Bezoek Israelische president Peres aan Nederland/Nederlandse medeplichtigheid aan Israelische bezett

Di 1 Oktober 2013 00:14 | Astrid Essed | 3729 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

 

BEZOEK ISRAELISCHE PRESIDENT PERES AAN NEDERLAND
NEDERLAND'S MEDEPLICHTIGHEID AAN DE ISRAELISCHE BEZETTING
 
Zie ook
 
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
 
''Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u vertellen wie u bent''
 
Oude Wijsheid
 
''De president van Israël, Shimon Peres, brengt van 29 september tot en met 2 oktober 2013 een officieel bezoek aan Nederland. Het bezoek bevestigt de goede betrekkingen tussen Nederland en Israël.''

Zo begint het Persbericht, waarin de Rijksoverheid het bezoek van de Israelische president Peres, voormalig
premier,  aankondigt. [1]
Om het nog ''mooier'' te maken wordt er en passant ook vermeld, dat Peres tijdens zijn bezoek  een toespraak houdt
in de plenaire zaal van de Eerste Kamer voor leden van de Eerste en Tweede Kamer [2], een eer, die maar zelden een buitenlands
Staatshoofd ten deel  valt.
De laatste keer vond plaats in 1997, toen de toenmalige Koning Hoessein van Jordanie de Eerste en
Tweede Kamer toesprak. [3] 

NEDERLAND/VRIEND VAN ISRAEL
DE WAPENFEITEN VAN PERES

Eerst over ''the guest of honour''
Peres zelf heeft een ''fraaie staat van dienst'' en zou, zo Israel het Statuut van Rome  [4] zou hebben ondertekend [5]
[wat niet het geval is, uiteraard] en de bevoegdheid van het Strafhof terugging naar [oorlogs] misdaden voor
I juli 2002  [6] , zonder mankeren voor het Internationaal Strafhof in Den Haag gebracht kunnen zijn.

 
Peres in actie

Een overzicht van de politieke carriere laat zien, dat Peres vanaf 1947 actief geweest is en zowel een militaire
als politieke carriere gehad heeft [7]
Het begon allemaal in 1947, toen hij zich in de zogenaamde Israelische ''Onafhankelijkheidsoorlog'', in werkelijkheid,
de massa slachtingen en etnische zuiveringen van de Palestijnen [8], bij de Hagana [9] aansloot, die als Israelisch-
zionistische paramilitaire organisatie, [voorloper van het latere Israelische leger], 
een beruchte rol heeft gespeeld bij de etnische zuiveringen in 1948 [10]

Voornamelijk echter is de carriere van Peres politiek geweest.
Hij is tweemaal premier geweest, van 1984-1986 en van 1995-1996 [11] en heeft als minister zitting gehad 
in talloze Israelische kabinetten [12]

Natuurlijk was hij gedurende zijn premierschap hoofdverantwoordelijk voor de instandhouding
van de Israelische bezetting met alle [in] humane consequenties daarvan, maar  twee
aspecten van zijn politieke carriere wil ik extra belichten,  zijn voortrekkersrol bij de vestiging van de illegale Israelische nederzettingen
in bezet Palestijns gebied na de juni oorlog in 1967 [13] en zijn hoofdverantwoordelijkheid voor het bloedbad in Qana [14]

Aanstichter en voortrekker nederzettingenpolitiek

Peres is een van de voortrekkers geweest van de stichting van de in bezet Palestijns gebied gestichte
illegale nederzettingen [15]
Dat maakt hem hoofdverantwoordelijk voor de massale Palestijnse landonteigeningen zonder enige
financiele compensatie, die in de loop der jaren is opgelopen tot de 100. 000
Ook door zijn regeerperiode is hij natuurlijk hoofdverantwoordelijk voor die nederzettingenpolitiek.
 

Bloedbad in Qana

Wat oorlogsmisdaden betreft geldt hetzelfde:
Voor alle tijdens de Israelische bezetting gepleegde oorlogsmisdaden [buitengerechtelijke
executies, militaire aanvallen op burgerdoelen, etc] is Peres hoofdverantwoordelijk geweest wat zijn 
regeerperiode betreft.
En tijdens die regeerperiode was hij onder andere verantwoordelijk voor
de in de Israelische militaire operatie in Libanon ''Operation Grapes of Wrath'' [16]  gepleegde 
oorlogsmisdaden in 1996.
Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft in een rapport, dat de Israelische opereer
periode tussen 11 april en 27 april 1996 bestrijkt [dus de Grapes of Wrath operatie] vastgesteld, dat er
sprake was van 164 Libanese burgerslachtoffers.
Het dieptepunt was de Israelische militaire aanval op het VN Hoofdkwartier te Qana, waarheen 800
Libanese burgers hun toevlucht hadden gezocht.
Gevolg van deze Israelische agressie:
106 burgerdoden en 116 gewonden [17]

En dit is de man, die in Nederland met zoveel egards wordt ontvangen [18]

NEDERLAND/VRIEND VAN ISRAEL
ISRAEL'S CRIMINAL RECORD
 
Maar er is meer dan de oorlogsmisdaden van Peres alleen.
Het gaat ook om wat hij nu vertegenwoordigt als president:
Een bezettingsstaat. die kampioen is geworden in het schenden van het Internationaal
Recht en is vergeven van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

BEZETTING

Hoewel het ''criminal record'' teruggaat in een ver verleden, namelijk de wortels van het zionisme [19]
die hebben geleid tot de op de grondvesten van de neo koloniale VN Resolutie 181 en de etnische
zuiveringen in 1948 [20] ontstane Israelische Staat, beperk ik mij hier tot de Israelische bezetting van de Palestijnse
gebieden in 1967 en de humanitaire gevolgen daarvan.

Sinds 1967 bezet Israel de Palestijnse gebieden, de Westbank, Oost-Jeruzalem en Gaza [21] en de Syrische Golan Hoogte
ondanks de unaniem in 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242, waarin Israel werd opgeroepen, zich terug
te trekken uit de in de juni oorlog van 1967 veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse.

Aan deze bezetting, zoals aan iedere bezetting overal ter wereld, is inherent onderdrukking,
vernederingen, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.
Enkele specifieke humanitaire rampen van de Israelische bezetting komen hieronder aan de orde.

HUMANITAIRE GEVOLGEN VAN DE BEZETTING
NEDERZETTINGEN/ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT

De sinds eind zestiger jaren in  bezet Palestijns gebied gestichte Israelische nederzettingen, waarvan Peres zo'n voortrekker 
geweest is, begon aan het eind van de jaren zestig en zijn illegaal volgens  het Internationaal Recht volgens
artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van 1907 [22]

Ook is deze nederzettingenbouw veroordeeld in VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 dd 1979, waarbij
de illegaliteit van de nederzettingen werd bevestigd en Israel opgeroepen tot stoppen en ontmantelen
van de nederzettingen [23]
Ook heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in zijn Advisory Opinion betreffende de
illegaliteit van de Israelische Muur de illegaliteit van de nederzettingen bevestigd [24]

Die nederzettingenbouw en  heeft geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen [25]
zonder enige compensatie, waarvan in de loop der jaren duizenden Palestijnen slachtoffer geworden zijn.

Toch gaat Israel nog steeds vrolijk door met de uitbreiding van die nederzettingen. [26]


HUMANITAIRE GEVOLGEN VAN DE BEZETTING
ILLEGALE MUURBOUW

Zoals ik al opmerkte is Israel kampioen in  het schenden van het Internationaal Recht
en blijft het niet bij de bezetting en illegale nederzettingen.
Een ander wapenfeit  is de bouw van de Israelische Muur, die voor een belangrijk deel loopt
door bezet Palestiijns gebied [27]
Om die reden is deze dan ook illegaal verklaard in een uitspraak van het Internationaal
Gerechtshof in Den Haag op 9 juli 2004 [28]

De humanitaire ramp van die Muurbouw voor de bezette Palestijnse bevolking is groot:

Hun bewegingsvrijheid wordt belemmerd en omdat hun velden vaak in het ”geannexeerde deel” [het deel
van bezet Palestijns gebied, dat door de Muurbouw nu kunstmatig bij Israel is getrokken], is oogsten
moeilijk en ook het verkopen van producten.
Dit gaat om duizenden mensen [29]
Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd.
In sommige gevallen is zelfs een hele stad omsloten door de Muur, zoals bij de stad
Qalqilya het geval is [30]
 
Lef kan Peres overigens niet ontzegd worden.
Tijdens zijn bezoek aan Nederland brengt hij een bezoek aan het Vredespaleis [31], de zetel
van het Internationaal Gerechtshof, waar de uitspraak over de illegaliteit
van de Muur gedaan is.
Dat doet mij denken aan de [vrij vertaalde] uitspraak, dat een misdadiger
terugkeert naar de plaats van de misdaad.
Hier naar de plaats van de veroordeling.......
 
 
HUMANITAIRE GEVOLGEN VAN DE BEZETTING
ISRAELISCHE MILITAIRE AANVALLEN IN DE BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN

Bij Israelische miltaire aanvallen, of die nu in Gaza of de Westbank plaatsvinden, houdt Israel zich zelden
of nooit aan de grondregel van het Internationaal humanitair Oorlogsrecht, dat te allen tijde onderscheid gemaakt 
moet worden tussen combatanten [militairen en strijders] en non combatanten [burgers] [32]
Zo'n militaire aanval heeft dan ook veel weg van een vuile oorlog tegen de Palestijnse burgerbevolking, die meestal
Kop van Jut is.
Bij Operation Cast Lead van 2008-2009 werden in drie weken tijd 1389 mensen gedood waaronder 350 kinderen, er raakten
meer dan 5300 mensen gewond waaronder 350 ernstig. [33]
Bij Operatie pillars of defense [of Pillars of Cloud] van 14 november tot 21 november vielen in de week van
strijd meer dan 100 doden aan Palestijnse kant, waaronder 30 kinderen. [34]


HUMANITAIRE GEVOLGEN VAN DE BEZETTING
MENSENRECHTENSCHENDINGEN PALESTIJNSE GEVANGENEN
 
Onder de Israelische bezetting worden de rechten van Palestijnse gevangenen
op talloze wijzen geschonden.
Ten eerste is daar het ongelijke rechtssysteem, aangezien Palestijnse gevangenen
vallen onder de militaire wetgeving, wat impliceert minder rechten], terwijl Israeli's
in de bezette gebieden [en kolonisten dus ook] vallen onder het gewone Israelische
recht [met meer rechtsgaranties] [35]

Palestijnse gevangenen worden systematisch gefolterd [36], krijgen vaak een oneerlijk proces
en lopen ook nog het grote risico op administratieve detentie [detentie zonder aanklacht of proces] [37]
Er zitten rond de 285 Palestijnse gevangenen in administratieve detentie.
 
 
MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ETNISCHE ZUIVERINGEN VAN DE BEDOUIENEN
 
Een van de ergste misdaden, die de Israelische Staat al geruime tijd [er werden al in 1948 Bedouienen etrnisch
gezuiverd] weer heeft ''opgepakt''en volgens artikel 7 van het Statuut van Rome [38] worden gerekend onder 
de ''misdaden tegen de menselijkheid''
 zijn de etnische zuiveringen van de Bedouienen, die helaas in de Nederlandse politiek niet de aandacht krijgen, die ze verdienen.
 
Deze schanddaden tegen de Bedoeien burgerbevolking in de Negev woestijn en ook op
de Westbank, waarbij hun huizen
worden verwoest en de bewoners worden verjaagd, zijn sinds 2010 weer in volle gang,
maar bepaald niet nieuw.
Niet alleen zijn de Bedoeienen in 1948 etnisch gezuiverd, vanaf 1970 wordt door
de Israelische Staat een politiek van etnische zuivering uitgevoerd waarbij huizen van
Bedouienen worden verwoest en land in beslag genomen [39]
Sinds 2008 zijn deze praktijken weer in verhevigde mate opgelaaid en  
Amnesty, Human Rights Watch en Btselem hebben felle protesten geuit tegen deze openlijk
uitgevoerde etnische zuiveringen [40]
 
The Guardian en The BBC pakten het al in een redelijk vroeg stadium op [41], waardoor
het meer internationale bekendheid kreeg.
Het sierde de NOS, dat zij bekendheid gaven aan het bericht van Human Rights Watch over de
verdrijving van de Bedouienen [42]
 
Daarom ook heb ik de toenmalige kroonprins Willem Alexander [die nu als koning president Peres
ontvangt] aangeschreven over zijn betrokkenheid bij een door het Joods Nationaal Fonds
[dat een negatieve rol speelt bij de Israelische etnische zuiveringspolitiek van de Bedouienen] 
gepromoot waterproject [waar hij zijn naam ''Koning Willem Alexander Waterproject aan heeft
verbonden] om hierover mijn kritiek en teleurstelling te uiten. [43]
  
EPILOOG
 
Al decennialang treedt Israel openlijk en zonder gene het Internationaal Recht met voeten.
Zelfs tijdens de zogenaamde ''vredesonderhandelingen;; met de Palestijnen is de reactie
van Israel geen toenadering, maar openlijke provocatie door door te gaan met de illegale
nederzettingenbouw [44]
 
Bezetting, nederzettingenpolitiek, Muurbouw, oorlogsmisdaden, foltering
en rechteloosheid van Palestijnse gevangenen, etnische zuiveringen van Bedouienen,
het gaat alles gewoon door,
 
En wat doet Nederland?
 
Niets anders dan het benadrukken van de ''goede betrekkingen'' met een dergelijke bezettingsstaat,
die tyrannie, dood en verderf zaait in de bezette gebieden en mensenrechten aan zijn laars
lapt.
Die een systeem van apartheid hanteert door verschillende rechtssystemen te hanteren
voor Israeli's en Palestijnen, die Bedouienen, die decennialang in een gebied hebben gewoond
verdrijft en de eigen bevolking zich laat vestigen in de bezette gebieden [de kolonisten dus]
en Palestijnen nog eens van hun land berooft ook.
 
Nederland spant nog verder de kroon door een oorlogsmisdadiger als Peres uit te nodigen
en met alle egards en onverdiende eer te ontvangen [45], een man, die huidig president is
van Israel en dus in ieder geval moreel [de politieke macht ligt bij de premier] verantwoordelijk
is voor alle gepleegde mensenrechtenschendingen tijdens zijn presidentschap.
 
Door zo'n duidelijk signaal van vriendschap aan Israel te geven, draagt Nederland, dat volledig
op de hoogte is van de wandaden van deze bezettingsstaat, zowel politiek als moreel
medeverantwoordelijkheid en laat zien, wat haar eigen morele gehalte
is.
 
Nul comma Nul
 
''Zeg mij wie je vrienden zijn en ik zal je vertellen wie je bent''
 
Hoe waar is die oude wijsheid
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 

 

 

[1]

RIJKSOVERHEID
PRESIDENT VAN ISRAEL BEZOEKT NEDERLAND
26 SEPTEMBER 2013[2]

RIJKSOVERHEID
PRESIDENT VAN ISRAEL BEZOEKT NEDERLAND
26 SEPTEMBER 2013[3]


ISRAELISCHE PRESIDENT NAAR NEDERLAND
18 SEPTEMBER 2013

 
 
[4]
 
 
THE ROME STATUTE
 
 
 
[5]
 
''The Court does not have universal jurisdiction.  The Court may only exercise jurisdiction if:
  • The accused is a national of a State Party or a State otherwise accepting the jurisdiction of the Court; 
  • The crime took place on the territory of a State Party or a State otherwise accepting the jurisdiction of the Court; or 
  • The United Nations Security Council has referred the situation to the Prosecutor, irrespective of the nationality of the accused or the location of the crime.''
 
 JURISDICTION AND ADMISSIBILITY
 
 
 
[6]
 
 
''However, in no case can the Court exercise jurisdiction over events before 1 July 2002.''


[7]

WIKIPEDIA
[Engelstalig]
 
SHIMON PERES
 
 
 
WIKIPEDIA
[Nederlandstalig]
 
SHIMON PERES
 
 
 
[8]
 
RAMPSPOED OVER PALESTINA
ASTRID ESSED
JUNI 2007
 
 
 
[9]
 
WIKIPEDIA
HAGANA
 
 
 
[10]
 
RAMPSPOED OVER PALESTINA
ASTRID ESSED
JUNI 2007
 
 
 
[11]
 
WIKIPEDIA
[Nederlandstalig]
 
SHIMON PERES
 
 
 
[12]
 
WIKIPEDIA
[Nederlandstalig]
 
SHIMON PERES
 
 
 
[13]
 

Political views

Peres was once considered a "hawk".[27] He was a protégé of Ben-Gurion and Dayan and an early supporter of the West Bank settlers during the 1970s.
 
WIKIPEDIA
[Engelstalig]
SHIMON PERES
 
 
En dan is er de kwestie van de joodse nederzettingen op de in 1967 bezette Westelijke Jordaanoever en de nederzettingenbeweging, waarvan Peres door velen in Israël en daarbuiten als de geestelijk vader wordt gezien.

SHIMON PERES, BEPAALD NIET DE FILOSOOF-STAATSMAN EN VREDESDUIF
WAARVOOR VELEN HEM HOUDEN
26 SEPTEMBER 2013
 
 
[14]
 
WIKIPEDIA
1996 SHELLING OF QANA
 
 
''On April 18, 1996, the absence of precautions prior to the attack in close proximity to the town of Qana and 
the U.N. base located there, as well as the means and methods of attack chosen by the IDF (a sustained artillery barrage 
without lines of sight to the target), put Israel in violation of international humanitarian law. Israel did not fulfill its 
obligations to take constant care to spare the civilian population in the conduct of a military operation, nor did it take 
precautions to avoid or minimize civilian casualties.............
.......................................................................................
 The particular tragedy at Qana was that this incident was not 
unique in its general features. As this report indicates, the Israeli military on previous occasions had violated the laws 
of war by not taking precautions to spare Lebanese civilians from death and injury prior to launching attacks, and 
indeed by showing an appalling willingness to conduct military operations in which civilians would bear the brunt of 
the suffering.''


HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL-LIBANON
OPERATION GRAPES OF WRATH
THE CIVILIAN VICTIMS
SEPTEMBER 1997

 
 
[15]
 

Political views

Peres was once considered a "hawk".[27] He was a protégé of Ben-Gurion and Dayan and an early supporter of the West Bank settlers during the 1970s.
 
WIKIPEDIA
[Engelstalig]
SHIMON PERES
 
 
En dan is er de kwestie van de joodse nederzettingen op de in 1967 bezette Westelijke Jordaanoever en de nederzettingenbeweging, waarvan Peres door velen in Israël en daarbuiten als de geestelijk vader wordt gezien.

SHIMON PERES, BEPAALD NIET DE FILOSOOF-STAATSMAN EN VREDESDUIF
WAARVOOR VELEN HEM HOUDEN
26 SEPTEMBER 2013
 
 
 
NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE
PERES BEZOEKT NEDERLAND: ZIJN CV BEVAT OORLOGSMISDADEN
20 SEPTEMBER 2013
 
 
 
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
 
 
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
 
 
 
[16]
 
 
WIKIPEDIA
OPERATION GRAPES OF WRATH
 
 
 
[17]
 
 
The particular tragedy at Qana was that this incident was not 
unique in its general features. As this report indicates, the Israeli military on previous occasions had violated the laws 
of war by not taking precautions to spare Lebanese civilians from death and injury prior to launching attacks, and 
indeed by showing an appalling willingness to conduct military operations in which civilians would bear the brunt of 
the suffering.''


HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL-LIBANON
OPERATION GRAPES OF WRATH
THE CIVILIAN VICTIMS
SEPTEMBER 1997

 
 
 
DON'T HONOUR PERES WARCRIMINAL HISTORY
9 NOVEMBER 2007
 
 
NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE
PERES BEZOEKT NEDERLAND: ZIJN CV BEVAT OORLOGSMISDADEN
20 SEPTEMBER 2013
 
 
 
[18]
 
 
RIJKSOVERHEID
PRESIDENT VAN ISRAEL BEZOEKT NEDERLAND
26 SEPTEMBER 2013

 


ISRAELISCHE PRESIDENT NAAR NEDERLAND
18 SEPTEMBER 2013

 
 
 
[19]
 
60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008
 
 
 
[20]
 
60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008
 
 
[21]
 
 
Volgens het Internationaal Recht is Israel, ondanks de terugtrekking uit Gaza in 2005, nog steeds bezettende maht, aangezien
het het luchtruim en de grenzen van Gaza controleert
 
Zie
 
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
 
 
Bron:
 
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL'S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
 
 
[22]
 
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
 
 
ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE
 
 
 
HAAGS VERDRAG VAN 1907
 
 
 
 
[23]
 
 
WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
 
 
WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 452
 
 
 
[24]
 
 
''Recalling that the Security Council described Israel�s policy of establishing settlements in that territory as a �flagrant violation� of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.''
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION OF A WALL IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004
 
 
 
 
[25]
 
 
''Under this regime, hundreds of thousands of dunams of land populated by Palestinians have been stolen. This land has been used to establish dozens of settlements and to populate them with hundreds of thousands of Israeli citizens. As a rule, Israel prevents Palestinians from entering these lands and using them. The existence of the settlements brings with it the violation of many human rights of Palestinians, including the right of property, the right to equality, the right to a suitable standard of living, and the right to freedom of movement.''
 
SETTLEMEMTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
 
 
 
[26]
 
 
 
NOS
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
11 AUGUSTUS 2013
 
 
 
 
[27]
 
''Eighty-five percent of the amended route is within the West Bank itself, not along the Green Line.''
 
THE SEPARATION BARRIER
 
 
 
[28]
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION OF A WALL IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004
 
 
 
[29]
 
 
 
THE SEPARATION BARRIER
 
 
 
[30]
 
PALESTINA-ISRAEL INFO VOOR JONGEREN
BEZETTING
DE MUUR
 
 
 
[31]
 
''Maandag 30 september brengt hij onder andere een bezoek aan het Vredespaleis.''


RIJKSOVERHEID
PRESIDENT VAN ISRAEL BEZOEKT NEDERLAND
26 SEPTEMBER 2013[32]
 
ARTICLE 7, BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS
 
 
 
 
[33]
 
GAZASTRIP
OPERATION CAST LEAD, 27 DEC 08, 19 JANUARY 09
 
 
 
[34]
 
NOS
OFFENSIEF ISRAEL TEGEN TOP HAMAS
14 NOVEMBER 2012

 
 
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
[35]
 
 
WHO PROFITS
THE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY
THE CASE OF G4S
PRIVATE SECURITY COMPANIES AND THE ISRAELI OCCUPATION
 
 
 
[36]
 
TORTURE AND ILL-TREATMENT IN INTERROGATIONS
 
 
 
 
[37]
 
ADMINISTRATIVE DETENTION
 
 
 
[38]
 
 
THE ROME STATUTE
 
 
 
 
 
 
[39]
 
 
''Since the 1970s Israeli authorities have demolished thousands of Bedouin homes in the unrecognized villages, many of them comprising no more than tents or shacks. In the past year alone Israeli officials have demolished hundreds of structures, and placed warnings of intended demolition on hundreds more.''

HUMAN RIGHTS WATCH [REPORT]
OFF THE MAP 
SUMMARY


BRON


HUMAN RIGHTS WATCH
OFF THE MAP
LAND AND HOUSING RIGHTS VIOLATIONS IN ISRAEL'S UNRECOGNIZED BEDOUIN VILLAGES
31 MAART 2008

 
 
 
 
[40]
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: BEDOUIN FACE MASS EVICTIONS FROM THEIR LAND
30 AUGUSTUS 2013
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEW GOVERNMENT MUST SCRAP PLANS TO FORCIBLY EVICT BEDOUIN
20 APRIL 2013
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ERASING LINKS TO THE LAND IN THE NEGEV
11 MAART 2011
 
 
 
CIVIL ADMINISTRATION PLANS TO EXPELL TENS OF THOUSANDS OF
BEDOUINS FROM AREA C
10 OCTOBER 2011
 
 
 
[41]
 
THE GUARDIAN
ETHNIC CLEANSING IN THE ISRAELI NEGEV
28 JULI 2010
 
 
 
BBC
ISRAEL POLICE RAZE ”ILLEGAL” BEDOUIN VILLAGE IN NEGEV
27 JULI 2010
 
 
 
 
[42]
 
HRW: ISRAEL VERDRIJFT BEDOUIENEN/WAARDERING
VOOR NOS BERICHTGEVING
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[43]
 
 
BRIEF AAN DE TOEKOMSTIGE KONING WILLEM ALEXANDER/HET KONING WILLEM ALEXANDER
WATERPROJECT
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[44]
 
Het bezoek bevestigt de goede betrekkingen tussen Nederland en Israël.

RIJKSOVERHEID
PRESIDENT VAN ISRAEL BEZOEKT NEDERLAND
26 SEPTEMBER 2013

 [45]
 
 
Aansluitend houdt de president tijdens zijn bezoek in de plenaire zaal van de Eerste Kamer een toespraak voor leden van de Eerste en Tweede Kamer.


RIJKSOVERHEID
PRESIDENT VAN ISRAEL BEZOEKT NEDERLAND
26 SEPTEMBER 2013Ook spreekt Peres in de plenaire zaal van de Eerste Kamer de leden van de Eerste en Tweede Kamer toe. Dat een buitenlandse staatshoofd de Kamerleden toespreekt in de Senaat gebeurt zelden. In 1997 sprak wijlen de koning Hussein van Jordanië leden van de beide Kamers toe in de plenaire zaal.


ISRAELISCHE PRESIDENT NAAR NEDERLAND
18 SEPTEMBER 2013

Meer van Astrid Essed