Herdenking Decembermoorden op Waterlooplein/Einde aan straffeloosheid Bouterse cs

Vr 12 December 2014 19:24 | Astrid Essed | 2948 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 HERDENKING DECEMBERMOORDEN OP WATERLOOPLEIN/

VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/SLECHTS IN GERECHTIGHEID
BERUSTEN
 
 
ZIE OOK
 
  
Op 8 december 2014 is herdacht, dat in de nacht van 8 op 9
december 1982,  15 critici van het militaire regime Bouterse onder diens
verantwoordelijkheid als bevelhebber van het leger, zijn geexecuteerd
zonder vorm van proces. [1]
Deze herdenking vindt jaarlijks plaats [2] en dat is een goede zaak,
want zo worden de slachtoffers van deze ernstige misdaad niet
vergeten en blijft men erop hameren, dat de verantwoordelijken
dienen te worden berecht en veroordeeld.
Er is inderdaad vervolging tegen Bouterse cs ingesteld en het kwam
in 2007 tot een proces [3] maar door een aantal factoren, waarover later, 
wordt dit proces niet hervat [4] [had een tijd stilgelegen].
In een woord een schanddaad, want zo wordt straffeloosheid
beloond en komen de verantwoordelijken ermee weg. 
 
Maar nu eerst een terugblik, vanaf het begin van de macht van
Bouterse,  de militaire coup in 1980.
 
 
 
32 JAAR DECEMBERMOORDEN
EEN TERUGBLIK
 
Een terugblik op de mensenrechtenschendingen en 

oorlogsmisdaden, waaraan Bouterse zich in zijn hoedanigheid als lid van 

de Nationale Militaire Raad [5], bevelhebber van het Surinaamse leger [6] 
en voormalig dictator schuldig gemaakt heeft
 
 
MILITAIRE COUP Na het plegen van de militaire coup op 25 februari 1980 door zestien 

militairen, waaronder Bouterse De Groep van Zestien [7] werd de 

Nationale Militaire Raad geinstalleerd [8], waar Bouterse een belangrijk lid van was 

Op 15 maart 1980 werd een burgerregering gevormd, waarvan medisch specialist Henk Chin A Sen premier werd 

Kort daarna echter werd een Wet aangenomen, die de macht van het parlement beperkte ten gunste van de regering, waarmee de 

democratische rechten steeds meer werden ingeperkt [9]Er zouden trouwens pas weer verkiezingen komen in 1987! 

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE VOOR DE DECEMBERMOORDEN: Voor de decembermoorden hebben Bouterse en de politiek-militair 

verantwoordelijken zich ook schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten 

schendingen Tav Bouterse: Onder zijn verantwoordelijkheid als lid van de Nationale Militaire Raad en 

vanaf juli 1980 bevelhebber van het leger vallen, arrestaties op vage gronden 

en de slechte detentieomstandigheden/mishandelingen van arrestanten onder 

detentieomstandigheden onder voormalige politici 
de zogenaamde oude politiek en ''dissidente'' militairen [10] MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE: STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER 

DECEMBERMOORDEN 

ONOPGEHELDERDE DOOD HORB 

MASSASLACHTING MOOIWANA BETROKKENHEID BIJ DRUGSHANDEL 

De mensenrechtenschendingen betreffen NIET alleen de decembermoorden 

Ook andere misdaden hebben plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van Bouterse Standrechtelijke executie van Sergeant Majoor Hawker 

In maart 1982 vond een mislukte coup plaats onder leiding van Hawker en Rambocus 

Enkele dagen later werd de gewonde Hawker op zijn brancard, voor het oog 

van de wereld, standrechtelijk geexecuteerd [11]

Volgens de Geneefse Conventies, het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en de Internationale Mensenrechtenverdragen is een standrechtelijke executie een oorlogsmisdaad Standrechtelijke executie 15 critici van het militair regime 

De decembermoorden In de nacht van 8/9 december werden 15 critici van het militaire regime in Fort 

Zeelandia standrechtelijk geexecuteerd, na ernstige folteringen [12]

Het officiele verhaaltje, dat zij ''op de vlucht waren neergeschoten'', werd al gauw ontkracht 

Na al die jaren is er dan eindelijk een proces tegen Bouterse en 24 medeverdachten 

Onopgehelderde dood Horb Op 30 januari 1982 werd de na de decembermoorden in ongenade gevallen tweede 

man van Bouterse, Majoor Horb, gearresteerd op verdenking van het ondermijnen van de Staatsveiligheid 

Enkele dagen later wordt hij dood in zijn cel aangetroffen 

Hij zou zich aan het koord van zijn sportbroek hebben opgehangen 

Er ontstaan vrijwel direct twijfels over de doodsoorzaak, die nooit is 

opgehelderd [13]

Moiwana/Massaslachting In het gewapende conflict tussen Bouterse en de leider van het zgn Jungle 

Commando, Brunswijk van 1986 tot 1992, zijn aan beide zijden [14] een groot aantal mensenrechtenschendingen 

en oorlogsmisdaden gepleegd 

De beruchtste is de door het Nationaal Leger olv Bouterse aangerichte massaslachting 

onder de bewoners van Moiwana, een dorp in het binnenland van Suriname, 

van wie tientallen werden gedood [15]Het Inter Amerikaans Hof voor de Mensenrechten veroordeelde Suriname 

voor de massamoord [16]Drugshandel En als klap op de vuurpeil is hij door Nederland bij verstek veroordeeld tot 

11 jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel [17]Wikileaks onthulde bovendien, dat Bouterse nog tot 2006 actief zou zijn 

geweest in de drugshandel [18] 
 
Met dank aan Bouterse is drugsverslaving en de daaraan gerelateerde 

criminaliteit nu een groot probleem in Suriname 

Nog los van alle slachtoffers, die zijn aandeel in de drugshandel ook buiten 

Suriname heeft gemaakt.

AMNESTIEWET/DOODSTEEK VOOR
GERECHTIGHEID
PROCES DECEMBERMOORDEN GETORPEDEERD
 
 
Ik heb het gehad over het Decembermoordenproces,
waarin Bouterse en 24 andere verdachten werden berecht. [19]
Dat heeft nu de doodsteek gekregen door de aanname van
de zogenaamde ''amnestiewet'' in 2012. [20], waarbij een reeds
bestaande amnestiewet werd uitgebreid tot de periode
van de Decembermoorden. [21]
Voormalig militair tegenstander, R Brunswijk, stemde ook
voor [waardoor er een meerderheid was] , waarbij hij bedong,
dat de massaslachting in het bosnegerdorp Moiwana 
buiten die amnestie viel. [22]
Hiervoor kunnen Bouterse cs dus nog wel ter verantwoording
worden geroepen.
Duidelijk is, dat die amnestiewet de deur wijd open zet voor
straffeloosheid, wat een klap is in het gezicht van de slachtoffers
van de decembermoorden, hun nabestaanden en gerechtigheid 
in het algemeen. [23]
 
Het voornemen van het parlement, een Waarheidscommissie in
te stellen, die ''de gebeurtenissen van december 1982 gaat onderzoeken [24]
neem ik niet serieus.
Ten eerste is daarvan nog niets van de grond gekomen.
Maar belangrijker is mijn bezwaar, dat die waarheidscommissie
geen alternatief kan zijn, omdat er geen sprake is van
juridische vervolging , berechting en veroordeling. [25]
Om het in gewoon Nederlands te zeggen:
De verdachten komen makkelijk weg met moord en foltering
en dat is geen gerechtigheid. [26]
 
Door de aanname van die amnestiewet, die recht wil praten
wat krom is, wordt het hele proces tegen Bouterse en co 
[dat al stillag] niet hervat. [27]
 
Weg dus gerechtigheid en het zoveelste voorbeeld van
lonende misdaad van Staatslieden en militairen, die
op misdadige wijze hebben huisgehouden.
 
 
EPILOOG
NOOIT VERGETEN
 
De decembermoorden zijn 
een van de ergste misdaden, gepleegd in het post koloniale
tijdperk van Suriname.
Daarom is het van levensbelang, deze te blijven herdenken.
Opdat men niet zal vergeten.
Opdat men latere misdaden van de Surinaamse militaire
dictatuur, zoals de massaslachting van bosnegerdorp
Moiwana, nooit zal vergeten.
 
Straffeloosheid, die de folteraars en moordenaars van 8 december
laat lopen,  laat de uiterste minachting van het meest elementaire
,het recht op leven, zien.
 
Daarom:
Herdenken en ijveren voor berechting.
 
Maar berechting of niet, de Decembermoorden zullen
voortleven als een van de zwartste bladzijden in de Surinaamse
geschiedenis in het post koloniale
tijdperk.
 
SLECHTS IN GERECHTIGHEID BERUSTEN.
 
 
 
 
Astrid Essed
 
 
 
 
 
NOTEN
 
 
[1]
 
 
WIKIPEDIA
DECEMBERMOORDEN
 
 
 
 
[2]
 
 
WIKIPEDIA
DECEMBERMOORDEN/HERDENKINGEN
 
 
 
[3]
 
 
WIKIPEDIA
DECEMBBERMOORDEN/PROCES DECEMBERMOORDEN
 
 
 
[4]
 
 
PROCES DECEMBERMOORDEN WORDT NIET HERVAT
14 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
[5]
 
 
WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD
 
 
 
[6]
 
 
Bouterse is bevelhebber van het leger geweest
vanaf juli 1980 tot december 1992
 
 
[7]
 
 
WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUP
 
 
 
 
[8]
 
 
WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD
 
 
 
 
[9]
 
 
''In mei 1980 nam het parlement een wet aan die macht van de regering versterkte ten koste van die van het parlement''
 
Bron
 
WIKIPEDIA
CHIN A SEN
 
 
 
 
[10]
 
 
Ik refereer hier o.a. aan mishandelingen en slechte detentieomstandigheden van adviseurs en 
oud politici in 1980/1981 en de slechte detentieomstandigheden van de in augustus 1980 
gearresteerde militairen Sital, Mijnals en Joeman, met wie Bouterse cs een politiek-ideologisch conflict hadden 

Arrestatie oud politici\

WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUPMishandeling: 

GESCHIEDENIS VAN DE NPS 
EEN BESCHRIJVING IN VOGELVLUCHT
Arrestatie Sital, Mijnals en Joeman 

WIKIPEDIA 
NATIONALE MILITAIRE RAAD
[11]


STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER 

WIKIPEDIA 
WILFRED HAWKER
WIKIPEDIA 
WILFRED HAWKER
VPRO 
HALLO HALLO IS DIT FORT ZEELANDIA? 

[12]


AMNESTY INTERNATIONAL 
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA
RAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTE 
''DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982: DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDER 

Rapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 - De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander 


WIKIPEDIA 
DE DECEMBERMOORDEN 
DE GROENE AMSTERDAMMER 
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW 
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME 
6 JANUARI 2010
[13]


OUD RECHERCHEUR TWIJFELT AAN DOODSOORZAAK HORB/GEHEUGEN ''GEWIST'' 
11 JULI 2011 
DE WEST 
THEO PARA 
5 MAART 2012 

HORB IS VERMOORD
[14]

WIKIPEDIA 
BINNENLANDSE OORLOG
[15]


AMNESTY INTERNATIONAL 
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

DE GROENE AMSTERDAMMER 
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW 
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME 
6 JANUARI 2010 
''Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.'' 

WIKIPEDIA 
MOIWANA
[16]


''Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.'' 

WIKIPEDIA 
MOIWANA 

[17]

Niet welkom 
"We kunnen niet van tafel vegen dat Bouterse in Nederland tot elf jaar is veroordeeld wegens drugshandel", aldus minister Verhagen van Buitenlandse Zaken in een reactie. "Hij is niet welkom in Nederland anders dan om zijn gevangenisstraf uit te zitten." 


NOS 
BOUTERSE NIEUWE PRESIDENT SURINAME 
19 JULI 2010 
[18]

VOLKSKRANT 
WIKILEAKS ONTHULLING BRENGT BOUTERSE IN GROTE VERLEGENHEID 
12 SEPTEMBER 2011 
NRC 
DESI BOUTERSE BLEEF TOT 2006 ACTIEF IN DRUGSCRIMINALITEIT 
22 JANUARI 2011 [19]
 
 
WIKIPEDIA
DECEMBBERMOORDEN/PROCES DECEMBERMOORDEN
 
 
 
 
[20]
 
NOS 
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN
5 APRIL 2012
 


[21]

AMNESTIEWET SURINAME BESPOTTING MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED
MEI 2012
[22]


NOS 
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN
5 APRIL 2012
 [23]


AMNESTIEWET SURINAME BESPOTTING MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED
MEI 2012AMNESTIEWET DOODSTEEK DEMOCRATIE EN MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED
6 APRIL 2012

 
 
[24]
 
 
 
NOS 
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN
5 APRIL 2012
 
 
 
 
[25]
 
 
30 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAAR
NIET VERGETEN/ZONDER VERVOLGING GEEN
GERECHTIGHEID
ASTRID ESSED
 [26]


30 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAAR
NIET VERGETEN/ZONDER VERVOLGING GEEN
GERECHTIGHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[27]
 
 

Meer van Astrid Essed