dinsdag 7 maart 2017 10:45 | Wouter ter Heide. | 117 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Helaas draait het op 15 maart niet om het belang van alle stemgerechtigden 'tezamen', het Algemeen Belang, maar om dat van 28 elkaar bestrijdende partijen. Hoezo verkiezingen het feest van de democratie? Feest van de ontwaarding daarvan zult u bedoelen. Niet in het minst dankzij de kortzichtige rekenmeesters van het CPB en hun grote schare Haagse gelovigen.  Aangezien ik daar niet toe behoor en ook niet wens te behoren,zal ik volgende week woensdag zonder enige wroeging het stemburau links laten liggen. Wat dat betreft bevind ik mij gelukkig in goed gezelschap. Koning
maandag 30 november -1 00:00 | knight | 218 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
De media staat de laatste tijd bol van artikelen over “Normen en Waarden”. In dit artikel onder meer de verloedering van Nederland dankzij politiek en media, de politieke normen en waarden, carnaval en drugs, zwarte piet als zondebok vanwege discussies omtrent discriminatie, immigratie en racisme met Sylvana simons en george soros, de verborgen schaduwzijde van de blanke slavernij, groeiende inkomensongelijkheid en tweedeling binnen de samenleving, de verborgen agenda achter de hypotheekrenteaftrek en de mentaliteitsverandering die binnen de politiek nodig is
vrijdag 24 februari 2017 01:27 | Astrid Essed | 95 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
ISRAELISCH PARLEMENT NEEMT OMSTREDEN KOLONISATIEWET AAN/OPSCHORTING EU ASSOCIATIEVERDRAG HET ANTWOORD ZIE OOK http://www.astridessed.nl/israelisch-parlement-neemt-omstreden-kolonisatiewet-aanopschorting-eu-associatieverdrag-het-antwoord/ AAN DE FRACTIELEIDERS VAN DE TWEEDE KAMERPARTIJEN EN BUITENLANDWOORDVOERDERS Onderwerp Israelische ´´regularisatiewet´´ met betrekking tot de nederzettingen Uw inzet Opschorting van het Associatieverdrag totdat Israel het Intern
dinsdag 21 februari 2017 10:15 | knight | 330 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
MACRO ECONOMISCHE CIJFERS: De titel geeft het reeds aan… Wanneer de verkiezingen voor de deur staan… Draait de propaganda machine van de ( R ) Overheid op volle toeren. In dit artikel onder meer aandacht aan het MEV 2017, de arbeidsmarkt, belastingparadijzen en heffingskortingen, marktwerking in de arbeidsmarkt woningmarkt en zorg, vacatures en flex- 0-uren en oproepcontracten, de hypotheekrenteaftrek, faillissementen en massaontslagen, het basisinkomen, de vervanging van het huidige politieke systeem, verkiezingen en loze beloftes etc. Welkom i
maandag 13 februari 2017 17:36 | Astrid Essed | 131 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
KLM WEIGERT VS REIZIGERS VANWEGE TRUMP/MIJN ANTWOORD OP BRIEF KLM ZIE OOK http://www.astridessed.nl/klm-weigert-vs-reizigers-vanwege-trumpmijn-antwoord-op-brief-klm/ VOORAF Recentelijk heb ik de KLM aangesproken op hun weigering, VS rezigers te vervoeren, die afkomstig zijn uit de zeven landen, die vielen onder het decreet van de Amerikaanse president Trump, de zogenaamde ´´moslimban´´ Het betreft de lande
woensdag 8 februari 2017 22:31 | Astrid Essed | 134 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
KLM WEIGERT VS REIZIGERS VANWEGE TRUMP/KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITSLUITINGSBELEID BRIEF AAN KLM ZIE OOK http://www.astridessed.nl/klm-weigert-vs-reizigers-vanwege-trumpklm-medeplichtigheid-aan-uitsluitingsbeleid/ AAN DE KLM DIRECTIE EN MANAGEMENT Onderwerp: Uw weigering, passagiers te vervoeren naar de Verenigde Staten Mijn eis: Stop u achter Trump te verschuilen, maak uw eigen keuze en werk ni
woensdag 8 februari 2017 09:41 | knight | 248 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
In dit artikel wordt op speelse doch niet mis te verstane wijze ingegaan op het ontstaan van de participatiesamenleving. Een kille zakelijke "social media marketing" strategie die het voor de ( R ) Overheid mogelijk maakt nieuwe rondes van draconische bezuinigingen aan haar burgers op te leggen. In dit artikel maakt u tevens kennis met de immorele "normen en waarden" van de ( R ) Overheid alsook het verlies van vertrouwen van de burger in de politiek. Jij gratis werken! terwijl Zij vermogens verdienen! De Participatiesamenleving
maandag 30 november -1 00:00 | knight | 299 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
WEET WAAROP U STEMT! Een gedetailleerd artikel dat gaat over het ziekenfonds, de nieuwe zorgverzekering, de schaduwzijde van het orgaandonorschap, de macht van de zorgverzekeraars en de farmaceutische maffia! Wellicht herinnert u zich nog het Ziekenfonds van vroeger. Een fonds dat in 1941 werd ingevoerd door de Duitse bezetters en centraal stond voor betaalbare zorg voor de lagere inkomens binnen de samenleving. Het ziekenfonds was een fonds dat sinds de privatisering in 2006… Bestaat uit een verplichte uitgeklede basisverzekering met aanvullende verzekeringen. Ee
vrijdag 3 februari 2017 03:50 | Astrid Essed | 130 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
MOSLIMHAAT IN DE BALIE/BRIEF AAN YOERI ALBRECHT, DIRECTEUR VAN DE BALIE VOORAF ''Wat er afgelopen maandag 23 januari in de Balie is gebeurd is ronduit verbijsterend. Tijdens een Debat, dat luisterde naar de bizarre titel ''Waarom haten zij ons eigenlijk'', werd openlijk opgeroepen tot discriminatie, inperking van de rechten van moslims, en last, but not least, tot etnische zuiveringen. De Echo van de jaren dertig weerklinkt steeds luider/Tijd voor een felle brief aan Yoeri Albrecht, directeur van de Balie.'' ZIE OO
dinsdag 31 januari 2017 14:18 | Wouter ter Heide. | 274 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Dat campagne voeren zonder geld kansloos is, is duidelijk. Maar door de fixatie op het geldelijke wordt vooral 'niet' duidelijk dat de verkiezingscampagne op zich er in feite niet toe doet. Hoeveel geld er ook tegenaan gesmeten wordt en wat de verkiezingsuitslag ook moge zijn, de grensoverschrijdende problemen van onze tijd worden niet opgelost. Dat is enkel mogelijk via een grensoverschrijdend bijdetijds bestel, dat het partijpolitieke en geldelijke overstijgt. Hoog tijd voor het opzetten van een Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) daarover, in het belang  van het algemeen. Wa

 Quote

Noem mij bij mijn diepste naam Mijn moeder is mijn naam vergeten, mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, bevestig mijn bestaan, laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, noem mij, spreek mij aan, o, noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik liefheb, wil ik heten.
dichter zonder naam