Bouterse wint verkiezingen Suriname/Geen straffeloosheid voor misdaden Bouterse en militaire kliek

Vr 29 Mei 2015 05:37 | Astrid Essed | 3490 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 BOUTERSE WINT VERKIEZINGEN SURINAME/HET KORTE GEHEUGEN

 
''Alle reukwerken van Arabie kunnen deze misdaden niet uitwissen''
Vrij vertaald naar Shakespeare's Macbeth [slaapwandelende Lady Macbeth,
Act 5, Scene 1]
 
 Het [politieke] geheugen van mensen is vaak kort.
Misdaden uit het verleden worden snel vergeten, met opportunisme
angst en eigenbelang als metgezellen.
En in arme landen strooien de misdadigers met geld,
krijgen ineens een ''sociaal geweten'', [1]
kopen mensen om en als dat niet helpt, is er nog altijd intimidatie,
het meest doeltreffende middel om mensen eronder te houden.[2]

Zo ook in Suriname.
De Nationale Democratische Partij van voormalig dictator en
legerbevelhebber [de latere president Bouterse] heeft een dramatische
verkiezingsoverwinning behaald en komt nu op 27 zetels [negen meer
dan eerst], waardoor zij een meerderheid in het parlement heeft,
wat niet eerder in Suriname is voorgekomen. [3]
Met andere woorden:
De NDP kan nu waarschijnlijk in haar eentje een regering vormen.
Voor het kiezen van de president zijn 34 zetels nodig, maar dat kan
waarschijnlijk ook nog ondervangen worden, waardoor Bouterse alsnog
president wordt, wat voor hem dan weer belangrijk is in verband
met immuniteit voor vervolging. [4]

Dat gaat dan als volgt:
Omdat de NDP niet de tweederde meerderheid heeft gehaald, die Bouterse
nodig heeft om direct door het parlement te worden gekozen [als president],
wordt verwacht, dat  dat de Verenigde Volksvergadering bijeenkomt, die bestaat uit 933 personen: de 51 parlementariërs, aangevuld met regionale gekozenen. Deze kiest de president dan bij meerderheid. [5]


VOORAF AAN DE MISDAAD
BEWIND BOUTERSE/SOCIAAL PROGRAMMA, CORRUPTIE
EN INTIMIDATIE
 
Het mag onbegrijpelijk lijken, dat de partij van een voormalig dictator en [oorlogs]misdadiger met zo'n meerderheid van stemmen [de eerste keer, dat een
Surinaamse partij een absolute meerderheid in het parlement heeft], heeft
gekregen, toch is daar een duidelijke verklaring voor, meer dan alleen intimidatie
en corruptie.
De doorslag heeft waarschijnlijk gegeven de armoede en dat is niet
moeilijk in een ontwikkelingsland als Suriname.
Daarop hebben Bouterse cs slim dan ook slim ingespeeld, 
door het strooien met geld en verlenen van gunsten en vooral het
doorvoeren van een sociaal programma.
De kinderbijslag ging omhoog, de AOW steeg, het schoolgeld werd afgeschaft,
er kwam een algemene zorgverzekering en het minimumloon en
een pensioenstelsel werden ingevoerd. [6]
Daarnaast hangt Bouterse de ''nationale verzoener'' uit, door de NDP
los te koppelen van politiek langs etnische lijnen [zoals de oude politiek. [7]
Wat je ook van Bouterse kan zeggen, hij weet het politieke spel
sluw te spelen.

SOCIAAL PROGRAMMA NDP/WIE ZAL DAT BETALEN?

Bij het topic ''Sociaal Maatschappelijke Orde'' van het NDP programma staat onder andere te lezen:
 
''Iedere Surinamer heeft recht op een stuk grond''
''Eigen woning: bouw van 1500-4000 woningen per jaar''
''Gezondheidszorg bereikbaar voor iedereen''
......
''Goed drinkwater voor iedere Surinamer''
''Verhogen AOV [AOW] van 275 SRD naar 400 SRD''
''Verhogen kinderbijslag''
''Invoeren Algemene Ziektekostenverzekering (AZV)''
''Invoeren van een  Algemene Pensioenregeling'' [8]
 
En zo wordt zo'n partij dan aantrekkelijk voor mensen
vooral omdat de beloften voor een belangrijk deel nog
zijn waargemaakt ook. [9]
Dan wordt er door the man/woman in the street gezegd:
''Het is duidelijk, dat hij de gewone mensen wil helpen'' [10]

Dat mensen dit zo zien is een ding, of het klopt is
een tweede.
Ten eerste dat ''helpen''
Bouterse [en zijn partij] ''helpen'' niemand, het geld
komt niet uit zijn zak, maar is Staatsgeld.
''Dankbaarheid'', is hier dus niet op zijn plaats.
 
Maar ja, als je na tientallen jaren eindelijk wordt
aangesloten op een waterleiding, is zo'n dankbaarheids
uitbarsting niet helemaal onbegrijpelijk. [11]
 
Ten tweede is het volgens economen zeer de vraag, of dat
sociale programma ook blijvend te betalen is:
Want ondanks de propaganda van Bouterse cs over de 
''complimenten'' van Ratingsbureau's over zijn economische
beleid, ziet de werkelijkheid er anders uit.
Zowel ratingsbureau's als het IMF hebben Bouterse gemaand
te bezuinigen en betwijfelen of zijn sociale beleid wel
haalbaar is.
Door de sterke prijsdaling van olie en goud [90 procent
van de export], is de bodem van de schatkist bereikt en
is de staatsschuld snel opgelopen. [12]
 
En dan de corruptie:
De regering Bouterse is corrupt-waarmee ze stelen van hetzelfde
volk, dat ze ''helpen'', strooit met geld en
deelt voordeeltjes uit om de volksgunst te winnen. [13]
 
 
OM NIET TE VERGETEN/MISDADEN VAN BOUTERSE EN
ZIJN MILITAIRE KLIEK
 
Nu terug naar het verleden:
 
DECEMBERMOORDEN EN WAT ERAAN VOORAFGING:
 
 
 
Een terugblik op de mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, waaraan Bouterse zich in zijn hoedanigheid als lid vande Nationale Militaire Raad [14], bevelhebber van het Surinaamse leger [15]
en voormalig dictator schuldig gemaakt heeft
 
 
 
MILITAIRE COUP
 
Na het plegen van de militaire coup op 25 februari 1980 door zestienmilitairen, waaronder Bouterse De Groep van Zestien [16] werd deNationale Militaire Raad geinstalleerd [17], waar Bouterse een belangrijk lid van wasOp 15 maart 1980 werd een burgerregering gevormd, waarvan medisch specialist Henk Chin A Sen premier werd

 

Kort daarna echter werd een Wet aangenomen, die de macht van het parlement beperkte ten gunste van de regering, waarmee de

democratische rechten steeds meer werden ingeperkt [18]

Er zouden trouwens pas weer vrije verkiezingen komen in 1987, met

als resultaat de eerste democratisch gekozen regering sinds de

militaire coup in 1980.

 

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE

VOOR DE DECEMBERMOORDEN:

Voor de decembermoorden hebben Bouterse en de politiek-militair

verantwoordelijken zich ook schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten

schendingen

Bouterse:

Onder zijn verantwoordelijkheid als lid van de Nationale Militaire Raad en

vanaf juli 1980 bevelhebber van het leger vallen, arrestaties op vage gronden

en de slechte detentieomstandigheden/mishandelingen van arrestanten onder

detentieomstandigheden onder voormalige politici

de zogenaamde oude politiek en ”dissidente” militairen [19]
 
MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE:STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKERDECEMBERMOORDENONOPGEHELDERDE DOOD HORB

 

MASSASLACHTING MOIWANA

BETROKKENHEID BIJ DRUGSHANDEL

De mensenrechtenschendingen betreffen NIET alleen de decembermoorden

Ook andere misdaden hebben plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van Bouterse

A

Standrechtelijke executie van Sergeant Majoor Hawker

In maart 1982 vond een mislukte coup plaats onder leiding van Hawker en Rambocus

Enkele dagen later werd de gewonde Hawker op zijn brancard, voor het oog

van de wereld, standrechtelijk geexecuteerd [20]

Volgens de Geneefse Conventies, het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en de Internationale Mensenrechtenverdragen is een standrechtelijke executie een oorlogsmisdaad

B

Standrechtelijke executie 15 critici van het militair regime

De decembermoorden

In de nacht van 8/9 december werden 15 critici van het militaire regime in Fort

Zeelandia standrechtelijk geexecuteerd, na ernstige folteringen [21]

Het officiele verhaaltje, dat zij ”op de vlucht waren neergeschoten”, werd al gauw ontkracht.

C

Onopgehelderde dood Horb

Op 30 januari 1982 werd de na de decembermoorden in ongenade gevallen tweede

man van Bouterse, Majoor Horb, gearresteerd op verdenking van het ondermijnen van de Staatsveiligheid

Enkele dagen later wordt hij dood in zijn cel aangetroffen

Hij zou zich aan het koord van zijn sportbroek hebben opgehangen

Er ontstaan vrijwel direct twijfels over de doodsoorzaak, die nooit is

opgehelderd [22]

D

Moiwana/Massaslachting

In het gewapende conflict tussen Bouterse en de leider van het zgn Jungle

Commando, Brunswijk van 1986 tot 1992, zijn aan beide zijden [23] een groot aantal mensenrechtenschendingen

en oorlogsmisdaden gepleegd

De beruchtste is de door het Nationaal Leger onder leiding van Bouterse aangerichte massaslachting

onder de bewoners van Moiwana, een dorp in het binnenland van Suriname,

van wie tientallen werden gedood [24]

Het Inter Amerikaans Hof voor de Mensenrechten veroordeelde Suriname

in 2005 voor de massamoord [25]

E

Drugshandel

En als klap op de vuurpeil is hij door Nederland bij verstek veroordeeld tot

11 jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel [26]

Wikileaks onthulde bovendien, dat Bouterse nog tot 2006 actief zou zijn

geweest in de drugshandel [27]

 
Met dank aan Bouterse is drugsverslaving en de daaraan gerelateerde criminaliteit nu een groot probleem in Suriname
Nog los van alle slachtoffers, die zijn aandeel in de drugshandel ook buiten Suriname heeft gemaakt.
 
MOORD VERJAART NIET EN WORDT NIET
GEPARDONNEERD/TEGEN STRAFFELOOSHEID/
AMNESTIEWET/TRAVESTY OF JUSTICE
 
 
 
In 1992 nam Bouterse ontslag als legerleider na conflicten
met de regering, maar behield grote
invloed in militaire kringen.
Ook ging hij zich via zijn in 1987 opgerichte NDP steeds meer
in de Surinaamse politiek mengen, waardoor een sfeer van angst
en intimidatie bleef hangen. [28]
Ondertussen werd de roep om vervolging van Bouterse en zijn
militaire handlangers voor de Decembermoorden en andere 
misdaden steeds groter. [29]
 
Op 30 november 2007 startte dan voor de Krijgsraad het Decembermoordenproces, waarbij Bouterse en 24 anderen terecht stonden. [30]
Het zou een enorme overwinning geweest zijn voor de gerechtigheid, als dit proces tot
een einde gebracht had mogen worden, maar van meet af aan was duidelijk,
dat Bouterse en zijn NDP partij er alles aan zouden doen, de rechtsgang te torpederen.
Eerder had Bouterse zijn ''excuses'' aangeboden voor de Decembermoorden,
alsof de kous daarmee af was en het een rechtsgang kon vervangen. [31]
Zelfs was er een geestelijke, Meye genaamd, ingezet om de straffeloosheid
voor de Decembermoorden bij een breed publiek acceptabel te maken.
Een weerzinwekkend misbruik van religie op het niveau van priesters,
die wapens zegenen. [32]

Dit leidt tot de meest bizarre situaties:
Het NRC Handelsblad beschrijft, hoe op de slotmassameeting in het
disctrict [een soort provincie] Coronie  voor de verkiezingen, waarover ik hier schrijf,
een vrouw vertelt, dat God haar ''opdroeg'', lid te worden van de Nationale
Democratische Partij en daarna barstte ze in een gospelsong uit:
 „Desiré Delano Bouterse, God heeft hem geroepen, en daarom stemmen we nog een keer op hem” [33]
Zij is niet de enige. Er is een beweging, van diezelfde reeds genoemde
''geestelijke'' Meye [Bouterse's geestelijk adviseur], die zegt, dat 
Bouterse ''door God is gezonden'' en dat ''God een
plan voor hem zou hebben''. [34]
De ''oude'' Bouterse zou dood zijn. [35]
Oja? Niets van gemerkt.
Want als dat echt zo was, dan zou hij zelf berecht hebben willen worden
om te boeten voor zijn misdaden, nietwaar?
In plaats daarvan heeft hij alles in het werk gesteld om
zijn vervolging te frustreren.
En deze quasi religieuze ''aanhangers'' van Bouterse hebben
kennelijk gemist,dat iedere religie moord,
wreedheden en gruwelijkheden als door Bouterse en consorten
bedreven, fundamenteel verwerpt, laat staan op een dergelijk
figuur te stemmen.
Maar gevaarlijk  zijn dergelijke bewegingen wel, vanwege
hun misdaden toedekkende karakter.
 
 
Terug naar de ware Bouterse, de ex dictator, veroordeelde drugshandelaar
en verantwoordelijke voor de Decembermoorden, Moiwana en andere mensen-
rechtenschendingen.
Vanaf de start van het decembermoordenproces heeft hij zich
nooit in de rechtszaal laten zien, beweerde ten onrechte als verdachte te
zijn aangemerkt en zag het hele proces als ''het dienen van het buitenlands 
belang.'' [36]
 
Een zet om aan vervolging te ontkomen waren de malle ''excuses''
die hij aan de nabestaanden aanbood.
Een andere zet was de religie inzetten samen met zijn ''geestelijk adviseur''
om zo in massabijeenkomsten, een beroep doende op valse sentimenten,
dat er hier een ''andere'' Bouterse stond, off the hook te zijn.
Dat noemen we, het bewerken van de ''hearts and minds''
Gelukkig trapten daar maar een beperkt aantal mensen in, maar nog teveel,
helaas.
Een derde, meer politieke zet was zijn geslaagde gooi naar het presidentschap,
wat hem van immuniteit kon voorzien. [37]
 
Maar de meesterzet moest nog komen.
Iets waaraan hij en zijn partij al een aantal jaren hadden
gewerkt:
De amnestiewet.
Die moest Bouterse en consorten vrijwaren van vervolging
voor de Decembermoorden.
En die amnestiewet kwam er, in april 2012 met 28 stemmen
voor en 12 stemmen tegen. [38]
Een bittere dag en een vrijbrief voor straffeloosheid.[39]
Het enige lichtpuntje was, dat deze niet gold voor de
verdachten/daders van de massaslachting in Moiwana.[40]
 
En zoals wel verwacht, werd het hele Decembermoordenproces,
dat tijdens zijn uitvoering toch al gekenmerkt geweest was door een
reeks wrakingen en verdagingen, waardoor het soms maanden stillag,
beeindigd of liever gezegd: niet hervat door de Krijgsraad. [41]
 
EPILOOG
 
Het is niet de eerste keer, dat ik over de misdaden van Bouterse
schrijf. [42]
Toch blijkt het maar weer nodig, het grote onrecht aan de kaak
te blijven stellen, op momenten, dat mensen feesten, omdat de
partij van een politieke gangster met zijn quasi sociale gezicht
[hij die zichzelf enorm heeft verrijkt, laat me niet lachen] de
absolute meerderheid in het parlement heeft behaald.
Dat je naar een gerechtelijke vervolging van de Decembermoorden
en andere misdaden wel kan fluiten en het Kwaad dus
onbestraft blijft.
Onverteerbaar.
Want laten we niet vergeten, dat je alleen democratie en gerechtigheid
opbouwt bij vervolging van deze barbaarse misdaden tegen het
leven.
Gebaseerd op een eerlijk proces en ook geen wangedrocht als
een Waarheidscommissie. [43]
 
Daarom moeten we de verhalen over 
over respect, gerechtigheid en solidariteit, blijven herhalen.
We moeten het onrecht aan de kaak blijven stellen.
 
Omdat alleen recht en waarheid vrij maken.
 
Laten de boosdoeners weten, dat zij niet het laatste woord
hebben.
 
 
 
 
Astrid Essed
 
 
 
 
ZIE VOOR NOTEN OOK
 


NOTEN
 
 
 
[1]
 
 
'' Bouterse is populair in eigen land: zijn regering voerde een sociaal programma door. De kinderbijslag ging omhoog, de AOW steeg, het schoolgeld werd afgeschaft, er kwam een algemene zorgverzekering (gratis voor kinderen en bejaarden) en het minimumloon en een pensioenstelsel werd ingevoerd.''
 
 
NRC
GROTE OVERWINNING VOOR BOUTERSE EN NDP IN SURINAME
26 MEI 2015
 
 
 
 
 
 
[2]
 
 
''Terwijl de V7 probeert om eenheid en daadkracht uit te stralen wappert in de tuinen van ruim de helft van de Surinaamse huizen al een vlag van één van de politieke partijen, vaak de paarse vlag van de NDP van Bouterse. De NDP heeft veruit de meeste middelen en oefent ook druk uit op de mensen om de NDP vlag te plaatsen, soms door ze te betalen of iets te geven, soms omdat mensen zelf besluiten om er een  te plaatsen omdat ze angstig zijn en geen problemen willen.''

V7 COALITIE IN SURINAME PROBEERT BOUTERSE VAN DE 
TROON TE STOTEN
26 FEBRUARI 2015

 
 
 
[3]
 
 
''Na telling van praktisch alle stemmen heeft de Nationale Democratische Partij (NDP) van de huidige president Desi Bouterse een grote overwinning geboekt bij de parlementsverkiezingen in Suriname. De NDP krijgt 27 zetels, 9 meer dan eerst.

De grootste oppositiepartij V7 heeft zeventien zetels gehaald, vijf minder dan nu, coalitiepartner Alternatieve Combinatie van Ronnie Brunswijk krijgt er vijf. Het is niet eerder voorgekomen dat één partij een meerderheid in het parlement heeft. De partij kan nu waarschijnlijk in haar eentje een regering vormen, maar niet alleen haar president kiezen. Daarvoor zijn 34 zetels nodig.''

 

NRC
GROTE OVERWINNING VOOR BOUTERSE EN NDP IN SURINAME
26 MEI 2015
 
 
 
 
 
[4]
 
 
''Ondanks zijn kwakkelende gezondheid is de verwachting dat de huidige president Bouterse, die in Nederland tot 11 jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens drugscriminaliteit, de grootste kans maakt om herbenoemd te worden. Het is voor hem tevens een manier om zijn immuniteit als staatshoofd te behouden en uitlevering onmogelijk te maken''

V7 COALITIE IN SURINAME PROBEERT BOUTERSE VAN DE 
TROON TE STOTEN
26 FEBRUARI 2015
[5]NRC
JONGE GENERATIE OMARMT BOUTERSE
26 MEI 2015
[6]


NRC
GROTE OVERWINNING VOOR BOUTERSE EN NDP IN SURINAME
26 MEI 2015
 
 
 
 
 
[7]
 
 
 
NRC
JONGE GENERATIE OMARMT BOUTERSE
26 MEI 2015
[8]


NDP
NATIONALE DEMOCRATISCHE PARTIJ
DE SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE ORDE
[9]


NRC
GROTE OVERWINNING VOOR BOUTERSE EN NDP IN SURINAME
26 MEI 2015
 
 
 
 
 
[10]
 
 
NRC
HALLELUJA VOOR DESI, MAAR WINT HIJ OOK?
23 MEI 2015
 
 
 
 
 
[11]
 
 
''Wat betekenen koersfluctuaties voor iemand, die geen reis naar het
buitenland kan betalen? Als je arm bent, is het belangrijker dat je na
tientallen jaren eindelijk bent aangesloten op de waterleiding.''
 
 
NRC
HALLELUJA VOOR DESI, MAAR WINT HIJ OOK?
23 MEI 2015
 
 
 
 
 
[12]
 
 
NRC
JONGE GENERATIE OMARMT BOUTERSE
26 MEI 2015
NRC
GROTE OVERWINNING VOOR BOUTERSE EN NDP IN SURINAME
26 MEI 2015
 
 
[13]

VOLKSKRANT
CORRUPTIE IN REGERING BOUTERSE
3 JANUARI 2013


 
 
 
NRC
JONGE GENERATIE OMARMT BOUTERSE
26 MEI 2015
NRC
GROTE OVERWINNING VOOR BOUTERSE EN NDP IN SURINAME
26 MEI 2015
 
 
 
 
 
[14]
 
 
WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD
 
 
 
 
 
[15]
 
 
 
Bouterse is bevelhebber van het leger geweest
vanaf juli 1980 tot december 1992
 
''Op 21 november 1992 biedt Bouterse uiteindelijk zijn ontslag als legerleider aan. Hij vertrekt uit de kazerne en ruilt het camouflagepak in voor de stropdas.''

PARBODE
BOUTERSE PRESIDENT, HET IS ONZE EIGEN SCHULD
30 NOVEMBER 2011 
 
[16]
 
 
 
WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUP
 
 
 
 
 
 
[17]
 
 
WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD
 
 
 
 
 
 
[18]
 
 
 
”In mei 1980 nam het parlement een wet aan die macht van de regering versterkte ten koste van die van het parlement”
 
 
Bron
 
WIKIPEDIA
CHIN A SEN
 
 
 
 
 
[19]
 
 
 
Ik refereer hier o.a. aan mishandelingen en slechte detentieomstandigheden van adviseurs en
oud politici in 1980/1981 en de slechte detentieomstandigheden van de in augustus 1980
gearresteerde militairen Sital, Mijnals en Joeman, met wie Bouterse cs een politiek-ideologisch conflict hadden
 
Arrestatie oud politici
 
 
WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUP
 
 
 
 
Mishandeling:
 
GESCHIEDENIS VAN DE NPS
EEN BESCHRIJVING IN VOGELVLUCHT
 
 
 
 
 
Arrestatie Sital, Mijnals en Joeman
 
WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD
 
 
 
 
[20]
 
 
STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKERWIKIPEDIA
WILFRED HAWKER
 
 
 
 
 
WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER
 
 
 
 
 
VPRO
HALLO HALLO IS DIT FORT ZEELANDIA? 
 
 
 
 
 
[21]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA
 
 
 
 
 
RAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTEN
”DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982: DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDER
 
Rapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 – De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander 
 
 
 
WIKIPEDIA
DE DECEMBERMOORDEN
 
 
 
 
 
DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010
 
 
 
 
 
[22]
 
 
OUD RECHERCHEUR TWIJFELT AAN DOODSOORZAAK HORB/GEHEUGEN ”GEWIST”
11 JULI 2011 
 
 
 
 
DE WEST
THEO PARA
5 MAART 2012HORB IS VERMOORD
 
 
 
 
[23]
 
WIKIPEDIA
BINNENLANDSE OORLOG
 
 
 
 
 
[24]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA
 
 
 
 
 
 
DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010 
 
 
 
 
 
”Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.”
 
WIKIPEDIA
MOIWANA
 
 
 
 
 
[25]
 
 
”Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.
 
”WIKIPEDIA
MOIWANA 
 
 
 
 
 
 
[26]


''Juni 1997 laat Nederland via Interpol een internationaal arrestatiebevel uitgaan tegen Bouterse. Dit in verband met vermeende betrokkenheid van Bouterse bij de handel in cocaïne. Volgens de Nederlandse justitie was Bouterse betrokken bij de drugslijn Colombia-Paramaribo-Schiphol. Zelf heeft Bouterse altijd alle betrokkenheid bij drugshandel ontkend. April 1999 vindt het proces tegen Bouterse plaats. Juli datzelfde jaar wordt hij bij verstek veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf en een boete van 4,6 miljoen gulden. De Haagse rechtbank noemt Bouterse ‘de onbetwiste leider’ van een criminele organisatie''

 
Niet welkom
“We kunnen niet van tafel vegen dat Bouterse in Nederland tot elf jaar is veroordeeld wegens drugshandel”, aldus minister Verhagen van Buitenlandse Zaken in een reactie. “Hij is niet welkom in Nederland anders dan om zijn gevangenisstraf uit te zitten.”
 
NOS
BOUTERSE NIEUWE PRESIDENT SURINAME
19 JULI 2010 
 
 
 
 
 
[27]
 
VOLKSKRANT
WIKILEAKS ONTHULLING BRENGT BOUTERSE IN GROTE VERLEGENHEID
12 SEPTEMBER 2011 
 
 
 
 
 
NRC
DESI BOUTERSE BLEEF TOT 2006 ACTIEF IN DRUGSCRIMINALITEIT
22 JANUARI 2011 
 
 
 
 
 
 
[28]
 
 
''Op 21 november 1992 biedt Bouterse uiteindelijk zijn ontslag als legerleider aan. Hij vertrekt uit de kazerne en ruilt het camouflagepak in voor de stropdas.''

PARBODE
BOUTERSE PRESIDENT, HET IS ONZE EIGEN SCHULD
30 NOVEMBER 2011


 
WIKIPEDIA
DESI BOUTERSE
 
 
 
 
 


DESI BOUTERSE (1945)
 


ZIE VOOR LINK HIERONDER
SCHOKKENDE DETAILS OVER DE DECEMBERMOORDEN

NRC
DESI BOUTERSE IS AL EEN MYTHE: SPORTLERAAR, LEGERLEIDER,
ZAKENMAN
21 NOVEMBER 2007


 
 
 
[29]
 
 
''Op 30 november 2007 begint in Suriname een proces over de Decembermoorden. Behalve hoofdverdachte Bouterse staan 24 anderen voor de krijgsraad terecht. Hoofdverdachte Bouterse heeft zelf nog geen zitting bijgewoond en laten weten dit niet van plan te zijn.

In 2007 heeft Bouterse zijn excuses aangeboden voor de moorden. Hij erkende toen politiek verantwoordelijk te zijn maar benadrukte tegelijkertijd dat hij zelf op 8 december 1982 niet in Fort Zeelandia was geweest.''

 

DESI BOUTERSE (1945)
 
 
 
WIKIPEDIA
PROCES DECEMBERMOORDEN
 
 

WIKIPEDIA
DECEMBERMOORDEN

 
 
 
 
 
 
[30]
 
 
WIKIPEDIA
PROCES DECEMBERMOORDEN
 
 
 
 
 
 
[31]
 
 
ELSEVIER
BOUTERSE BIEDT EXCUSES AAN VOOR DECEMBERMOORDEN
12 MAART 2007
 
 
 
 
BOUTERSE BIEDT EXCUSES AAN VOOR DECEMBERMOORDEN
11 MAART 2007
 
 
 
[32]
 
 
EO INTERVIEW MET STEVE MEYE, GEESTELIJK ADVISEUR
BOUTERSE/MEYE BAGATELLISEERT TERREUR BOUTERSE
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
 
[33]
 
 
 
'' Nog voor Desi Bouterse op het podium staat, komt de aanhang al aan z’n trekken. Als opwarmertje op de ‘slotmassameeting’ in district Coronie vertelt een jonge vrouw in smakelijk Sranan hoe God haar opdroeg lid te worden van de Nationale Democratische Partij (NDP) .

Wanneer ze losbarst in een gospelsong houdt het publiek de adem in. „Desiré Delano Bouterse, God heeft hem geroepen, en daarom stemmen we nog een keer op hem”, zingt ze met lange uithalen. „Halleluja”, zegt de ceremoniemeester, een bekende radiopresentator, grijnzend. De bijeenkomst wordt live uitgezonden op de staatsradio en -tv.''

 

NRC
HALLELUJA VOOR DESI, MAAR WINT HIJ OOK?
23 MEI 2015
 [34]


VOLKSKRANT
GOD HEEFT EEN PLAN MET DESI BOUTERSE
4 APRIL 2000
[35]VOLKSKRANT
GOD HEEFT EEN PLAN MET DESI BOUTERSE
4 APRIL 2000
[36]


''Het vervolgen en berechten van de verdachten van de moorden komen volgens Bouterse neer op het dienen van het "buitenlands belang".


BOUTERSE BIEDT EXCUSES AAN VOOR DECEMBERMOORDEN
11 MAART 2007
 
 
 
 
WIKIPEDIA
PROCES DECEMBERMOORDEN
 
 
 
 
 
[37]
 
 
 
'Ondanks zijn kwakkelende gezondheid is de verwachting dat de huidige president Bouterse, die in Nederland tot 11 jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens drugscriminaliteit, de grootste kans maakt om herbenoemd te worden. Het is voor hem tevens een manier om zijn immuniteit als staatshoofd te behouden en uitlevering onmogelijk te maken''

V7 COALITIE IN SURINAME PROBEERT BOUTERSE VAN DE 
TROON TE STOTEN
26 FEBRUARI 2015
[38]
 
 
NOS
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN
5 APRIL 2012
 
 
 
 
[39]
 
 
 
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
AMNESTIEWET IS VRIJBRIEF VOOR STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
AMNESTIEWET SURINAME BESPOTTING MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED
MEI 2012
 
 
 
 
[40]
 
 
''Vlak voor de stemming eiste Brunswijk dat de amnestiewet niet zou gelden voor daders van de slachtpartij in Moiwana in 1986. Daarbij kwamen ongeveer vijftig mensen om, onder wie zwangere vrouwen en kinderen. De eis van Brunswijk werd aangenomen.''
 
NOS
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN
5 APRIL 2012
 
 
 
 
 
[41]
 
 
NOS
ZAAK DECEMBERMOORDEN NIET HERVAT
14 OCTOBER 2014
 
 NRC
PROCES DECEMBERMOORDEN NIET HERVAT
14 OCTOBER 2014

 
 
WIKIPEDIA
PROCES DECEMBERMOORDEN
 
 
 
 
WEBSITE MET INFORMATIE OVER DE DECEMBERMOORDEN
''SLECHTS IN GERECHTIGHEID BERUSTEN''
 
 
 
 
 
[42]
 
 
HERDENKING DECEMBERMOORDEN OP WATERLOOPLEIN/
2014/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/SLECHTS IN
GERECHTIGHEID BERUSTEN
ASTRID ESSED
 
 
 
 
30 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAAR NIET
VERGETEN/ZONDER VERVOLGING GEEN GERECHTIGHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
 
EO INTERVIEW MET STEVE MEYE, GEESTELIJK ADVISEUR 
BOUTERSE/MEYE BAGATELLISEERT TERREUR BOUTERSE
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
AMNESTIEWET IS VRIJBRIEF VOOR STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
AMNESTIEWET SURINAME BESPOTTING MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED
MEI 2012
 
 
 
 
[43]
 
WIKIPEDIA
WAARHEIDSCOMMISSIE
 
 STARNIEUWS
WAARHEIDSCOMMISSIE KAN NAAST STRAFPROCES
THEO PARA
29 MAART 2012
 
 
 
 
 
''WAARHEIDSCOMMISSIE:

Bij de invoering van de amnestiewet hebben de regeringspartijen aangekondigd,
dat er een waarheidscommissie wordt ingesteld, die de ”gebeurtenissen
van 8 december” lees: de Decembermoorden gaat onderzoeken
Er was echter reeds een sinds 2007 lopend Decembermoordenproces

Het grote bezwaar tegen waarheidscommissies is, dat zij gebaseerd zijn
op vrijwilligheid en inhouden het waarheidsgetrouw opbiechten van de
gebeurtenissen zonder strafrechtelijke consequenties
Soms wordt er een ”verzoening” geensceneerd tussen dader en slachtoffer,
wat zonder strafrechtelijk vonnis zeer onbevredigend blijft
Zo bleek uit een onderzoek van het Zuid Afrikaans Centrum voor de Studie van Geweld en Verzoening en de Khulumani Support Group onder honderden slachtoffers en nabestaanden van schendingen van de mensenrechten onder de Apartheid, dat de meesten van mening waren dat de waarheidscommissie niet had bijgedragen aan verzoening. Zij waren van mening dat gerechtigheid een voorwaarde is voor verzoening. De familie van de bekende anti-apartheidsactivist Steve Biko, die door de veiligheidspolitie was vermoord, noemde de Waarheids- en Verzoeningscommissie een ‘voertuig voor politiek opportunisme’ en klaagde het aan bij de rechter als ‘onconstitutioneel’.

Essenteel is de impliciete boodschap, dat misdrijven onbestraft blijven
Juist ten aanzien van ernstige mensenrechtenschendingen is dit
niet alleen onverteerbaar, maar druist in tegen de internationale principes
tav vervolging en bestraffing van ernstige mensenrechtenschendingen,
oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en genocide

Waarheidscommissies leiden ook tot een grove vorm van
rechtsongelijkheid

Want waarom zouden dan ernstige mensenrechtenschenders, die veelal
tot de top van de samenleving behoren, vrijuit gaan, terwijl ”gewone mensen”,
die zich bijvoorbeeld aan berovingen, doodslag en andere misdrijven
hebben schuldig gemaakt, wel worden veroordeeld?

Misdaad zou dan lonen, waar het ernstige mensenrechtenschendingen
aangaat

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen in strafoplegging, zowel bij het ”gewone”
strafrecht als inzake mensenrechtenschendingen, maar die kunnen gelden
na een deugdelijk strafproces
Wanneer er sprake is van hoge ouderdom bijv vanaf 80 jaar, ernstige
of terminale ziekte, kan iemand veroordeeld worden zonder strafoplegging

Maar die uitzondering moeten dan betrekking hebben op de zogenaamde
”byzondere omstandigheden”, niet op een byzondere politieke situatie''

 

30 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAAR NIET
VERGETEN/ZONDER VERVOLGING GEEN GERECHTIGHEID
ASTRID ESSED
 
 

Meer van Astrid Essed