Bij1 en Denk ondertekenen Amsterdam Joods Akkoord niet/About antisemitism

Ma 19 Maart 2018 00:31 | Astrid Essed | 1114 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
BIJ1 EN DENK ONDERTEKENEN AMSTERDAM JOODS AKKOORD NIET/LET'S
TALK ABOUT ANTI SEMITISM
ZIE OOK
Dit artikel gaat over het Amsterdam Joods Akkoord en de redenen, waarom
Bij1 en Denk dit akkoord niet hebben ondertekend.
Redenen, die anders zijn, dan wordt gesuggereerd
READ ON.......
 
Weinigen zal de deining ontgaan zijn over de tegen een Joods restaurant
gerichte agressie [1], met als resultante een door een aantal partijen 
ondertekend ''Amsterdam Joods Akoord'' [2] EN het feit, dat de anti-racistische
partijen Bij1 en Denk dit Akkoord NIET hebben ondertekend. [3]
Bizar, die niet-ondertekening?
Ja, zo lijkt het wel:
Totdat we het Akkoord eens nader tegen het licht houden,
EN de agressie op dat Joodse restuarant.
HET JOODSE RESTAURANT HA CARMEL
Laten we een ding voorop stellen:
De agressie tegen het Joodse restaurant deugt niet en
die ga ik ook NIET verdedigen.
Het fimplje waarin de agressie te zien is van een man met
een knuppel [en Palestijnse vlag], die de ruiten ingooit en
naar binnen gaat om stennis te trappen, is schokkend
in zijn agressie. [4]
Niet fraai nee.
Maar is het ook anti-semitisch?
Dat is zeer de vraag
Want uit alles blijkt, dat de aanval met antisemitisme
weinig van doen heeft.
Opvallend is in de eerste plaats, dat de restauranteigenaar een
Israelische vlag buiten heeft hangen. (5)
Weet u nog
Van dat land van bezetting, onderdrukking en onrecht, (6)
En als klap op de vuurpijl, als reactie op de agressie van de
aanvaller, heeft de eigenaar verklaard, een NOG grotere
vlag op te zullen hangen. (7)
Dat deze vlag als een rode lap op een Stier werkt (8), snap ik,
maar er zijn zovele manieren om daartegen te protesteren,
zonder als een gek met een knuppel
de ruiten in te gooien (9)
Ook al is hij aanhanger van Israel en/of zijn politiek,
daar is hij vrij in en is tenslotte is HIJ niet verantwoordelijk voor
het door Israel gepleegde onrecht
En wat die aanval betreft, begrijp ik trouwens ook niet, waarom de politie niet direct
ingreep, toen duidelijk werd, dat de man de ruiten aan het
ingooien was en hem rustig naar binnen liet gaan en pas
arresteerde, toen hij al zijn amok had gemaakt (10')
Dat terzijde, maar niet onbelangrijk.
Maar goed
Duidelijk is, dat die aanval niet is te rechtvaardigen, maar is
nog wat anders dan antisemitisme.
En niet zelden wordt Israelkritiek als antisemitisme aangemerkt. (11)
Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen, dat er vanuit Israelcritici geen
antisemitisme IS.

Maar het bizarre is, dat antisemitisme vanuit rechtse, pro Israelhoek,
vaak wordt doodgezwegen, waarover straks meer.
Zie trouwens een overzicht van antisemitische
incidenten volgens het Cidi, een pro Israelische club, die
niet altijd strict onderscheid maakt tussen antisemitisme
en Israelkritiek
Toch voor de objectiviteit hun Monitor Antisemitische Incidenten
in Nederland in 2016. [12]
Maar het bizarre is, dat antisemitisme vanuit rechtse, pro Israelhoek,
vaak wordt doodgezwegen, waarover straks meer.
LET'S TALK ABOUT ANTISEMITISM/AMSTERDAM JOODS AKKOORD
Ik schreef het al:
Naar aanleiding van die vermeende ''antisemitische'' aanval op
het Joods restaurant Ha Carmel [13], wat ik dus betwijfel hebben 
twaalf partijen, die meedoen aan de Gemeenteraadsverliezingen
in Amsterdam [ ChristenUnie, D66, PvdA, VVD, GroenLinks, SP, CDA, SGP, Forum voor Democratie, Ouderenpartij, 50Plus en de Partij voor de Dieren.] [14] begin maart het Amsterdam
Joods Akkoord gesloten [15] om antisemitisme in Amsterdam
harder te bestrijden. [16]
Klinkt goed.
Toch?
Ja, zo LIJKT het wel, maar hier is een stevig addertje
onder het gras:
Want laten we het Amsterdam Joods Akkoord eens
nader onder de loupe nemen:
En wat zien we?
In cauda venenum! [In het staartje zit het venijn] [17]
Toegelicht:
Ik heb, speciaal voor u, de gehele tekst van het
Amsterdam Joods Akkoord onder noot 18 gecopieerd.
KUDOS, ASTRID, HAHAHA
Nu weer serieus:
Nader beschouwd is er niets mis met de tekst OP ZICH:
Aandacht voor de Holocaust, bestrijding antisemitisme,
veiligheid van de Joodse Gemeenschap, etc [19]
Maar zoals ik al schreef:
Het venijn zit in de staart:
Want dit hele mooie document hanteert als maatstaf
de door de Europese Unie aangenomen definitie
voor antisemitisme, de zogenaamde ''Working definition''
[Werkdefinitie] voor antisemitisme. [20]
En daarmee is van alles mis!
Want na het eerste stukje [een alleszins redelijke
definitie van antisemitisme], komt de lelijke
aap uit de mouw:
Als antisemitisme worden ook beschouwd acties
tegen de Staat Israel [21] en ze gaan zelfs zover, dat
het ontkennen van het bestaansrecht van de Staat Israel
daaronder valt, alsook het  bestaan van
de Staat Israel aanmerken als racistisch. [22] 
Of je het daar nu mee eens bent of niet:
Antisemitisch is het niet, want het heeft niets te maken
met denigrerende of beledigende uitlatingen/opvattingen tegen Joden als groep.
Maar het stopt nog niet!
Ook vergelijkingen tussen de Israelische politiek en
Nazi Duitsland worden als antisemitisme beschouwd. [23]
Baarlijke NONSENS, volgens mij en ermee vergelijkbaar,
dat de vergelijking tussen de misdaden van het regime
Bouterse [24] en het Nederlandse slavernijverleden
in Suriname [25] als racistisch zou worden beschouwd!
Met andere woorden:
Weer worden antisemitisme en kritiek op de Staat Israel
op een lijn gesteld!
Het ondertekenen van een dergelijk Akkoord is in feite
het monddood maken van Israelkritiek, zoals
Rights Forum en Een Ander Joods Geluid terecht
opmerken. [26]
Overigens hanteert het Cidi en zijn Antisemitisme 
Monitor die werkdefinitie ook als norm [27], waardoor
het niet verbazingwekkend is, dat antisemitisme en
kritiek op Israel door elkaar gaan lopen.
Een zeer slechte zaak!
BIJ1 EN DENK
En dat is nu precies waar de schoen wringt:
Door die Werkdefinitie van de Europese Unie, waar het Amsterdam
Joods Akkoord zich op baseert EN de Werkdefinitie van
the International Holocaust Remembrance Alliance,
die inhoudelijk ongeveer hetzelfde is [28], zijn Bij1 en
Denk terecht NIET bereid, het Amsterdam Joods Akkoord
te ondertekenen. [29]
Het praktisch op een lijn stellen van antisemitisme met
Israel-kritiek is niet alleen bizar en onzinnig, het is
ook gevaarlijk, omdat het de vrijheid van meningsuiting
beperkt en Israel impliciet laat wegkomen met
zijn bezettings en onderdrukkingspolitiek!
Dus KUDOS voor Bij1 en Denk, dat zij daar niet in
getrapt zijn.
Daarbij komt ook nogeens, dat volgens hun
verklaring,  Denk het Amsterdam Joods Akkoord pas op
het laatste moment toegestuurd heeft gekregen.
[30]
Kan geen toeval zijn.
Het was te verwachten, dat door die niet ondertekening
Bij1 en Denk
in een tendentieus daglicht gesteld zouden worden, wat ook
gebeurde [31]
En in het gunstigste geval werd er door de
media zo over geschreven, dat niet duidelijk werd
toegelicht, wat hun bezwaren nou exact waren. [32] 
Vandaar dit stuk, dat er WEL opingaat.
Net zoals trouwens ook het stuk van Blogger
Peter Breedveld. [33]
TOPPUNT VAN HYPOCRISIE!/ANTISEMIETEN ONDERTEKENEN
HET AMSTERDAM JOODS AKKOORD!
JA!
En dan nu die brave ondertekenaars van Amsterdam
Joods Akkoord!
Daar is tenminste EEN partij bij, die niet alleen
racistisch en xenofoob is [34], maar waarvan de voorvrouw
uitgesproken antisemitische uitspraken gedaan heeft!
Ik heb het hier over La Nanninga, Annabel Nanninga,
nummer 1 lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen
Amsterdam voor het Forum voor Democratie.
Deze dame werpt zich op als voorvechtster van Joodse
belangen [35], maar haar uitspraken liegen er niet om!
FASTEN YOUR SEATBELTS!
Ik citeer La Nanninga:
1
”GAS GEVEN ALS JE EEN JOOD ZIET,
OLD HABITS DIE HARD”
#DEMANJUK” [36]
2
Deze over Dodenherdenking [4 mei]:
”WAT ZIJN JULLIE STIL. IS ER IEMAND DOOD OF ZO? [37]
3
”MEIN KAMPF ”JE LEEST ZES BLADZIJDEN EN HEBT
METEEN ZIN OM JODEN TE VERGASSEN” MWAAHAHA!
#VRIJE WOORD  [38]
 
[Dit is geen opmerking van Annabel Nanninga, maar ze vindt
het duidelijk erg grappig, in het kader van het ”vrije woord”
Opmerking is gemaakt door Islamofoob en gifkikker, de cabatier
Hans Teeuwen op Festivan ”Het Vrije Woord” in de Balie. [39]
4
”NU EVEN WAT MEIN KAMPF KOPEN
JE KAN NIET VROEG GENOEG BEGINNEN MET
DE KERSTCADEAUX. STI-HILE NACHT,
SIEGHEILIGE NACHT”
Ja, het staat er ECHT
Zie noot 40!
5
 
[Deze Nanninga opmerking is direct gericht tegen
ene Frans Traas, EN met een verwijzing naar Hitler’s
genocidale tools, die het leven hebben gekost aan
miljoenen Joden, zigeuners, homo’s, Jehova”
s Getuigen, de zogenaamde ”onvolwaardigen”
en vele anderen]
ROT FFE OP FRANS TRAAS [Opmerking Astrid
Essed, Frans Traas is moeilijk te lezen op de Tweet, maar neem een
vergrootglas, vervolg Nanninga], MORAALRIDDERS, DIE WAS
HITLER EVEN VERGETEN IN DIE MOOIE OVENS VAN M [41]
6
”LACHEN OM GASKAMERS, NET ZO;LANG TOT WE ER TEGEN KUNNEN.. 
[42]
GEGETEN EN GEDRONKEN, LEZERS?
Ik in ieder geval wel!
En een dergelijke partij, Forum voor Democratie, die het
bon ton vindt, een antisemiet als Annabel Nanninga als
lijsttrekster voor de Gemeenteraadsveerkiezingen Amsterdam
te hebben, zou uit volle overtuiging een Amsterdam Joods Akoord
tekenen om zich in te zetten voor de bescherming van de Joodse
gemeenschap in Amsterdam?
Maak dat de kat wijs!
Wat ik dan ook niet begrijp is hoe het Cidi, dat beweert zich in te zetten
tegen antisemitisme, het Amsterdam Joods Akkoord toejuicht [43]
en met geen woord rept over de schokkend groffe en klassiek antisemitische
opmerkingen van Forum voor Democratie lijsttrekster Annabel
Nanninga.
Maar de reden lijkt mij duidelijk:
Het Cidi vindt het kennelijk belangrijker, Israel uit de wind te
houden [en het Forum voor Democratie IS virulent pro
Israel] [44] en neemt het weerzinwekkende antisemitisme
van Annabel Nanninga op de koop toe!
Wanneer rapper Appa Israel vergelijkt met nazi Duitsland,
wordt daar een hoop drukte over gemaakt [45], maar wanneer
Annabel Nanninga het Okay vindt om grappen te maken over
gaskamers [46] is dat ineens geen bezwaar.
Bizar, maar waar en duidelijk meten met twee heel verschillende maten!
BAH!
EPILOOG
Het lijkt zo'n nobel en oprecht statement:
Het Amsterdam Joods Akkoord.
Maar als je het nader gaat bekijken en ziet, dat het
is gebaseerd op de Werkdefinitie van de EU, waarbij 
antisemitisme en Israelkritiek door elkaar gaan lopen,
wordt het addertje onder het gras duidelijk:
Israelcritici kunnen zo gemakkelijk monddood
worden gemaakt en ten onrechte voor antisemiet
worden uitgemaakt.
DAT is dan ook de reden, dat de antiracistische partijen
Bij1 en Denk dit Akkoord, terecht niet hebben ondertekend.
Wat bovendien bizar is is, dat de wereld hier op zijn kop
gezet wordt:
De partijen van echte antisemieten, zoals Annabel Nanninga [Forum voor
Democratie], die volgens haar eigen Tweets ''lacht' om gaskamers
ondertekenen het Amsterdam joods Akkoord met hypocriet medeleven
met de ''bedreigde Joodse Gemeenschap''
Yeah right........
Hoe kan het Cidi, dat beweert op te komen tegen antisemtisme
en het Amsterdam Joods Akkoord toejuicht, dergelijke antisemitische
bondgenoten hebben?
Heel simpel
Forum voor Democratie is die hard pro Israel [47] en het Cidi, dat
kennelijk het uit de wind houden van Israel belangrijker vindt dan echt
antisemitisme bestrijden, neemt de Annabel Nanninga ''gaskamer'' ''grappen'' [48] op de koop toe.
 
Dat is hun gevaarlijke keuze.
Maar kom me dan niet aan met de kwaadaardige suggestie, dat Denk
en Bij1 niet voor bestrijding van antisemitisme zouden zijn.
Bizar maar waar:
De ECHTE antisemieten bewijzen lippendienst aan het Amsterdam
Joods Akkoord, dat onder het mom van ''antiemitismebestrijding''
en passant bezettingsstaat Israel verdedigt.
Astrid Essed

 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed