Smart Cities Innovatiedag/Brief aan Gemeenteraadsleden Den Haag

Wo 3 Februari 2016 08:12 | Astrid Essed | 2419 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 SMART CITIES INNOVATIEDAG/BRIEF AAN GEMEENTERAADSLEDEN

DEN HAAG
 
 
 
 
ZIE OOK
 
 


EEN DERGELIJKE BRIEF HEB IK OOK AAN HET COLLEGE 
B & W GESTUURD


ZIE 
 
 
AAN
DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD DEN HAAG
 
Onderwerp:
Uw facilitering van ''Smart Cities Innovatiedag''
 
 
Geachte leden van de Gemeenteraad,
 
 
Middels dit schrijven wil ik een vlammend protest laten horen tegen uw
facilitering van de ''Smart Cities Innovatiedag'' op donderdag 4 februari 
anno Domini 2016, waarbij Israelische en Nederlandse bedrijven en instellingen
worden samengebracht. [1]
Grote aanjagers van dit evenement zijn het Nederlandse Ministerie
van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en de Israelische Ambassade. [2]
Mijn protest is tweeledig:
Zowel gericht tegen de economische samenwerking tussen Nederlandse
en instellingen met Israelische in het algemeen [A], vanwege Israel als bezettingsstaat.
Als gericht tegen zaken doen met specifieke Israelische bedrijven en instellingen, die banden
onderhouden met de Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied,
die in strijd zijn met het Internationaal Recht.
EN bedrijven, die banden hebben met het Israelische [bezettings] leger! [B]
 
 
A
 
ZAKEN DOEN MET ISRAEL IN HET ALGEMEEN
 
ISRAELISCHE BEZETTING/BEZETTING IS ONDERDRUKKING
EN TYRANNIE
 
 
Zoals u weet, bezet Israel de Palestijnse gebieden al vanaf 1967, wat
inhoudt[zoals iedere bezetting ter wereld] onderdrukking,
vernedering, mensenrechtenschendingen en [oorlogs] misdaden,
zoals de Gaza militaire operatie ”Protective Edge” in 2014,
waarbij in drie weken tijd meer dan 2100 Palestijnen omkwamen,
scholen en ziekenhuizen werden gebombardeerd en duizenden
dakloos werden. [3]
De VN heeft zelfs de noodklok geluid, dat Gaza
door de opeenvolgende Israelische militaire aanvallen
onbewoonbaar dreigt te worden. [4]
Daarnaast wijs ik op een rapport van Amnesty International
”Trigger happy, Israel’s use of excessive force in the Westbank”,
[5], waarin de misdaden van het Israelische leger aan de kaak wordt
gesteld.
Ook heeft Amnesty International er  het Israelische leger ervan beschuldigd, in de Westbank
ongerechtvaardigd dodelijk geweld tegen Palestijnen te gebruiken. [6]
De lijst van Israelische [oorlogs] misdaden is ellenlang en ga ik hier niet
alles opnoemen.
Dat zou ook ondoenlijk zijn, alleen al over 2015.
Maar een greep eruit heb ik al gedaan en ik voeg nog toe:
De wurgende Gaza blokkade, waardoor patienten
in Gaza geen behoorlijke medische hulp kunnen krijgen. [7]
 
 
De systematische land waterroof van de Palestijnen door de
aanwezigheid van de illegale nederzettingen en de
”hulp” van het Israelische leger bij aanvallen
van kolonisten op Palestijnen. [8]
 
De illegale Israelische Muurbouw, waardoor Palestijnen ernstig
worden beperkt in hun bewegingsvrijheid en geen of moeilijk
toegang krijgen tot scholen en ziekenhuizen. [9]
 
 
Met bedrijven/instellingen van een dergelijke bezettingsstaat doe
je geen zaken, zolang die bezetting/onderdrukking doorgaat
en u als Gemeente is als facilitator van dit evenement medeplichtig
aan instandhouding van dit onrecht.
 
 
 
ZAKEN DOEN MET ISRAELISCHE BEDRIJVEN/INSTELLINGEN
MET BANDEN MET DE ILLEGALE NEDERZETTINGEN IN BEZET
PALESTIJNS GEBIED
 
 
Het is sowieso al verwerpelijk zaken te doen met de Israelische
bezettingsstaat en al helemaal met bedrijven/instellingen, die banden 
hebben met de illegale nederzettingen.
En er is sprake van deelname door zulke bedrijven, instellingen!
Ik noem:
 
  • Ke-La Israel Intelligence: Leden van de Raad van bestuur zijn Shabtai Shavit, voormalig directeur-generaal van de Mossad en Efi Eitam, voormalig generaal en een van de leiders van de kolonistenbeweging in Israël.[10]
  •  
  • Capital Nature: een investeringsbedrijf dat contracten heeft gesloten met Ariel University in de illegale nederzetting Ariel. Partners van Capital Nature zijn wapenfabrikanten Elbit en Rafael. In de raad van Bestuur hebben onder meer zitting een van de vice-voorzitters van Elbit en de voormalige senior vice-voorzitten van Rafael.[11]
  •  

  • Jerusalem Venture Partners (JVP) Cyber Labs, een werkmaatschappij van JVP. JVP Funds heeft veel leden die gediend hebben bij de Israëlische Strijdkrachten (IDF). JVP Community financiert programma’s in illegale nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. [12]
Een onfris stel bedrijven hoor!
 
Ik herinner u er, ten overvloede aan, dat de Israelische nederzettingen
in strijd zijn met het Internationaal Recht, waarbij nog komt waterdiefstal
van de bezette Palestijnse bevolking [13]
Zakendoen met bedrijven/instellingen, verbonden aan die
nederzettingen, is dus geen optie.

Ook heeft mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een recent
rapport de impact laten zien van de wijze waarop ''settlements business''
de Palestijnse mensenrechten ernstig schendt en benadeelt. [14]
Dan moet er  toch een  lampje bij u gaan branden!C


ZAKEN DOEN MET ISRAELISCHE BEDRIJVEN/INSTELLINGEN
MET BANDEN MET HET ISRAELISCHE [BEZETTINGS] LEGER
 
 
En dan zijn er nog de deelnemende bedrijven/instellingen, die banden hebben met
het Israelische bezettings leger 
 
  • Technion University, een universiteit die nauw verbonden is met het Israëlische militaire apparaat, ontwikkeling van militaire technologieën en militaire bedrijven zoals Elbit (berucht om zijn betrokkenheid bij de bouw van de apartheidsmuur en voor de productie van drones en vliegtuigen die ingezet zijn in de Gaza-oorlogen). [15]
Capital Nature: een investeringsbedrijf dat contracten heeft gesloten met Ariel University in de illegale nederzetting Ariel. Partners van Capital Nature zijn wapenfabrikanten Elbit en Rafael. In de raad van Bestuur hebben onder meer zitting een van de vice-voorzitters van Elbit en de voormalige senior vice-voorzitten van Rafael. [16]
 
 
 
Moet ik hier echt aan toevoegen, dat geen zaken kunnen worden
gedaan met bedrijven/instellingen, verbonden aan een bezettingsleger,
dat dood en verderf zaait in Gaza in de bezette Westelijke Jordaanoever? [17]
 
 
 
 
UW MORELE PLICHT/ZIE AF VAN DIT HEILLOZE EVENEMENT!
 
U hebt het al gelezen:
Het is uw morele plicht om PER DIRECT dit heilloze evenement ''Smart
Cities Innovatiedag'' af te blazen.
 
Met bedrijven en instellingen uit een reeds bijna 49 jaar, die het
Internationaal Recht totaal aan zijn laars lapt, zich weigert
terug te trekken en weigert de illegale nederzettingen te ontmantelen,
doe je geen zaken!
En wel helemaal niet met bedrijven, die ook nog eens banden hebben
met die nederzettingen en het Israelische bezettingsleger!
 
En dat in Den Haag, Internationale Hoofdstad van de Wereld!
 
BLAAS HET EVENEMENT AF PER DIRECT!
 
Anders bent u medeplichtig aan het voortduren van onderdrukking
en bezettingsterreur!
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
NOTEN
 
 
 
 
 
[1]
 
 
BUREAU ECONOMISCHE EN HANDELSZAKEN, AMBASSADE
VAN ISRAEL
SMART CITIES INNOVATIEDAG NEDERLAND EN ISRAEL
 
 
 
 
SMART CITIES INNOVATION DAY 2016
SMART SOLUTIONS FOR SMART CITIES
4 FEBRUARY 2016, THE HAGUE
 
 
 
 
 
[2]
 
 
 
 
BUREAU ECONOMISCHE EN HANDELSZAKEN, AMBASSADE
VAN ISRAEL
SMART CITIES INNOVATIEDAG NEDERLAND EN ISRAEL
 
 
 
 
 
[3]
 
 
THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONS
OF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGS
IN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014
JANUARY 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE GUARDIAN
GAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS
´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4]
 
THE RIGHTS FORUM
VN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAAR
TE WORDEN
17 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
VN RAPPORT:
 
REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:
DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
 
6 JULY 2015
 
 
 
 
 
 
[5]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[6]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAELI FORCES IN OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
MUST END PATTERN OF UNLAWFUL KILLINGS
27 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
[7]
 
GAZA STRIP
NO RECOURSE: PATIENTS CAN NOT GET PROPER
TREATMENT IN GAZA OR ELSEWHERE
12 JANUARY 2016
 
 
 
 
 
THE SIEGE ON GAZA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIGHTS FORUM
GAZA STROOK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY
ASTRID ESSED
14 FEBRUARY 2008
 
 
 
 
 
 
 
[8]
 
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE
INTERNATIONAL LAW
 
 
 
 
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGEN
 
 
 
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGENMONITOR
 
 
 
 
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESS RELEASE
VIDEO DOCUMENTATION:
SOLDIERS ESCORTING YITZHAR SETTLERS ON
VIOLENT RAMPAGE
8 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
[9]
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
 
 
 
 
 
 
 
´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.
 
 
The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.
 
 
THE SEPARATION BARRIER
 
 
 
 
[10]
 
 
SMART CITIES, SMART OCCUPATION
 FORMER ISRAELI INTELLIGENCE OPERATIVES NOW
WORKING FOR HEGDE FUNDS


[11]
SMART CITIES, SMART OCCUPATION
  
[12]
[13]LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE
INTERNATIONAL LAW
 
 
 
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGEN
 
 
 
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGENMONITOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
 
 
 
 
 
 
 
 
[14]
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
HOW SETTLEMENT BUSINESS CONTRIBUTE TO
ISRAEL'S  VIOLATIONS OF PALESTINIAN RIGHTS
19 JANUARY 2016
 
 
 
 
 
 
[15]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[17]
 
 
THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
 
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAELI FORCES IN OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
MUST END PATTERN OF UNLAWFUL KILLINGS
27 OCTOBER 2015
 
 
 

Meer van Astrid Essed