Blokkade Gaza/Oorlogsmisdaad

Di 26 April 2022 02:39 | Astrid Essed | 97 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
ISRAEL SLUIT GRENSOVERGANG MET GAZA/EN MEER..../AANVAL OP TWEE
FRONTEN OP NOS TELETEKSTREDACTIE
ZIE OOK

AAN

NOS TELETEKST REDACTIE

Onderwerp:

Mijn Aanval op twee Fronten [berichten]:

Uw berichtgeving dd 22 april:

''Opnieuw confrontaties op Tempelberg''

Uw berichtgeving dd 23 april:

''Israel sluit grensovergang met Gaza''

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

Geachte Redactie
Zoals ik al schreef in mijn recente kritiek op uw berichtgeving:
''Ik hoop dat u hieruit lering trekt en dat dit uw berichtgeving

in de toekomst ten goede mag komen.

Anders vindt u mij weer op uw Pad'' [1]

Welnu, ik dacht niet, dat het er zo snel van zou komen, maar

inderdAAD:

U vindt mij opnieuw op uw Pad.

En deelde ik bij mijn vorige kritiek aan uw redactie [overigens niet Teletekst, maar

NOS redactie in het algemeen, zie mail en links] nog voorzichtige complimenten

uit [2], daarvan zal nu geen sprake zijn!

Het betreft hier twee recente berichten van NOS Teletekst:
Bericht 1 [22 april]
''Opnieuw confrontaties op Tempelberg''
Bericht 2 [23 april]
''''Israel sluit grensovergang met Gaza''
Ik begin bij Bericht 1, onder het notenapparaat in te zien:
'Opnieuw confrontaties op Tempelberg''
ONDUIDELIJKHEID BIJ BERICHTGEVING
U schrijft
''De Israelische oproerpolitie is bij gewelddadige confrontaties vanochtend
met Palestijnen opnieuw het gebied rond de Al-Aqsa Moskee binnengevallen,
een zeer gevoelige plek in Jeruzalem.''
Uit uw berichtgeving wordt niet duidelijk,
of de ''confrontaties'' tussen de Israelische oproerpolitie
zich alleen hebben afgespeeld om en nabij de Al-Aqsa Moskee,
zoals u schrijft [zie Bericht onder notenapparaat]
of dat ze de Al-Aqsa Moskee ook daadwerkelijk zijn binnengevallen, wat zo
ongeveer schering en inslag is bij de Israelische politie [2]
Verder bent u [surprise, surprise,....] eenzijdig in uw berichtgeving, omdat u alleen
de Israelische lezing van de gebeurtenissen weergeeft, maar niet
de Palestijnse.
U schrijft namelijk:
''Israel zegt, dat honderden gewelddadige Palestijnse demonstranten
vanochtend op het terrein van de Tempelberg waren, waar de Moskee staat.
Ze gooiden stenen en vuurwerk naar de ordetroepen.''
Waar is hier de Palestijnse lezing van het Verhaal.
Is dit objectieve journalistieke berichtgeving?
Nee dus.
Opnieuw faalt u, al dan niet met opzet, dat laat ik
in het midden.
Hoe vaak heb ik u al niet gewezen op
deze eenzijdigheid [3],
die een incompleet, gebrekkig en daardoor vertekend
beeld geeft van de gebeurtenissen.
Dat is ernstig, TeletekstRedactie.
Wanneer neemt u zichzelf daaromtrent nu eens serieus?
Uw eenzijdigheid wordt nog eens bevestigd door uw vermelding,
dat Israel zegt, met ingrijpen
te hebben gewacht, tot de gebeden waren beeindigd, wat
er kennelijk op wijst, dat haar politie opnieuw de Al-Aqsa Moskee
is binnengevallen, een woord, dat u zelf ook aan
het begin van deze berichtgeving gebruikt.
Nog los van het feit, dat dit ''wachten tot de gebeden zijn
voltooid'', natuurlijk geen inval in een 
Moskee rechtvaardigt, wie zegt, dat deze Israelische lezing de juiste is?
Weer vermeldt u niet, wat de Palestijnen hierover zeggen.
Weer die eenzijdige berichtgeving.
Overigens wordt het ook Hoog Tijd, dat u in uw berichtgeving
ook vermeldt, dat die Israelische aanvallen op de Al-Aqsa Moskee
bijna structureel zijn.
Ze hebben niet alleen de afgelopen periode met de regelmaat
van een Klok plaatsgehad [4], ook voorafgaande jaren was het Raak. [5]
Wat mij verder stoort aan uw Berichtgeving 1 is, dat u niet
refereert aan het feit, dat de Al-Aqsa Moskee staat in
het door Israel bezette Oost-Jeruzalem [6], waar dus
[zoals bij iedere bezetting] sprake is van repressie en
onderdrukking tegen de bezette Palestijnse bevolking
, maar waar sinds geruime Tijd
sprake is van voortdurende huisuitzettingen van Palestijnen
ten gunste van Joods-Israelische kolonisten
[bewoners van de illegale Israelische nederzettingen [7]
Dat plaatst dan direct ook die ''gewelddadige Palestijnse
jongeren'' in een ander Licht.
Tot zover mijn kritiek op uw Bericht 1
NU NAAR BERICHT 2
Uw Bericht 2 luidt:
'''''Israel sluit grensovergang met Gaza'' en dateert van 23 april 2022'
Eigenlijk heb ik mij nog het meest gestoord aan uw Berichtgeving
van dit Bericht [pleonasme, kan me even niets schelen], omdat
het hieronder te beschrijven Israelische optreden in hoge mate misdadig is en
mensenlevens heeft gekost en nog kost
Hier kom ik zo op terug
Eerst uw Berichtgeving
In uw Berichtgeving schrijft u o.a.
''Israel sluit de grensovergang met Gaza in reactie op Palestijnse
raketaanvallen van de afgelopen dagen.
Duizenden inwoners van het gebied kunnen daardoor voor
onbepaalde tijd niet naar Israel komen.''
Alvorens uw Berichtgeving onder vuur te nemen, eerst iets over
de ongerijmdheid van de Israelische maatregel
Want als Israel werkelijk haar burgerbevolking wilde beschermen
tegen Palestijnse raketaanvallen, helpt de sluiting van de grensovergang
met Gaza toch niet?
DUS:
Is deze Israelische maatregel zuiver een vergelding tegen de bezette [1,
ik nummer de noten opnieuw vanwege uw Bericht 2] Palestijnse burgerbevolking en komt dit dus neer op intimidatie en terreur.
Dat heet, Geachte Redactie, een collectieve straf en dat is verboden
volgens artikel 33, 4e Conventie van Geneve! [2]
 
Verder vind ik het kwalijk en een ernstig manco, dat u doet voorkomen.
alsof die afsluiting van de grensovergang met Gaza een ad hoc maatregel
van de Israelische regering is, terwijl er in werkelijkheid al een jarenlange
BLOKKADE van Gaza aan de gang is [sinds 2007], waarop zware internationale
kritiek is geweest en nog is.
Ik vermeld onder noot 3 wat de mensenrechtenorganisaties Human Rights
Watch, Amnesty International en Btselem.org hierover vermelden.
U kunt trouwens zien onder noot 4, dat Human Rights Watch er al in 2008
op wees, dat de blokkade van Gaza een ''Unlaw Response to Rocket
Attacks'' was 
Toen flikte Israel het dus al [excusez let mots] met als excuus de Palestijnse
raketaanvallen, een dergelijke Blokkade uit te voeren!
Onnoemelijk leed aan Palestijnse kant is het gevolg geweest van die nog
steeds voortdurende Blokkade!
Palestijnen werden beroofd van electriciteit, voedsel en basale medische voorzieningen
Lees er maar de noten 3, 4 en 5 op na!
Het laatste schokkende bericht, dat mij bereikte was de dood van een
Palestijnse baby na uitblijven medische behandeling door
de Gaza Blokkade! [6]
Meer hoef ik toch niet te zeggen?
Het is aan u als Redactie van een belangrijk journalistiek medium om
dus niet te komen met een halfslachtige opmerking over de ''sluiting van
de grensovergang met Gaza'', alsof dat een incident is, waarbij-ja, toegegeven,
dat vermeldt u wel-vele Palestijnen niet naar hun werk in Israel kunnen-maar
erop te wijzen, dat deze wurgings [want dat is het] Blokkade al 15 jaar duurt
en een onacceptabel hoog humanitair Tol heeft geeeist.
EPILOOG
Ik heb u de oren gewassen over uw twee bovenstaande Berichten en
reken erop, dat u uw journalistieke berichtgeving verbetert!
Anders bent u van mij nog niet af
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN, BERICHTGEVING NOS TELETEKST EN
EERDERE MAIL AAN NOS REDACTIE
OF

Meer van Astrid Essed