Reis activist Frank van der Linde naar Tel Aviv/Geen oog voor racisme tegen Afrikaanse asielzoekers

Do 17 September 2015 00:13 | Astrid Essed | 2622 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
REIS VAN ACTIVIST FRANK VAN DER LINDE NAAR TEL AVIV/GEEN OOG VOOR RACISME TEGEN AFRIKAANSE ASIELZOEKERS


ZIE OOK


Samenvatting:


Met alle waardering, die ik heb voor van der Linde's inzet voor
Palestina, neem ik hem kwalijk, dat hij tijdens zijn verblijf in
Israel/Tel Aviv niet eens een voetnoot heeft willen wijden aan het
racisme tegen Afrikaanse asielzoekers.
Het is goed, gefocust te zijn op de mensenrechtenschendingen
tegen Palestijnen, maar  het racisme tegen andere groepen
verdient ook aandacht.
Temeer daar in beide gevallen de bron het zionisme is:
de exclusiviteit van de Joodse Staat ten koste van niet Joden,
met de gewelddadige achtergrond van de etnische zuivering van de
oorspronkelijke bevolking, de Palestijnen.
 


 
 
 
 
 
I
 
 
WAT VOORAF GAAT AAN MIJN KRITIEK OP FRANK VAN DER
LINDE/ZIJN ACTIVITEITEN IN DE STRIJD TEGEN HET ONRECHT
 
Voormalig directeur van Fairfood International, Frank van der Linde,
 is een activist, die zich inzet voor bestrijding van allerlei
vormen van onrecht in Nederland en andere delen van de wereld:
Enkele genoemd:
 
Wapenhandel, vooral met dictatoriale regimes
racisme
Sociaal onrecht in het algemeen [1]
 
Een byzondere actie vind ik zijn inzet tegen het gebruik van de nekklem,
een politie-wurggreep, die Mitch Henriquez en anderen het leven gekost heeft
en volgens van der Linde's verklaring ook hardhandig op hem is toegepast
na zijn actie tegen het theateroptreden van de Israelische actrice
Lia Koenig. [2]
Zie hieronder.
 
Van der Linde zet zich ook in voor bestrijding van de Israelische bezetting, waarbij
hij deelnam en neemt aan diverse acties, zoals het - terecht - verstoren van
het optreden van Lia Koenig, de ''grande dame'' van het Israelische theater [3]
Voor andere acties van Frank van der Linde verwijs ik naar noot 4.
 
 
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV
 
Na een stevig protest tegen de voorgenomen stedenband
tussen Amsterdam en Tel Aviv en tegenstand binnen de PvdA ertgen,
waardoor er geen meerderheid voor was in de Gemeenteraad, besloot
burgemeester van der Laan, die niet voor een gat te vangen is, er
een onderzoek naar een ''samenwerkingsverband'' van te maken.
Helaas ontbrak het de PvdA [en dat bepaald niet voor de eerste keer]
aan ruggegraat en stemde hiervoor, waardoor van der Laan, met de nu
meerderheid in de Gemeenteraad, afreisde naar Israel om de optie
''samenwerkingsverband'' te onderzoeken. [5]
 
Daarbij beloofde van der Laan, de mensenrechten aan de orde te
stellen. [6]
Terecht had van der Linde de sterke indruk, dat van der Laan helemaal
niet over mensenrechten  zou spreken [7], wat schrijver dezes ook al vermoedde,
om de simpele reden, dat als het Van der Laan echt om mensenrechten te
doen was, hij uberhaupt geen samenwerkingsverband/stedenband had 
geambieerd. [8]
De Israelische bezetting/onderdrukking is bepaald niet onbekend.
 
Van der Linde vatte het interessante en stoutmoedige plan op, ook af
te reizen naar Tel Aviv om alsnog, aan de hand van filmmateriaal etc
te proberen, van der Laan van het samenwerkingsverband met Tel Aviv
af te houden. [9]
Haarscherp heeft van der Linde de hypocrisie van van der Laan 
ontmaskerd, want het ging helemaal niet over mensenrechten, maar 
keihard zakendoen [10] en hij heeft een stevig pleidooi gehouden
voor de dagelijks geschonden rechten van de bezette en gediscrimineerde
Palestijnen [11], waarvoor mijn waardering.
Overigens:
Dat het niet om mensenrechten ging, blijkt wel uit een Parool artikel
''Het is goed om zelf te kijken'', waar met zoveel woorden te lezen was, dat
Van der Laan niet happig was, onrecht aan de orde te stellen.
Zie voor de tekst van het artikel geheel onder het notenapparaat.
 
 
II
 
GEEN OOG VOOR ONRECHT EN RACISME JEGENS AFRIKAANSE
ASIELZOEKERS/SELECTIEVE VERONTWAARDIGING
 
SO FAR, SO GOOD.
Goed activisme, waardevol voor de strijd.
Maar er is meer:
 
 
En wel, dat ik het byzonder teleurstellend vind, dat van der Linde 
uitgebreid het onrecht, Palestijnen aangedaan, aan de orde stelt, maar zwijgt
over de schandalige behandeling, die Afrikaanse asielzoekers in Israel,
en in het byzonder Tel Aviv, ten deel valt.
 
Ik heb van der Linde daarop aangesproken [12] en daarop de volgende,
teleurstellende, reactie ontvangen:
 
''Beste Astrid,
 
Je vraag over asielzoekers hier.... We houden het graag bij de kern, en dat is wat ons betreft het lot van de Palestijnen... Daarmee zeggen we niet dat Tel Aviv/Israel op dit punt niet ook mensenrechten schend....
 
Groetjes,
 
Frank [13]
 
 
Maar zo kan je je niet van onrecht jegens een onderdrukte groep afmaken.
Ik heb hem dan ook hierop een duidelijke reactie gestuurd [14],
die nog eens een graadje feller als statement onder dit stuk te lezen is.
 
Want het is ernstig genoeg, zeg maar gerust een humanitaire
noodsituatie:
 
In Israel worden nagenoeg geen asielaanvragen beoordeeld, waardoor
het recht op asiel, dus het recht op bescherming, ernstig
wordt geschonden.
Dit is des te kwalijker, omdat de meeste Afrikaanse asielzoekers
Soedanezen en Eritreeers zijn, die hetzij komen uit een
oorlogssituatie [Soedan], of uit een gesloten dictatuur [Eritrea].
Ergo blijven zij ''illegaal'' en kunnen zonder vorm
van proces werden opgepakt en voor onbepaalde tijd vastgezet
worden. [15]
Ze werden vastgezet in vreemdelingendetentiecentrum de gevangenis
Holot, waar de omstandigheden bepaald niet rooskleurig waren. [16]Omdat Israel hen niet kon uitzetten vanwege de gevaarlijke omstandigheden in hun herkomstland, werd het de Afrikanen in
Holot zo onaangenaam gemaakt, dat velen gebruik maakten van het
alternatief van de Israelische regering:

Voor onbepaalde tijd vastzitten in Holot of geld accepteren en teruggaan
naar een mensonwaardige situatie [17]
 
Uiteindelijk verwierp het Israelische Hooggerechtshof die detentie
voor onbepaalde tijd, maar de Israelische regering was niet voor
een gat te vangen.
De vluchtelingen werden uit Holot vrijgelaten, maar kregen nu
een stadsverbod voor Eilat en Tel Aviv, waar de meesten vandaan
kwamen. [18]
Gevolg is, dat ze dakloos werden, met alle ellende van dien.RACISME EN XENOFOBIE

Een flinke portie racistische staatspropaganda wordt op deze vluchtelingen losgelaten.
 
Zo noemt oorlogsmisdadiger [19] en premier Netanyahu de 
vluchtelingen [die dus nooit asiel hebben kunnen aanvragen]
''illegale infiltranten'' en kondigde openlijk hun deportatie aan [20]
 
Wat dan weer niet kon vanwege de slechte veiligheidssituatie, vandaar
een kamp als Holot.
Ook zouden de Afrikanen een ''demografische bedreiging'' voor het
Joodse karakter van de Staat Israel zijn, alweer volgens Netanyahu [21]
Verder beschamend detail
Israel heeft een hek laten optrekken langs de grens met Egypte,
waardoor er geen vluchtelingen meer binnen kunnen komen. [22]
 


RACISME BEVOLKING/SPANNINGEN IN 
HET ''TOLERANTE'' TEL AVIV

In het als ''tolerant'' gepresenteerde Tel Aviv is het racisme de laatste
jaren onrustbarend opgelaaid.
Er werden brandbommen gegooid in een kinderopvangscentrum
van Afrikaanse vluchtelingen, Afrikanen werden met messen
aangevallen, er waren verhitte anti Afrikaanse demonstraties, waarbij
mensen met T shirts liepen ''Death to the Sudanese'', huizen en auto's
van Afrikaanse vluchtelingen werden aangevallen en ga zo maar door. 
[23]

Dat is de sfeer in het ''tolerante'' Tel Aviv.

Niet alleen Soedanese en Eritrese asielzoekers zijn Kop
van Jut, ook Ethiopische Joden, die regelmatig te maken krijgen
met politiegeweld. [24]

Maar er is nog meer:
Aan het licht kwam, dat Ethopisch Joodse vrouwen werden geinjecteerd
met een omstreden anti conceptiemiddel [naar eigen zeggen vaak
onder intimidatie], waardoor het geboortecijfer onder Ethiopische
Joden voor 50 procent afnam.......
Dit ging van de Overheid uit. [25]

Ernstige vormen van racisme dus.
Zaken, die niet verzwegen moeten worden, als racisme in Israel
wordt aangekaart.


EPILOOG


Frank van der Linde en Ronnie Barkan, een pro Palestijnse Israelische
activist, hebben goed werk gedaan, door van der Laan te blijven
confronteren met het foute van dat ''samenwerkingsverband'' of
''stedenband'', wat feitelijk op hetzelfde neerkomt.

Ze zijn Tel Aviv ingegaan, hebben documentatiemateriaal
verzameld en Frank heeft de confrontatie met Van der Laan
gezocht middels de pers, er steeds weer op wijzend, dat er niet
kan worden samengewerkt met een bezettingsstaat, die rechten
van Palestijnen stelselmatig schendt. [26]

Van der Linde heeft de hypocrisie van van der Laan aan de kaak gesteld,
die het helemaal niet om mensenrechten te doen was, maar om 
keihard zakendoen. [27]

Mooi:

Maar wat ik van der Linde zeer ernstig aanreken is, dat hij geen
enkele aandacht besteed heeft aan het racisme tegen Afrikaanse asielzoekers.
Hij onderzocht het ''wit'' maken van Tel Aviv [wiping out 
Palestinians], wat ondersteunt dat racisme dan beter dan te wijzen
op dat anti Afrika racisme.

Dat is een opportuun argument.
Erger vind ik het principiele:
Het negeren van het Afrikaanse vluchtelingenleed, terwijl
de Palestijnen wel worden genoemd.

Het is logisch, dat van der Linde zich voornamelijk op
Palestijnen richt, maar hij heeft niet eens de moeite
genomen, in een voetnoot de barbaarse behandeling van
de Afrikanen te noemen.


Van der Linde kan mij afserveren met een nietszeggend briefje [28],
het afserveren van het leed van de Afrikaanse vluchtelingen neem
ik hem ernstig kwalijk.

Vandaar mijn reactie op zijn blogartikel, direct hieronder.

WRONG IS WRONG.

En alle leed moet genoemd worden, niet alleen dat van de groep,
waarvoor je  actief bent.

Zie onder mijn reactie, het notenapparaat.
Daaronder het Parool artikel over van der Laan's NON committment
met de mensenrechten in Israel.


Astrid Essed

MIJN REACTIE OP HET BLOGARTIKEL VAN VAN DER LINDE,
DIRECT DAARONDER TEKST BLOGARTIKEL


ONE WORLD
INGEBROKEN OP VAN DER LAAN'S E-MAILACCOUNT
12 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
Astrid Essed  een paar seconden geleden
RACISME IN TEL AVIV TEGENOVER AFRIKAANSE ASIELZOEKERS
EN ETHIOPISCHE JODEN
Hoewel ik veel waardering heb voor de activiteiten van Frank van der
Linde en Ronnie Barkan, ben ik er behoorlijk in teleurgesteld, dat zij wel
aandacht besteden aan Israel's racisme tegen Palestijnen, maar hetzelfde
racisme tegen Afrikaanse asielzoekers niet noemen, Ik weet het:
Israelische bezetting, etnische zuiveringen, [oorlogs] misdaden en 
misdaden tegen de menselijkheid [Blokkade Gaza]. Ronduit een schande,
dat van der Laan in zee gaat met Tel Aviv, stad in bezettingsstaat Israel.
Maar datzelfde racisme tegen Palestijnen , dat inherent is aan zionisme [vestiging van een Staat in het land van een ander volk, puur neo kolonialisme dus], keert zich ook tegen Afrikaanse asielzoekers. En dat is niet mis: In brand steken van kinderopvangscentra, gewelddadige demonstraties tegen asielzoekers,
lopen met T shirts ''Dead to the Sudanese''. Ook Ethopische Joden
zijn Kop van Jut en hebben vaak te maken met racistisch politieoptreden.
Dit is een probleem door heel Israel. Ik begrijp, dat van der Linde en Barkan
zich concenteren op Palestijnen, maar zij hebben niet eens een voetnoot
besteed aan dat andere racisme. Vind ik meten met twee maten.
Zie ook de website van David Sheen, een moedige Israeli, die zich bezig
houdt met racisme in Israel. Astrid Essed
 
 
VOLLEDIGE TEKST ARTIKEL VAN DER LINDE, WAARIN HIJ
HET RACISME TEGENOVER AFRIKAANSE ASIELZOEKERS NEGEERT
 
 

Inmiddels ben ik alweer een paar dagen terug uit Tel Aviv, alwaar ik was om de plannen voor een stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv te frustreren. Op dinsdag 1 september ben ik naar Tel Aviv gevlogen, om de druk naar Van der Laan verder op te voeren. Daartoe had ik rondom mijn vertrek ook twee artikelen geschreven. Een voorOneWorld, en een voor Joop.

Van der Laan
Op 4 september, een dag voor zijn vertrek naar Tel Aviv, werd Van der Laan door AT5 geconfronteerd met uitspraken van mij die eerder opgenomen waren door de Amsterdamse tv-zender, en met mijn artikelen. AT5 had het fragment waarin ik Van der Laan aansprak op zijn stelling dat het de goede kant op zou gaat in Israël eruit gelicht. En terecht, want dat is een bijzonder onware stelling. Hoe je ook denkt over Israël, bijna niemand durft te beweren dat het momenteel de goede kant op gaat. Zelfs Joodse zeer pro-Israëlische organisaties niet.

Reactie van Van der Laan: ‘Dat heb ik ook niet gezegd’. Het klopt dat 'ie dat niet letterlijk gezegd heeft, maar dát heb ik dus ook nooit beweerd. Hoe zit het wel?

Bijzonder respectloos om mij weg te zetten als dat ik hem iets in de mond zou hebben gelegd

In de commissievergadering Algemene Zaken van 18 juni waarin gesproken werd over de plannen voor een stedenband met Tel Aviv, en ook in het interview bij AT5, zei Van der Laan in z'n algemeenheid over stedenbanden dat het hem niet gaat om de absolute stand van zaken inzake mensenrechten, maar om de progressie. Hij gaf als voorbeelden India en China. Landen waar het in absolute zin niet zo best gesteld is met mensenrechten, maar waar het wel een klein beetje de goede kant op gaat.

Respect
Als je dat stelt, en je geeft ook aan door te willen met de stedenband met Tel Aviv, dan zegt je indirect doch zeer expliciet dat het in Israël de goede kant op zou gaan. Bijzonder respectloos om mij dan vervolgens weg te zetten als dat ik hem iets in de mond zou hebben gelegd. Bijzonder irritant ook, want Van der Laan roept regelmatig dat we respectvol met elkaar moeten omgaan. Geef het goede voorbeeld zou ik zeggen Eberhard.

Ik pak de gemeente Amsterdam nu net zo keihard aan als de rest

De volgende dag vloog Van der Laan naar Tel Aviv, waar ik al een paar dagen was en de komst van Van der Laan voorbereidde met Ronnie Barkan, een Israëlische anti-Israël-actvist. Ondanks eerdere toezeggingen van de gemeente, heb ik uiteindelijk nooit het programma van de reis van Van der Laan en c.s. ontvangen. Zo flauw. Maar goed, zo ken ik de overheid inmiddels. De stille hoop dat de gemeente Amsterdam iets anders is dan de rest van de Nederlandse overheid, heb ik dat nu definitief laten varen. Ik pak de gemeente Amsterdam nu net zo keihard aan als de rest. Het is de enige taal die de overheid spreekt momenteel. Inhoudelijke goede argumenten doen er nauwelijks nog toe.

Abu Kabir
Doordat ik niet wist wat Van der Laan ging doen, ben ik op zaterdag eerst naar de Abu Kabir gevangenis in Tel Aviv getogen. Ik wilde een duidelijke videoboodschap voor Van der Laan hebben bij aankomst. De naam van de gevangenis is bijzonder cynisch. In Tel Aviv ontbreekt werkelijk bijna elke verwijzing naar het Palestijnse verleden van deze stad. Volgens de Israëliers bouwden ze in een zandbak iets nieuws vanaf 1909, maar er woonden dus al mensen in verschillende Palestijnse dorpjes, nog los van de bloeiende stad Jaffa, waarvan Tel Aviv eerst een buitenwijk was. En jawel, de gevangenis is vernoemd naar één van die Palestijnse dorpjes, Abu Kabir.

En nu zitten er dus weer Palestijnen, maar niet helemaal op de manier zoals ze gehoopt hadden. Ik heb Van der Laan via een videoboodschap opgeroepen om van Ron Huldai, de burgemeester van Tel Aviv, te eisen dat er nooit meer mensen zonder process in ‘zijn’ gevangenis opgesloten zouden worden, zoals in het verleden wel gebeurd is. Want Tel Aviv is anders, althans dat wil Van der Laan ons doen laten geloven. Van der Laan erkende later op een persconferentie dat hij uiteindelijk helemaal niet over mensenrechten heeft gesproken, laat staan dat hij Ron Hudai ergens toe heeft opgeroepen.

Etnisch gezuiverd
Zondag kwam het Parool naar buiten met bericht dat Van der Laan een krans gelegd had bij het monument van de vermoorde Israëlische premier Yitzak Rabin in 1995. Zo jammer dat we dus het programma niet van tevoren hadden gekregen, dan hadden wij Van der Laan en c.s. kunnen attenderen dat hij op een steenworp afstand ook een krans had kunnen leggen bij de overblijfselen van een Palestijns dorpje. Daar ook een krans leggen, was wel het minimale respectvolle naar de Palestijnen geweest dat Van der Laan had kunnen doen in de etnisch gezuiverde stad Jaffa/Tel Aviv.

De dubbele standaard die Israël hier hanteert is groot

Want dat is Jaffa/Tel Aviv, etnische gezuiverd, waardoor ze zich kan profileren als liberaal en tolerant. Liberaal en tolerant kun je als Joden onder elkaar verbonden door gecultiveerde angst een stuk gemakkelijker zijn, dan samenleven met de oorspronkelijke bewoners, die vakkundig opgesloten zitten in de openluchtgevangenis Gaza. Want dat is wat er gebeurde in 1947/48. Palestijnen vluchtten en werden verdreven uit Jaffa/Tel Aviv naar Gaza, waar een enkeling nog steeds woont, maar vooral de nazaten. 1,2 miljoen van de 1,8 miljoen Gazanen hebben hun roots in Jaffa/Tel Aviv. Hun recht op terugkeer naar Jaffa/Tel Aviv is internationaal erkent, maar voor de Israëlische regering totaal onbespreekbaar. De dubbele standaard die Israël hier hanteert is groot. De zionistische joden claimen voor zichzelf namelijk het recht op terugkeer na 2000 jaar, maar voor de Palestijnen is dat recht al na 67 jaar verjaard.

Raketten
Ik begrijp (wat iets anders is dan goedkeuren) vervolgens best dat tussen die 1,8 miljoen Gazanen een aantal mensen zitten die raketten op Tel Aviv afvuren. Al helemaal als je niet genoeg eten, water en elektriciteit hebt, allemaal gecontroleerd door Israel, en je geeneens kunt vluchten, omdat Gaza hermetisch is afgesloten. Zie hier daarover een zeer goede uitzending van Zembla van afgelopen woensdag.

We hebben nog veel meer gedaan, maar daarover een andere keer meer. We hebben Van der Laan in ieder geval goed op z’n huid gezeten. Als hij de plannen doorzet, zal ik dat blijven doen. Dat beloof ik hem. Hoe goed ik daar in ben? Nou, op de terugweg zat ik een paar stoelen achter hem in hetzelfde vliegtuig. Bevriende hackers hadden ingebroken op Van der Laan’s e-mailaccount, zodat ik precies wist op welke stoel hij zat en in welk vliegtuig. De laatste twee regels zijn natuurijk een geintje. Ik zat toevallig in hetzelfde vliegtuig. Maar het was wel een grappige afsluiting van deze reis en geheel passend.

PS: Erg okay dat de burgemeester van Amsterdam gewoon economy class vloog met Transavia. 


NOTEN
 
 
 
 
[1]
 
 
''I focus on the following issues:
  • Arms export especially towards dictatorial regimes
  • Unhealthy and unsustainable food
  • Unsustainable fashion
  • Tax injustice
  • Racism
  • Mass surveillance''
 
 
FRANK VAN DER LINDE, ACTIVIST
 
 
 
 
 
 
 
[2]
 
 
KORT GEDING OM VERBOD NEKKLEM
FRANK VAN DER LINDE
 
 
 
 
 
AD
OPNIEUW OMSTREDEN NEKKLEM BIJ AANHOUDING
IN FILMPJE
29 JULI 2015


 
 
 
MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALD NIET
DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE
ASTRID ESSED
1 JULI 2015
 
 
 
 
BRABANTS DAGBLAD
DOOD MITCH HENRIQUEZ IN DEN HAAG SCHOKT FAMILIE
VAN OVERLEDEN REMCO KIVITS UIT TILBURG
 
 
 
 
MIJN REACTIE OP AT5
 
AT5
OMSTREDEN NEKKLEM VOORLOPIG NOG NIET
IN DE BAN
11 JULI 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
OMSTREDEN NEKKLEM VOORLOPIG NOG NIET IN DE BAN/LICENCE TO KILL GAAT GEWOON EN DUS HET SPELENMET MENSENLEVENS
 
Het is ongelooflijk!
 Twee weken geleden is arrestant, de Arubaan Mitch Henriquez om het leven gekomen, volgens het sectierapport door zuurstoftekort ten gevolge van het politieoptreden ¨(vrij vertaald/gebruik van de nekklem) en er is een maandenlang durend onderzoek nodig om te beslissen, of de nekklem verboden moet worden of niet
Wachten ze soms op het volgende slachtoffer
.Henriquez is trouwens niet de eerste arrestant, die door die nekklemom het leven is gekomen/
In 2011 was dat Wensley Udenhout [zie interview Een Vandaag met advocaat Gerard Roetof, hier ook genoemd)
En in 2013 kwam Remco Kivits ook door het gebruik van de nekklemtechniek om het leven [Zie/Dood Mitch Henriquez schokt familievan overleden Remco Kivits uit Tilburg]
En dan nu de derde dode en nog steeds maandenlang onderzoek
Je gaat je dan afvragen, hoe belangrijk of ONbelangrijk een mensenleven in dit land is.
PER DIRECT AFSCHAFFEN, DIE NEKKLEM.HET KOST MENSENLEVENS!
Astrid Essed
 
 
 
[3]
 
 
 
BEROEPSACTIVIST FRANK VAN DER LINDE: DROMER, DOORDOUWER,
LAATBLOEIER
29 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
 
WAAROM IK DE ONE-MAN SHOW VAN DE FIRST LADY OF ISRAELI
THEATRE (84) HEB VERSTOORD
FRANK VAN DER LINDE
 
 


ANTI- ISRAEL ACTION
FRANK VAN DER LINDE 
 
OPTREDEN ISRAELISCHE ACTRICE IN THEATER DE DOELENZAAL
VERSTOORD/ADHESIEBETUIGING
ASTRID ESSED
19 SEPTEMBER 2014
 
 


DUTCH ACTIVISTS DISRUPT ISRAELI THEATRE PERFORMANCE/
STATEMENT OF SOLIDARITY
ASTRID ESSED
19 SEPTEMBER 2014


 
 
 
[4]
 
 
FRANK VAN DER LINDE
ACTIONS/PUBLICATIONS
 
 
 
 
 
[5]
 
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/VAN DER LAAN EN DE
''MENSENRECHTEN'' IN ISRAEL/WIL HIJ HET WETEN?
ASTRID ESSED
6 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
[6]
 
 
 

 

AT5
BURGEMEESTER BELOOFT MENSENRECHTEN
AAN DE ORDE TE STELLEN IN ISRAEL
4 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
[7]
 
 
VAN DER LAAN GAAT IN TEL AVIV HELEMAAL NIET PRATEN
OVER MENSENRECHTEN
FRANK VAN DER LINDE
4 SEPTEMBER 2015
 
 

 
[8]
 
MIJN REACTIE OP AT5
 
AT5
BURGEMEESTER BELOOFT MENSENRECHTEN
AAN DE ORDE TE STELLEN IN ISRAEL
4 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrid Essed

05-09-2015 | 06:04 uur

 
VAN DER LAAN BELOOFT MENSENRECHTEN AAN DE ORDETE STELLEN IN ISRAEL/GEEN SAMENWERKING MET BEZETTINGSSTAATISRAEL
Natuurlijk is het positief, dat burgemeester Van der Laan de mensenrechten aan de orde zal stellen bij zijn bezoek aan Israel [iets is beter dan niets], maar het feit, dat hij eerst een samenwerking met Tel Aviv ambieerde en-na kritiek- een onderzoek naar die samenwerking, geeft eigenlijk al aan, dat zijn respect voor de mensenrechten in Israel met een korreltje zout te nemen is.Want anders had hij uberhaupt geen samenwerking met Tel Aviv geambieerd.Ten overvloede: Tel Aviv is een belangrijke stad in bezettingsstaat Israel, die nu 48 jaar [vanaf 1967] de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever,Gaza [volgens het Internationaal Recht nog steeds bezet vanwege Israel”s controle van grenzen en luchtruim] en Oost-Jeruzalem bezet en zich niets aantrekt van VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967]. Deze bezetting gaat gepaard met onderdrukking, vernedering en [oorlogs] misdaden. Zoals dat trouwens met alle bezettingen wereldwijd is.Daarbij komt nog de wurgende Gaza Blokkade,waardoor mensen verstoken blijven van elementaire behoeften en de met regelmaat uitgevoerde bloedige militaire Gaza expedities [2014/Protective Edge, meer dan 2100 Palestijnse doden] En niet te vergeten de grootschalige landroof dmv de illegale nederzettingen. Met een dergelijke Staat ga je, ook op Gemeentelijk niveau, geen banden aan. Daarbij is Tel Aviv niet ”tolerant”, maar racistisch,gezien de slechte behandeling van de Ethiopische Joden [door heel Israel heen,trouwens] Het enige waarmee van der Laan echt kan scoren is de reis naar Israel cancelen en geen onderzoek naar samenwerking meer doen.
 
 
Astrid Essed
 
 
 
[9]
 
 
WE PRATEN ALTIJD OVER MENSENRECHTEN, MAAR NU
EVEN NIET
FRANK VAN DER LINDE
2 SEPTEMBER 2015
 [10]
VAN DER LAAN GAAT IN TEL AVIV HELEMAAL NIET PRATEN
OVER MENSENRECHTEN
FRANK VAN DER LINDE
4 SEPTEMBER 2015
 
 
MENSENRECHTEN WIJKEN VOOR ZAKENDOEN MET TEL AVIV
FRANK VAN DER LINDE
10 SEPTEMBER 2015

[11] 
ONE WORLD
INGEBROKEN OP VAN DER LAAN'S E-MAILACCOUNT
FRANK VAN DER LINDE
12 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
[12]
 
 
 
2015-09-08 4:00 GMT+02:00 Astrid Essed 
Beste Frank
 
......
........
 
Lofwaardig, wat je doet in Israel/Tel Aviv:
Even iets anders:
 
Ik heb het al vaker gezegd [geen gehoor op gekregen en herhaal
het langs deze weg dan ook maar weer]
Jij/jullie praten over racisme in Tel Aviv tegen de Palestijnse bevolking
en dat is volkomen terecht, maar waarom geen aandacht geschonken 
aan het racisme tegen Ethiopische Joden en Afrikaanse asielzoekers
 
Zie opnieuw deze links:
 
 
 
 
 
ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”
That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMES
IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN
MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
 
RACISME JEGENS  ETHIOPISCHE JODEN/
AFRIKAANSE ASIELZOEKERS  IS TROUWENS EEN PROBLEEM
DOOR HEEL ISRAEL
ZIE OOK DE  WEBSITE VAN DE ISRAELISCHE ACTIVIST DAVID SHEEN:
 
´´I have been carefully chronicling the racist attacks against non-Jewish African asylum-seekers in Israel for several years. In January 2012, an organization in Israel that aids African asylum-seekers, the African Refugee Development Center, asked me to author on their behalf a report to the United Nations Committee for the Elimination of Racial Discrimination (CERD). After receiving the report in text and video form, the UN committee urged the Israeli government to prevent racist attacks against Africans in Israel. The Israeli government ignored the UN’s call, and the following month, Israelis firebombed a kindergarten for African children in Tel Aviv, igniting a wave of violence against non-Jewish African people in Israel that is still ongoing.´´
 
 
DAVID SHEEN
ANTI AFRICAN RACISM IN ISRAEL
 
 
 
 
 
Ik hoop, dat je er iets mee doet
 
Wrong is wrong
Of het nu Palestijnen of Afrikaanse asielzoekers/Ethiopische
Joden betreft
 
 
Vriendelijke groeten/Astrid Essed
 
 
 
[13]
 
 
On Tuesday, September 8, 2015 7:11 AM, Frank van der Linde <info@frankvanderlinde.net> wrote:


Beste Astrid,
 
Je vraag over asielzoekers hier.... We houden het graag bij de kern, en dat is wat ons betreft het lot van de Palestijnen... Daarmee zeggen we niet dat Tel Aviv/Israel op dit punt niet ook mensenrechten schend....
 
Groetjes,
 
Frank
 
 
 
[14]
 
 

Astrid Essed

Sep 8 (8 days ago)
 
Sep 8 (8 days ago)
 
 
 
 
Beste Frank
 
Je schrijft
 
''We houden het graag bij de kern, en dat is wat ons betreft het lot van de Palestijnen''
 
Natuurlijk is dat je goed recht
Maar ik zie die ''kern'' toch anders:
 
Voor mij is die ''kern'', onrecht en mensenrechtenschendingen
 
Wat Palestina activisten drijft, is natuurlijk
het onrecht in Palestina en de structurele mensenrechtenschendingen
Maar waarom kan het, in dit specifieke geval, niet 
EN EN zijn, zeker nu er wordt geleuterd over Tel Aviv als 
''tolerante stad''
 
 
Tel Aviv wordt neergezet als een ''tolerante stad'', maar schendt mensenrechten
van Palestijnen EN van Afrikaanse vluchtelingen/Erhiopische Joden
 
Het maakt je zaak sterker, als je ook die kant belicht
Bovendien vind ik het toch wat selectief, dat Palestijnen, die in Tel Aviv het 
slachtoffer zijn van onrecht wel worden gefocust en anderen niet
 
Maar goed, ieder zijn eigen keuze/benadering
 
Bedankt voor je reactie
 
Vr groeten/Astrid
 
 
 
[15]
 
 
NRC
ISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN
18 FEBRUARI 2014
 
 
[16]NRC
ISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN
18 FEBRUARI 2014
 
 
 
 
 
 
[17]
 
 
 
 
NRC
ISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN
18 FEBRUARI 2014
 
 
 
 
 
VOLKSKRANT
MIGRANTEN IN ISRAEL MOGEN KIEZEN: 
TICKET NAAR HUIS OF GEVANGENIS
15 MEI 2015
 
 
[18]


HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: DROP CITY BAN ON RELEASED ERITREANS, SUDANESE
31 AUGUST 2015
ABU PESSOPTIMIST
ISRAEL BLIJFT ROMMELEN MET ZIJN ASIELZOEKERS UIT
ERITREA EN SUDAN
28 AUGUSTUS 2015


 
 
 
 
[19]
 
 
 
BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND LEGITIMEERT
ISRAELISCHE BEZETTING
ASTRID ESSED
 
 [20]NRC
ISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN
18 FEBRUARI 2014
 
 
 
 
 
 
[21]
 
 
''A clue might be found in Prime Minister Benjamin Netanyahu’s response to Africans arriving in Israel, calling them “a threat to the social fabric of society, our national security, our national identity … and … our existence as a Jewish and democratic state.” 

HUMAN RIGHTS WATCH
DISPATCHES: ISRAEL FAILS AFRICAN ASYLYUMSEEKERS
25 FEBRUARY 2015

 
 
 


NRC
ISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN
18 FEBRUARI 2014
 
 
 
 
 
[22]
 
 
 
 
NRC
ISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN
18 FEBRUARI 2014
 
 
 
 
 
 
[23]
 
 
 
 
 
NRC
ISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN
18 FEBRUARI 2014
 
 
 
 
 
TIMES OF ISRAEL
IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN MIGRANTS
AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
24 MAY 2012
 
 


DAVID SHEEN
ANTI-AFRICAN RACISM IN ISRAEL 
 
 
[24]
 
 
ETHOPISCHE JODEN
 
 
 
 
 
DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL? ETHIOPIAN JEWS PROTEST
RACISM AND POLICE BRUTALITY
DAVID SHEEN
5 FEBRUARY 2015
 
 
 
 
 
ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[25]
 
ISRAEL GEEFT OMSTREDEN ANTICONCEPTIEPRAKTIJK
OP ETHIOPISCHE VROUWEN TOE
 
 

[26]
 
 
 
 
ONE WORLD
INGEBROKEN OP VAN DER LAAN'S E-MAILACCOUNT
FRANK VAN DER LINDE
12 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
MENSENRECHTEN WIJKEN VOOR ZAKENDOEN MET TEL AVIV
FRANK VAN DER LINDE
10 SEPTEMBER 2015


 
 
 
 
WE PRATEN ALTIJD OVER MENSENRECHTEN, MAAR NU
EVEN NIET
FRANK VAN DER LINDE
2 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
VAN DER LAAN GAAT IN TEL AVIV HELEMAAL NIET PRATEN
OVER MENSENRECHTEN
FRANK VAN DER LINDE
4 SEPTEMBER 2015
 
 [27]
MENSENRECHTEN WIJKEN VOOR ZAKENDOEN MET TEL AVIV
FRANK VAN DER LINDE
10 SEPTEMBER 2015

Zie ook Het Parool artikel ''HET IS GOED OM ZELF TE KIJKEN''
onder dit notenapparaat:
Hieruit blijkt, dat van der Laan helemaal niet gefocust was op de
mensenrechten en ze hoogstwaarschijnlijk nauwelijks aan de orde heeft gesteld.
 
 
[28]
 
 
 
 
 
Beste Astrid,
 
Je vraag over asielzoekers hier.... We houden het graag bij de kern, en dat is wat ons betreft het lot van de Palestijnen... Daarmee zeggen we niet dat Tel Aviv/Israel op dit punt niet ook mensenrechten schend....
 
Groetjes,
 
Frank 

HET PAROOL ARTIKEL WAARUIT BLIJKT,
DAT VAN DER LAAN HELEMAAL NIET DE INTENTIE
HEEFT, DE MENSENRECHTEN TER SPRAKE TE BRENGEN

 
 
Buitenlandse reis: Burgemeester Van der Laan onderzoekt samenwerking met Tel Aviv en Ramallah

'Het is goed om zelf te kijken'

MONIQUE VAN HOOGSTRATEN
Burgemeester Eberhard van der Laan brengt een politiek beladen bezoek aan Tel Aviv in Israël en het Palestijnse Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. 'We moeten niet meteen het vingertje omhoog houden.'
TEL AVIV - De mensenrechten heeft burgemeester Eberhard van der Laan nog niet besproken tijdens de eerste dag van zijn bezoek aan Israël en Palestina. "We moeten niet meteen het vingertje omhoog houden, voordat we iets weten," zei hij gisteravond op een persconferentie in Tel Aviv aan het slot van de eerste dag.
De Amsterdamse burgemeester brengt een 'verkenningsbezoek' aan Tel Aviv en Ramallah. Dat gebeurt nadat de gemeenteraad een voorstel voor een stedenband eerder dit jaar had afgewezen. Hij maakt er geen geheim van dat hij nog weinig weet (het is zijn eerste bezoek), hij laat zich graag verrassen.
"Ik had een ontzettend leuk gesprek met burgemeester Huldai, die een aantal heel interessante ideeën heeft neergelegd," zegt hij. Zoals: de vervuiling van de HaYarkonrivier aanpakken met Amsterdamse kennis van watermanagement. Ook de uitgebreide versie van de Gay Pride volgend jaar in Amsterdam, de EuroPride, is een mooie gelegenheid om samen te werken. En natuurlijk zijn er de start-ups, een bloeiende tak van de economie in Tel Aviv, waarvan Amsterdam op zijn beurt hoopt te leren.
Van der Laans agenda is duidelijk: Amsterdam en Tel Aviv kunnen veel voor elkaar betekenen. Daarom wil hij, ondanks de spanningen die het in Amsterdam oproept, een vorm van samenwerking - ook al zit daar niet 'de strik' omheen van een formele stedenband. "Dat kan ons als stad meer helpen dan dat het ons in de weg zit. Er wordt veel over het conflict gepraat, maar niet met de mensen die erin zitten. Het is goed om zelf te kijken, elkaar leren begrijpen."
Geen stedenband, wel samenwerking - is het een politieke manoeuvre? Zonder strik gaat de PvdA in de raad wel overstag, met strik niet. Van der Laan noemt dat 'een goede samenvatting'. "Dus als je uit bent op samenwerking, vanuit economie, vanuit 'verantwoordelijke hoofdstad', is het verstandig die strik eraf te halen en eerst te verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen."
Van der Laan en Ron Huldai spraken niet met elkaar over de hevige emoties die het voorstel voor een stedenband in Amsterdam losmaakte. Eytan Schwarz, Huldais adviseur voor internationale zaken, wil op verzoek wel uitleggen hoe die kritiek in Israël overkwam: "We begrijpen niets van een boycot, en verwerpen het idee van een boycot van sommige raadsleden in Amsterdam. We zien het als een vorm van racisme tegen Israël. Maar we voelen bij de burgemeester een echte wens om samen te werken en verheugen ons daarover." Van der Laan laat zich geen politieke uitspraken over het conflict ontlokken. "Samenwerking met zowel Tel Aviv als Ramallah is in de lijn van het Nederlandse beleid, dat een tweestatenoplossing voorstaat." Hij omschrijft zijn mening over het conflict als 'modaal'. Het woord 'bezetting' viel tijdens de persconferentie slechts één keer.
Vandaag en morgen is Van der Laan in Ramallah. De burgemeester denkt daar aan samenwerking op het gebied van watermanagement, stedenplanning, sport en cultuur. "De samenwerking mag met beide steden verschillend zijn samengesteld. Ik wil met een voorstel thuiskomen waarvan de verschillende groepen in Amsterdam zeggen: dit is in balans."
In Ramallah wil hij zich ook laten bijpraten over de mensenrechten. "Ik heb in de voorbereiding dingen gelezen die me nieuwsgierig maken naar de Westoever." Wellicht dat hij daarna, bij terugkomst in Tel Aviv, die kwestie alsnog aan de orde stelt, zoals hij Amsterdam heeft beloofd.