Carolientje en Milders

Za 23 December 2023 11:38 | Astrid Essed | 53 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
CAROLINE VAN DER PLAS AAN FOUTE KANT/PRO ISRAEL EN FELLOW TRAVELLER FASCISME
ZIE OOK
INDELING
I
ASTRID ESSED OVER CAROLINE VAN DER PLAS
II
IN DE FOUT

BBB VERKIEZINGSPROGRAMMA OVER

VLUCHTELINGEN

III

ISRAEL PALESTINA/OVERZICHT

IV

CAROLINE VAN DER PLAS/BBB
STEMGEDRAG INZAKE ISRAEL-PALESTINA
V
FELLOW TRAVELLER FASCISME
Herinnert u zich nog, Lezers, dat ik in een artikel over Caroline van der 
Plas, waarin ik haar een Well Done compliment gaf [zie onder noot 1]
schreef:
''Goed, maar ik ben nooit te oud om te leren en de Tijd zal het leren en merk

ik dat, dan zal ik niet aarzelen, haar hier op deze website van katoen te geven.'' [2]

Dit naar aanleiding van het feit, dat La Caroline door enkele

links-progressieve schrijvers van fascisme respectievelijk een

''fascistische inslag'' werd beschuldigd. [3]

Nu is het moment gekomen, DAT ik Caroline van der Plas inderdaad van

katoen ga geven
Eerst nog even het volgende:
I
ASTRID ESSED OVER CAROLINE VAN DER PLAS
Lang was het ondergetekende niet duidelijk, wat nou eigenlijk
precies de politieke lijn van Caroline van der Plas was, waar ze  stond
in het politieke spectrum, wat ondergetekende nou precies aan haar had.
Dat ze geen links radicaliski was, dat was mij ook wel duidelijk,
maar wie in de Tweede Kamer is dat wel, op waarschijnlijk de Partij
voor de Dieren na [4] en het helaas uit de Kamer vertrokken Bij1 [5]
Ik kende van der Plas natuurlijk van het BBB [Boer Burger Beweging]
Beginselstreven:
Het opkomen voor de Boerenbelangen [6]
Maar zoals ik al schreef:
Ik weet zo weinig van de stikstofproblematiek, dat ik daarover
weinig zinnigs kan zeggen [7]
Een Vriendin van Links leken Caroline/BBB overigens niet:
Ik citeer uit BBB/Missie
''Deze uitleg voorziet in een grote behoefte, aangezien de burger steeds verder van de productie van voedsel afstaat. De tijd dat iedere inwoner van Nederland wel een boerenconnectie had ligt ver achter ons. De stedeling heeft niet of nauwelijks contact met het buitengebied, maar vormt zich, veelal door eenzijdige berichtgeving vanuit links georiënteerde media, een negatief beeld van de agrarische sector.'' [8]
Het al dan niet juiste karakter van de bovenstaande bewering
laat ik verder bij BBB
 
Dus moest ik op andere gronden een oordeel over haar vormen en
de enige manier voor mij was, naast de BBB website [9], bijdragen
in de Tweede Kamer.
Nou ben ik geen Tweede Kamer watcher en zoveel bijdragen van
haar heb ik niet kunnen zien, maar er waren toch een paar opvallende:
OPSTEKERS VOOR CAROLINE VAN DER PLAS
DE OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN
HET SLAVERNIJVERLEDEN
CAROLINE EN DE OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN:
Zo viel het mij op dat van der Plas het ook aandurfde de minpunten
rond de Oekraiense vluchtelingen aan te kaarten, door erop te wijzen, dat opvangen [door burgers] prima was [is], maar dat er rekening mee
gehouden moet worden, dat oorlogsvluchtelingen vaak zeer getraumatiseerd zijn [9]
Wat ik nog belangrijker vond was, dat zij ook durfde benoemen, dat sommige
Oekraiense leerlingen zich op de Middelbare School nogal
racistisch hadden gedragen:
Daarover merkt van der Plas op tijdens een Kamerbijdrage:
''Want het is niet allemaal koek en ei.

[2.16]

Zo vertelde een docent van de Middelbare School mij vorige 

week, dat er problemen worden ondervonden bij het onderwijzen

van Oekraiense kinderen.

Kinderen, die moeilijk kunnen meekomen en zelfs een aantal incidenten,

van racisme.

Meisjes met hoofddoekjes, die worden uitgescholden en het gooien met

bananen naar leerlingen met een donkere huidskleur. 

[2.35]

Natuurlijk doen niet alle Oekraiense kinderen dit, maar het gebeurt kennelijk wel.

Is de minister eh ja, ik stel maar even een vraag en ik hoop, dat ik

antwoord krijg, is de minister daarvan op de hoogte? [10]

Goed dat dit door haar is aangekaart, zeker tegen het Licht van de soms

wat overdreven bejubeling van Oekraiense vluchtelingen [11]

CAROLINE EN HET SLAVERNIJVERLEDEN

Een andere Opsteker die ik Caroline wil geven is, dat ook zij

voor het aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij

verleden was, na er aanvankelijk tegen geweest te zijn [12]

Dat zij dat ruiterlijk toegaf in een best wel goede Debatbijdrage [13]

verdiende een Well Done Compliment, dat ondergetekende haar

dan ook gaf. [14]

BBB EN DE VLUCHTELINGEN/LICHT EN SCHADUW

Wat betreft het BBB standpunt over vluchtelingen:

Dat heb ik lang ''dubbel'' gevonden, met goede en minder goede kanten,

tot het voor mij definitief de foute kant uitging

Zo vond ik het goed, dat Caroline van der Plas in een Commissie

debat over Vreemdelingen en Asielbeleid de aanval opende op

de PVV'er Markuszower en de nu uit de Kamer vertrokken Van Haga [15]

omdat zij [volgens berichtgeving van de Volkskrant] teksten hadden

geuit als '' ‘de jungle van Afrika komt massaal hiernaartoe’ [PVV] en

‘het asielprobleem is de moeder van alle problemen in dit land’ [Van Haga]

[16], waarbij zij kennelijk ook hadden gesuggereerd [volgens de

debatbijdrage van van der Plas], dat BBB de deuren van Nederland

voor alle Afrikaanse asielzoekers open zou zetten. [17]

Ik vond het goed, dat zij zich teweerstelde tegen leugens en polarisatie

door extreem-rechts en heb het dan ook daarom op  mijn website geplaatst [18]

Was zij zich maar blijven verzetten, maar helaas sprak haar verkiezingsprogramma een andere Taal.

Ook  de BBB Migratievisie ''Streng met Menselijke Maat: BBB over Migratie'' [19] is al aardig afgegleden:

Het optrekken van grenshekken rond Europa, het oproepen

van angstbeelden over ''migratiestromen'', het zien van vluchtelingen

als ''gasten'' en niet volwaardige staatsburgers, het willen opzeggen van

het Vluchtelingenverdrag [20], het is nogal wat en tast de  rechten

van vluchtelingen nog meer aan.

Aan de andere kant:

Het is dezelfde partij, die niet alleen tegen de illegale pushbacks is,

maar er ook een motie tegen heeft ingediend, met mede indiener Sjoerdsma [D'66] [21], al staat zij dan weer

niet afkerig tegen het Rwanda model [22]

Een Vat van Tegenstrijdigheden dus, al kon ik haar toen al qua  standpunten

en opvattingen niet rekenen onder een Vriendin van vluchtelingen.

WAS [met mijn kennis van toen] een Vat van Tegenstrijdigheden.

Uit wat later naar voren kwam, bleek weinig solidariteit met vluchtelingen.

Hooguit een steeds minder ''gezellig'' wordende Gedoog en Tolereersteun.

II

IN DE FOUT:

BBB VERKIEZINGSPROGRAMMA OVER

VLUCHTELINGEN

Quotum voor asielzoekers [15 000 per jaar]

Europese aanmeldbalie opmaat naar Rwanda Deal

Chantage met financiele gevolgen voor weigerlanden

Europese buitengrenzen voor vluchtelingen/Slecht idee'

Opzegging Vluchtelingenverdrag/Schending rechten vluchtelingen

Waarin Caroline van der Plas/BBB echt de fout in ging was in het

concept-verkiezingsprogramma 2023-2027, geheten ''”Iedere Dag BBBeter. Van Vetrouwenscrisis

naar Noaberstaat”, ”Visie en Verkiezingsprogramma 2023-2027” [later bevestigd als uiteindelijk verkiezingsprogramma,, in ieder geval ongewijzigd het hoofdstuk Immigratie en Asiel] [23]

Ik heb daarop dan ook de aanval geopend, al noemde ik het dan

geen ASTRID ESSED ATTACK, zoals bij voorafgaande beroemde ASTRID ESSED ATTACK aanvallen! [24]

EN DAT LIEGT ER NIET OM!

De redelijk [zoals nu blijkt] quasi vriendelijke toon uit ''”Streng met menselijke maat: BBB over Migratie” [25] is in dit verkiezingsprogramma

2023-2024 geheel weggevallen.

Ik lees erin:

Asielstroom drastisch beperken.

Uit informatie blijkt, dat BBB de asielstroom wil beperken

tot 15 000 asielzoekers per jaar.

Zelf zegt zij daarover [ik citeer de Volkskrant]:

‘Alle asielzoekers die hoger dan dit quotum in ons land willen komen, kopen we af bij de Europese Unie onder de nieuwe migratiedeal.’ [26]

Zie voor de BBB visie op arbeids en studiemigranten,

noot 27.

Maar ik concentreer mij hier op

op de kwetsbaarste, de vluchtelingen.

Zij, die zijn gevlucht voor oorlog, vervolging en

-vaak- gevolgen van de klimaatcrisis voor die landen

[28]

Zwaar in de fout dus, dat BBB quotum voor asielzoekers,

waarop ik ook fel heb gereageerd! [29]

Maar er was meer:

Ook was in dat verkiezingsprogramma te lezen over

een ''Europese aanmeldbalie voor vluchtelingen,

wat eigenlijk een opmaat is naar de Rwanda deal [lees wat ik daarover schrijf in noot 30], opzegging

van het Vluchtelingenverdrag, een van de weinige

rechten, waarop vluchtelingen zich nog kunnen

beroepen [31], financiele gevolgen voor landen

van herkomst, die weigeren uit te zetten vluchtelingen terug te nemen, wat in feite risico's

voor de gewone bevolking inhoudt [32] en dan dat

pleiten voor Hekken en Grenzen, wat in feite 

neerkomt op het tegenhouden van mensen in

nood [33], want Vluchten is geen Spelletje!

Zo wordt van Europa Fort Alcatraz gemaakt [34],

waarin zowel Europeanen als vluchtelingen

gevangenen zijn.

Europeanen gevangenen van hun [onterechte] angst voor

''indringers'' [35] en ''testosteronbommen'' [36]

en vluchtelingen, gevangen in hun [ terechte]

angst voor armoede, voor oorlog, voor

vervolging, voor de gevolgen van de klimaat

verandering.

Een Partij met zo'n wereldbeeld kan nooit mijn

partij zijn!

III

ISRAEL/PALESTINA

Israelische oorlog tegen de Gazaanse burgerbevolking

OVERZICHT:

Is het Vluchtelingenstandpunt van BBB/Caroline van der Plas verwerpelijk [37], nog meer heeft de BBB houding tav Israel-Palestina mij geschokt!

Moet daar nog veel over verteld worden?

Dagelijks zien wij de Beelden van de verwoesting

van Gaza!  [38]

Toch maar in het kort:

Sinds de Hamas aanval in het Zuiden van Israel,

waarbij zowel militaire doelen werden bestookt [39]

[toegestaan volgens het Oorlogsrecht], als burgers

werden gedood en ontvoerd [verboden volgens

het Oorlogsrecht [40], heeft Israel 

Gaza aangevallen en is daar tekeergegaan als

een Briesende Leeuw, waarbij voornamelijk

de Gazaanse burgers Kop van Jut waren en

nog steeds zijn!

En daarbij was [en is nog] sprake van een

VOORTDURENDE schending van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht! [41]

Zo sloot Israel de grens met Gaza af voor invoer van

medicijnen, voedsel, water, brandstof, kortom alles wat 

mensen dagelijks van node hebben! [42]

Zo erg, dat mensen brak water moesten drinken! [43]

Dat komt neer op uithongering van de burgerbevolking en is niet alleen walgelijk en barbaars, maar duidelijk verboden via VN Veiligheidsraadsresolutie 2417, die uithongering

als oorlogswapen verbiedt. [44]

En met welke desastreuze gevolgen!

Ik had het al over mensen, die gedwongen

zijn, brak water te drinken. [45]

En dan heb je de ziekenhuizen!

Medische zorg is vandaag de dag in Gaza al niet

meer mogelijk, want ziekenhuizen zijn verstoken

van electriciteit en water. [46]

Hierdoor zijn al doden gevallen! [47]

Het IDF [Israelische

leger] beweert wel brandstof voor ziekenhuizen

achter te laten [48], maar volgens bronnen, is

dat lang niet voldoende. [49]

Ziekenhuizen, ambulances en andere medische

facilitaire instellingen zijn zelfs gebombardeerd!

''Unlawful'' [onwettig] verklaart Human Rights Watch en ''should be investigated as war crimes''

[dient te worden onderzocht als oorlogsmisdaden]
[50]
''Onmenselijk en misdadig'', dat zijn MIJN woorden.
De Israelische bombardementen op Gaza zijn
willekeurig en disproportionneel [51]
En het Tol aan Doden!
Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds het begin van de
Israelische militaire aanvallen [bericht van
15 december 2023] al 18.600 Palestijnen gedood [52]
Dit is een massaslachting, gewoon een massaslachting, waarbij hele Families van de
Aardbodem zijn gevaagd![53]
Zelfs de Amerikaanse president Biden, Bondgenoot van Israel door Dik en Dun, bekritiseerde Israel vanwege de ''lukrake aanvallen'' [54]
Een Humanitaire Catastrophe zonder weerga en terecht hebben Israelische mensenrechtenorganisaties president Biden opgeroepen om dit te stoppen. [55]
Ook de president van het Rode Kruis, mevrouw Spoljaric, heeft opgeroepen tot de bescherming
van de burgers in Gaza [56]
En wat ik nog het meest sadistische vond en vind:
Eerst roept het Israelische leger de Gazanen in Noord-Gaza op, naar het Zuid-Gaza te vluchten en dan blijkt het Zuiden vervolgens OOK niet veilig te zijn en worden de mensen daar gedood [57]
Zijn daar woorden voor?
Ik heb ze niet!
Israel voert geen oorlog tegen verzetsbeweging Hamas [58], maar tegen de burgerbevolking in
Gaza! [59]
Israel, de Bezettingsstaat sinds 1967! [60]
ISRAEL/PALESTINA
ROL NEDERLAND
Niet alleen, dat Nederland sowieso
al militaire samenwerking had met Bezettings en Apartheidsstaat Israel [61], wat veel zegt over de
morele medeverantwoordelijkheid van Nederland
aan het Israelisch militaire optreden [62], Nederland levert sinds het uitbreken van de ''oorlog tussen Israel en Hamas'' [63][ik noem het liever de strijd van de onderdrukte tegen Bezetter Israel] ook nog eens onderdelen voor Israelische F-35 gevechtsvliegtuigen aan Israel [64] en mag daar
van de rechter gewoon mee doorgaan [65]
WELKOM IN THE WORLD OF HORRORS!

IV

ISRAEL/PALESTINA
CAROLINE VAN DER PLAS/BBB
STEMGEDRAG INZAKE ISRAEL-PALESTINA
En dan nu de BBB houding tav het Israelische
militaire optreden in Gaza, waar, zoals reeds verhaald, een gruwelijke ''War of the Worlds''
[66] woedt.
Die BBB houding laat zich het beste zien aan
haar stemgedrag:
Lees/Registreer/Huiver:
TWEET CAROLINE VAN DER PLAS
Het begint al mooi, met een Tweet van Caroline
van der Plas nav de 7 october Hamas aanval [67]
Deze Tweet luidde als volgt:
''Ik heb de beelden net gezien. En walging en afschuw overheerst.Dit moet stoppen.
Veel sterkte aan de slachtoffers, nabestaanden
en inwoners van # Israel [met een Israelische
vlag ernaast] [68]
Daaronder staat, meer specifiek van de BBB:
De afschuwelijke beelden uit Israel laten weinig
aan de verbeelding over. Deze terreur moet direct gestopt worden! We leven mee met
de slachtoffers, hun nabestaanden en de inwoners van # Israel, die we steunen in de verdediging
van hun land. [69]
Wat die afschuwelijke beelden betreft, dat kan ik
wisselen, ja
Maar er wordt wel ERG de nadruk gelegd op
''verdediging van hun land''
Is Caroline van der Plas, is de BBB vergeten,
dat Israel een Bezettingsstaat [70] is en niet 
door een ander land wordt aangevallen, maar
door een verzetsgroep, Hamas, die het volste recht
heeft, te strijden tegen die Bezetter? [71]
Dat de MIDDELEN niet altijd juist en toelaatbaar
zijn, zoals in dit geval, is evident, [72], maar die
STRIJD is gerechtvaardigd.
Maar er is meer:
Op enig moment beweert van der Plas, ook mee te
leven met de Palestijnse slachtoffers in Gaza:
Ik citeer het Nederlands Dagblad:
''Van der Plas lijkt hierin een middenpositie te zoeken. Ze zegt vorige week bij een solidariteitsbijeenkomst te zijn geweest om de joodse gemeenschap te steunen. Ze betreurt evenwel ook de ‘onschuldige burgerslachtoffers aan Palestijnse zijde’.''  [73]
Laten we eens aan het Stemgedrag van BBB zien,
hoezeer Caroline van der Plas en haar Partij meeleven
met de Palestijnse slachtoffers:
TEGEN VEROORDELING VAN ALLE SCHENDINGEN VAN
HET INTERNATIONAAL RECHT
BBB stemde tegen de motie van de Kamerleden Sjoerdsma
[D'66] en Piri [PvdA] om alle schendingen van het Internationaal Recht [dus van alle partijen] tegen te gaan.
Een Motie waarin ook duidelijk werd verwezen naar de Israelische afsluiting van Gaza van water, voedsel, medicijnen, electriciteit en brandstof. [74]
B
TEGEN EEN STAAKT HET VUREN
Duidelijk ook heeft van der Plas zich uitgesproken
TEGEN een Staakt het Vuren '[75]
C
BBB IS NIET TEGEN DE INZET VAN UITHONGERING
ALS OORLOGSWAPEN.
Toelichting:
BBB stemde tegen de motie van de Kamerleden Dassen
[Volt] en Van Dijk [SP], waarin Israel werd opgeroepen, zich
te houden aan VN Veiligheidsraadsresolutie 2417 [76]
En VN Veiligheidsraadsresolutie 2417 houdt in een
verbod op het gebruik van ''uithongering'' als oorlogswapen. [77]
D
BBB VEROORDEELT NIET DE VELE RACISTISCHE, GEWELDDADIGE EN GENOCIDALE UITSPRAKEN
VAN ISRAELISCHE POLITICI
Ik citeer The Rights Forum:
''

Veroordeelt de vele racistische, gewelddadige en genocidale uitspraken van Israëlische politici?

Nee. De focus van BBB is strikt eenzijdig. De partij heeft genocidale uitspraken van Israëlische ministers en parlementsleden derhalve niet benoemd, laat staan bekritiseerd.'' [78]

E
BBB ERKENT PALESTINA NIET
De Partij stemde tegen alle moties over
de erkenning van Palestina als Staat [79]
En dan verwijs ik hier met name naar de motie
van de Kamerleden Simons [Bij1] en Kuzu [Denk],
waarbij de Nederlandse regering werd opgeroepen,
de Palestijnse Staat te erkennen. [80]
F
BBB ERKENT DE REALITEIT VAN DE ISRAELISCHE
APARTHEID NIET
BBB stemde tegen een door de Kamerleden
Simons [Bij1] en Kuzu [Denk] ingediende motie,
dat Israel een Apartheidsstaat is en dat de
Kamer tegen Apartheid is [81]
G
BBB WIL DE NEDERLANDSE MILITAIRE SAMENWERKING MET ISRAEL NIET BEEINDIGEN
Dat wekt amper verbazing, kijkend naar het
overige BBB stemgedrag.....
BBB stemde dan ook tegen de motie van Kamerleden Simons [Bij1] en Van Baarle [Denk]
over het opschorten van alle militaire handel en
samenwerking met Israel [82]
H
BBB STEMT TEGEN MOTIE, DIE HET NEDERZETTINGENBELEID VEROORDEELT
Hoe verbazingwekkend!
BBB stemde tegen een door de Kamerleden
Simons [Bij1] en Van Baarle [Denk] ingediende
motie, die de Israelische nederzettingenpolitiek
veroordeelde [83]
Ook stemde BBB tegen een door Kamerleden Simons [Bij1], Kuzu [Denk] en Van Dijk [SP] 
ingediende motie, geen economische relaties
aan te gaan met bedrijven, die opereren in
de nederzettingen [84]
NOU!
Van der Plas leeft echt mee met de Palestijnse
burgerbevolking [85], dat moet ik zeggen! [86]
V
FELLOW TRAVELLER FASCISME
En dan de PVV!
Want met van der Plas ben ik nog niet klaar!
Wie of wat de PVV is hoef ik hopelijk niet nader
toe te lichten:
De PVV is een fascistische, Islamofobe Partij,
die de afgelopen ruim 20 jaar [opgericht in 2005] [87] zich onledig heeft gehouden met het zondebok targetten van de Islam als religie en moslims,
Marokkanen, vluchtelingen en ''niet-westerse allochtonen'' de schuld geeft van ongeveer alles
wat in Nederland misgaat [88]
Maar ook ''westerse'' allochtonen, zoals Poolse
arbeidsmigranten en andere Midden en Oost Europeanen kunnen van leider Wilders en co
een trap na krijgen [89]
Overigens heeft PVV leider Wilders voor
''Wit Nederland'' ook niet zulke goede bedoelingen
als hij jarenlang heeft voorgegeven.
Lees er noot 90 maar op na!
Welnu, zoals aan ons allen bekend heeft deze fascistische Partij, de PVV, waarvan leider Wilders
tijdens de verkiezingscampagne de mensen probeerde wijs te maken, dat hij ''milder'' was
geworden [91], een overweldigende verkiezings
overwinning behaald met 37 zetels! [92]
Deze ''Mildheids'' Komedie hield hij vol na de
verkiezingsuitslag, toen hij beweerde ''premier
van alle Nederlanders te willen zijn ''ongeacht waar je vandaan komt en wat je geloof is. [93]
En wat zien wij?
Terwijl partijen, die nog willen staan voor
elementaire rechten, zich opmaken voor de Strijd [94], was Caroline van der Plas er als de Kippen bij,
om met Wilders coalitie onderhandelingen
te beginnen! [95]
Lachwekkend bijna was, dat ze daarbij als
''voorwaarde'' stelde [ik citeer NOS] ''mits Geert een beetje meebeweegt'' [96]
Daarbij beroept Carolientje zich op zogenaamde
''Mildere Wilders''
Maar ik en hopelijk ook u, lezers. weten, dat de 
''Mildere Wilders''' niet bestaat.
Er is maar EEN Wilders.
Namelijk Wilders de fascist! [97]
DAT gedachtegoed heeft hij al die jaren uitgedragen
en dat doet hij nog steeds.
Wie mij niet gelooft, moet dan maar het PVV Verkiezings
programma 2023-2027 ''Nederlanders weer op 1''
lezen! [98]
Wilders van de Ene op de Andere Dag veranderd?
EN IK ben Jeanne d'Arc!! [99]
ONZIN dus
Het mooiste vind ik in dit verband nog de
vergelijking door PvdA Groen Links leider Frans Timmermans:
In het debat over de verkiezingsuitslag en de verkenning
[100] vergeleek Timmermans PVV leider Wilders 
met de Haai Bruce uit Finding Nemo ''U doet mij echt denken aan, ik weet...ik zal een klassieker noemen
Nemo...[Wilders tussendoor ''ja''] in Nemo komt eh Bruce voor 
en Bruce is een Grote Witte Haai, die heeft afgesproken met zichzelf,
ik ben nu vegetarier, ik eet geen vis meer.
Totdat hij bloed ruikt en dan wordt hij weer de Haai zoals hij altijd is geweest. [101]
Natuurlijk weet van der Plas ook wel, dat de
''Milde Wilders'' alleen in Sprookjesland voorkomt, maar
ze wil gewoon regeren [niet onbegrijpelijk 
na de BBB Verkiezingsoverwinning [102]
en daarbij
neemt ze het Wilders fascisme op de koop toe.
Mits hij niet al te openlijk AL zijn plannen
wil promoten ! [103]
Helaas echter voor van der Plas en haar Nieuwe Vriend
Wilders zijn andere partijen veel minder happig
op samenwerking. 
Er zijn partijen, die sowieso niet met Wilders in zee gaan [104] en mogelijke partners als NSC en VVD staan ook'
niet te springen.
NSC [Nieuw Sociaal Contract dus] van Pieter Omtzigt
, een grote Winnaar bij de verkiezingen, [105] niet vanwege meer principiele bezwaren
[standpunten van PVV, die indruisen tegen de Grondwet,
zoals vrijheid van Godsdienst] [106], de VVV heeft meer
pragmatische bezwaren [107], maar loopt ook
bepaald niet over van enthousiasme.
Hoe dan ook, wat er uitkomt, weet je nu toch niet, er zijn
voorlopig ''verkennende gesprekken'' tussen PVV, VVD, NSC en BBB [108]
Dat die gesprekken over grondslagen van de rechtsstaat,
zoals de Grondwet gaan [109] is al schande genoeg,
omdat dat vanzelfsprekend zou moeten zijn.
Maar ja, dat gebeurt als de PVV je gesprekspartner is
en je [zoals NSC althans] nog een greintje fatsoen hebt. 
[110] Maar hoe dan ook:
Tot nu toe lijkt van der Plas de enige, die echt happig is
op de samenwerking met Wilders [111] en dat zegt wel wat!
EPILOOG'
SWEET CAROLINE.....
Van Vat van Tegenstrijdigheden met Licht en Schaduwzijden, naar ''hekken
en muren om Europa'' standpunten over vluchtelingen, naar uitgesproken
verdediger van Bezetings en Apartheidsstaat Israel, naar......
mogelijke samenwerking met de fascistische PVV [112]
Het is een hele Reis geweest met een neerwaartse Spiraal.
Heb ik nog enige tijd getwijfeld over Caroline van der Plas en waar
ze stond [113], nu is dat meer dan duidelijk geworden.
En dat belooft weinig goeds.
Het enige ''Goede'' hieraan is, dat ik mijn belofte aan de lezers
heb gehouden. [114]
En tot een [voorlopig] definitief oordeel gekomen ben.
TEN STRIJDE
TEN STRIJDE TEGEN FASCISTEN EN FASCISTENVRIENDEN!
ASTRID ESSED
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed