Voor en tegenstanders van Zwarte Piet/Twee gewelddadige kampen?/Ach, kom op zeg!

Ma 18 November 2019 18:20 | Astrid Essed | 453 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
VOOR EN TEGENSTANDERS VAN ZWARTE PIET/TWEE GEWELDDADIGE KAMPEN!/ACH KOM OP ZEG!
ZIE OOK
Beste lezers
IK HEB ER GENOEG VAN!
Granted, ik had vanochtend over andere dingen zullen schrijven, maar soms moet iets urgents er even tussendoor.
En dat is nu die kwestie rond de racistische karikatuur Zwarte Piet [1] en de terechte protesten hiertegen.
Wat mij zo stoort -waardoor ik mijn schema maar even heb omgegooid- is dat eeuwige geleuter over ''twee partijen'', of te wel het op een lijn plaatsen van de protesten van ''voor en tegenstanders van Zwarte Piet'' [2]
Doen, alsof ze zich hetzelfde gedragen en beiden, ''tot kalmte'' moeten worden op geroepen.
Wat er in werkelijkheid gebeurt is dat tegenstanders van Zwarte Piet GEWELDLOOS demonsteren [3] en niet alleen voortdurend worden geprovoceerd door voorstanders, maar ook aangevallen worden en bedreigd!
En dan heb ik het nog niet gehad over het politiegeweld tegen tegenstanders van Zwarte Piet [4], maar dat heb eens eerder besproken en met mij de media [5]
Maar dat wil ik nu even buiten beschouwing laten, hoewel dat ook een hot thema is.
Ik concentreer mij nu op de ontmaskering van de steeds weer herhaalde Leugen, dat er sprake zou zijn van twee partijen, die op een lijn staan.
DAT IS APERT NIET WAAR!
Er is een partij, en dat zijn de demonstranten tegen Zwarte Piet, die geweldloos is, en een andere partij, die Zwarte Piet wil behouden, zoals hij is, die voortdurend en zeer bedreigend soms, gewelddadig is.
Daarmee zeg ik natuurlijk NIET, dat alle voorstanders van Zwarte Piet gewelddadig zijn, maar wel een toenemend en gevaarlijk deel onder hen.
En om maar even een andere hardnekkige misvatting recht te zetten:
NERGENS is beweerd, noch door mij, noch door andere tegenstanders van Zwarte Piet, dat alle voorstanders van Zwarte Piet racisten zouden zijn.
Voorstanders hangen een racistisch fenomeen [6] aan, maar hoeven zelf niet racistisch te zijn.
Hoewel het helaas wel voor een aantal van hen geldt, maar dat is een ander Verhaal:
Een naar Verhaal, dat toch verteld moet worden.
VOORBEELDEN GEWELD/BEDREIGINGEN/PROVOCATIES DOOR PRO ZWARTE PIET AANHANGERS
Dit lijstje is verre van compleet, niet chronologisch, maar de recente voorbeelden, waarbij de bedreigingen steeds grimmiger worden,worden onderin genoemd:
BEDREIGINGEN QUINCY GARIO
Deze voorman van het eerste uur uit de Zwarte Pietenstrijd  [uit de 21 ste eeuw dan, in de 20ste eeuw waren er al decennia lang protesten [7], Quincy Gario, werd bij verschillende gelegenheden ernstig bedreigd, in totaal tenminste 77o keer! [8]
BEDREIGINGEN ZANGERES ANOUK
Zangeres Anouk, die zich had uitgesproken tegen Zwarte Piet, was ook Kop van Jut.
Bedreigers schuwden zelfs geen doodsbedreigingen! [9]
BEDREIGINGEN HUMBERTO TAN
TV presentator Humberto Tan, die zich had uitgesproken tegen Zwarte Piet, werd bedreigd en kreeg beveiliging, die zelfs anderhalf jaar later nog nodig was! [10]
DOUTZEN KROES/BELEDIGINGEN EN BEDREIGINGEN
Ook topmodel Doutzen Kroes, die zich had uitgesproken tegen Zwarte Piet [11], kreeg te maken met beledigingen en bedreigingen. [12]
SCHELDKANNONADE JORGEN RAYMAN
Ook programmamaker Jorgen Raymann kreeg een racistische scheldkannonade over zich heen, toen hij zich uitliet over Zwarte Piet, reden waarom hij zich uit het debat terugtrok. [13]
BEDREIGINGEN SYLVANA SIMONS
Degene, die het misschien nog wel het meest te verduren had, is voormalig TV bekendheid en huidige voorvrouw van Bij1, Sylvana Simons.
Zowel vanwege Zwarte Piet en andere zaken werd Sylvana systematisch en op grote schaal bedreigd, zelfs met de dood. [14]
Ze kreeg zelfs ''bezoek'' van onverlaten, die zich als ''Zwarte Piet'' presenteerden.... [15]
En die bedreigingen gaan nog steeds door....[16]
BEDREIGING PETER R. DE VRIES
Omdat misdaadjournalist Peter R De Vries het gewaagd had te verklaren, dat Zwarte Piet wat hem betreft een ''make over'' mocht krijgen, werd ook hij met de dood bedreigd. 
Hem werd schriftelijk toegebeten:
''Jij bent een vuile landverrader Peter! Hoe haal jij het in je vuile kankerkop om tegen zwarte piet te zijn? Als ik jou ergens tegenkom en dat is voor jou niet te hopen, dan krijg je een kogel door je kop! Jouw bloed zal vloeien landverrader! Ik weet je te vinden,'' [17]
Peter R De Vries reageerde als volgt op Twitter:
En ook: Jouw bloed zal vloeien, landverrader!
Ik weet je te vinden.
Omdat ik tegen #zwartepiet ben.
Dat rechtvaardigt wel een bedreiging. [18]
Ja, als je het waagt tegen Zwarte Piet te zijn, word je gepakt door pro Zwarte Piet hooligan tuig!
''ZOGENAAMD ''GEWELD'' UIT HET ANTI ZWARTE PIET KAMP
En hoe zit het met het ''geweld'' uit het anti Zwarte Piet Kamp?
NIETS
NADA
NAKKES
NIET aanwezig.
Geen bedreigingen, geen geweld, niets!
Een poging van topopstookster en aanzetter tot de anti Zwarte Piet wegblokkade in Friesland, Jenny Douwes, alias ''Jenny d'Arc'' of ''Jammerende Jenny''  [19] om Kick Out Zwarte Piet [20] [De anti Zwarte Piet beweging] neer te zetten als ''terroristisch'' [21], liep op niets uit en werd ontmaskerd door Dick Schoof zelvers, voormalig Nationaal Coordinator Terrorisme en Veiligheid [NCTV] [22], die over KOZP opmerkte:
[Ik citeer uit Youtube film interview]
[PRESENTATOR IN GESPREK MET DICK SCHOOF,
NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDING]
PRESENTATOR:
”Dick Schoof, wat ons opviel en dat is in meerdere media
ook gememoreerd, is dat de actiegroep achter deze demonstratie,
Kick Out Zwarte Piet, ook in uw dreigingsbeeld voor de terreuranalyse
in Nederland staat.
Waarom staan ze erin?”
DICK SCHOOF:
”Dat klopt, als een activistische groep.
Niet als terrorisme, ook niet als extremisme, maar als
een activistische groep en dat in het gepolariseerde klimaat
in Nederland, is dat een van de bewegingen waar we ons zorgen
over maken, omdat dat wellicht kan leiden tot een soort beweging, die
ook echt extremistisch wordt en mogelijkerwijs ook geweld
kan gaan gebruiken.
PRESENTATOR:
”Waarom denkt u dat dat zo is?
Wat voor aanwijzingen hebt u daarvoor?”
DICK SCHOOF:

”Nou dat gaat niet sec over deze groep, maar dat gaat eigenlijk meer

over wat er gebeurt in onze samenleving, wanneer je ziet dat
op rechts en op links een soort extremisme ontwikkelt en we zien
het ook in de landen om ons heen, die geleidelijk aan toch dat gewelddadige
karakter krijgt, maar we zeggen ook in ons dreigingsbeeld,
van geweld is bij deze groep echt geen sprake.”
PRESENTATOR:
”Maar goed, u noemt ze specifiek…en dat klinkt…als je zegt
dreigingsbeeld terrorisme Nederland….aantal groepen worden
….gaan we straks verder over praten….in genoemd, andere ook,
maar dat Kick Out Zwarte Piet staat erbij, waar acht u ze dan
mogelijkerwijs toe in staat. als er extremisme of als er, ja hoe moet
je dat zeggen, als er ontwikkeling in plaatsvindt?”
DICK SCHOOF:
”Ja, het is een van de voorbeelden van rechts-extremisme,
en net zo goed als we dat ook bij Pegida zien, Identitair Verzet,
Erkenbrand en dat zijn allemaal bewegingen, als je ook kijkt
naar het buitenland, dat daar in het buitenland in ieder geval meer
geweld bij te pas komt en dat is waarom we nu eigenlijk een soort
vroegsignalering het opnemen onder het kopje extremisme en
polarisatie van let op….”
PRESENTATOR:
”En dat geldt dus ook voor Kick Out Zwarte Piet….”
DICK SCHOOF:
”En dat geldt in die zin voor alle bewegingen, die zich op de
rechterzijde en op de linkerzijde in het extremisme bewegen.” 
 [23]
Duidelijk wordt voor de oplettende lezer, dat hier geen sprake is van een ''terrorisme'' beschuldiging! [24]  
Wie WEL geweld gebruikte, was de groep rond genoemde Jenny Douwes, de zogenaamde ''Blokkeerfriezen''
Deze groep door genoemde Jenny Douwes via Facebook [25] opgestookte pro Zwarte Piet hooligans, die in november 2017 de A7 blokkeerden om de demonstratie van KOZP en anderen tegen Zwarte Piet bij de Intocht van Sinterklaas in Dokkum, tegen te houden. [26]
Dat leidde, behalve de schending van het recht op demonstratie, tot een levensgevaarlijke situatie waarbij een Zwarte Piet protesteerder, die in de bus zat, ook nog een hersenschudding opliep! [27]
PRO ZWARTE PIETERS GEBRUIKEN GEWELD!/EN MEER
EN MEER........
De lijst van bedreigingen en intimidaties door Zwarte Pieters is lang en de bovenstaande voorbeelden zijn nog maar een topje van de Ijsberg!
Enger is nog het directe, fysieke geweld of dreigingen en daarvan zijn helaas ook nogal wat voorbeelden.
Ik begin met een eerste voorbeeld, dat waarschijnlijk nog maar weinig mensen zich zullen herinneren en daarom hier naar voren gehaald:
VROUW BELAAGD DOOR BUURT NA TWEET OVER ZWARTE PIET
Een vrouw uit Duindorp, Marina Meubelman, had het gewaagd, een tweet te verspreiden over Zwarte Piet, waarin ze in het bericht aangaf, blij te zijn met het besluit van de gemeente om de zwarte pieten in Den Haag niet helemaal meer zwart te laten zijn. 
Daarna:
Eieren tegen het raam, hysterische liedjes als '' ‘Zwarte piet, wiede wiede wiet’ en meer pesterijen. [28]
Of ze nog in Duindorp woont, weet ik niet.....
VROUW OP MALIEVELD BELAAGD DOOR ZWARTE PIET MEUTE
Door een misverstand is een zwarte vrouw, afkomstig uit West Papoea [voormalige Nederlandse kolonie, nu bezet door Indonesie] [29], belaagd door een hysterische Zwarte Piet meute, die, samen met ex PVV er Joram van Klaveren [die nu het Licht heeft gezien en is bekeerd tot de Islam] [30] aan wie door initiatiefneemster Mandy de Roos de Pietitie [pro Pieten online actie] was overhandigd [31], demonstreerde voor het behoud van Zwarte Piet. [32]
Misverstand:
De Pieten menigte dacht, dat zij tegen Zwarte Piet was, terwijl zij een statement maakte tegen de VN, die zich wel druk maakte over Zwarte Piet [33], maar zich te weinig inzette tegen de mensenrechtenschendingen tegen de Papoea's. [34]
Hoe dan ook, toen de Zwarte Piet Meute kennelijk het woord
''Zwarte Piet'' ontwaarde, werden zij dol, stormden in de richting van de vrouw, sloten haar in en riepen haar allerhande beledigingen naar het hoofd.
Zij werd tenslotte door een journalist, die er een stukje over schreef, ontzet [35] en heeft uiteindelijk onder politiebegeleiding het Malieveld verlaten. [36]
TEGENSTANDERS VAN ZWARTE PIET BEKOGELD MET EIEREN EN BIER
'',Scheldpartijen, beledigende spreekkoren, ophitsen, het gooien van eieren. Het is echt een wonder dat de vreedzame demonstranten het nog zo lang vol hielden.'' [37]
Dat is het commentaar van de Eindhovense burgemeester Jorritsma op een hysterische aanval door Zwarte Piet hooligans in Eindhoven, anno Domini 2018! [38]
Het anti Zwarte Piet protest  verliep rustig en vreedzaam, tot een groep van 50 hooligan Zwarte Piet tuigages verschenen, beledigingen schreeuwden en Zwarte Piet demonstranten bekogelden met eieren, bier en pepernoten. [39]
Zie foto's! [40]
EXTREEM-RECHTSE AANVAL OP KOZP IN DEN HAAG
Een griezelige gebeurtenis:
Op 8 november jongstleden heeft een bende extreem-rechts Geboefte, met als initiatiefnemers het extreem-rechtse Pegida en aanverwant extreem-rechts Geboefte, geprobeerd met geweld een gebouw binnen te dringen, waar KOZP een actiebijeenkomst hield.
Er werd met vuurwerk gegooid, ruiten werden ingegooid. [41]
De onverlaten waren gewapend met knuppels en vernielden buiten een aantal auto's waaronder die van KOZP voorman Mitchell Esajas. [42]
Dankzij een gebarricadeerde deur [43] en snel politieoptreden kon erger worden voorkomen. [44]
En NEEN Calamiteitensite Regio 15 [waarvan een verklaring in AD] 
Niets
''Het zou gaan om een confrontatie tussen anti- en pro-zwarte pietenclubs, meldt calamiteitensite Regio15'' [45]
Want dat wekt de indruk, dat twee partijen met elkaar in gevecht zijn en gelijkelijk schuld hebben, terwijl het in werkelijkheid een EENZIJDIGE UITLOKKING DOOR EXTREEM-RECHTS WAS!  [46]
Want tot deze gangsteractie was opgeroepen door de extreem-rechtse club Pegida en een Haagse ondernemer, ene John van Zweden. [47]
GEWELD KOMT NIET UIT DE LUCHT VALLEN
Gevaarlijk is, dat extreem-rechts een steeds grotere grip krijgt op het pro Zwarte Pietenprotest en zo de samenleving verder ontwricht. [48]
Zo krijgen racistisch geweld en intimidatie een steeds grotere grip op niet alleen het anti-Zwarte Piet protest, maar ook op de Nederlandse samenleving in het geheel.
Maar niet alleen extreem-rechts is daar debet aan, ook de ''reguliere'' politieke partijen met hun steeds gewoner wordende
xenofobe en discriminerende uitspraken en voorstellen [49], die op steeds minder weerstand stuiten.
Een partij als de VVD, die via gemene achterdeurtjes, de acceptatie van de doodstraf, die elementaire schending van het recht op leven, langzaam voor een groter publiek acceptabel te maken, door er geen been in te zien, deze in het verre Irak, in samenwerking met Nederland, van toepassing te laten zijn op impopulaire [dat niet zonder reden overigens] groepen als IS strijders. [50]
De stap van het acceptabel maken van de doodstraf voor IS strijders in Irak en het herinvoeren, dichter bij huis, is minder groot dan je zou denken, als de geesten daarvoor maar zijn rijp gemaakt.
EPILOOG
In de Zwarte Pietenstrijd ZIJN er geen ''twee kampen'', die elkaar bestrijden.
Er is een, anti Zwarte Piet kamp, dat vreedzaam protesteert en een fanatiek, door extreem rechts besmet pro Zwarte Piet kamp,
dat steeds geweldadiger wordt.
Daarvan waren er ook weer tekenen bij het recente Zwarte Pietenprotest op 16 en 17 november. [51]
Wat helpt tegen dit geweld?
Hiervoor haal ik de woorden van KOZP Jerry Afriyie aan, naar aanleiding van de extreem-rechtse aanval op KOZP in Den Haag [52]
''Want met geweld krijg je ons niet stil. Dit is het allerstomste wat je kan doen. Je motiveert ons juist!''
[53]
PRECIES!
Ik wil hieraan toevoegen:
Zet de strijd tegen Zwarte Piet voort.
Met de Pen en het Zwaard!
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN