Let's talk about mensensmokkel.....

Di 4 Januari 2022 14:51 | Astrid Essed | 137 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
MENSENSMOKKEL?/LET'S TALK ABOUT MENSENSMOKKEL
ZIE OOK
ARTIKEL 197a, WETBOEK VAN STRAFRECHT
MISDRIJVEN TEGEN HET OPENBAAR GEZAG
ARTIKEL 197a
1 Hij, die een ander behulpzaam is bij het zich verschaffen van toegang
tot of doorreis door Nederland, een andere lidstaat van de Europese Unie,
IJsland, Noorwegen of een staat, die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van
migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het
op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, of hem daartoe gelegenheid, middelen 
of inlichtingen verschaft, terwijl hij weet of ernstige redenen heeft om te
vermoeden, dat die toegang of doorreis wederrechtelijk is, wordt als
schuldig aan mensensmokkel gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste
vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2 Hij, die een ander uit winstbejag behulpzaam is bij het zich verschaffen
van  verblijf in Nederland, een andere lidstaat van de Europese Unie, Ijsland, Noorwegen of een staat, die is toegetreden tot het in het eerste lid genoemde
protocol, of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft, terwijl
hij weet of ernstige redenen heeft te vermoeden, dat dit verblijf wederrechtelijk is, wordt als schuldig aan mensensmokkel gestraft met een gevangenisstraf van
ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Dat is wat er in het Wetboek van Strafrecht staat over ''mensensmokkel''
En dan begrijp ik al direct uit lid 1 de zinsnede ''wederrechtelijke
reis'' niet.
Want ''wederrechtelijk'', betekent ''tegen de wet'' [1]
En tenzij iemand een ongewenstverklaring [2] aan zijn broek
heeft, zie ik het ''wederrechtelijke'' karakter van het reizen
naar Nederland, een andere lidstaat van de Europese Unie,
IJsland, Noorwegen, etc etc, niet in.
Want garandeert Schengen niet het ''vrije vervoer van personen
en goederen'' door EU landen [3], wat natuurlijk ook voor niet EU vluchtelingen geldt, die er recht op hebben, asiel te kunnen aanvragen.
Maar wacht even:
Er staat meer:
Er staat ook in het wetsartikel [achter Noorwegen]
''of een staat, die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van
migranten over land, over de zee en in de lucht'' [4]
En daar wringt em de schoen, want zo'n Protocol bestaat inderdaad! [5]
Maar het gekke daarvan is weer, dat er dan maar direct vanuit wordt 
gegaan, dat er bij het ''behulpzaam zijn ''bij het zich verschaffen van toegang tot of doorreis door Nederland etc....'' sprake zou zijn
van mensensmokkel.
Met andere woorden, zoals hier in lid 1 van artikel 197a opgeschreven, wordt eigenlijk, zoals ik het lees met mijn
niet juridische verstand, iedere hulp aan een vluchteling,
die Nederland of een ander EU land
wil bereiken, al bij voorbaat gecriminaliseerd.
Dat dat tot rare dingen kan leiden, zal uit dit artikel blijken.
MENSENSMOKKEL, MENSENSMOKKEL
Ik begin weer met een definitie van mensensmokkel:
Deze keer die van Amnesty International, de Encyclopedie,
onder het kopje ''Mensensmokkel en mensenhandel'':
''Mensensmokkel is het illegaal begeleiden of vervoeren van mensen naar een ander land. Mensenhandel is een bijzondere categorie van mensensmokkel gericht op uitbuiting, vooral in de seksindustrie.'' [6]
Kijk:
Zo gesteld zijn het duidelijk strafbare handelingen, want het
gaat hier om ''handel in mensen'', wat riekt naar slavernij, naar 
misbruik, naar kwade intenties.
Waarvan natuurlijk geen sprake hoeft te zijn, als je slechts iemand
begeleidt van A naar B, zoals in het eerste lid van artikel 197a, Wetboek van Strafrecht, wordt gesuggereerd.
Zoals gesteld door Amnesty, dat is ook altijd mijn Beeld van mensensmokkel en mensenhandel geweest.
Mensen tegen hun zin of onder valse voorwendsels [allerlei
voorspiegelingen van ''goede banen in Europa''] vervoeren,
vaak onder slechte omstandigheden, waarbij geen acht wordt
geslagen op hun veiligheid, en hen dan in de val laten lopen
van een of andere schurk van een seksbaas, of uitgebuit
in illegale werkplaatsen.
OF. en dat komt natuurlijk ook voor:
Mensen vervoeren in mensonwaardige omstandigheden, op
goed geluk, tegen grof geld en dan maar wachten, of ze Europa al
dan niet halen:
Wat dan betekent:
Maximale winst voor de Gewetenloze Schurken en alle risico's
voor de vluchtelingen, die op zee kunnen creperen [wat vaak gebeurt] en anders maar moeten zien.
Wat dat betreft komt dan lid 2 van  Artikel 197a dichter in
de buurt:
''2 Hij, die een ander uit winstbejag behulpzaam is bij het zich verschaffen
van  verblijf in Nederland, een andere lidstaat van de Europese Unie, Ijsland, Noorwegen of een staat, die is toegetreden tot het in het eerste lid genoemde
protocol, of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft, terwijl
hij weet of ernstige redenen heeft te vermoeden, dat dit verblijf wederrechtelijk is, wordt als schuldig aan mensensmokkel gestraft met een gevangenisstraf van
ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.'' [7]
Want hier is sprake van WINSTBEJAG, niet simpel iemand
van A naar B rijden......
DE ECHTE MENSENSMOKKELAARS EN DE ZWARE EU
VERANTWOORDELIJKHEID
Natuurlijk zijn er gewetenloze Schurken, die vluchtelingen
vervoeren in onzeewaardige rubberbootjes, die ergens in between
op de Middellandse Zee of tussen Calais en de gehoopte bestemming, Groot-Britannie, omkieperen en kapseizen, met alle
ellendige gevolgen van dien, vaak vele dodelijke slachtoffers ten
gevolge [8]
Ook vervoer in ''koelcellen'' kwam en komt voor! [9]
Er zijn zelfs door mensensmokkelaarstuig vluchtelingen
achtergelaten in de woestijn!
9 Doden tot gevolg! [10]
TUIG VERSUS TUIG/EU CRIMINELEN
Dat is Een kant van het Verhaal:
Gewetenloze mensensmokkelaars.
Maar er is nog een andere kant
WAAROM moeten mensen vaak, zeker om
de Middellandse Zee over te steken, hun toevlucht nemen
tot dergelijk Tuig?
Of liever gezegd, wat is hierbij de verantwoordelijkheid van de EU?
Want de EU is ook een bijna Criminele Organisatie!
Wie daaraan twijfelt, verwijs ik naar de manier waarop is
omgegaan met de vluchtelingen, die ten gevolge van de politieke
machtsspelletjes tussen Wit Rusland en de EU, vast kwamen
te zitten [en voor een deel waarschijnlijk nog zitten], tussen de grens
van Wit Rusland en Polen [11]
Het is de EU, die allerlei deals sluit met landen, die hun 
mensenrechtensituatie niet op orde hebben, Turkije [12], en vooral
ook Libie, waar vluchtelingen in  ''martel''detentiekampen''
zitten, waar vluchtelingen als slaaf worden verkocht! [13]
Deals met maar een doel:
Het weren van vluchtelingen, wat min of meer openlijk wordt
toegegeven. [14] 
Behalve allerlei onfrisse deals die de EU dus sluit, heeft ze een
ander Machtig Wapen:
FRONTEX!
Dat Europees Agentschap, dat de ” buitengrenzen van Europa bewaakt” [15]
Klinkt al dubieus
Want wat doet Frontex nou eigenlijk
?Op hun eigen site lees ik:”Frontex, het Europees Grens- en kustwachtagentschap werd opgericht in 2004 om de EU-lidstaten en de met Schengen geassocieerde landen bij te staan om de buitengrenzen van de ruimte van vrij verkeer van de EU te beschermen” [16]
En verderop”
In 2016 is het Agentschap uitgebreid en omgevormd tot het Europees Grens- en kustwachtagentschap, waarbij het takenpakket werd verbreed van migratiebeheersing naar grensbeheer en het Agentschap meer verantwoordelijkheden kreeg bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. ” [17]
Lees door die Humbug heen en kom uit bij het werkelijke Doel
van Frontex:
Vluchtelingen tegenhouden door hun vluchtroutes te frustreren.
En de vernietigende rapportage van mensenrechtenorganisatie Human
Rights Watch wil ik de lezer niet onthouden. [18]
Want als een  Agentschap ''de buitengrenzen bewaakt''[19].
is er voor vluchtelingen, die naar Europa willen,
maar een Alternatief:
Een steeds gevaarlijkere route nemen, waardoor ze de mensensmokkelaars
in de handen vallen!
Amnesty International schrijft daarover:
''Ongeveer 60 procent van de asielzoekers die zich in Nederland melden blijkt door iemand (een zogenaamde reisagent) tegen betaling geholpen te zijn bij de reis, voorzien van valse papieren, enzovoort. Mensensmokkel wordt door onder anderen het Nederlands ministerie van Justitie hard bestreden. Vluchtelingenorganisaties wijzen erop dat zonder reisagenten de meeste vluchtelingen, ook zij met gegronde vrees voor vervolging, Nederland niet zouden kunnen bereiken.''
[20]
En dat komt voor een belangrijk deel door dat EU ontmoedigingsbeleid, dat feite ingaat tegen het recht, naar
een land af te reizen en daar asiel aan te vragen!
Het is duidelijk, wie hier de criminelen zijn:
De mensensmokkelaars, die misbruik maken van
de onmogelijke situatie waarin vluchtelingen zitten en de EU,
die ze hun rechten ontzegt.
TUIG ontmoet hier TUIG!
CRIMINALISERING VAN VLUCHTELINGENHELPERS
Alsof dat nog niet genoeg is, worden stelselmatig vluchtelingen
helpers gecriminaliseerd! [21]
Ik heb al eerder genoemd kapiteins, die vluchtelingen
uit de Middellandse Zee redden, een Franse berggids, Pierre
Mumber, die vluchtelingen wat thee en warme kleren had aangeboden:
Zij werden vervolgd! [22]
En zoals zo vaak in de wereld, gaat het werkelijke Tuig vrijuit.
Neen sterker nog, de organen van dat Tuig timmert wetten
in elkaar [23], die medemenselijken tot crimineel kan maken!
MENSENSMOKKELAARS?
VEROORDEELD TOT DRIE MAANDEN VOORWAARDELIJKE
GEVANGENISSTRAF VOOR HULP AAN EEN MENS IN NOOD
Het Werkelijke Tuig blijft onbestraft en juist diegenen,
die willen helpen, met warme thee, vluchtelingen uit de Middellandse Zee redden, riskeren vervolging, worden bestraft
voor hun menselijkheid. [24]
Het laatste Treurspel, dat ik hierover gelezen heb is de zaak van
een 72 jarige Arnhemse vrouw, die zich al jaren inzette voor vluchtelingen en die 
een vluchteling vanuit Frankrijk naar Aanmeld Centrum Ter Apel bracht.
Niet in een rubberbootje, niet in een koelcel,
niet in een overvolle vrachtwagen, maar gewoon in een
normale gezinsauto.
En niet tegen een abnormaal bedrag.
Maar voor niets
Uit menselijkheid [25]
Zij werd vervolgd [26], jaja, wegens ''mensenmokkel'' [27]
en gebaseerd op eerder genoemd artikel 197a, Wetboek
van Strafrecht [28], kreeg ze drie maanden voorwaardelijke
gevangenisstraf.
Ziehier het idiote rechtbankvonnis [29]
Ik ga het hier niet analyseren.
Iedereen, die solidair is met vluchtelingen en het
recht op asiel hoog houdt, op de hoogte is van de
mensonwaardige omstandigheden in het vluchtelingenkamp in Duinkerken, van waaruit de vluchteling kwam [30] zal het na lezing met mij eens
zijn, dat dit vonnis bureaucratisch,  bot en vooral gespeend is
van iedere elementaire zin voor menselijke waarden. [31]
Want wat heeft deze vrouw anders misdaan dan iemand,
die in  dit die overvolle vluchtelingenkamp
 zat, perspectief te bieden en.....naar aanmeldingscentrum Ter Apel te brengen, waar zijn asielaanvraag uiteindelijk al dan niet zou worden toegewezen! [32]
DAT was de misdaad van deze vrouw!
Als dat mensensmokkel is, dan breekt mijn Klomp!
Toch een greep uit de idiotie EN onmenselijkheid 
van dat rechtbankvonnis
''Verdachte heeft zichzelf evenwel in een situatie gebracht waarin zij geconfronteerd werd met de ellende in het vluchtelingenkamp in Duinkerken (verder: het kamp), maar de situatie waarin [betrokkene] , die in het kamp verbleef en voor haar een speciaal persoon was geworden, terecht was gekomen, is haar uiteindelijk toch teveel geworden.''  [33]
Wat wil de rechtbank daarmee zeggen:
""Dan had je maar niet naar dat vluchtelingenkamp moeten
gaan. Want als je je ervan had afgewend, die vluchtelingen
daar had laten stikken in hun ellende, had je je het ook
niet hoeven aan te trekken en had je nu geen vonnis aan
de broek?''
EIGEN SCHULD, DIKKE BULT?
SIFRA EN PUA
Ik heb ooit een Bijbelverhaal gelezen, waarin twee dappere
vroedvrouwen, Sifra en Pua genaamd, weigerden
een onmenselijk bevel van een Egyptische Farao uit te voeren.
[34]
Ze waren dus ongehoorzaam aan de Wet
Aan hen doet deze Arnhemse vrouw mij wat denken.
Aan hen doen al die vluchtelingenhelpers mij denken, die
vluchtelingen even een lift geven, voorzien van thee en
warme dekens, uit de zee redden, of gewoon wat menselijkheid
geven, zonder er iets voor terug te vragen.
Tegen idiote wetgevingen in, die de Wet zo hebben opgerekt,
dat menselijkheid strafbaar is geworden, dat wie asiel
zoekt, bij voorbaat al een crimineel is.
Ze wisten, dat ze een zeker risico liepen, al kenden ze 
die idiote strafmaat niet [35]
De Vraag is maar:
Wat doen wij, als ons wordt gevraagd iemand, die in
nood is, die gewone Dienst van Menselijkheid te bewijzen?
ASTRID ESSED
NOTEN
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed