Van Criminelen, die Criminelen bestrijden

Wo 2 Maart 2022 12:41 | Astrid Essed | 107 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
POETIN, DE EU EN DE OEKRAINE/VAN CRIMINELEN, DIE CRIMINELEN BESTRIJDEN
ZIE OOK
LEZERS!
Zie onder noot 1 mijn aan een aantal Nederlandse kranten toegezonden
Ingezonden Stuk over de Russische aanval op de Oekraine, de EU/VS reactie
en vooral de hypocrisie van de EU!
Let erop, hoe de EU goochelt met begrippen als ''in strijd met het
Internationaal Recht'', ze toepast naar eigen goeddunken EN het verschil
in behandeling tussen de Oekraiense vluchtelingen en de Midden-Oosten
vluchtelingen, die vorig jaar zijn gestrand in het Niemandsland tussen
Polen en Belarus! [1]
''Wie durft'' ja
Want de mening van uw Wreker van het Onrecht gaat in tegen
het gebruikelijke mainstream gebazel van de reguliere media
over de Oekraine Tragedie, die niet verder durft te gaan dan -terechte- felle
kritiek op de Russissche aanval en weigert kritisch naar de EU en de VS
te kijken.
Ik wel
Omdat het mij onwaarschijnlijk lijkt, dat mijn stuk ook daadswerkelijk
door kranteredacties wordt gepubliceerd, dit hier met u gedeeld
ENJOY
EN LEZERS:
Durf kritisch te zijn,
Dat is het Begin van Wijsheid
ASTRID ESSED
NOTEN
[1]
AAN DE GRENS TUSSEN POLEN EN WIT-RUSLAND/DE EU
IN HAAR NAAKTE ONMENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
27 NOVEMBER 2021
HUMANITAIRE CRISIS POLEN-WIT RUSLAND EN DE EU
ONMENSELIJKHEID/VERVOLG
ASTRID ESSED
30 NOVEMBER 2021
POLAND-BELARUS BORDER CRISIS/LETTER TO THE EU/''EU'S HUMAN
OBLIGATIONS AGAINST THE REFUGEES''
ASTRID ESSED
4 DECEMBER 2021
EINDE NOTEN
INGEZONDEN STUK
Titel:
DE RUSSISCHE AANVAL OP DE OEKRAINE EN DE
HYPOCRISIE VAN DE EU
Ingezonden Stuk
Geachte Redactie,
De meeste weldenkende mensen zullen het erover eens zijn,
dat de Russische aanval op Oekraine een grove schending van de
soevereiniteit is en daarmee in strijd met het Internationaal Recht.
Internationale veroordelingen, vooral van de kant van de
EU en de Verenigde Staten, maar ook van bevriende landen [o.a. Japan, Zuid Korea] zijn dan ook op zijn plaats.
Er is echter ook een andere kant aan deze zaak.
In de eerste plaats de door de EU genomen economische sancties, die, hoe
begrijpelijk ook, mij te ver gaan, omdat, naar is gebleken, nu reeds de gewone
Russische bevolking, die part noch deel heeft aan het oorlogsbesluit van
Rusland's president Poetin, hiervan de dupe dreigt te worden.
Nog gevaarlijker is het door EU landen naar de Oekraine toegezonden
wapentuig van allerlei soort, omdat dit alleen maar escalerend werkt in
de richting van Rusland en we zo een oorlog in gerommeld
dreigen te worden, met alle desastreuze gevolgen van dien.
Want de eerste reactie van Rusland op de sancties-het activeren door Poetin van de nucleaire troepen- liegt er niet om.
Verder kan Poetin ook besluiten de gaskraan dicht te draaien, waardoor
de gasprijzen de lucht in zullen schieten en schaarste dreigt..
De EU zou dan ook moeten stoppen met dergelijke uitdagingen richting Rusland.
Maar er is meer:
Want met alle sympathiek lijkende EU acties uit verklaarde solidariteit
met de Oekraieners, is de EU uiterst hypocriet bezig.
Want als de EU/VS zo begaan zijn met het Internationaal Recht en soevereiniteit,
hoe verklaart zich dan het feit, dat dergelijke sancties nooit genomen zijn
tegen Israel, dat met zijn bezetting van de Palestijnse gebieden en zijn
illegale nederzettingenpolitiek al jaren het Internationaal Recht schendt?
En om nog dichter bij de EU/VS te blijven:
Hoe zit het met de eigen schendingen van het Internationaal Recht,
zoals destijds de door de EU gesteunde Brits-Amerikaanse aanval op
Irak, die ook in strijd was met het Internationaal Recht?
Bitter is ook de vluchtelingenkwestie:
Want terwijl de EU landen de Oekraiense vluchtelingen uit alle
macht helpen en van harte welkom heten [wat ook terecht is], werden
het afgelopen jaar uit Irak en Afghanistan afkomstige vluchtelingen
[ook vaak op de vlucht voor oorlog], grof door Poolse grenswachten
bij de grens tegengehouden of teruggestuurd, met de zegen van de EU,
die Polen's ''verdediging van de grenzen'' toejuichte en bouwt hetzelfde
Polen, dat nu de loper uitlegt voor de Oekraiense vluchtelingen, een
Muur op de grens met Belarus [Wit-Rusland] om Irakese, Afghaanse en
andere Midden Oosten vluchtelingen tegen te houden.
Wrang, inhumaan en ook in strijd met het Internationaal Recht.
Dus prima, dat de EU/VS combinatie [verenigd in de NAVO] Oekraine
steunt en de Russische aanval veroordeelt, maar niet escaleren graag
en dezelfde mensen in dezelfde omstandigheden [Oekraiense vluchtelingen
versus vluchtelingen uit het Midden Oosten] gelijk behandelen.
Anders zondigt de EU tegen de eigen EU Verdragen.
Astrid Essed
Amsterdam
EINDE INGEZONDEN STUK

Meer van Astrid Essed