Vrouwen in boerka uit boederij Pukkemuk (Dongen) gezet/Islamofobie/Brief aan eigenaar Pukkemuk

Do 31 December 2015 00:57 | Astrid Essed | 2720 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 VROUWEN IN BOERKA UIT BOERDERIJ PUKKEMUK

(DONGEN) GEZET/ISMAMOFOBIE/BRIEF AAN EIGENAAR PUKKEMUK
 
 
AAN ALLE LEZERS EEN GOEDE JAARWISSELING EN EEN GEZOND
GELUKKIG EN STRIJDBAAR 2016 TOEGEWENST
 
ZIE VERDER:
 
 
 
ZIE OOK
 
 
  
 
AAN DE HEER VAN LEIJSEN, EIGENAAR VAN 
RECREATIEBOERDERIJ ''PUKKEMUK''
 
 
Onderwerp:
Uw discriminerende bejegening van een islamitische familie,
bestaande uit drie vrouwen, elf kinderen en drie mannen, 
waaronder de heer Bilal Salam, die aangifte tegen u heeft gedaan.
 
 
 
 
''Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'


 
ARTIKEL 1, GRONDWET VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
 
''''Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.''

 
ARTIKEL 6, GRONDWET VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
 
  
 
Geachte heer van Leijsen,
 
 
Om met de deur in huis te vallen.
Ik moet zeggen, u hebt een bizarre manier om het Oude Jaar
af te sluiten.
Want wat heb ik vandaag, 30 december, in diverse media gelezen?
Er is aangifte tegen u gedaan vanwege het feit, dat u drie vrouwen met
boerka uit kinderboerderij ''Pukkemuk'' hebt gezet.
Correcter gezegd:
U maakte duidelijk, dat u deze vrouwen in boerka niet in uw
boerderij wilde hebben, waarna de familie is vertrokken. [1]
 
Volgens Bilal Salam, die aangifte tegen u heeft gedaan, zat de
betreffende familie rustig aan een tafeltje wat te eten, de kinderen
speelden, toen u naar hen toekwam en van meet af aan een agressieve
en bedreigende toon aansloeg, waarbij u onder andere zou hebben gezegd:
''Ik moet dat ..... volk niet''
''Ik moet die .......Marokkanen niet''
''Ik moet die ......Turken niet''
''Ik moet dat geloof hier niet.''
U zou van meet af aan bedreigend tegen deze familie zijn geweest en
vooral bezwaar hebben gehad tegen de ''gesluierde'' kleding van de vrouwen.
Daarna zou u nog een keer agressief en bedreigend naar de familie zijn toegekomen
met een herdershond en bewakers''
 
 
Nu is dit de lezing, die Bilal Salam gaf in een interview met Omroep Brabant [2],
die hij op Facebook heeft geplaatst en dat is zijn woord tegen de uwe.
 
Maar waar ik WEL een oordeel over kan hebben, en ook heb, is zowel het filmpje
over uw gedrag als uw tegenover de media geplaatste lezing van de gebeurtenissen.
 
 
HET FILMPJE MET UW UITLATINGEN
 
 
 
Eerst het fimpje. [3]
In het ruim anderhalf minuut durende fimpje komt u op mij bedreigend en
agressief over.
Ik begrijp [en dat wordt niet op het fimpje weergegeven], dat daaraan wel
wat vooraf gegaan is, maar de door u gedane uitingen kunnen absoluut niet
door de beugel.
 
Ik citeer uit dit filmpje:
 
 
 
 
Op het fimpje is een verhitte discussie te horen, die zich, getranscribeerd,
in grote lijnen als volgt afspeelde:
 
 
Bilal Salam 
''Luister praat gewoon normaal, wat is jouw probleem met die
gesluierden"'
 
Eigenaar Pukkemuk [u dus]
''Dat wil ik niet''
 
Vervolgens maakt Bilal Salam u duidelijk, dat we hier in Nederland, in
een rechtsstaat zijn.
Er ontstaat een discussie over geld en u biedt aan, hem het geld
terug te geven [omdat u de gesluierde vrouwen niet in de recreatie
boerderij tolereert]
 
Bilal Salam:
''Dat gaat niet gebeuren meneer ''[hij doelt erop, dat hij de
boerderij niet verlaat]
Verwijst weer naar Nederland als rechtsstaat, waarop ik u
hoor zeggen
Ach k.....t Marokkaan

Een vrouw [uw vrouw?] komt ertussen en probeert
Bilal ertoe te bewegen ''er geen probleem en
discussie van te maken''
Dit doet ze tijdens de woordenwisseling een paar keer.
 
Dan Bilal Salam weer:
 
''We blijven hier, de volgende keer komen we
hier niet meer''
 
Eigenaar Pukkemuk [u dus]
 
''Goed zo, maar niet te lang blijven he.''
 
Bilal Salam
 
''U hebt een hekel aan moslims''
 
Volgens de vrouw, die er weer tussenkomt, is
dat niet waar ''want er werken hier ook moslims''
 
Eigenaar Pukkemuk:
 
''Ik heb geen hekel aan moslims, absoluut niet.''
 
Bilal Salam:
 
''Wat is het probleem met de gesluierden''
 
Eigenaar Pukkemuk
 
''Jullie zijn te extreem, dat wil ik niet.''
 
Bilal Salam
 
''U kent ons niet eens.
Als we extreem waren, kwamen we hier niet.''
 
Eigenaar Pukkemuk 
 
''Jouw geloof moet ik niet.''
 
Nog wat over en weer verhit gediscussieer en dan eindigt het
fimpje. [4]
 
 
UW TEGENOVER DE MEDIA GEPLAATSTE LEZING VAN
DE GEBEURTENISSEN:
 
 
 
Op BN De Stem is uw verklaring te lezen
 
''"Pukkemuk is geen gebedshuis voor volwassenen. Dat is de reden waarom we de groep hebben aangesproken. Zoals we ook andere groepen aanspreken die bij kinderen of hun ouders met opvallend gedrag vragen oproepen. Met discriminatie heeft dat alles niets te maken. Daar nemen we 100 procent afstand van. Kinderfeestjes, schoolreisjes: Week in week uit ontvangen we kinderen in allerlei soorten en maten." [5]


U moet zich schamen, meneer van Leijsen, want u hebt zich zowel
aan discriminatie op gebied van religie als afkomst schuldig
gemaakt.
Ik heb het u horen zeggen, k.... Marokkaan, al zult u dat wel ontkennen.
Maar filmpjes liegen niet. [6]
 
Nog erger [u kon dit nog in woede gezegd hebben, al blijkt
daar hoe dan ook discriminatie/racisme uit], is uw weigering,
gesluierde vrouwen toe te laten en uw onzinnige verklaring, dat 
Pukkemuk ''geen gebedshuis voor volwassenen'' is.
Gesluierde vrouwen hebben dezelfde rechten als alle andere
vrouwen, om iedere locatie, die zij willen,
te bezoeken [weleens van godsdienstvrijheid, artikel 6, Grondwet en gelijke behandeling, artikel 1 Grondwet gehoord?] 
En Godsdienstvrijheid houdt in,
dat mensen het recht hebben, hun geloof te beleven, ongeacht die
religie.
Daarbij hoort bij moslims: Vijf keer per dag bidden.
Dat recht hebt u en ieder ander te respecteren en daarbij is
de ''mening'' van ''kinderen en ouders'' die het ''opvallend
gedrag'' zouden noemen [7], niet relevant, want zeker die ouders
discrimineren dan ook.
En dat is in Nederland en ieder ander land, sinds de apartheid in
Zuid Afrika is afgeschaft, bij wet verboden.
 
Maar verschuilt u zich niet achter deze '''kinderen en hun ouders?''
Ik heb sterk de indruk van wel, aangezien ik u in het betreffende
fimpje[8]  gezegd hebt.
''Ik moet jouw geloof niet.''
 
Verwerpelijk, maar uw zaak.
Maar in uw maatschappelijk gedrag en zeker als eigenaar
van een recreatiegebeuren hebt u iedere uiting van uw discriminatoire
opvattingen achterwege te laten.
 
De door u gewraakte moslimfamilie ''extreem''?
U bent extreem, met uw islamofobisch gedrag en opvattingen!
 
 
TENSLOTTE
 
Mooie manier om het Oude Jaar af te sluiten, met discriminatie,
racisme en agressie.
Want zo ervoer ik uw benadering ook.
 
Grappig is, dat u zichzelf kennelijk als ''slachtoffer'' beschouwt,
nadat u mensen discriminerend bejegend hebt.
 
De wereld op zijn kop.
 
Bilal Salam heeft aangifte tegen u gedaan.
Goedzo.
 
Aan uw gedrag moet paal en perk worden gesteld.
 
Een goede raad, gratis en voor niets.
 
Laat uw nare, discriminatoire vooroordelen in het
Oude Jaar en start het Nieuwe Jaar met het aloude adagium:
 
''Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap''
 
 
Ieder mens is gelijk.
Iedereen heeft het recht op de beleving van zijn religie en
zich te kleden op zijn/haar manier.
 
Van harte beterschap toegewenst in 2016!
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
NOTEN
 
 
 
[1]
 
 
AANGIFTE TEGEN RECREATIEBOERDERIJ PUKKEMUK DONGEN
NA WEIGEREN VROUW IN BOERKA [VIDEO]
29 DECEMBER 2015
 
 
 
 
BN DE STEM
AANGIFTE VAN DISCRIMINATIE TEGEN PUKKEMUK IN DONGEN
NA OPHEF OVER BOERKA (VIDEO)
29 DECEMBER 2015
 
 
 
 
 
OMROEP BRABANT
VROUWEN IN BOERKA UIT BOERDERIJ PUKKEMUK DONGEN
GEZET: ''DOE DIE SLUIERS AF, JULLIE ZIJN TE EXTREEM!''
 
 
 
 
TELEGRAAF
OPHEF OM BOERKA'S EN GEBED OP SPEELBOERDERIJ
29 DECEMBER 2015
 
 
 
 
NOS
 
 
 
 
[2]
 
 
 
ZIE VOOR LEZING BILAL SALAM OP FACEBOOK
 
 
 
BN DE STEM
AANGIFTE VAN DISCRIMINATIE TEGEN PUKKEMUK IN DONGEN
NA OPHEF OVER BOERKA (VIDEO)
29 DECEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
[3]
 
 
ZIE VOOR FILMPJE
 
 
OMROEP BRABANT
VROUWEN IN BOERKA UIT BOERDERIJ PUKKEMUK DONGEN
GEZET: ''DOE DIE SLUIERS AF, JULLIE ZIJN TE EXTREEM!''
 
 
 
 
 
[4]
 
 
 
ZIE VOOR FILMPJE
 
 
OMROEP BRABANT
VROUWEN IN BOERKA UIT BOERDERIJ PUKKEMUK DONGEN
GEZET: ''DOE DIE SLUIERS AF, JULLIE ZIJN TE EXTREEM!''
 
 
 
 
 
 
[5]
 
 
''"Pukkemuk is geen gebedshuis voor volwassenen. Dat is de reden waarom we de groep hebben aangesproken. Zoals we ook andere groepen aanspreken die bij kinderen of hun ouders met opvallend gedrag vragen oproepen. Met discriminatie heeft dat alles niets te maken. Daar nemen we 100 procent afstand van. Kinderfeestjes, schoolreisjes: Week in week uit ontvangen we kinderen in allerlei soorten en maten."
 
 
 
BN DE STEM
AANGIFTE VAN DISCRIMINATIE TEGEN PUKKEMUK IN DONGEN
NA OPHEF OVER BOERKA (VIDEO)
29 DECEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
[6]
 
 
 
ZIE VOOR FILMPJE
 
 
OMROEP BRABANT
VROUWEN IN BOERKA UIT BOERDERIJ PUKKEMUK DONGEN
GEZET: ''DOE DIE SLUIERS AF, JULLIE ZIJN TE EXTREEM!''
 
 
 
 
 
 
[7]
 
 
 
''"Pukkemuk is geen gebedshuis voor volwassenen. Dat is de reden waarom we de groep hebben aangesproken. Zoals we ook andere groepen aanspreken die bij kinderen of hun ouders met opvallend gedrag vragen oproepen. Met discriminatie heeft dat alles niets te maken. Daar nemen we 100 procent afstand van. Kinderfeestjes, schoolreisjes: Week in week uit ontvangen we kinderen in allerlei soorten en maten."
 
 
 
BN DE STEM
AANGIFTE VAN DISCRIMINATIE TEGEN PUKKEMUK IN DONGEN
NA OPHEF OVER BOERKA (VIDEO)
29 DECEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
[8]
 
 
 
 
ZIE VOOR FILMPJE
 
 
OMROEP BRABANT
VROUWEN IN BOERKA UIT BOERDERIJ PUKKEMUK DONGEN
GEZET: ''DOE DIE SLUIERS AF, JULLIE ZIJN TE EXTREEM!''
 
 

Meer van Astrid Essed