de 'rechtse kerk' waar Destrée duidelijk een belijdend lid van is. Overheden doen er alles aan om ons ervan te overtuigen dat we in economisch opzicht allemaal elkaars vijanden zijn en proberen ons zodoende tot harteloze misdadigers om te vormen.


  Ik hou van een vrije markt maar niet als moordende concurrentie daar het uitgangspunt van is. Aan een vrije markt zou onderlinge solidariteit ten grondslag moeten liggen en het honoreren, middels overleg, van de wensen van de consument. Dat zou een vrije markt zijn die alleen bereikt kan worden als de economie wereldwijd grondig op de schop gaat en dat zit er even niet in. Ondertussen is het zaak om ons niet door de roofdierkapitalisten zand in de ogen te laten strooien. Hun 'concurrentie' leidt tenslotte tot wereldwijde monopolies die beheerst worden door de laatste overlevenden van 'de grote concurrentieslag'. Het geloof in het 'concurrentie-evangelie' als middel om de economie gezond te houden is voor de massa. De echte roofdierkapitalist weet wel beter en streeft naar monopolie-vorming die, ondanks of dankzij, alle 'marktbewaking' nog steeds doorzet...


  Als we de wettelijke bepalingen aanhouden voor maximale doceringen van E-stoffen, resten van bestrijdingsmiddelen e.d. en al die stoffen volgens die bepalingen samenvoegen tot één product; dan hebben we een legale substantie waarvan een paar gram al genoeg is om een olifant mee om zeep te helpen... Ofwel: Die wettelijke bepalingen zijn uitermate symplistisch omdat die geen rekening houden met combinaties van additieven en met het aantal additieven dat wordt toegevoegd aan voedingsproducten. Hoe combinaties van additieven e.d. uitpakken voor de spijsvertering is een uiterst complexe vraag voor de medische wetenschap en die heeft daar dan ook nog nauwelijks echte antwoorden op!


  Het moge duidelijk zijn: Al die wettelijke bepalingen die aan doceringen van additieven zijn gesteld dienen vooral de multi-nationale voedselproducenten. Ofwel: Hoe kan ik knoeien aan de kleur, de prijs, de smaak en de houdbaarheid van mijn product op een manier die voor de consument aantrekkelijk lijkt en mijn concurrenten uit de markt drukt...


  Ik zou zeggen: Gebruik je instinct (je intuïtie) en je gezonde verstand. Vertrouw niet op de knoeiende 'wetenschappers' die betaald worden door grote voedsel-concerns en veel van hun zogenaamde wetenschappelijke inzichten steeds opnieuw herzien! Moeder natuur is er op ingericht om ons op natuurlijke en gezonde wijze van voedsel te voorzien. En om de natuur terug in evenwicht te brengen: Let op waar je je geld aan besteedt... Hoe dan ook, voor mij geen aspartaam!


   


  RE: Het compromis met het zoethoudertje

  Za 22 December 2007 12:54 | knight |

  Beste Destrée...

  Ik weet niet wat u denkt te bewerkstelligen met uw merkwaardige en verwarrende reactie, maar dat zal wel aan mij liggen...

  In éérste instantie ontgaat mij het verband tussen de oranjes en mijn artikel over aspartaam...

  Laat ik u eerst op uw vooroordelen (terecht) wijzen...

  1. Uit uw reactie haal ik dat u mij een voorstander van die jaarlijks 100-en miljoenen euro's kostende verspilzieke monarchie der Oranjes afschilderd...

  Wel, laat ik bij deze dat fabeltje uit de wereld helpen, ik ben TEGEN die verspillende op kosten van de gewone burger in luxe levende figuren die duidelijk in een hooghartige surreële wereld vertoeven waar blijkbaar maar van alles geoorloofd is...

  2. Uit uw reactie haal ik verder dat u mij afschilderd als zijnde een hulpje van een volgens u door het mogelijk kapitalisme opgezette wikipedia...

  Wel... Volgens mij zit u toch verkeerd wat betreft wikiperia...

  Het lijkt mij opgezet te zijn als een online encyclopedie, de rest die u aanhaalt zijn spookbeelden...

  Ik kan echter niet uitsluiten dat corporaties, media & zelfs politiek en hooggeplaatsten zelf censuur aanbrengen aan Wikipedia, maar gezien de laatste ontwikkelingen, worden die figuren daar middels een geinstalleerde censuur controller op betrapt, wat Wikipedia weer een eerlijker bron van informatie maakt...

  Overigens heb ik slecht sporadisch naar Wikipedia verwezen, meer nog naar andere websites, dat u dat niet in wilt zien, is verder uw probleem...  Verwarrend vindt ik echter uw reactie omdat u zelf verwijst naar een belgische site http://objectief.be/-Zoetmiddelen-.html die ook aangeeft dat aspartaam op zeer dubieuze wijze is goedgekeurd...

  Wat zou betekenen dat u tegen aspartaam zou kunnen zijn...

  Doch uit uw fanatieke mijns inziens ondoordachte gequote van van stukken uit mijn artikel over aspartaam constateer ik dat u voorstander bent van dat gif!

  Wel, ik zal de laatste zijn die u tegen zal houden uzelf te vergiftigen, dat is verder geheel uw eigen verantwoordelijkheid, niet de mijne...  Ik geef alleen aan dat daar waar geld verdiend wordt, gezondheid moet wijken voor kapitaal, dat is iets wat u niet zult kunnen ontkennen in deze teveel op geld gerichte samenleving...  Ja, ik weet dat er bosjes mensen zijn die na veelvuldig gebruik van aspartaam nog nergens last van denken te hebben, of tenminste niet het verband tussen hun reeds bestaande klachten met de eigenschappen van aspartaam in verband hebben gebracht...  Verder is er een groot verschil tussen het nemen van kleine proefdieren en een mens (die veel groter is, dus waarbij de klachten pas in een later stadium kunnen ontstaan)...

  Indien u de links gevolgd had, had u ook gezien dat er wel degelijk een hoger risico bestaat bij bepaalde bevolkingsgroepen...  http://209.85.135.104/search?q=cache:http://julientap.free.fr/travail_fichiers/aspartame.pdf

  Uit dit overwegend positieve (franstalige) rapport over aspartaam zal blijken dat de negatieve aspecten (hetzij slechts in het kort) worden aangehaald. Dat er toch gevaren bestaan voor met name diabetici, mensen met de ziekte PKU en mentaal gehandicapten.

  Voor de Nederlandstaligen onder u een kleine omschrijving:

  Blz 4 onderaan: Aspartaam zou ongevaarlijk zijn onder normale omstandigheden, wat is hier de definitie van normaal ? Blz 5 bovenaan: Aspartaam wordt reeds in 5000 producten gebruikt, waarvan 2000 in Europa. Bij gebruik van enkele van deze producten op 1 dag stel coca cola (oude versie, de nieuwe coca cola wordt gezoet met het verboden natuurlijke plantje STEVIA (hetgeen ik al heb aangegeven in mijn artikel) zijn er mensen die toch al gauw 1 literfles op dagbasis drinken. Blz 6 onderaan: Aspartaam zou zelfs bij kleine dosis al een potentieel risico kunnen vormen voor mensen met diabetici. Onnodig te zeggen dat deze diabetici in de veronderstelling zijn dat light producten met aspartaam ongevaarlijk zijn en zichzelf welk eens wat van die light producten gunnen.

  Blz 13: Er wordt niet ontkend dat aspartaam voor sterftegevallen zorgt bij dieren, men heeft daardoor een grens gesteld voor de zogenaamde veiligheid bij DL50 mg/kg, Europa is iets veiliger met 40mg/kg. Bovendien wordt uitgegaan van een gewicht van 60 kg, tegenwoordig waar overgewicht een steeds vaker voor komt door verkeerd voedsel en eetgewoonten en te weinig sport lijkt een gewicht van 80-100 kg realistischer. Blz 20 onderin: Er wrdt gesteld dat aspartaam uiteenvalt in 50% van phénylalanine, 40% van asparaginezuur en 10% van methanol. phénylalanine kan hersenbeschadigingen veroorzaken (bij mensen met Fenylketonurie (PKU)). Ook kan deze stof een rol spelen bij ontwikkelachterstand van autistische kinderen die teveel van deze stof binnenkrijgen. http://www.fonteine.com/phenyl... Methanol is giftig bij inname ; één van de gevolgen is blindheid en eventueel de dood. De letale dosis is ongeveer 25 gram. http://nl.wikipedia.org/wiki/M...

  Voor de Nederlandstalige lezers raadt ik het programma babelfish aan om de tekst te kopiëren en plakken voor een globale vertaling van het Franstalige document. http://babelfish.altavista.com