Tentenkamp Koekamp ontruimd/Uitgeprocedeerde asielzoekers niet meer onzichtbaar

Ma 17 December 2012 11:18 | Astrid Essed | 2674 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/ UITGEPRODECEERDE ASIELZOEKERS
NIET MEER ONZICHTBAAR
 
 
DEMONSTRATIE RECHT OP BESTAAN [VOORMALIGE TENTENKAMPEN KOEKAMP
EN NOTWEG] EN COMMISSIEVERGADERING
 
19 DECEMBER 2012
 
 
''Op woensdag 19 december aanstaande zal de commissie Veiligheid en Justitie een commissie- vergadering houden over de ontruiming van de vluchtelingenkampen in Den Haag en Amsterdam. Voorafgaande aan deze vergadering zullen wij, de groep uitgeprocedeerde die in de tentenkampen hebben verbleven een demonstratie houden, onder het motto “Ontruimd maar niet verdwenen. Geen mens is illegaal!”.
Na de ontruiming van het kamp in Amsterdam en de recente ontruiming van het kamp in Den Haag zullen wij woensdag laten zien dat we niet zijn verdwenen en ons probleem nog steeds niet is opgelost. Wij staan wederom op straat, zonder zorg, zonder huis, en zonder vooruitzicht op een waardig bestaan. Het einde van de de twee tenten is echter niet het einde van ons protest voor een normaal leven, wij gaan door tot er een echte oplossing komt.
Ook het voornemen om illegaliteit strafbaar te stellen en te beboeten met 3900 euro boeten maakt de noodzaak om ons te laten horen nog groter. Hoe kan Nederland iets strafbaar stellen waar je zelf niet voor hebt gekozen?
Wij roepen iedereen op om woensdag met ons te demonstreren en de commissievergadering bij te wonen, we willen laten zien dat we nog niet weg zijn en dat er een oplossing moet komen voor ons probleem.
Demonstratie:
Locatie: Koekamp, Den Haag
Tijd 18:00
Commissievergadering:
Locatie: Lange poten 4, Den Haag
Tijd: 19:30''
 
 
 
 
 
 
POLITIEOPTREDEN
VERSLAG VAN ONTRUIMING TENTENKAMP RECHT OP BESTAAN
 
 
 
''De smeris heeft hier ontzettend hard op ingegrepen. Ik was zelf een van de lockers en zag mensen bij het hoofd gegrepen worden, met veel geweld uit de kluwen verwijderd worden. Veel gillen en schreeuwen en kreten van pijn. Een smeris die op een lockon ging staan en bijna de arm van de locker zou breken, een andere locker zag dat een smeris één van de vluchtelingen in zijn kruis kneep, er werd iemand bijna gekeeld door in zijn strottenhoofd te knijpen, een locker kreeg een knie op haar borstkas van een smeris die zo op haar leunde om een ander eruit te trekken.''
 
VERSLAG VAN ONTRUIMING TENTENKAMP RECHT OP BESTAAN [TENTENKAMP
KOEKAMP]
 
 
 
FILMPJE POLITIEOPTREDEN TENTENKAMP RECHT OP BESTAAN [TENTENKAMP
KOEKAMP]
 
 
Zie ook
 
 
 
 
 
 
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Onlangs schreef ik over de ontruiming van het Tentenkamp Notweg [Amsterdam Osdorp]
waar uitgeprocedeerde asielzoekers protesteerden tegen hun door de Nederlandse Staat
opgelegde uitzichtloze en inhumane situatie [1]
Inmiddels hebben de Notweg vluchtelingen voor de winter [2] onderdak gekregen in de Jozefkerk [de Vluchtkerk] [3]
 
Maar hoe verademend dat ook is, het verblijf is slechts tijdelijk en biedt geen permanente oplossing voor hun problemen en de terechte eis: een permanente verblijfsvergunning in Nederland

ONTRUIMING TENTENKAMP KOEKAMP [DEN HAAG]/DE HYPOCRISIE VAN
BURGEMEESTER VAN AARTSEN

Inmiddels is ook, op donderdag 13 december anno Domini 2012, het tentenkamp Koekamp [Den Haag] [4],
ontruimd [5] waar eveneens uitgeprocedeerde asielzoekers [ Irakezen] aandacht vroegen
voor hun uitzichtloze situatie
De ontruimingsreden van burgemeester van Aartsen getuigde van gotspe en hypocrisie:
De slechte weersomstandigheden [6]
Gotspe en hypocrisie, omdat hij al die maanden, dat het kamp aanwezig was, niet alleen
weigerde, enige voorziening voor betere omstandigheden, noch gemeentelijke opvang
te bieden [7], maar er bovendien alles aan deed, het verblijf zo onaangenaam mogelijk
te maken [8]
 
ONTRUIMING TENTENKAMP KOEKAMP/POLITIEGEWELD
 
Zonder slag of stoot vond de ontruiming ook hier
niet plaats
Samen met de 20 overgebleven vluchtelingen protesteerden de actievoerders geweldloos,
door zich aan lockons aan elkaar vast te ketenen [9]
 
 
 
Volgens de Gemeente was het politieoptreden bij de ontruiming ''beheerst en ambachtelijk''
[10]
Volgens de actievoerders was het ''agressief, lomp en onfatsoenlijk [11]
 
Afgaand op een van de Youtube filmpjes [12] geef ik de actievoerders gelijk
Ik heb geconstateerd:
Trekken aan de lockons [dit kan gevaarlijk zijn, arm kan breken]
Grof trekken/duwen van mensen, die binnen de cirkel van lockers zaten
Zonder pardon in de kluwen van lockers en vluchtelingen stappen, met risico, op iemands arm
en been te gaan staan [wat ook naar voren werd gebracht in het verslag ontruiming/Zie noot [11]
 
Gewelddadig politieoptreden is overigens bepaald geen uitzondering, maar eerder
systematisch en structureel
Krakers [13], linkse activisten [14], allochtone jongeren [15], zwervers [16] en anderen zijn regelmatig Kop van Jut, soms met dodelijk gevolg [17], zoals recentelijk nog de 17 jarige Rishi,
die door een politieman op Hollands Spoor werd neergeschoten [18]
 
 
 
ACHTERGROND TENTENKAMP VERZET 

En dan komen we nu aan de werkelijke achtergrond van het verzet van de uitgeprocedeerde vluchtelingen en de redenen voor de Tentenkampenprotesten.

Namelijk het recht van ieder mens op veiligheid, vrijwaring van oorlog en honger en 
een leven in waardigheid 
Het is alzo vaak door de vluchtelingen zelf gezegd en moet hier maar eens duidelijk 
herhaald worden: 

Het gaat hier om mensen, die afkomstig zijn uit oorlogsgebieden o.a. Irak en Somalie 
en vanwege die oorlogssituatie in eigen land gevaar lopen! [19]
Of het land van herkomst wel of geen identiteitspapieren aan de vluchteling 
afgeeft noodzakelijk om terug te kunnen keren, zoals vaak als 
argument door de pers naar voren wordt gebracht [20] is van weinig tot 
geen belang 

De veiligheid van de mensen, EN het recht, in waardigheid en vrijwaring van armoede 
te leven, is waar het hier om draait [21]

Deze mensen, die, uitgeprocedeerd, niet uitzetbaar zijn vanwege die oorlogssituatie, 
belanden op straat, omdat zij krachtens het Nederlandse asielbeleid op geen enkele levensvoorziening behalve wanneer het 
spoedeisende medische hulp is recht hebben 

Dus: 
Geen dak boven je hoofd, geen eten, geen mensenrechten 

Hun ''alternatief'' is: 

Uitzetting naar een land, waar zij grote kans maken, oorlogsslachtoffer te worden 
of anders vanwege de extreme armoede te verhongeren 


En dan ook nogeens verwachten, dat zijzelf meewerken aan hun uitzetting? [22] 
Zoals in: je eigen graf graven...... 

Het enige alternatief om niet je graf te graven, betekent 

Niet te worden uitgezet, omdat je niet uitzetbaar bent hetzij na een rechterlijke toetsing, 
hetzij doordat het herkomstland geen papieren afgeeft 
En weer op straat te belanden 

Waarna alles weer van voren af aan begint EPILOOG 

De Tentenkampen protesten en alle andere vormen van verzet zijn is dus een bittere noodzaak om aandacht te vragen 
voor het gesol met mensen en de barbaarsheid van het Nederlands asielbeleid aan de kaak te stellen 

De Nederlandse politieke machthebbers als Teeven en co behoeven zich geen illusie te maken 

Zij kunnen de Tentenkampen laten afbreken 

Honderden zullen herrijzen 

Ik eindig met de strijdbare woorden van de vanwege haar principiele houding vervolgde [23]
schrijfster en activiste Joke Kaviaar

''''En wij, wij staan hier. Voor de keuze om wel of niet in verzet te komen, op welke manier dan ook. Wat mij betreft is de keuze om naast de vluchtelingen te gaan staan, zand in de machine van migratiecontrole te strooien, diens middelen zoveel mogelijk te saboteren, de strijd nog feller te laten branden en op te doen laaien. Kom erbij staan, versterk de strijd om vrijheid van beweging en bestaansrecht. GEEN MAN GEEN VROUW GEEN MENS IS ILLEGAAL! DOWN DOWN IND! '' [24]

Einde citaat

VRIJWARING VAN OORLOG, VERVOLGING EN ARMOEDE IS GEEN GUNST
MAAR EEN RECHT

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]
 
EKUDOS
TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID OVERHEID
ASTRID ESSED
 
 
EKUDOS
TENTENKAMP ASIELZOEKERS/OPROEP VLUCHTELINGEN/AANKLACHT TEGEN
OVERHEID
ASTRID ESSED
 

[2][3]


DOORBRAAK
VAN TENTENKAMP NAAR VLUCHTKERK
4 DECEMBER 2012


DE VLUCHTKERK
ZOLANG HET PROBLEEM ''NOT WEG'' IS, BLIJVEN WIJ HIER


WEBSITE DE VLUCHTKERK

 
 
[4]
 
FOTO VOORMALIG TENTENKAMP DEN HAAG
 
 
 
 
[5]
 
NOS
TENTENKAMP DEN HAAG ONTRUIMD
13 DECEMBER 2012
 

[6]


''Volgens de burgemeester levert het permanente verblijf een gezondheidsrisico op, zeker nu de winter is aangebroken. ''
 
 
TENTENKAMP DEN HAAG MOET WEG
 
 
 
[7]
 
TENTENKAMP GAAT DOOR ONDANKS TEGENWERKING GEMEENTE DEN HAAG
5 OCTOBER 2012
 
 
 
DOORBRAAK 
ONTRUIMING TENTENKAMP WEGENS DOOR DE STAAT ZELF VEROORZAAKTE VERPAUPERING 
28 NOVEMBER 2012 
 
 
 
 
[8]
 
RECHT OP BESTAAN
TENTENKAMP GAAT DOOR ONDANKS TEGENWERKING GEMEENTE DEN HAAG
5 OCTOBER 2012
 


DE HAAGSE STADSPARTIJ
UITSPRAKEN VAN AARTSEN OVER TENTENKAMP RIDICUUL
4 OCTOBER 2012OCCUPY DEN HAAG
TENTENKAMP DEN HAAG OP KOEKAMP GAAT DOOR
5 OCTOBER 2012
 

 
[9]
 
 
''Een groep vluchtelingen en sympathisanten ging voor de tent zitten, voor de ingang, en haakten in met armen en benen. De groep werd omringd door zes mensen die een kring met lock ons vormden. ''

VERSLAG VAN ONTRUIMING TENTENKAMP RECHT OP BESTAAN

 
 
[10]
 
''Volgens actievoerders is de ontruiming ''agressief, lomp en onfatsoenlijk'' verlopen, maar Den Haag zegt dat de agenten ''beheerst en ambachtelijk'' hebben opgetreden. Ook de politie spreekt van een rustig verlopen ontruiming.''

TENTENKAMP IN CENTRUM DEN HAAG ONTRUIMD[11]


 
VERSLAG VAN ONTRUIMING TENTENKAMP RECHT OP BESTAAN''Volgens actievoerders is de ontruiming ''agressief, lomp en onfatsoenlijk'' verlopen, maar Den Haag zegt dat de agenten ''beheerst en ambachtelijk'' hebben opgetreden. Ook de politie spreekt van een rustig verlopen ontruiming.''

TENTENKAMP IN CENTRUM DEN HAAG ONTRUIMD


VOLKSKRANT
ONTRUIMING VERLOOPT ''AGRESSIEF EN LOMP''
13 DECEMBER 2012[12]


FILMPJE POLITIEOPTREDEN TENTENKAMP RECHT OP BESTAAN [TENTENKAMP
KOEKAMP]
 
 
 
 
 
[13]
 
EKUDOS
PROTEST KRAAKVERBOD LOOPT UIT DE HAND/POLITIEGEWELD TEGEN
KRAKERS
ASTRID ESSED
 


[14]

PETER STORM
30 JUNI ACTIE TEGEN POLITIEGEWELD/FORSE OPKOMST ZEER WENSELIJKDOORBRAAK

POLITIE POOGT SOCIAAL PROTEST ONMOGELIJK TE MAKEN
1 MEI 2011[15]


EKUDOS
DOOD TURKSE MAN IN POLITIECEL/TERECHT VERZOEK GROEN LINKS
ASTRID ESSED

 
 
[16]
 
ELSEVIER
AGENTE SCHOPT DRONKEN MAN TEGEN DE GROND
19 JUNI 2012
 
 
 
NOS
CELSTRAF AGENT VOOR DREIGEN ZWERVER
12 DECEMBER 2012
 
 
 
[17]
 
GLOBAL INFO
SCHIETGRAGE POLITIE IS OFFICIEEL BEREID
9 DECEMBER 2012
 
 
 
[18]
 
''Het was de vijfde keer dit jaar dat iemand dodelijk wordt geraakt door een politiekogel. Vorig jaar waren er vijf dodelijke incidenten waarbij mensen van de politie betrokken waren.''

NOS
POLITIE SCHIET MAN NEER OP STATION
24 NOVEMBER 2012


NOS
HAAGSE JONGEN WAS ONGEWAPEND
26 NOVEMBER 2012


PETER STORM
HET ZOVEELSTE SCHIETINCIDENT

 
PETER STORM
RISHI EN AL DIE ANDEREN VERDIENEN EEN TOCHT- EN BEPAALDE GEEN STILLE
 
 
HERDENKERS VOOR RISHI DOOR POLITIE OMSINGELD EN AFGEVOERD
 
 
 
HET PAROOL
POLITIE HOUDT TWINTIG JONGEREN AAN BIJ HERDENKING RISHI
9 DECEMBER 2012
 
 
 
 
 
 
[19]
 

''Het zijn namelijk vluchtelingen uit landen als Soedan, Somalie en Congo, waar al jaren 
een oorlogssituatie heerst 
Ondanks het feit, dat ze daarom niet uitzetbaar zijn 4, weigert de Nederlandse Overheid te 
voldoen aan haar internationale verplichtingen om deze mensen een verblijfsvergunning 
te verlenen '' 

TENTENKAMP VLUCHTELINGEN OSDORP/BARBAARSHEID NED OVERHEID 
ASTRID ESSED[20]TROUW 
''HANDREIKING'' TEEVEN ASIELZOEKERS TENTENKAMP 
16 NOVEMBER 2012 [21]

''Het zijn namelijk vluchtelingen uit landen als Soedan, Somalie en Congo, waar al jaren 
een oorlogssituatie heerst 
Ondanks het feit, dat ze daarom niet uitzetbaar zijn 4, weigert de Nederlandse Overheid te 
voldoen aan haar internationale verplichtingen om deze mensen een verblijfsvergunning 
te verlenen '' 

TENTENKAMP VLUCHTELINGEN OSDORP/BARBAARSHEID NED OVERHEID 
ASTRID ESSEDVLUCHTELINGEN OP STRAAT 


[22]


[23]

EKUDOS
ARRESTATIE ACTIVISTE WEGENS OPRUIING/NED STAAT HOORT IN BEKLAAGDENBANK
ASTRID ESSED


EKUDOS
OM HAALT WEBSITE JOKE KAVIAAR UIT DE LUCHT/VLUCHTELINGENBEULEN
NED STAAT GAAN VRIJUIT
ASTRID ESSED


[24]

JOKE KAVIAAR
KOM IN OPSTAND/TEGEN DE WET VAN GRENS EN LAND
16 DECEMBER 2012