Een Andere Kijk op Iran

Do 20 Juni 2024 12:59 | Astrid Essed | 21 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
ARTIKEL VAN OUD AMBASSADEUR DRS J.J. WIJENBERG/IRAN, EEN EXISTENTIELE DREIGING VOOR ISRAEL?
ZIE OOK

VOORWOORD ASTRID ESSED

Beste Lezers,

Het is mij een Eer, een belangrijk stuk van oud ambassadeur en Palestina activist drs J. J. Wijenberg op mijn website te plaatsen.

Deze keer een artikel over de Vraag, of Iran werkelijk wel een dreiging

voor Israel is, zoals vaak wordt beweerd.'

Hierop heeft de heer Wijenberg, zoals we van hem gewend zijn, een

zeer verhelderende Kijk, die ik volledig kan wisselen

Zie ook onder het artikel  meer informatie over de heer Wijenberg

ASTRID ESSED

HET ARTIKEL VAN OUD AMBASSADEUR DE HEER WIJENBERG:

IRAN, EEN EXISTENTIELE DREIGING VOOR ISRAEL?
Iran, een ‘existentiële dreiging’ voor Israël?
Het helikopterincident van 19 mei 2024 lijkt een noodlottig ongeval. Gelukkig maar. Maar
toch, is Iran werkelijk een ‘existentiële dreiging’ voor Israël?
De Verenigde Staten, samen met het Verenigd Koninkrijk en Israël, en dus ook met volgzaam
Nederland, kunnen het sinds de Tweede Wereldoorlog slecht met Iran vinden.
In het overigens lezenswaardige artikel “Saoedische omhelzing voor Ahmadinejad” schreef
Carolien Roelants op 5 maart 2007 in de NRC:
 ''de president die Israël van de Midden-Oosterse kaart geveegd wil zien''
Wat beweerde de Iraanse president Ahmadinejad op 25 oktober 2005 in werkelijkheid? 
De
Iraniër Arash Norouzi, hoogleraar aan de Universiteit van Teheran: de Iraanse President zei
dat het ‘zionistische regime’ door het Westen aan de Islamitische wereld werd opgelegd als
een strategisch bruggenhoofd om de dominantie van de regio en haar rijkdommen zeker te
stellen. 
Hij benadrukte dat Palestina de frontlinie in de strijd van de Islamitische wereld met de
Amerikaanse hegemonie vormt. De uitkomst daarvan zal gevolgen hebben voor het gehele
Midden-Oosten.
De eliminering van die krachtige greep op de regio via de zionisten lijkt onvoorstelbaar.
Ahmadinejad herinnerde zijn toehoorders echter aan de ineenstorting van ogenschijnlijk
sterke regimes en noemde drie voorbeelden: de sjah, de Sovjet Unie en het Zuid-Afrikaanse
apartheidsbewind. In die context herhaalde de president de onvervulde wens van Khomeini:

''Iman ghoft een rezhim-e ishghalgar-e qods bayad az safheh-ye ruzgar mahv shavad.''
De Imam zei dat dit regime, dat Jeruzalem bezet houdt,
moet verdwijnen van de bladzijde van de tijd.
‘Bibi’ Netanyahu heeft steeds nuttige vijanden nodig. 
Driekwart eeuw gehersenspoelde,
extreem angstige, extreem agressieve Joodse Israëliërs moeten bij de les gehouden worden.
Iran is het perfecte slachtoffer. 
De gewraakte passage ‘Israël van de kaart vegen’ komt in
Ahmadinejad’s uitspraak niet voor. 
Het woord ‘naghshe’ (kaart) is in het citaat niet terug te
vinden. 
Suggesties van een actieve Iraanse rol daarbij zijn niet aanwezig. De president
citeerde de overleden Imam Khomeini: in Jeruzalem is ‘regime change’ nodig, aldus Prof.
Arash Norouzi.
Het Israëlische regime beschikt over alle ingrediënten voor zelfimplosie.
Ahmadinejads veronderstelling dat de Verenigde Staten via Israël de regio willen domineren
werd onmiddellijk bewaarheid. 
Beide regeringen vervalsten zijn uitspraak. Meer en meer is
deze valse bewering onderdeel van de westerse oorlogsretoriek.
Iran heeft, zoals alle VN-lidstaten, op grond van het Handvest, art. 51, het recht op
zelfverdediging. 
Wanneer de dreiging ook massavernietigingswapens omvat, zoals uit Israël
en wellicht de VS, dient een verantwoordelijk handelende overheid daar geloofwaardige, ook
nucleaire, tegenmaatregelen voor te treffen.
Een te beantwoorden vraag: wie in het Midden-Oosten is ‘de agressor’? 
De Islamitische
Republiek Iran is, evenmin als Israël, een heilstaat, maar ‘de’ agressor? 
 men ook van het
Iraanse regime denken mag, het komt niet als verstandig voor om Nederland - na de
soevereine staat Palestina - met ondeugdelijke argumentatie mee te slepen in een tweede
riskant Israëlisch militair avontuur, nu tegen Iran.
Wie is “de” agressor? Na 7 oktober 2023 luid en duidelijk: het politiek-zionistisch Israëlische regime.
Het geopolitieke machtsvoordeel ontslipt het westen voortvarend. Zie de stemverhoudingen
op 10 mei jl. in de VN-Algemene Vergadering (AVVN).
Van de 193 stemgerechtigde leden
stemden 143 voor versterking van de positie van waarnemer Palestina in de AVVN. 
Nog 9
(negen) lidstaten steunen Israël: Argentinië, Tsjechië, Hongarije, Israël (!), Micronesië,
Nauru, Palau, Papua Nieuw Guinea, de VS.
Nederland – recordhouder liefhebber gemengde
politieke drop – onthield zich met 24 andere VN-lidstaten van stemmen. [En dan is de
coalitie-in-wording nog niet eens aangetreden.] 
Er waren 16 ‘no-shows’.
Israël zou onze steun wellicht op termijn waard kunnen zijn, maar het politiek-zionistische regime zeker niet.
regime zeker niet.
Iran moet van de EU sancties lijst af. Nú.

Jan Wijenberg
Den Haag
ZIE VOOR AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE HEER WIJENBERG
OF

Meer van Astrid Essed