Debat tussen Thierry Baudet en Femke Halsema in de Balie/Brief aan directeur de Balie

Di 23 Januari 2018 03:35 | Astrid Essed | 960 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
DEBAT TUSSEN THIERRY BAUDET EN FEMKE HALSEMA IN DE BALIE/
BRIEF AAN YOERI ALBRECHT, DIRECTEUR DE BALIE
''Alsof het fascisme door politici, mediapresentatoren, kranteartikelen etc niet allang salonfahig is gemaakt en
is geaccepteerd als gesprekspartner in het ''maatschappelijke debat'', doet de
Balie er nog een schepje bovenop door een debat te organiseren tussen Femke Halsema en chique
fascist Thierry Baudet! Een teken aan de wand en tijd voor een felle brief aan de Balie/GEEF FASCISME
GEEN KANS EN LAAT HET NOOIT ''NORMAAL'' WORDEN!''
ZIE OOK
OF
Naar aanleiding van het debat tussen Thierry Baudet en Femke Halsema 
op 29 januari in de Balie, heb ik onderstaande brief gestuurd aan Yoeri
Albrecht, directeur van de Balie
Zie debat
SIGNS OF THE TIMES 1: DE STRIJD OM DE IDENTITEIT
PODIUM MA 29 JAN/20:30
Hieronder de brief
Astrid Essed
AAN DE HEER YOERI ALBRECHT
DIRECTEUR VAN DE BALIE AMSTERDAM
Onderwerp:
Dringende oproep:
Laat Thierry Baudet niet deelnemen aan het aanstaande
Balie debat op 29 januari
Reden:
Zijn gevaarlijke fascistische gedachtegoed/bijdrage
Geachte heer Albrecht,
U hoort het al:
Middels deze brief roep ik u dringend op, af te zien van
de deelname van Forum voor Democratie voorman aan
het aanstaande Balie debat van 29 januari in uw eerste
aflevering van ''Sign of Times'' [zeer toepasselijke naam
in het kader van de snelle ver-extreemrechtsing....],
waar Baudet zal [als het aan mij lgt ''zou''] debatteren met 
Femke Halsema, oud politica en voormalig fractieleider
en lijsttrekker van Groen-Links. [1]
Nou ben ik doorgaans voorstander van het vrije debat.
In dit geval NIET, omdat het geen gewone uitwisseling
der geesten is, maar een gevaarlijk propaganda rondje
voor een nog gevaarlijker gedachtegoed:
het opkomende fascisme.
Want laten we het gewoon benoemen voor wat het is:
Het gedachtegoed van Thierry Baudet is fascistisch en daaraan
hoort u geen podium te bieden.
Tenminste niet als vrijheid en gelijkheid voor u
betekenis hebben.
Uitgaande van het feit, dat u evenals ik fascisme beschouwt als
een ideologie van fundamentele ONgelijkheid, vijand van
Broederschap en een extreem-autoritair systeem, die alle
democratie, vrijheid van meningsuiting en diversiteit in de kiem
smoort:
Dat is precies van Thierry Baudet voorstaat!
Enkele uitspraken van dit chique heerschap?
''”Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.’ [2]
Dit zaait haat tegen vluchtelingen, met name islamitische en is
dus gevaarlijk!
Verder:
''Ik wil graag dat Europa blank, dominant en cultureel blijft zoals
het is.
En in diezelfde radio uitzending
''Ik wil niet dat Europa afrikaniseert''
Ja, IK verzin het niet:
Luister zelf maar naar de radio uitzending. [3]
Dan komt deze waanzinnige bagatellisering van eeuwen slavernij en
kolonialisme:
''Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.”'' [4]
U kent Baudet's opmerking over de ''homeopathische verdunning
van de Nederlandse bevolking, [5], die puur racistisch is en naar
fascisme riekt.
Zijn aanwezigheid op de neo nazistische Ijzerwake [6] en niet
te vergeten zijn sexisme, waarmee hij aanrandingsgoeroe
Julian Leblanc verdedigt. [7]
Meer dan genoeg redenen om de advocaat van de ongelijkheid, Thierry
Baudet NIET uit te nodigen in de Balie.
Tenminste:
Als u werkelijke beschaving, gebaseerd op gelijkheid en humaniteit,
belangrijk vindt en wil verdedigen!
Okay, nu zult u tegenwerpen, dat u dus toch het vrije debat voorstaat,
op het scherpst van de snede, terwijl uit bovenstaande wel blijkt, dat u'gewoon
een zich chique voordoende haatzaaier de kans geeft zijn gif te
spuien.
Maar hoeveel respect heeft Baudet ZELF voor vrijheid van meningsuiting
en het vrije debat?
Ik zal het u zeggen:
ZERO!
NIKS, NADA, NAKKES!
Openlijk pleit hij ervoor, dat mensen, die het niet met hem eens
zijn, de mond moet worden gesnoerd.
Een leraar, die zijn leerlingen opriep, het gedachtegoed
van Thierry Bauder kritisch te onderzoeken, moest volgens
Thierry Baudet worden ontslagen! [8]
Weerman Gerrit Hiemstra, die Baudet's opmerkingen
over het klimaat effectief ontzenuwde, moest ook worden
ontslagen! [9]
Deze meneer Baudet heeft nogal wat noten op zijn zang
en het wordt hoog tijd, dat hem geen podium wordt
geboden voor zijn haatzaaierij en racisme!
TENSLOTTE
Het is niet de eerste keer, dat de Balie de fout ingaat!
Ik herinner mij nog uw facilitering van het anti-Islamdebat
''Waarom haten ze ons eigenlijk'', waarin openlijk werd
opgeroepen tot etnische zuiveringen! [10]
U hebt dat achteraf nog zitten te verdedigen ook! [11]
Dat is u komen te staan op een felle brief van mij aan u
[zie geheel onderin om uw geheugen op te frissen], waaruit
u geen lering getrokken hebt.
Anders had u het niet bestaan, deze advocaat van ongelijkheid,
racisme en haatzaaierij, Thierry Baudet, een podium te bieden.
Een dringende oproep dus:
CANCEL DIT PROPAGANDAOPTREDEN VAN THIERRY BAUDET.
GEEF FASCISME EN HAATZAAIERIJ GEEN RUIMTE!
Doet u dit toch, dan verdedigt u niet het Vrije Woord, maar het om
zeep helpen daarvan.
Want waar fascisme ruim baan krijgt, wordt ieders vrijheid 
vernietigd.
Ook de uwe.
Ik verwacht uw medewerking.
Zo niet, then you'll suffer the consequences, getting a place
in the Hall of Shame.
Zorg dat het niet zover komt!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed