Welkom op YaYaBLa

vrijdag 28 januari 2022 04:46 | Astrid Essed | 13 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
VIJFDE BRIEF AAN TV FILM OVER HUN OBSESSIE MET ISRAELISCHE FILMACTRICE GAL GADOT, ONDERSTEUNER VAN OORLOGSMISDADEN ZIE OOK https://www.astridessed.nl/vijfde-brief-aan-tv-film-over-hun-obsessie-met-de-israelische-filmactrice-gal-gadot-ondersteuner-oorlogsmisdaden/ '1 'Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die Onrecht doen 2 Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen OUDE TESTAMENT, PSALMEN PSALM 37, 1 EN 2 https://www.online-bijbel.nl/bijbelb
donderdag 27 januari 2022 12:08 | Astrid Essed | 13 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
THE VOICE OF HOLLAND/OVER ALI B, MARCO BORSATO, JEROEN RIETBERGEN EN ANDEREN ZIE OOK https://www.astridessed.nl/the-voice-of-holland-over-ali-b-marco-borsato-jeroen-rietbergen-en-anderen/ Let's talk about het RTL programma ''The Voice of Holland'', inmiddels uit de TV Lucht gehaald [1] Let's talk about de BOOS documentaire van journalist en producent Tim Hofman [2] Let's talk about beschuldigers en echte/vermeende slachtoffers van ''grensoverschrijdend'' sexueel gedrag, varierend van het sturen van '
dinsdag 25 januari 2022 04:35 | Astrid Essed | 18 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
SEXUEEL WANGEDRAG BIJ THE VOICE OF HOLLAND/ONSCHULDIG TOT SCHULD BEWEZEN ZIE OOK https://www.astridessed.nl/sexueel-wangedrag-bij-the-voice-of-holland-onschuldig-tot-schuld-bewezen/ '' Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.'' ARTIKEL 11, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm LEZERS! Hierbij mijn Ingezonden Stu
zondag 23 januari 2022 16:09 | Astrid Essed | 16 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
HUIS OOST JERUZALEM ALSNOG ONTRUIMD/ASTRID ESSED VERSUS NOS TELETEKSTREDACTIE ZIE https://www.astridessed.nl/huis-oost-jeruzalem-alsnog-ontruimd-astrid-essed-versus-nos-teletekstredactie/ AAN NOS TELETEKST REDACTIE Onderwerp Uw berichtgeving dd 19 januari 2022 ''Huis Oost Jeruzalem alsnog ontruimd'' Geachte Redactie, ''Liever te laat dan nooit'', zo luidt een Oud Vaderlands Gezegde En een ander luidt: ''Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'' Beiden
zondag 23 januari 2022 15:44 | knight | 35 keer bekeken | 1 reacties | 0 x aanbevolen
22-01-2022 C O R O N A W E L   O F   G E E N G R I E P ? JAAP VAN DISSEL ( rivm ) GEEFT AAN DAAR NOG STEEDS NIET UIT TE ZIJN ? ALHOEWEL HET CORONA VIRUS NAGENOEG OVER DEZELFDE EIGENSCHAPPEN BESCHIKT ALS AL DIE HEDENDAAGS BEKENDE CORONA ZOWEL ALS  INFLUENZA VIRUS VARIANTEN . . . C O R O N A   V E R S U S   I N F L U E N Z A BEIDE VIRUS VARIANTEN HEBBEN NAGENOEG HETZELFDE ZIEKTEBEELD MET NAGENOEG DEZELFDE SYMPTOMEN ! BIJ ZOWEL HET CORONA VIRUS ALS HET INFLUENZA VIRUS . . . D
donderdag 20 januari 2022 12:31 | Astrid Essed | 15 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID ZIE OOK https://www.astridessed.nl/discretionaire-bevoegdheid/ UPDATE EN OFF THE RECORD Via dit artikel wil ik, ondanks de anti-vluchtelingenagenda van dit nieuwe kabinet Rutte IV en andere kritiekpunten, er mijn voldoening over uitspreken, dat er, voor het eerst in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, een zwarte minister, de heer Franc Weerwind, is toegetreden tot een  kabinet, het nieuwe Rutte IV. Dit is een verdere stap op de Weg naar Gelijkheid! ZIE MEER DETAILS DIRECT ONDER HET NOTENAPPARAAT
woensdag 19 januari 2022 13:03 | Astrid Essed | 17 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
RECHT OP ASIEL ALS ''GUNST''/VOORMALIG STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE KLAAS DIJKHOFF OVER VLUCHTELINGEN ZIE OOK https://www.astridessed.nl/uit-astrid-esseds-archief-recht-op-asiel-als-gunst-volgens-staatssectretaris-van-justitie-klaas-dijkhoff/   YOUTUBE.COM KLAAS OVER VLUCHTELINGEN https://www.youtube.com/watch?v=JmSwPhlQ034 ”Ik vind, dat mensen, die vluchten voor oorlog, die moeten we veiligheid bieden. Dat is menselijk en dat is een gunst, die ik graag verleen Maar ik wil wel af van een
vrijdag 14 januari 2022 04:38 | Astrid Essed | 22 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
KABINET ZET SUBSIDIE AAN PALESTIJNSE LANDBOUWORGANISATIE STOP/METEN MET TWEE MATEN/BRIEF AAN COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN ZIE OOK https://www.astridessed.nl/kabinet-zet-subsidie-aan-palestijnse-landbouworganisatie-stop-meten-met-twee-maten-brief-aan-commissie-buitenlandse-zaken/ AAN: DE TWEEDEKAMER COMMISSIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN VOORZITTER COMMISSIELEDEN Onderwerp: Het kabinetsbesluit tot stopzetting van de subsidie aan de Palestijnse hulp en landbouw organisatie Union of Agricultural Workers Committee E
zondag 9 januari 2022 12:17 | Astrid Essed | 21 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
INZET VOOR VLUCHTELINGEN/WIETSE POTIJK, DE MENS IN ACTIE! ZIE https://www.astridessed.nl/inzet-voor-vluchtelingen-wietse-potijk-aan-premier-balkenende-de-mens-in-actie/ LEZERS! Recentelijk heb ik een stuk geschreven, waarin ik een Tribute heb gedaan aan een in mijn ogen Groot Man en ook Goede Vriend, vluchtelingenwerker Wietse Potijk uit het Friese dorp Gorredijk, die zich onvermoeibaar heeft ingezet voor de rechten van vluchtelingen. [1] Hij overleed in 2006 [2]. Dat is alweer een tijd geleden en ik heb hem na zijn dood direct een hom
zondag 9 januari 2022 06:56 | Astrid Essed | 31 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
  TRIBUTE AAN WIETSE POTIJK, VLUCHTELINGENWERKER  ZIE OOK https://www.astridessed.nl/tribute-aan-wietse-potijk-vluchtelingenwerker/ ''Gandalf: Saruman believes it is only great power that can hold evil in check, but that is not what I have found. I found it is the small everyday deeds of ordinary folk that keep the darkness at bay. Small acts of kindness and love.” YOUTUBE.COM THE HOBBITMITHRANDIR, WHY THE HALFLING? 0.18-0.45 https://www.youtube.com/watch?v=MU5_-lLjhQw LEZERS