TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID NED OVERHEID
 
 
 
''We are refugees
Not criminals''
 


''Maar het is een grove schande dat vluchtelingen tot deze extreme acties moeten overgaan om zelfs maar duidelijkheid te krijgen over hun situatie. Dit tentenkamp is net als de andere een wanhoopskreet. Er moet een oplossing komen. Die gaat niet zozeer over het verhelpen van de erbarmelijke omstandigheden van het kamp. Er moet zo snel mogelijk een werkelijke oplossing komen voor deze hele groep uitgeslotenen. Wat ons betreft is dat een simpele: geen mens is illegaal, alle vluchtelingen zijn welkom.''


 

Zie ook


 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,

De teerling is geworpen.

Het tentenkamp, waar 134 vluchtelingen ruim twee maanden aandacht gevraagd hebben voor hun onmenselijke situatie, is ontruimd 

Maar niet nadat ruim 80 actievoerders de politie geruime tijd

hebben tegengehouden door het toegangshek te blokkeren

 

Zie

 

http://www.at5.nl/artikelen/91331/einde-aan-tentenkamp-notweg

 

http://www.at5.nl/artikelen/91346/bussen-met-actievoerders-verlaten-notweg

 

 

 

Na de ontruiming zijn de vluchtelingen aangehouden en naar politiebureau Flierbosdreef

Amsterdam Zuid Oost  overgebracht, waar het grootste gedeelte 's avonds [30 november/ontruimingsdag] werden

vrijgelaten

 

 

Geklinkerd dus, want nu stonden zij weer zonder enig recht op de meest elementaire

voorzieningen op straat!

 

Op het moment van schrijven zouden er nog twaalf vastzitten

 

Zie

 

http://no-border.nl/1-december-updates-vanuit-adam/

 

POLITIEGEWELD VAN POLITIEBUREAU FLIERBISDREEF TEGEN VLUCHTELINGEN NOTWEG

 

De avond van de ontruimingsdag [30 november]  was schrijfster dezes aanwezig

bij het bushokje Hofgeest tegenover politiebureau Flierbosdreef, Amsterdam

Zuid Oost waar de

vluchtelingen bivakkeerden, samen met een aantal solidaire helpers,

die ervoor zorgden, dat zij later vervoer kregen naar een overnachtplaats 

 

Er werd verteld over de  behandeling op het politiebureau, die zeer  divers

was

Sommige agenten waren heel redelijk,  anderen gewelddadig en racistisch

Twee ooggetuigen vertelden, een van de vluchtelingen door acht agenten was

beetgepakt en als een vuilniszak naar buiten werd gegooid

onder uitroepen ''Out, Out!''

Dit naar aanleiding van het feit, dat hij vroeg, waar hij naartoe moest

na zijn ''vrijlating''............ 

Ook werd zeker drie ooggetuigen een van reeds vrijgelaten de vluchtelingen, die

een agent nog iets wilde vragen over een achtergebleven tas, ruw bij de kin of hoofd gepakt.......

 
ACHTERGROND:
 
RECHTELOZE POSITIE VLUCHTELINGEN
 
 
VALKUILEN/AFLEIDENDE DISCUSSIE
 
De reden van het tentenkamp protest, dat trouwens ook in Den Haag plaatsvindt [2]
kwam in de media niet goed uit de verf, omdat de aandacht van meet af aan werd afgeleid door andere zaken, die ik in het kort op een rijtje zet
 
VALKUIL 1
HARDE/ONHYGIENISCHE OMSTANDIGHEDEN IN TENTENKAMP
 
Van meet af aan werd er gesproken over het ''onacceptabele'' karakter van
de harde omstandigheden in het kamp 
Er waren [zwangere] vrouwen en kinderen aanwezig, er was gebrek aan hygiene, etc etc. [3]
Los van het feit, dat juist door het ASIELBELEID deze mensen in een dergelijke
situatie waren beland [4]was toppunt van hypocrisie, dat dit werd beweerd door diezelfde
burgemmester van der Laan, terwijl hij en Stadsdeelvoorzitter Baadoud in de twee maanden, dat het kamp heeft bestaan, geen chemisch toilet, geen deken en laat staan beschutting tegen de kou voor deze 
mensen hebben geregeld! [5]
Al wat gebeurde, was dat Baadoud [stadsdeelvoorzitter Stadsdeel West] en burgemeester van der Laan het balletje naar elkaar en Den Haag terugspeelden ten koste van 
de hopeloosheid van vluchtelingen [6]
 
Werkelijke hulp is gekomen van buurtbewoners, de huisartsenpost en solidaire organisaties [7]
 
VALKUIL 2
BURGEMEESTER VAN DER LAAN ERKENT ''RECHT OP DEMONSTRATIE''
 
Consequent heeft burgemmeester van der Laan het tentenkamp protest aangemerkt
als ''demonstratie''
Hierdoor werd hij ontlast van de gemeentelijke zorgplicht tegenover mensen, die
van alles verstoken waren, zelfs de eerste ;evensbehoeften en behoorlijke hygiene
En zijn ''bezorgdheid'' om de hygienische omstandigheden en volksgezondheid'' [9]
gaf hem dan weer reden om bevel te geven tot ontruiming
Een dirty game
Helaas werd van der Laan hierin, gesteund door de rechtbank, 
met voorbijgaan aan de fundamentele rechten van de vluchtelingen oprecht op veiligheid en dus  vrijwaring van oorlog [10]
 
 
VALKUIL 3
''HUMANE OPLOSSING'' SP EN GROEN LINKS
 
Het lijkt sympathiek, de motie van de SP en Groen Links in de Amsterdamse Gemeenteraad
waarbij van der Laan werd opgeroepen tot een ''humane oplossing'' in de kwestie rond
tentenkamp Notweg
Weer bleek het echter om een tijdelijke oplossing te gaan vanwege de barre omstandigheden
[kou, etc], maar niet
om een fundamentelere eis voor verblijfsrecht voor deze uitgeprocedeerden [11]
 
VALKUIL4
''HANDREIKING'' TEEVEN NAAR ASIELZOEKERS
 
Welhaast het grofste staaltje van politieke en media manipulatie is de zogenaamde
''handreking'' van Staatssecretaris Teeven van Justitie naar de asielzoekers 
Die handreking is namelijk een lachertje
Teeven is [of liever gezegd, was] bereid om asielzoekers, die zich bekendmaken en willen meewerken aan hun terugkeer, een maand onderdak te bieden. [12]
 
Het bittere en belachelijke daarvan is, dat de tentenkampstrijd van de uitgeprocedeerden 
nu juist daarom is begonnen!
 
Ze kunnen/willen niet terug naar hun landen van herkomst vanwege de mensonwaardige situatie
 
 
ACHTERGROND TENTENKAMP VERZET
 
En dan komen we nu aan de werkelijke achtergrond van het verzet, dat steeds naar de
achtergrond is gedrongen vanwege de bovengenoemde valkuilen
 
Namelijk het recht van ieder mens op veiligheid, vrijwaring van oorlog en honger en 
een leven in waardigheid
Het is alzo vaak door de vluchtelingen zelf gezegd en moet hier maar eens duidelijk
herhaald worden:
 
Het gaat hier om mensen, die afkomstig zijn uit oorlogsgebieden [o.a. Irak en Somalie]
en vanwege die oorlogssituatie in eigen land gevaar lopen! [14]
Of het land van herkomst wel of geen identiteitspapieren aan de vluchteling
afgeeft [noodzakelijk om terug te kunnen keren], zoals vaak als
argument door de pers naar voren wordt gebracht [15] is van weinig tot
geen belang
 
De veiligheid van de mensen, EN het recht, in waardigheid en vrijwaring van armoede
te leven, is waar het hier om draait [16]
 
Deze mensen, die, uitgeprocedeerd, niet uitzetbaar zijn vanwege die oorlogssituatie,
belanden op straat, omdat zij krachtens het Nederlandse asielbeleid op geen enkele levensvoorziening [behalve wanneer het
spoedeisende medische hulp is] recht hebben
 
Dus:
Geen dak boven je hoofd, geen eten, geen mensenrechten
 
Hun ''alternatief'' is:
 
Uitzetting naar een land, waar zij grote kans maken, oorlogsslachtoffer te worden
of anders vanwege de extreme armoede te verhongeren
 
Het is dan ook perfide, onbeschaafd en tegen alle mensenrechtenregels in om 
deze mensen als ''handreking'' een maand onderdak te bieden [17], waarna zij 
teruggestuurd worden naar oorlog en ellende
 
En dan ook nogeens verwachten, dat zijzelf meewerken aan hun uitzetting? [18]
Zoals in: je eigen graf graven......
 
Het enige alternatief om niet je graf te graven, betekent
 
Niet te worden uitgezet, omdat je niet uitzetbaar bent [hetzij na een rechterlijke toetsing,
hetzij doordat het herkomstland geen papieren afgeeft]
En weer op straat te belanden
 
Waarna alles weer van voren af aan begint
 
 
 
EPILOOG
 

Het tentenkamp is dus nu ontruimd

Schandalig, zoals ik zeg

Schunnig, achterbaks en hypocriet, zoals publicist en activist

Peter Storm terecht opmerkt [19]

Een vuile oorlog van burgemeester van der Laan tegen de vluchtelingen, aldus 

de ware woorden van schrijfster en activist Joke Kaviaar [20]

 
Het Tentenkamp protest was een bittere noodzaak om aandacht te vragen
voor het gesol met mensen en de barbaarsheid van het Nederlands asielbeleid aan de kaak te stellen
 
De Nederlandse politieke machthebbers als Teeven en co behoeven zich geen illusie te maken
 
Zij kunnen dit Kamp laten afbreken
 
Honderden zullen herrijzen
 
Totdat Neerland leert, dat mensen, die hiernaartoe komen om bescherming 
tegen armoede, oorlog of vervolging, daarop RECHT hebben en ook moeten krijgen
 
Dit is geen gunst
MAAR EEN RECHT!!!!
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
 
 
 
 
 
P/S
 
 
 
 
 
[1]
 
AT5
RECHTER: TENTENKAMP MOET WEG
28 NOVEMBER 2012
 

TEKST UITSPRAAK RECHTBANK
 
''De voorzieningenrechter is het met de burgemeester van Amsterdam eens dat er gezondheidsrisico’s bestaan en dat kan worden gevreesd voor wanordelijkheden. De burgemeester mag de demonstratie daarom verbieden.''

LJN: BY4471, Rechtbank Amsterdam[2]

TENTENKAMP DEN HAAG OP KOEKAMP GAAT DOOR
5 OCTOBER 2012


[3] 
''Ook vindt de burgemeester de aanwezigheid van hoogzwangere vrouwen, kinderen en zieken op het voormalige schoolplein aan de Notweg niet acceptabel.''

AT5
VD LAAN: KAMP MAG BLIJVEN, NIET GROEIEN
4 OCTOBER 2012


 


[4]

DOORBRAAK
ONTRUIMING TENTENKAMP WEGENS DOOR DE STAAT ZELF VEROORZAAKTE VERPAUPERING
28 NOVEMBER 2012
[5]

 


AT5
BAADOUD: DRUK OPVOEREN BIJ OVERHEID
4 OCTOBER 2012
 


DOORBRAAK
ONTRUIMING TENTENKAMP WEGENS DOOR DE STAAT ZELF VEROORZAAKTE VERPAUPERING
28 NOVEMBER 2012


[6]


AT5
BAADOUD SCHUIFT TENTENKAMP AF OP BURGEMEESTER
3 OCTOBER 2012
 

AT5
BAADOUD: DRUK OPVOEREN BIJ OVERHEID
4 OCTOBER 2012
 
 
 
[7]
 
Een greep uit solidaire organisaties/individuen
 
 
HET PAROOL
BUURTBEWONERS VOEDEN AFGEWEZEN VLUCHTELINGEN IN TENTENKAMPJE
28 SEPTEMBER 2012
 
 
 
HET PAROOL
ZOEKTOCHT NAAR GEBOUW VOOR VLUCHTELINGEN IN KAMP OSDORP
5 NOVEMBER 2012
 


MAROKKAANSE VROUWENVERENIGING NEDERLAND
 

WIJ ZIJN HIER


NO BORDER NETWORKVLUCHTELINGEN VAN DE STRAAT
VROUWEN TEGEN UITZETTING

 
[8]
 
 
''De burgemeester vindt dat de asielzoekers op een 'behoorlijke manier' aandacht moeten kunnen vragen voor hun standpunt, maar benadrukt dat de demonstratie niet oneindig kan voortduren.''
 
AT5
VD LAAN: KAMP MAG BLIJVEN, NIET GROEIEN
4 OCTOBER 2012 
[9]

BRIEF BURGEMEESTER AAN DE GEMEENTERAAD OVER DE ONTRUIMING
TENTENKAMP NOTWEG
7 NOVEMBER 2012''Burgemeester Van der Laan van Amsterdam had de asielzoekers laten weten dat het kamp voor vrijdagochtend weg moet, omdat de volksgezondheid risico loopt en er ongeregeldheden kunnen uitbreken. De vluchtelingen probeerden de ontruiming met een rechtszaak te voorkomen.''

NOS
TENTENKAMP OSDORP MOET WEG
28 NOVEMBER 2012
[10]

AT5
RECHTER: TENTENKAMP MOET WEG
28 NOVEMBER 2012
 

TEKST UITSPRAAK RECHTBANK
 
''De voorzieningenrechter is het met de burgemeester van Amsterdam eens dat er gezondheidsrisico’s bestaan en dat kan worden gevreesd voor wanordelijkheden. De burgemeester mag de demonstratie daarom verbieden.''

1

LJN: BY4471, Rechtbank Amsterdam11

DOORBRAAK
PROGRESSIEVE KROKODILLENTRANEN LEIDEN NIET TOT VERBLIJFSRECHT
[12]

''Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag bivakkeren, kunnen onderdak krijgen, als ze zich bekendmaken en aan hun terugkeer meewerken.

Asielzoekers die zich bekendmaken en in een toelatingsprocedure zitten, krijgen zelfs maximaal een maand onderdak, áls ze zich voor vrijdagmiddag 16.00 uur hebben aangemeld. Dat is de oplossing waarmee staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid donderdag gekomen is voor de situatie rond de uitgeprocedeerde asielzoekers die al maanden demonstreren in tenten in Amsterdam Osdorp en op het Malieveld in Den Haag.''


TROUW
''HANDREKING'' TEEVEN ASIELZOEKERS TENTENKAMP
16 NOVEMBER 2012


''De uitgeprocedeerde asielzoekers die momenteel nog in een tentenkamp in Amsterdam verblijven weigeren in te gaan op het aanbod van staatssecretaris Teeven van Justitie. Gisteren gaf hij aan dat mensen die meewerken aan hun uitzetting kunnen rekenen op een maand onderdak.''

NRC
ASIELZOEKERS TENTENKAMP GAAN NIET IN OP
''HANDREIKING'' TEEVEN
16 NOVEMBER 2012

 
[13]
 
 
TROUW
''HANDREKING'' TEEVEN ASIELZOEKERS TENTENKAMP
16 NOVEMBER 2012

 
[14]
 
 
''Het zijn namelijk vluchtelingen uit landen als Soedan, Somalie en Congo, waar al jaren 
een oorlogssituatie heerst 
Ondanks het feit, dat ze daarom niet uitzetbaar zijn 4, weigert de Nederlandse Overheid te 
voldoen aan haar internationale verplichtingen om deze mensen een verblijfsvergunning 
te verlenen ''

TENTENKAMP VLUCHTELINGEN OSDORP/BARBAARSHEID NED OVERHEID
ASTRID ESSED[15]
 
 
 
 
[16]
 
 
''Het zijn namelijk vluchtelingen uit landen als Soedan, Somalie en Congo, waar al jaren 
een oorlogssituatie heerst 
Ondanks het feit, dat ze daarom niet uitzetbaar zijn 4, weigert de Nederlandse Overheid te 
voldoen aan haar internationale verplichtingen om deze mensen een verblijfsvergunning 
te verlenen ''

TENTENKAMP VLUCHTELINGEN OSDORP/BARBAARSHEID NED OVERHEID
ASTRID ESSEDVLUCHTELINGEN OP STRAAT


[17]

TROUW
''HANDREKING'' TEEVEN ASIELZOEKERS TENTENKAMP
16 NOVEMBER 2012

 
[18]