Regerings begrip voor liquidatie Soleimani/Brief aan CDA ''christelijke'' huichelaars

Vr 24 Januari 2020 18:50 | Astrid Essed | 313 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
NEDERLANDSE KABINET HEEFT BEGRIP VOOR VS LIQUIDATIE SOLEIMANI/
BRIEF AAN CDA, REGERINGSPARTIJ, DIE ZICH LAAT VOORSTAAN OP HAAR ''CHRISTELIJKE'' MORAAL
ZIE OOK

 
AAN
DE TWEEDE KAMERLEDEN VAN CDA
Vooraf:
Deze brief is eveneens gezonden aan uw collegae Tweede Kamerleden van de andere regeringspartijen en ter kennisneming aan uw andere collegae in de Tweede Kamer van de oppositiepartijen.
Onderwerp:
Liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani in opdracht van de Amerikaanse president Trump
Reactie van de Nederlandse regering
''Everyone has the right to life, liberty and security of person.''
ARTICLE 3, UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
Geachte dames en heren,
Allereerst vanuit hier een Gezond Nieuw Jaar toegewenst met respect voor het Internationaal Recht.
Want aan dat respect voor het Internationaal Recht ontbreekt het soms ten enenmale, in dit geval van de kant van de regering, waartoe uw partij behoort.
Onze regering, en daarmee uw partij, is het Nieuwe Jaar namelijk op de meest foute manier begonnen.
Gaat u een belletje rinkelen?
Zo niet, dan bij dezen:
Namelijk de reactie van de regering op de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani, in opdracht van de Amerikaanse president Trump. [1]
Alsof het al niet ernstig genoeg was, dat de VS meende zich het recht te mogen aanmeten, een generaal uit een land, waarmee zij niet in oorlog is, zomaar uit de lucht te schieten, wat niet meer of minder dan een buitengerechtelijke executie was [2], ging de Nederlandse regering zover, dat zij bij monde van CDA [uw partij dus!] minister Bijleveld van Defensie, verklaarde, wel ''begrip'' te hebben voor deze liquidatie. [3]
Ik citeer Bijleveld, die werd geinterviewd in het actualiteitenprogramma ''Op 1:
''
[TRANSCRIPTIE DEEL INTERVIEW'
''[INTERVIEWER]
”Staat Nederland, staat het kabinet achter deze liquidatie?”
[BIJLEVELD]
”Wij staan wel achter het feit, dat eh, ja, wij hebben begrip voor het feit, dat het is gebeurd.”
”Omdat, als je kijkt naar wat Iran heeft gedaan en als je kijkt naar wat Soleimani is, dat is denk ik ook wel goed om te zeggen, dat is natuurlijk geen heilig Boontje.”
[INTERVIEWER]
”Dat was een boef”
[BIJLEVELD]:
”Dat is een echte boef he, die echt sjiitische milities voor een deel daar heeft geleid, hij heeft …er zijn vreselijke dingen gebeurd in Syrie en daar is hij voor verantwoordelijk.
Wat Iran sowiewo doet is echt heel verkeerd in dat land.
Dus daar hebben wij begrip voor, ook voor beroep op het feit, dat het zelfverdediging is.
Maar tegelijkertijd en dat hebben we ook aan de orde gesteld Nederland en dat zal mijn collega Blok ook aanstaande vrijdag in de Europese Raad aan de orde stellen-tegelijkertijd kom je daarmee in een situatie die het voor het land en de mensen daar nog veel ingewikkelder maakt en dat mag eigenlijk niet.” [4]
Wat, Geachte dames en heren, CDA Tweede Kamerleden, bezielt deze regering eigenlijk?
Niet alleen leidt dit cowboy VS avonturisme tot escalatie in een toch al explosieve regio, met een dergelijk ''begrip'' legitimeert dit kabinet een ordinaire moordaanslag, want dat zijn deze buitengerechtelijke executies! [5]
De VS is niet met Iran in oorlog [al doen zij er met dergelijke Rambo [6] acties wel erg hun best voor], noch lanceerde generaal Soleimani een aanval op Amerikaanse  bodem, wat een militaire handeling tegen hem gerechtvaardigd zou hebben. [7]
Tenzij de Verenigde Staten, Irak, Syrie en die landen in het Midden-Oosten en Voor Azie als hun achtertuin beschouwen, waarop IK zeg:
De Verenigde Staten zijn wel ver van huis, he.
Trouwens, wat wel te verwachten was:
Irak heeft deze liquidatie, waarbij ook een hoge Iraakse militair om het leven kwam en nog een aantal anderen [8], scherp veroordeeld.[9]
Logisch:
Zij willen de vete tussen de VS en Iran niet zien uitgevochten op hun grondgebied!
Irak is immers een soevereine Staat [10], geen achterstaartje van de VS!
SPECIALE VN RAPPORTEUR VOOR BUITENGERECHTELIJKE EXECUTIES
In mijn felle veroordeling van deze VS liquidatie, die een flagrante schending is van het Recht op Leven [11], sta ik bepaald niet alleen, maar verkeer ik in goed gezelschap van Agnes Callamard, Speciale VN rapporteur van Buitengerechtelijke Executies, die deze liquidatie heeft veroordeeld als ''illegaal'' [12]
Is het dan niet triest te bedenken, dat de Nederlandse regering, waarvan uw partij deel uitmaakt en volgens artikel 90, Nederlandse Grondwet, de ontwikkeling van de Internationale Rechtsorde dient te bevorderen [13], het bestaat, voor politieke liquidaties als deze '''begrip'' te hebben? [14]
Waarin verschilt een Staatsliquidaties als deze  van liquidaties a la de Bende van Redouan Taghi? [15]
In een opzicht slechts:
Staatsliquidaties zijn een groter risico voor de wereldvrede.
Voor de rest:
In beide gevallen, ordinaire moordaanslagen.
Onkent u dat?
Wie en wat geeft dan een land, zonder dat er sprake is van een directe militaire aanval op dat land, of een aantoonbaar levensgroot risico daarop [16], politieke tegenstanders, die ze niet welgevallig zijn, de lucht uit te schieten?
En dan is het NOG erger, als andere landen roepen, daarvoor ''begrip'' te hebben! [17]
Uw partij, die nota bene beweert, een christelijke achtergrond te hebben [18], moet zich daarvoor diep schamen!
Op het CDA is, naar mijn mening, deze uitspraak uit het Nieuwe Testament van toepassing
''Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid.'' [19]
NIET?
Waarom dan. niet een keer, zoals bij deze liquidatie, maar wel vaker handelen/standpunten verdedigen, die lijnrecht staan tegenover het Internationaal Recht.
Een voorbeeld, onder noot 20, gun ik u.
EPILOOG
Ik kan mij vergissen, maar ik heb CDA Kamerleden niet hard horen protesteren tegen het ''begrip'' dat de Nederlandse regering heeft getoond voor Trump's liquidatie politiek.
Het wordt hoog tijd, dat dat wel gebeurt!
Wilt u serieus genomen worden in de Grondwettelijke plicht, de ontwikkeling van de Internationale Rechtsorde te bevorderen?
In het CDA adagium ''dat elk menselijk leven recht heeft op bescherming'' [21]
, of geldt dat alleen voor het ongeboren leven? [22]
TOON DAT DAN en stel Kamervragen over deze weerzinwekkende VS liquidatiepolitiek!
Want Soleimani mag dan, volgens minister Bijleveld ''een echte boef'' geweest zijn [23], dat betekent niet, dat mensenrechten en Internationaal Recht op hem niet van toepassing zijn.
Want mensenrechten gelden iedereen.
Toch?
Niet alleen de Westerse bondgenoten?
Neem uw verantwoordelijkheid en stel kritische Kamervragen.
Anders bent u, politiek en moreel, medeverantwoordelijk voor het gedogen van executies zonder vorm van proces.
Ik verwacht, dat u uw verantwoordelijkheid neemt.
Begin het Jaar goed.
Respecteer het Internationaal Recht!
Respecteer het Recht op Leven!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed