Slavernijfan op Slavernijherdenking/Gekker kan het niet worden!

Wo 19 Juni 2024 17:50 | Astrid Essed | 22 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

AAN

NATIONAAL INSTITUUT NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN 
NINSEE
ZIE OOK
AAN VOORZITTER EN  BESTUUR
Mevrouw L Nooitmeer-Mulder, voorzitter
De heer M. Verbeet
Mevrouw M Markelo
Mevrouw W Flores
De heer R Severina
TER ATTENTIE VAN
De heer U. Vyent, Directie
De heer B. Brown, Staf

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

Geachte Voorzitter

Geachte Bestuursleden,

Ongerijmd en Bizar?

Dit bovenstaande citaat uit de wereldberoemde klassieker

''Alice in Wonderland? '' [1]

Wel ik moet u zeggen:

Het haalt het niet bij UW ongerijmde en bizarre uitnodigingsbeleid

rond de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden 2024!! [2]

Ik weet even niet of ik u door elkaar moet schudden, beklagen, uitlachen of

minachten.

Waarschijnlijk een combinatie van deze Vier.

Want met alle Bizarre Zaken sinds de vorming van de PVV,VVD,NSC en BBB coalitie, dat Fascistenkabinet [3], spant uw Reilen en Zeilen wel de Kroon!

U weet natuurlijk heel goed waar ik het over heb, want er is al heel veel

commotie om geweest en terecht! [4]

U hebt het bestaan om in het kader van de aanstaande Keti Koti Viering [5], een van de belangrijkste Maatschappelijke Momenten van de Afro Caraibische

en Inheemse Gemeenschap in Nederland, Tweede Kamervoorzitter, de PVV'er Martin Bosma
uit te nodigen, zoals u schaamteloos in een Verklaring hebt toegegeven! [6]
Niet alleen is de officiele uitnodiging aan een lid van een Partij, die niet
alleen openlijk discrimineert [[weet u nog de Wilder's uitspraak, ''drie Beesten
van Surinaamse afkomst? [7], maar ook in haar Verkiezingsprogramma
heeft gepleit voor terugdraaiing van de Slavernijexcuses [8] belachelijk en
onacceptabel:
ER IS MEER!
Niet alleen gaat het om hatelijke standpunten van de PVV zelf, ook om
wat de persoon Martin Bosma zelf zo te berde heeft gebracht in de Loop
der Tijden:
Zo uitte  Bosma zich als een expliciet verdediger van het Zuid-Afrikaanse
Apartheidssysteem:
Ik citeer hier zijn Wikipedia en houdt uw Hart vast!:
''Op 20 mei 2014 maakte NRC Handelsblad melding van een ongepubliceerd, in het najaar van 2013 door uitgeverij Prometheus/Bert Bakker afgewezen manuscript van Bosma over het ANC en de apartheid dat binnen de PVV-fractie circuleert, met als titel "Handlangers van de ANC-apartheid. Hoe Paul WittemanMaartje van WeegenFreek de JongeWim Kok en Adriaan van Dis racisten, communisten, plunderaars en kampbeulen helpen". Hierin spreekt hij onder meer de vrees uit dat Nederland uitgroeit tot een nieuw Zuid-Afrika, een land waarin de blanke Afrikaners zouden "fungeren als proefkonijn in het multicultureel laboratorium". Hij bekritiseert hoe onder anderen Nederlandse politici – zoals Joop den UylEd van ThijnWim Kok en Pia Dijkstra – volgens hem eraan zouden hebben bijgedragen dat het land onder het ANC zou zijn uitgegroeid tot een totale ramp.'' [9]
Duidelijker kan het niet.
BOSMA/TULA
Maar er is meer.
 Niet alleen kwaakte Bosma tijdens een Kamerdebat [Bron/
Koninkrijksrelaties.nl] de ene hatelijkheid na de andere uit over
de Herdenking van het Slavernijverleden, Excuses etc [lees zelf maar onder noot 10!], ook nam hij de gelauwerde Antilliaanse
Vrijheidsstrijder Tula [11] te grazen, door de volgende
Motie in te dienen, luidende als volgt:
DE KAMER
Gehoord de Beraadslaging
Constaterende dat de Nederlandse schoolmeester Gerrit Sabel 
tijdens de Curacaose slavenopstand door slaven onder leiding
van  Tula op wrede wijze werd vernederd, gemarteld en vermoord
overwegebnde, dat Tula verantwoordelijk was voor deze moord
verzoekt de regering Tula geen onderdeel te laten zijn
van het herdenkingsjaar 
En gaat over tot de orde van de dag [12]
'
WARE HET  NIET ZO TRIEST, IK HAD ER HARTELIJK OM GELACHEN!
Ik heb nog de moeite genomen om te gaan kijken, hoe het is afgelopen
met deze Motie en uiteraard is deze met overweldigende meerderheid verworpen.
Alleen de facisten van de Groep van Haga [gelukkig uit de Kamer],
Forum voor Democratie en Ja21 [13] zagen wel wat in dat Geraaskal [14]
Daarbij bazelt Bosma [Excusez les mots] te pas en te onpas
[Bron/De Goede Zaak] over ''‘anti-blank racisme’, en over ‘propaganda en indoctrinatie’ ten aanzien van het slavernijverleden'''[15]
UW ROL!
Deze fascistische haatzaaierij, deze Ophemeling
van de slavernij EN de Zuid-Afrikaanse Apartheid, die
misdaden tegen de menselijkheid.
U had hiervan moeten weten en ik ga ervan uit, DAT 
u het ook wist [anders vraag ik mij af: Onder
welke Steen hebt u de afgelopen Tijd geslapen?]
Hoe haalt u het dan in uw Hoofd, met verlof gesproken, een [wederom, Excusez Let Mots] Sujet,
dat dergelijke Taal uitslaat, niet een keer, maar als
Politiek Patroon, die Opvattingen heeft, die een warm
Onthaal hadden gevonden in de 19e Eeuw, uit te nodigen voor de Herdenking Slavernijverleden?
En komt u niet met het Onzin Argument-ja, ik
heb uw Verklaring gelezen [16], dat hij als ''vertegenwoordiger van de Tweede Kamer' [17] is uitgenodigd.
Want u had best, toen u in eerste instantie de Uitnodiging verzond, kunnen voorstellen, dat niet hij, maar de plaatsvervangend Tweede Kamervoorzitter
aanwezig zou zijn, met opgaaf van redenen.
Overigens hebt u zich-mijns inziens- nog belachelijker gemaakt, door vervolgens te verklaren, dat Bosma alleen welkom zou zijn ''na reflectie'' [18]
Wat is dat voor ONZIN
Denkt u, dat de man dan plots van opvattingen verandert?
Natuurlijk niet.
En natuurlijk heeft hij geweigerd [19]
De fout ligt niet bij hem [hij deugt sowieso niet], maar
bij u.
U had hem nooit op deze wijze moeten uitnodigen, maar van meet af aan zijn vervanger welkom moeten
heten.
Nu achteraf komen met dat reflectieverhaal bevestigt
alleen maar uw zwakke en bizarre stellingname
VERANTWOORDING
Maar Geacht Bestuur:
Het gaat verder dan dat.
Door deze fascistische Clown uit te nodigen, hebt u
niet alleen [onbedoeld] bijgedragen aan het verder
normaliseren van het fascisme, u hebt bovendien
de Keti Koti Viering besmeurd en met modder gegooid
naar alles wat de Afro Caraibische en Inheemse Gemeenschap en alle Vrijheidslievende mensen Heilig is:
VRIJHEID EN GELIJKHEID
U hebt een Modderfiguur geslagen, de fascist Bosma-die ongetwijfeld komt, reken daar maar op!- is
de Lachende Derde en geen Verklaring uwerzijds [20]

Meer van Astrid Essed