Volkskrant moreel medeplichtig aan stuk historicus Emmer

Do 8 Juli 2021 03:47 | Astrid Essed | 94 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
REDACTIE VOLKSKRANT, U BENT MOREEL MEDEPLICHTIG AAN
DE BAGATELLISERING VAN DE WESTERSE SLAVERNIJ DOOR HISTORICUS PIET EMMER
ZIE VOORAF
ZIE OOK
EN LEES NU MAAR DOOR. LEZERS!

 
[[Deze mailbrief is tevens cc gestuurd aan de heer Piet Emmer, emeritus hoogleraar, Universiteit Leiden, het Rijksmuseum en de kranten AD en ElsevierMagazine, omdat ook zij historicus Piet Emmer een podium gegeven hebben voor zijn bagatellisering van de Westerse slavernijZie in onderstaande brief, noot 7]
AAN
REDACTIE DAGBLAD DE VOLKSKRANT
Onderwerp: Uw facilitering van slavernij apologeet Professor Emeritus
P. C. Emmer, Universiteit Leiden
''””Alle reukwerken van Arabie kunnen deze misdaden niet uitwissen”Vrij vertaald naar Shakespeare’s Macbeth [slaapwandelende Lady Macbeth,Act 5, Scene 1]''
Geachte Redactie,
Zoals u hebt kunnen lezen, begin ik mijn aanklacht tegen u [want dit is niet meer
of minder dan een aanklacht] met een citaat uit William Shakespeare's onvergetelijke toneelsruk/tragedie MacBeth [1]:
''”Alle reukwerken van Arabie kunnen deze misdaden niet uitwissen” [2],
want dat is het Leitmotiv van mijn brief/aanklacht tegen uw publicatie van
een artikel van genoemde Professor [vanaf nu voor het gemak ''de heer Emmer'' of ''Emmer'' genoemd], dd 22 juni jongstleden: ''Wie een beperkte blik op de slavernij wil, spoede zich naar het Rijksmuseum'' [3]
Want de heer Emmer heeft zich kennelijk van meet af aan [ooit heeft ondergetekende in de jaren zeventig een van de eerste hoor/gastcolleges bij hem gevolgd, aan
de Universiteit van Amsterdam, hetgeen tot veel commotie leidde] als Levensdoel gesteld, de Westerse slavernij, oftewel de transatlantische slavenhandel [4] en de daaruit voortvloeiende slavernij in de Amerika's, op
alle mogelijke manieren en drogeredenaties, op zijn vriendelijkst gezegd,
te bagatelliseren.
Over het inhoudelijke, waarvoor uw krant, door hem een podium te geven, moreel medeverantwoordelijk bent, kom ik zo te spreken.
HOOR/GASTCOLLEGE IN DE JAREN 70]
Eerst over dat gewraakte hoor/gastcollege uit het verleden, waarbij ondergetekende aanwezig was:
De heer Emmer betoogde, dat de slavenhandel voor de toenmalige Republiek der Verenigde Nederlanden lang niet zo profijtelijk was, als was aangenomen [5],
waarop een storm van kritiek losbarstte.
Uit later onderzoek bleek, dat de winstmarge [nu ruimer berekend] groter was dan de heer Emmer had beweerd. [6]
Maar de toenmalige kritiek op Emmer was niet zozeer zijn lage inschatting
van de profijtelijkheid, maar de nadruk, die hij daarop legde, waarbij de bagatellisering van deze misdaad tegen de menselijkheid om de hoek kwam kijken.
Die neiging tot bagatellisering ben ik in een aantal andere publicaties/interviews ook tegengekomen, want niet alleen uw krant [eerlijkheid gebiedt dat te zeggen], maar ook andere media hebben Emmer in de loop der tijden ruim baan gegeven. [7]
ARTIKEL EMMER ''WIE EEN BEPERKTE BLIK OP DE SLAVERNIJ WIL, SPOEDE ZICH NAAR HET RIJKSMUSEUM'
En dan nu het in uw Dagblad geplaatste artikel van Emmer, tevens de
reden van deze Brief:
''WIE EEN BEPERKTE BLIK OP DE SLAVERNIJ WIL, SPOEDE ZICH NAAR HET RIJKSMUSEUM'
[8]
Op dit artikel heeft ondergetekende een stevige kritiek geschreven, die u
onder noot 9 kunt [moet zelfs, wil u mijn als hierop volgende korte samenvatting kunnen begrijpen en controleren op bronnen/feiten] lezen:
SAMENGEVAT:
In een AD artikel [10][dat echter naadloos aansluit bij zijn opvattingen in
het door u gepubliceerde artikel], bagatelliseert Emmer de slavernij/slavenhandel, door
de misdadige omstandigheden van de slavenhandel te vergelijken [qua ruimte]
met de vrije overtocht, per vliegtuig/economy class, van vrije migranten, door
het slavenhandel transport te vergelijken met de overtocht van landverhuizers naar de VS, die, hoe slecht de omstandigheden vaak ook, een overtocht van vrije mensen was, die niet geketend waren, wier vrouwen niet werden verkracht
door de bemanning.
Die niet gekocht en verkocht werden bij aankomst in de VS.
Emmer heeft in uw Volkskrant artikel de guts, de slechte omstandigheden van een Drents landarbeiderskind [dat hoezeer verpauperd ook, niet kon worden gekocht
en verkocht te vergelijken met die van een slavenkind in de Amerika's. [12]
Verder verwijst hij  bij de Westers-Europese rooftochten van Afrikanen naar
de rol van de Afrikaanse slavenhalers in opdracht van de blanken, de Arabische
slavenhandelaars, de Afrikaanse slavernij.
Op zich juist, maar hij gebruikt deze eveneens huiveringwekkende zaken, om
de rol van de Europese handelaars [in wier opdracht de slaven immers geroofd waren] te bagatelliseren. [13]
BEWIJS?
Emmer schrijft in zijn artikel o.a.
''Dat de tentoonstelling geen wetenschappelijk, maar een activistisch karakter draagt blijkt ook uit de constatering dat de Europese slavenhandelaren slaven ‘tot object’ maakten. Deden hun Afrikaanse en Arabische collega’s dat dan niet? Kun je de Europeanen verwijten dat ze steeds meer kindslaven kochten?'' [14]
Ja, Redactie, de zin staat er ECHT:
''Kun je de Europeanen verwijten dat ze steeds meer kindslaven kochten?'' [15]
En een dergelijke apologeet van slavenhandel en slavernij, die de ruimte op stinkende slavenschepen [16]
met droge ogen vergelijkt met de volgens hem zo krappe ruimte in de Economy class, die onzin opmerkingen
maakt over ''loon'' dat slaven zou worden uitgekeerd in de vorm van eten en kleding [17], die vindt, dat op deze misdaden tegen de menselijkheid geen ''hedendaagse morele oordelen'' moeten worden toegepast [18], terwijl hij dondersgoed weet van het 17 eeuwse verzet tegen
slavernij [hij noemt het zelf in een ander artikel] [19]
Welnu, een dergelijke apologeet hoort niet thuis in uw krant, of welke andere krant ook, als u zichzelf tenminste ''kwaliteitskrant'' wilt blijven noemen.
Door Emmer's artikel te hebben gefaciliteerd, hebt u zich, evenals andere media zoals Elsevier Magazine en AD [die deze mail cc ontvangen]
moreel schuldig gemaakt aan het verspreiden van de bagatellisering van misdaden tegen de menselijkheid.  [20]
Dit is een schande.
Een grotere schande is het, dat ik u daarop moet aanspreken.
Stop hier dus direct mee en verleen geen publicitaire 
medewerking meer aan schrijfsels zoals van Emmer, die impliciet of
expliciet, een van de Donkerste Bladzijden van de Westerse Geschiedenis, een Make Over geven.
Ik verwacht, dat u mijn dringend verzoek, nee Eis, inwilligt.
En excuses aan de nazaten van de tot slaafgemaakten zijn hier zeker op zijn plaats, want u weet waaraan u hebt meegewerkt.
En denk er goed aan:
''”Alle reukwerken van Arabie kunnen deze misdaden niet uitwissen''
[21]
Dat geldt ook voor uw medeplichtigheid aan Emmer's bagatellisering!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN 1 t/m 21 
[Voor uw gemak in een
link ondergebracht]
OF

Meer van Astrid Essed