Weer die Diefstal!

Vr 5 Juli 2024 14:41 | Astrid Essed | 20 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

VERMELD HET LOUD AND CLEAR, NOS TELETEKST/DE NEDERZETTINGEN

ZIJN IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT!!

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN

NOS Teletekstredactie,

Uw berichtgeving dd 4 juli 2024 ''Grootste annexatie op Westoever''

Geachte Redactie,

U hebt het in de Loop der Tijden kunnen constateren [1].

Van mij komt u niet gemakkelijk af!

Ik volg uw berichtgeving en wanneer het mij goeddunkt,

lever ik daar commentaar op.

Zoals ook nu.

Deze keer richt ik mijn Pijlen op uw berichtgeving dd 4 juli 2024

'' ''Grootste annexatie op Westoever'' [Zie geheel onderin, boven het notenapparaat] en 

ik moet zeggen:

Ontevreden ben ik niet.

Eindelijk-want zo vaak komt het niet voor, hoewel u recentelijk

wel veel meer uw best doet -[2] eens een bericht, waarbij het

Israelische onrecht jegens de bezette Palestijnse bevolking duidelijk

wordt belicht en dat waardeer ik.

Het behelst uw berichtgeving, gebaseerd op een statement van de

Israelische organisatie Peace  Now over de kolonisering

van de Westelijke Jordaanoever, getiteld ''Approval of 5,295 units

and the establishment of 3 new settlements'' [3]

In uw berichtgeving vermeldt u [waarbij u zich baseert op informatie

van de Israelische organisatie Peace Now [4], dat Israel de laatste maanden steeds grotere percelen aan de kolonisten toewijst, waarop nederzettingen 

worden gebouwd.

Verder vermeldt u in uw berichtgeving:

''Op de toegeeeigende stukken land worden nederzettingen

gebouwd door Israelische kolonisten.
Palestijnen mogen daar niets bezitten.
Op de Westelijke Jordaanoever zijn nu ruim 100 nederzettingen,
waar in totaal ruim 500 000 kolonisten wonen''
TOEEIGENING/VAN WIE?
INTERNATIONAALRECHTELIJKE POSITIE NEDERZETTINGEN
Een Opsteker voor u dus, dat u ten langen leste de moeite neemt,
explicieter het aan de bezette Palestijnen gedane onrecht aan de kaak
te stellen.
Maar wanneer u dat doet, moet u ook wel duidelijk zijn in uw
Berichtgeving:
Zo refereert u aan [ik citeer u]
''Op de toegeeeigende stukken land worden nederzettingen
gebouwd door Israelische kolonisten''
Prima
Maar toegeeigend VAN WIE?
Dat vermeldt u niet en uw lezers kunnen dat moeilijk raden
Antwoord:
Toegeeigend van de Palestijnen
Of beter gezegd:
ONTeigend,AFgepakt
Zie de Informatie van de Israelische mensenrechtenorganisatie
Btselem onder noot 5!
Erger nog vind ik, dat u-voor de zoveelste keer- niet duidelijk
maakt dat deze nederzettingen illegaal zijn volgens het Internationaal
Recht, wat echt cruciaal is!
Zie noot 6
Die illegaliteit van de nederzettingen is [kort gezegd] gebaseerd op
artikel 49, 4e Conventie van Geneve en artikel 55, Haags Verdrag 
Staat in noot 6, maar voor uw gemak herhaald in noot 7
Vermeldt u dat dan ook de volgende keer, zoals u het wel
al eerder gedaan hebt! [8]
U weet het dus WEL!
Dit, Waarde Redactie, waren een Paar Belangrijke Punten op de
i!
Hou daarmee een volgende keer rekening
I'll be watching you!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR TELETEKSTBERICHT EN NOTEN

Meer van Astrid Essed