Ahed Tamini moet vrij!/Brief aan de leden van de Tweede Kamer

Di 6 Februari 2018 17:58 | Astrid Essed | 1047 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
AHED TAMINI MOET VRIJ!/BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER
ZIE OOK
AAN DE LEDEN VAN VAN DE TWEEDE KAMER
Vooraf:
Hieronder mijn brief over de oproep tot vrijlating van de 16 jarige
Palestijnse activiste Ahed 
Tamini, die ik recentelijk heb geschreven aan alle fracties van
de Tweede Kamer, behalve aan de fascistische partijen de PVV en 
het Forum voor Democratie.
Een iets afwijkende brief [die ook op mijn website wordt gepubliceerd]
heb ik gestuurd naar de Christen-Unie en de Staatkundig Gereformeerde
Partij, omdat zij als ''christenzionisten'' het Internationaal Recht niet
erkennen en op een weinig christelijke manier de Israelische bezettingsterreur
verdedigen
Zie ook
Maar zie hieronder mijn brief
Astrid Essed
Geachte dames en heren,
Ik weet dat ik niet de eerste ben, die u benadert met het
dringende verzoek, zich in te zetten voor de vrijlating van 
de 16 jarige Ahed Tamini.
Maar ik hoop WEL dat ik de laatste ben, omdat u na lezing van
mijn brief tot harde actie zult overgaan, waarmee ik bedoel
Druk uitoefenen op de Israelische ambassadeur, op
de Nederlandse regering en door uw partijen in EU
verband.
Net zolang totdat niet alleen Ahed Tamini is vrijgelaten, maar er
een einde gekomen is aan de mensonterende behandeling
van Palestijnse minderjarigen in bezet Palestijns gebied [1],
door de Israelische bezettingsautoriteiten.
In het verlengde hiervan verwacht ik van u, dat u zich
ervoor inzet, dat er per direct (en dat zonder ellenlange
´´vredesonderhandelingen**) een einde komt aan de nu al
50 jaar durende Israelische bezetting.
5 beschamende lustra! ¨(2)
Van uw andere opvattingen over de Israelische bezetting
ben ik op de hoogte en die heb ik meermalen
bestreden.
Zie onder noot 3
IN HET KORT/DE ZAAK AHED TAMINI
De 16 jarige Ahed Tamini, dochter van de bekende Palestijnse activist
Bassem Tamini [4], werd op in de nacht van maandag op
dinsdag [19 december] door Israelische militairen van haar bed
gelicht en gearresteerd. [5]
Er zijn beelden van haar arrestatie
Zie onder noot 6
Uren daarna werd haar moeder Nariman gearresteerd. [7]
Ook haar 20 jarige nicht Nour Tamini [betrokken bij het hieronder
beschreven incident], werd de volgende dag gearresteerd. [8]
Aanleiding vormde een incident enkele dagen daarvoor, waarbij
te zien was dat Ahed en haar nicht twee Israelische militairen
[zwaar bewapend!] wegduwen.
Er vallen enkele klappen
Later komen er een paar dorpsbewoners bij. [9]
 
Aan dit duw en trekwerk tegen die militairen is wel wat voorafgegaan,
namelijk de voortdurende terreur van het Israelische bezettingsleger
tegen de bezette Palestijnse burgerbevolking:
Directe aanleiding van Ahed's woede was het in het hoofd schieten
van haar neef Mohammed.
Daarvan laat de Israelische krant the Haaretz een gruwelijke foto zien.
Hou daar dus rekening mee bij het kijken naar noot 10.
 
Lering trok het Israelische leger niet uit deze gruwelijke gebeurtenis:
Begin januari 2018 werd een 17 jarige Palestijnse jongen, Musab Firas
al Tamini [lid van de familie van de gearresteerde Ahed] door Israelische
militairen doodgeschoten. [11]
Hij was de eerste in het Nieuwe Jaar.
Sinsdien zijn er volgens de organisatie The Rights Forum nog vijf anderen
neergeschoten.
Zie en huiver/noot 12!
 
Dat betekent dus, dat er ZES Palestijnse jongeren door Israelische troepen
zijn doodgeschoten in de maand januari alleen al!
DEZE TERREUR MOET STOPPEN!
En deze vindt zijn directe oorzaak in de nu al 50 jaar durende
Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden.
Over de onrechtmatigheid, terreur, oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen
van die bezetting ga ik niet uitwijden.
Ik verwijs u naar de sites van The Rights Forum, de Israelische
organisatie Bt'selem en enkele eigen stukken. [13]
Evident is, dat volgens het Internationaal Recht en de universele
wetten, dat er in een land geen vreemde troepen in een land thuishoren,
die bezetting per direct moet worden opgeheven!
Dan stopt ook automatisch de terreur tegen de Palestijnse 
burgerbevolking en worden minderjarigen als Ahed niet meer
in de nacht met veel geweld van hun bed gelicht en komen
zij niet voor militaire rechtbanken!
En vooral:
Dan kunnen de Palestijnen in vrijheid leven, het grondrecht
van ieder volk!
MILITAIRE RECHTBANKEN:
U weet, en anders hoort u het te weten,
van die militaire rechtbanken in bezet Palestijns
gebied!
Niet alleen horen burgers niet voor een militaire rechtbank te komen
en zeker minderjarigen niet, het is ook nog eens groffe
discriminatie, omdat alleen Palestijnen in bezet gebied dit lot treft.
In Israel zelf is er voor de inwoners het reguliere rechtssysteem. [14]
Het zal u bovendien niet verbazen, dat de rechten van een verdachte
bij een militaire rechtbank aanzienlijk minder zijn dan bij een
reguliere rechtbank! [15]
SAMENVATTEND:
Genoeg geschreven en gepraat:
U weet waar het om gaat:
Een minderjarige is 's nachts van haar bed gelicht door 
bezettingssoldaten vanwege wat duw en trekwerk tegenover zwaar-
bewapende soldaten, nadat ze pas gehoord had dat naar 15 jarige
neef in het hoofd geschoten was.
Ze wordt sinds 19 december vastgehouden en moet verschijnen
voor een MILITAIRE RECHTBANK.
Allemaal schendingen van het Kinderrechtenverdrag [16], want
hier is sprake van pure wreedheid en terreur, niet alleen vanwege
de brute arrestatie, maar ook omdat zij sinds arrestatie een aantal
malen van de ene gevangenis naar de andere is verplaatst. [17]
Dat doen de Israelischer autoriteiten wel vaker
om mensen te desorienteren en dat is dus een vorm
van geestelijke foltering! [18]
OPROEP AAN U
Dus doet u hier wat aan!
Wend uw invloed op iedere mogelijke manier aan om
aan te dringen op vrijlating van Ahed Tamini.
Maar dat niet alleen:
ALS ze dan terecht staat, een eerlijk proces voor
een BURGERLIJKE, geen militaire rechtbank.
Dring aan op de beeindiging van he systeem
militaire rechtbanken voor burgers in de 
bezette Palestijnse gebieden!
Maar de belangrijkste eis die ik formuleer is
mijn Opdracht aan u, zich KEIhard te maken en
middels alle politieke middelen die u ter beschikking staan,
in te zetten voor de beeindiging van de Israelische
bezetting, het ontmantelen van alle bestaande nederzettingen
[die illegaal zijn volgens het Internationaal Recht] [19] in
bezet Palestijns gebied en het afbreken van de eveneens
illegale Muur. [20]
Dit had allang moeten gebeuren, maar grijp dit moment aan,
u daarvoor in te zetten.
 
Wegkijken heeft geen zin, want u wordt hier wel degelijk
politiek en moreel op afgerekend!
Laat zien, dat u de Internationale Rechtsorde, die u als
volksvertegenwoordiger van Nederland hoort te bevorderen [21],
ook werkelijk serieus neemt.
OP NAAR DE VRIJLATING VAN AHED TAMINI
OP NAAR DE BEEINDIGING VAN DE ISRAELISCHE
BEZETTING.
Laat het Palestijnse volk in vrijheid kunnen leven, het grondrecht
van ieder mens.
Ik reken op uw medewerking.
[Een brief van soortgelijke strekking is naar uw andere Tweede Kamercollegae gestuurd]
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed